.

9ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ»


Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με μεγάλη συμμετοχή συνέδρων από την αεροπορική κοινότητα, δημόσιων υπηρεσιών αλλά και φοιτητών και σπουδαστών, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, το 9ο Διεθνές Συνέδριο «ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» που οργανώνεται από την εταιρεία iForce Επικοινωνίες σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Ιπταμένου Προσωπικού Σωμάτων Ασφαλείας & Δημοσίων Υπηρεσιών (Π.Ε.Ι.Π.Σ.Α.Δ.Υ.) και την Πανελλήνια Ένωση Πιλότων (Π.Ε.Π). Το συνέδριο φέτος εστίασε στις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) για τις Αεροπορικές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας, καθώς επίσης και στην Επίγεια Ασφάλεια στα Αεροδρόμια. 

Όσον αφορά την Ενότητα για τις Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και τις Αεροπορικές Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας, μίλησε ο κος Ευστράτιος Αναστασόπουλος, Πυραγός – Εναέριος Συντονιστής, Πυροσβεστικού Σώματος με θέμα «Επιτήρηση, Άμεση Επέμβαση & Κατάσβεση Δασικών Πυρκαγιών με Εναέρια Μέσα – Ανάγκες, Διαδικασίες & Συντονισμός από το Πυροσβεστικό Σώμα» έκανε μια αναφορά στο ιστορικό της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά και στην αποστολή της Υ.Ε.Μ.Π.Σ. μιλώντας τόσο για τα μέσα που χρησιμοποιούν για την διεκπεραίωσή της όσο και για την οργάνωση της υπηρεσιακής τους δράσης. Στη συνέχεια ο κος Ιωάννης Τσουκάκης, Χειριστής Αεροσκαφών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, με θέμα «Παρουσίαση Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής-Εντοπισμός Ρυπάνσεων» και ο κος Ελευθέριος Πυλαρινός Χειριστής Συσκευών Επιτήρησης Αεροσκαφών Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής με θέμα «Παρουσίαση Συσκευών Θαλάσσιας Επιτήρησης Αεροσκάφους F-406» παρουσίασαν αναλυτικά το σημαντικό έργο που επιτελεί η υπηρεσία τους.

Κατόπιν αυτών μίλησε ο κος Γεώργιος Περράκης, Χειριστής Αεροσκαφών, Φοροτεχνικός, Μέλος Δ.Σ. Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότωνμε θέμα«Ο Ρόλος του Δημόσιου Τομέα στις Αεροπορικές Υπηρεσίες –Η Πρόκληση της Συνεισφοράς του Ιδιωτικού Τομέα» εν συντομία απαρίθμησε τις αεροπορικές υπηρεσίες, ενώ έκανε μια αναλυτική περιγραφή των εναέριων μέσων επιτήρησης και άμεσης προσβολής πυρκαγιάς, επιτήρησης και έρευνας θαλασσών. Δεν παρέλειψε να καταγράψει στην ομιλία του δηλώσεις τέως υπουργών, όπου και οι δυο αναφέρουν τα προβλήματα που υπάρχουν στα παλιά αεροσκάφη και στις βλάβες που παρουσιάζουν. Στη συνέχεια παρουσίασε τη μελέτη για βελτίωση της κατάστασης και αποτελεσματικότητας των αεροπορικών υπηρεσιών κοινωνικής προσφοράς στην Ελλάδα, για το προτεινόμενο σχέδιο ενέργειας, την οργάνωση και στελέχωση εταιρίας ειδικού σκοπού ΑΕ, την επιχειρησιακή ανάπτυξη κλιμακίων, για τον προϋπολογισμό προμήθειας και επιχειρησιακής λειτουργίας των αεροσκαφών, για τη διερεύνηση του επιχειρησιακού κόστους αεροσκαφών, για τα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και τέλος τα γενικότερα οφέλη του δημοσίου τομέα. Τέλος η πρώτη ενότητα έκλεισε με τον κο Σεραφείμ Τσούκο, Δικηγόρος, LL.Mμε θέμα «Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα στις Αεροπορικές Υπηρεσίες – Νομικά Ζητήματα», συγκεκριμένα εισήγαγε το θέμα του αναφέροντας τις αεροπορικές υπηρεσίας κοινής ωφελείας οι οποίες αποτελούν σκοπό δημοσίου συμφέροντος και τις διαδικασίες που χρειάζεται για να υλοποιηθεί ένα δημόσιο έργο ή μια παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Στη συνέχεια όρισε τη Σύμπραξη του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια ένταξης σε αυτή, τους λόγους και το πλαίσιο της επιλογής μιας διαδικασίας Σ.Δ.Ι.Τ., τα περιεχόμενα μιας σύμβασης σύμπραξης, τις προϋποθέσεις υπαγωγής της παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργου, έκανε βασικές διευκρινήσεις επί ειδικότερων ζητημάτων Σ.Δ.Ι.Τ. και τέλος μίλησε για τα ανταποδοτικά και τα μη ανταποδοτικά έργα, το κόστος τους αλλά και διάφορες άλλες οικονομικές συνέπειες.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Από τα συμπεράσματα προέκυψε ότι,

1. Οι αεροπορικές υπηρεσίες πέραν των συγκοινωνιών και των μεταφορών περιέχουν και υπηρεσίες αμιγώς κοινής ωφελείας. Αυτές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες αεροπυρόσβεσης, προστασίας του περιβάλλοντος, δασικών και αγροτικών αεροεφαρμογών, αεροδιακομιδών, έρευνας & διάσωσης, ανθρωπιστικής βοήθειας κ.ά.
Τέτοιες δραστηριότητες επιτελούν, προφανώς, σκοπό δημοσίου συμφέροντος και απαιτούν εγκαταστάσεις αεροδρομίων, προμήθεια ηλεκτρονικού, ηλεκτρολογικού & λοιπού τεχνικού εξοπλισμού, αποθηκευτικούς χώρους & χώρους παραμονής & ενδιαίτησης προσωπικού, πτητικά μέσα, συντήρηση των μέσων & του εξοπλισμού, καθώς επίσης κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό εδάφους και ιπτάμενο.

2. Υπό τις παρούσες οικονομικές και πραγματικές τεχνικές συνθήκες, διαπιστώθηκε ότι η επιλογή της υπαγωγής των αεροπορικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στο πλαίσιο ΣΔΙΤ αποτελεί την προσφορότερη λύση. Συγκεκριμένα ένα ΣΔΙΤ προσφέρεται να δώσει λύσεις στην αποτελεσματικότητα και στο συνολικό κόστος εκτέλεσης αυτών των υπηρεσιών ενισχύοντας και σταδιακά ανανεώνοντας τον στόλο των πεπαλαιωμένων πυροσβεστικών αεροσκαφών με αεροσκάφη σύγχρονης σχεδίασης και τεχνολογίας.

3. Η απομάκρυνση των αεροπορικών υπηρεσιών κοινωνικής προσφοράς από το «σκληρό πυρήνα» των υπηρεσιών Εθνικής Άμυνας, θα μπορούσε να επιτρέψει την δυνατότητα συγχρηματοδότησης της προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού και πτητικών μέσων, της συντήρησής τους της εκπαίδευσης και διατήρησης εξειδικευμένου προσωπικού με κονδύλια από Προγράμματα ΕΕ και δανείων ιδιωτικών Τραπεζών.
Κατ΄αυτό τον τρόπο, επιλύονται, πρωτίστως, η χρηματοδότηση και η ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών διασφάλισης της διάθεσης όλων των απαραίτητων παραγόντων παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου της χώρας.

4. Δεδομένου ότι η προετοιμασία ενός τέτοιου διαγωνισμού απαιτεί σημαντικό χρόνο και η αντίστοιχα εφαρμοστέα νομοθεσία της ΕΕ θα προκρίνει, από τον Απρίλιο του 2016, τη διαγωνιστική διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, εκτιμάται ότι αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο ενός διαγωνισμού επιλογής τέτοιων αεροπορικών υπηρεσιών, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο για Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα και τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου.

Όσον αφορά την Ενότητα για την Επίγεια Ασφάλεια στα Αεροδρόμια, απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό η κα. Αναστασία Μυλωνά, Αστυνόμος Α , ως εκπρόσωπος του Αν. Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθ. Γιάννη Πανούση. Πρώτος ομιλητής στην ενότητα ήταν ο κ. Γεώργιος Νίκου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, με θέμα ομιλίας «One stop security» ο οποίος αναφέρθηκε στα οφέλη του καθεστώτος «One stop security-Oss» αλλά και στην κοινοποίηση των σοβαρών ελλείψεων στις αρμόδιες αρχές. Ακολούθησε ανάλυση της εθνικής νομοθεσίας “AVSEC” και του προγράμματος ασφάλειας αερολιμένα, απαριθμώντας τα κεφάλαια που το διέπουν. Εν συντομία αναφέρθηκε στους συνεργαζόμενους φορείς παροχής ασφάλειας και παρομοίασε την ασφάλεια με κρίκους αλυσίδας όπου το επίπεδο ασφάλειας εξαρτάται από τον πιο αδύναμο κρίκο. Τέλος όρισε το «One stop security-Oss» ως μια μέθοδο συμμόρφωσης των φορέων με τους κανονισμούς ώστε να υπάρχει ομαλότητα και ασφαλής εξυπηρέτηση των επιβατών-αεροσκαφών.

Ακολούθησε ο κος Γεώργιος Μπελιός, Τομεάρχης Ελέγχων Πρόσβασης, Διεθνής Αερολιμένας Ελευθέριος Βενιζέλος με θέμα «Ασφάλεια και Προστασία στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών» κάνοντας μια αναφορά στη σύμβαση ανάπτυξης του αεροδρομίου, στην ίδρυσή του το 1996 και στην λειτουργία του από το Μάρτιο του 2001. Επιπλέον μίλησε για τις Αρχές Επόπτευσης του τμήματος ασφάλειας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (Δ.Α.Α.), για των εξωτερικό εξοπλισμό όπου είναι όλα πλήρως αυτοματοποιημένα με περισσότερες από 500 κάμερες, αλλά και για τον έλεγχο πρόσβασης στον Δ.Α.Α. Έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας ότι η εταιρεία του Αεροδρομίου, συνεργαζόμενη με όλες τις αρμόδιες κρατικές αρχές και ιδιωτικούς φορείς, συμβάλει στην ευρύτερη αεροπορική ασφάλεια. Κατόπιν αυτού ακολούθησε ο Δρ. Κωνσταντίνος Ελευθεριάνος, Business Development Manager, Business Development Department, Marketing, Enterprise & Business Customers, ΟΤΕ, ο οποίος εστίασε στο θέμα «Υπηρεσίες Ασφάλειας Πληροφοριών που προσφέρει ο ΟΤΕ», που είναι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες ασφάλειας, αλλά και οι ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας. Ανέφερε τα βήματα που προτείνει ο ΟΤΕ προς την κατεύθυνση της Ασφάλειας των Πληροφοριών, καθώς η ασφάλεια τείνει να γίνει ένα μεγάλο πρόβλημα λόγω τις πληθώρας δεδομένων. Τόνισε επίσης ότι το βασικό πρόβλημα είναι ότι παρά το γεγονός ότι επενδύουμε στην Ασφάλεια, στην συνέχεια δεν παρακολουθούμε αποτελεσματικά τι συμβαίνει στις υποδομές μας, έτσι προκύπτει η αναγκαιότητα της διαχείρισης των Υπηρεσιών Ασφάλειας, κάτι που ο ΟΤΕ έχει τη δυνατότητα να το προσφέρει. Τέλος η κα. Ευφροσύνη Χέλμη, Διπλ. Mηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ ΜSc in Energy Heriot-Watt UK, Στέλεχος Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας μίλησε με θέμα «Οι προκλήσεις του Μέλλοντος στην Ασφάλεια των Αεροδρομίων» και περιέγραψε την παρούσα κατάσταση και εξήγησε την έννοια του αεροπορικού ατυχήματος, επίσης δεν παρέλειψε να αναλύσει τις στατιστικές που δείχνουν σε ποια φάση γίνονται τα περισσότερα αεροπορικά ατυχήματα.

Λίγο πριν το τέλος του συνεδρίου τέθηκαν πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα προς τους ομιλητές. Από τα συμπεράσματα των απαντήσεων των ομιλητών προέκυψε ότι αρχικά η αναγκαιότητα της ύπαρξης security στα αεροδρόμια επέρχεται για την παρεμπόδιση κακόβουλων και εσκεμμένων ενεργειών, αντίθετα με τα μέτρα ασφάλειας που η ύπαρξη τους δεν συνδέεται με σκόπιμες ενέργειες και ατυχήματα. Τέλος δεδομένου ότι η εμπειρία του προσωπικού στα αεροδρόμια παίζει σημαντικό ρόλο για την άμεση διεκπεραίωση τόσο των βασικών καθηκόντων τους, όσο και απρόβλεπτων γεγονότων που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους, τέθηκε το ερώτημα αν η εποχικότητα σημαντικού αριθμού υπαλλήλων, είναι εμπόδιο. Η απάντηση ήρθε από τον κύριο Γεώργιο Μπελιό, ο οποίος τόνισε ότι ακόμη και οι εποχιακοί υπάλληλοι είναι πλήρως εκπαιδευμένοι και έχουν την απαραίτητη εμπειρία και τεχνογνωσία.
Ετικέτες ,
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.