.

Video Recorder: Ποια είναι η κατάλληλη επιλογή - DVR, NVR ή VMS?


Τα συστήματα video surveillance καθώς και η τεχνολογία της ασφάλειας εξελίσσονται συνεχώς. Η εξέλιξη των καμερών, οι οποίες μετατράπηκαν σε υψηλής ευκρίνειας και ανάλυσης, άλλαξαν τον τρόπο που παρακολουθούν οι χρήστες σε playback και ενίσχυσαν την χρήση της καταγραφής video.

Καθώς η εξέλιξη συνεχίζεται, από τις ημέρες των θολών και μετά βίας αναγνωρίσιμων εικόνων, στις εικόνες υψηλής ακρίβειας (HD), full HD και τώρα Ultra HD (4 φορές υψηλότερη ανάλυση από την HD), σήμερα το σημαντικότερο ζήτημα ίσως είναι οι ποιοτικές εικόνες με τις οποίες θα πρέπει να εξυπηρετείται η καταγραφή & αποθήκευση.

Οι συσκευές αποθήκευσης εξελίχθηκαν για να καταγράφουν, να διαχειρίζονται και να αναπαράγουν με τον καλύτερο τρόπο, εικόνες των οποίων η ποιότητα αυξάνεται σταδιακά. Οι συσκευές Digital Video Recorders (DVRs), οι συσκευές Network Video Recorders (NVRs) και τα Video Management Systems (VMS) είναι εξειδικευμένες συσκευές εγγραφής με λογισμικά τα οποία καταγράφουν και αποθηκεύουν εικόνες με σκοπό την ασφάλεια. Λόγω της ύπαρξης πολλών λύσεων, θεωρείται πιο σημαντικό για τις επιχειρήσεις να επιλέγουν τις κατάλληλες ανάλογα με τις ανάγκες τους. 

Οι ανάγκες καθορίζουν την εφαρμογή

Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι σύγχρονες κάμερες στις μέρες μας, αλλά υπάρχει και μια τάση που αναδύεται σταδιακά και απαιτεί σειρές καμερών υψηλής ανάλυσης μεν, με λιγότερα extra χαρακτηριστικά από αυτά που έχει μια top-of-the-line HD κάμερα.

Αυτή η τάση διασφαλίζει το ότι οι χρήστες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν την καταλληλότερη κάμερα με βάση τις ανάγκες, αλλά και τον προϋπολογισμό τους. Άλλωστε, οι καταγεγραμμένες εικόνες είναι τόσο καλές, όσο και η κάμερα που τις μεταδίδει, έτσι οι ειδικοί, εγκαταστάτες, integrators παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο να προτείνουν λύσεις που εκμεταλλεύονται την ποιότητα καταγραφής των καμερών ανάλογα με τους στόχους για τους οποίους χρησιμοποιούνται. 

Έτσι, το ερώτημα παραμένει: Τι είδους recorder πρέπει να χρησιμοποιήσετε; Μια γρήγορη απάντηση είναι να εξετάσετε τα χαρακτηριστικά κάθε τύπου και να δείτε εάν ταιριάζουν με το επίπεδο ασφάλειας που θέλετε να προσδώσετε στην εφαρμογή ή την εγκατάστασή σας. 

Τα συτήματα DVR, NVR και VMS παραμένουν οι επικρατέστερες επιλογές στις μέρες μας, ενώ το κάθε ένα από αυτά έχει τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματά του. Κάποιες τεχνολογίες παρέχουν μια υβριδική προσέγγιση, που αφορά τόσο σε αναλογικές όσο και σε κάμερες ΙΡ ή δικτύου. Κάποιες άλλες παρουσιάζουν δυνατότητες analytics για “έξυπνες” καταγραφές ή δυνατότητες επεκτασιμότητας, με την οποία αυξάνεται ο αριθμός των καμερών με επιπρόσθετους servers αλλά και επιπλέον συσκευές αποθήκευσης,.

Ευέλικτες δυνατότητες Recording

Εκτός από τις απαιτήσεις της κάθε εφαρμογής, θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον υπόψιν: το εύχρηστο playback,η δυνατότητα καταγραφής πολλαπλών streams ή η δυνατότητα επιλεγμένης καταγραφής σε περίπτωση συναγερμού, και τέλος η ικανότητα αναβάθμισης. 

Ας δούμε ξεχωριστά την κάθε μια λύση: 
DVR: Κατέχουν την σημαντικότερη θέση στα συστήματα επιτήρησης. Πρόκειται για εύχρηστες συσκευές, κατάλληλες για μικρομεσαίες εφαρμογές. Είναι μικρές και σε καλή τιμή, ενώ αποδίδουν ικανοποιητικά σε εγκαταστάσεις με 4 έως 16 κάμερες.
Οι συσκευές DVR περιλαμβάνουν ενσωματωμένο λογισμικό και διαχειρίζονται αυστηρώς αναλογικό σήμα μέσω προηγμένων κωδικοποιητών. Πολλές έχουν ενσωματωμένο τον αλγόριθμο συμπίεσης H.264 για να διατηρήσουν την ευρυζωνικότητα και την χωρητικότητα του δίσκου, ενώ καταγράφουν στον σκληρό δίσκο. Η ανίχνευση της κίνησης (video motion) είναι ακόμη ένα χαρακτηριστικό πολλών DVR, που έχουν την δυνατότητα να καταγράψουν με προγραμματισμένο τρόπο επιλεγμένα στιγμιότυπα εντός του πεδίου της κάμερας. Ο χώρος αποθήκευσης video ενός DVR μπορεί να επεκταθεί με την επιλογή δίσκου μεγαλύτερης χωρητικότητας. 

Τα DVR είναι κατάλληλα για εφαρμογή σε συστήματα με λιγότερες από 16 κάμερες. Σε περίπτωση που υπερβείτε αυτόν τον αριθμό καμερών, πρέπει να χρησιμοποιήσετε επιπρόσθετες συσκευές ή να επιλέξετε την λύση του NVR. Αυτές οι λύσεις hardware απαιτούν απευθείας συνδέσεις μέσω καλωδίου από την κάμερα στο DVR.


NVR: Καταγράφει video από το σύστημα επιτήρησης σε ψηφιακή μορφή πάνω σε δίσκο, USB, κάρτα μνήμης SD ή άλλη συσκευή αποθήκευσης. Τα NVR δεν περιέχουν hardware καταγραφής βίντεο, ενώ κάποια παρέχουν δυνατότητα εξελιγμένου streaming αλλά και χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την ευρυζωνικότητα. Ακόμη, παρέχουν την δυνατότητα διαχείρισης δεδομένων, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τα μεγάλα δίκτυα που χρησιμοποιούν κάμερες υψηλής ανάλυσης. 

Τα NVR διαφοροποιούνται από τα DVR καθώς τα εισερχόμενα δεδομένα τους προέρχονται από δίκτυο κι όχι από άμεση σύνδεση με κάρτα καταγραφής video. 

Οι εικόνες στα DVR μετατρέπονται σε ψηφιακή μορφή, συμπιέζονται και προωθούνται στον καταγραφέα, ενώ οι εικόνες στα NVR προωθούνται για αποθήκευση ή απομακρυσμένη παρακολούθηση. Τα NVR προσφέρουν λύσεις καταγραφής μέσω δικτύου και έλεγχο, ενώ παράλληλα παρέχουν απομακρυσμένη πρόσβαση σε απευθείας παρακολουθήσεις, με εικόνες ίδιας υψηλής ποιότητας τόσο στην ζωντανή, όσο και στην μαγνητοσκοπημένη μετάδοση. 

Τα NVR προσφέρουν την δυνατότητα μεγαλύτερης επεκτασιμότητας και αποθήκευσης προκειμένου να υποστηρίξουν μεγαλύτερες επιτηρούμενες εγκαταστάσεις, από 64 κάμερες ή και περισσότερες με μια μόνο συσκευή. Πολλές συσκευές προσφέρουν επίσης έξυπνη ανίχνευση κίνησης και πολλές δυνατότητες αναζήτησης για γρήγορη και εύκολη εύρεση συγκεκριμένων γεγονότων, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα επιπλέον εξωτερική συσκευή αποθήκευσης με ασύρματη σύνδεση. 

Τα NVR παρέχουν περισσότερη ελευθερία ανάπτυξης, καθώς μπορούν να τοποθετηθούν πρακτικά οπουδήποτε, αρκεί να είναι στο ίδιο LAN δίκτυο με τις κάμερες IP. Αντίθετα με τα συστήματα DVR, σε ένα σύστημα NVR οι κάμερες που καταγράφουν εικόνες υψηλής ανάλυσης, μπορούν επίσης να τις αναπαράγουν με την ίδια ανάλυση. 

Τα πιο εξελιγμένα έχουν ενσωματωμένους αλγορίθμους επεξεργασίας και Η. 264 (συμπίεσης), για την βελτίωση της ευρυζωνικότητας, δέχονται formats MPEG-4 και JPEG που επιτρέπουν την παράλληλη παρακολούθηση πολλών καμερών. Τα NVR υποστηρίζουν επίσης την πρόσβαση μέσω κινητής συσκευής αλλά και τον έλεγχο μέσω εφαρμογής, για την ακρίβεια μέσω της κάμερας της συγκεκριμένης συσκευής η οποία επιτρέπει επίσης την διαχείριση του υλικού. 

Εξ αιτίας των προηγμένων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων τους, για τις συσκευές NVR μπορεί να απαιτηθεί αρχικά μεγαλύτερο κόστος, αλλά προσφέρεται ευκολότερη διαχείριση και το συνολικό κόστος είναι μικρότερο εάν συνυπολογιστούν η διάρκεια ζωής του συστήματος, η ευκολία στην τοποθέτηση η διαχειρισιμότητα και η δυνατότητα επέκτασης. 

VMS: Tο λογισμικό διαχείρισης συστημάτων Video Management System επιτρέπει στους χρήστες των υπηρεσιών επιτήρησης μέσω βίντεο να διαχειρίζονται και να καταγράφουν βίντεο ΙΡ από μια ποκιλία καμερών ασφάλειας, από άλλου είδους hardware ή συστήματα ελέγχου πρόσβασης. Όπως με τα NVR, τα συστήματα που βασίζονται σε λογισμικό VMS είναι κατάλληλα για μεγάλες εγκαταστάσεις (με πολλούς καταγραφείς, πολλές περιοχές) ενώ περιορίζεται ελαφρώς όσον αφορά στον αριθμό των καμερών του server που υποστηρίζει το σύστημα.

Με τα VMS οι κατασκευαστές λογισμικού έρχονται πιο κοντά στην πραγματικότητα του ΙΤ, καθώς απαιτείται από αυτούς η διαχείριση του λογισμικού και η πιθανή επίδρασή του στο δίκτυο. 
Τα συστήματα VMS είναι επεκτάσιμα και επιτρέπουν ζωντανή θέαση, έλεγχο εγγραφής και διαχείριση ελέγχου μέσω μιας εύχρηστης διεπαφής. Περιλαμβάνουν επίσης επεκτάσεις λογισμικού που επιτρέπουν αλλαγές του συστήματος προκειμένου να υποστηρίζουν χιλιάδες κάμερες, εκατοντάδες καταγραφείς και κωδικοποιητές, δίνοντας την δυνατότητα στο χρήστη για ευελιξία αναφορικά με την ανάπτυξη του συστήματος.

Τα καταγεγραμμένα δεδομένα μπορούν να κατέβουν γρήγορα και το βίντεο μπορεί να μετατραπεί σε ΜΡ4 για άνετη θέαση στο PC. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα λήψης ζωντανών εικόνων από κάμερα/κωδικοποιητή ή μέσω video recorder στο δίκτυο, δημιουργώντας ένα σύστημα εύκολο στην διαχείριση και στην διαμόρφωση για τον τελικό χρήστη. Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και διαχείρισης μέσω κινητής συσκευής.

Με τα συστήματα VMS επιτυγχάνεται η ενοποίηση μεγάλων συστημάτων δικτύου με την απλοποιημένη κεντρική διαχείριση. Πρόκειται για επένδυση σε μελλοντική επεκτασιμότητα μιας πρωτοποριακής εγκατάστασης επιτήρησης. Σε σύγκριση με τους προαναφερθέντες recorders, παρέχουν επιπρόσθετη ευελιξία και δυνατότητα επέκτασης με περισσότερες κάμερες. Οι συσκευές DVR και NVR ποικίλουν σε χωρητικότητα όσον αφορά στον αριθμό των καμερών που υποστηρίζουν, αλλά πολλές συσκευές έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν σε ήδη υπάρχοντα αναλογικά συστήματα μέσω προηγμένων κωδικοποιητών. 

Δεν χωρούν όλα σε ένα μέγεθοςl

Οι συσκευές αποθήκευσης είναι εσωτερικά μέρη ενός ολοκληρωμένου συστήματος video surveillance. Κάθε τύπος που αναφέρθηκε, DVR, NVR and VMS, προσφέρει στον integrator & στον εγκαταστάτη την δυνατότητα να προσδιορίσει την τεχνολογία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με βάση το είδος της παρεχόμενης προστασίας και τις απαιτήσεις του τελικού χρήστη. Για μικρές & μεσαίες εφαρμογές, όπως αυτές στο εμπόριο, ένας DVR μπορεί να είναι η τέλεια λύση. Για μεγαλύτερα συστήματα με πολλές κάμερες που απαιτούν επιπρόσθετο έλεγχο και δυνατότητες, οι συσκευές NVR είναι η κατάλληλη επιλογή. Για πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις σε διαφορετικές τοποθεσίες με εκατοντάδες ή χιλιάδες κάμερες, η πιο κατάλληλη επιλογή θα ήταν αυτή ενός VMS, καθώς παρέχει γενικά μεγαλύτερη διαχειρισιμότητα.

Η επιλογή της καταλληλότερης λύσης εγγραφής, απαιτεί λεπτομερή κατανόηση κάθε τομέα της εγκατάστασης, γνώση των απαιτήσεων, των αναγκών και των στόχων του έργου. Πέραν του κόστους, για την επιλογή της καταλληλότερης λύσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν σημαντικοί παράγοντες, όπως η αξιοπιστία, η μακροβιότητα και το συνολικό κόστος απόκτησης του συστήματος σε συνάρτηση με τον χρόνο ζωής του. 

Τμήμα σύνταξης Securnet.gr
Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.