.

Τριπλάσιο το Ιnternet traffic έως το 2019 λόγω video


O Cisco Visual Networking Index, ο μηχανισμός πρόβλεψης Cisco για την ανάπτυξη των δικτύων IP, λέει ότι η διακίνηση δεδομένων μέσω IP θα τριπλασιαστεί μεταξύ 2014-2019, κυρίως λόγω της αυξημένης πρόσβασης από κινητά τηλέφωνα και της ζήτησης για υπηρεσίες βίντεο.

Το βίντεο θα αποτελεί το 80% της παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω IP μέχρι το 2019. Πάνω από τα δύο τρίτα της παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω IP θα προέρχεται από κινητές συνδέσεις συμπεριλαμβανομένου του Wi-Fi μέχρι το 2019.

Οι παράγοντες που αναμένεται να οδηγήσουν στην αύξηση της διακίνησης περιλαμβάνουν την παγκόσμια αύξηση χρηστών Internet, προσωπικών συσκευών και συνδέσεων συσκευής με συσκευή [M2M], τις πιο γρήγορες ευρυζωνικές ταχύτητες και την υιοθέτηση εξελιγμένων υπηρεσιών video. Συνολικά, αυτές οι μεταβλητές αναμένεται να δημιουργήσουν ένα συνολικό ετήσιο ρυθμό αύξησης [CAGR] παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω IP της τάξης του 23.

Σημαντικές Παγκόσμιες Προβλέψεις Διακίνησης Δεδομένων μέσω IP και Υπηρεσιών

Η Cisco προβλέπει πως η παγκόσμια διακίνηση δεδομένων μέσω IP θα φτάσει τα 168 exabytes/μήνα μέχρι το 2019, αυξημένη σε σχέση με τα 59,9 exabytes/μήνα το 2014. Το 2019, η διακίνηση δεδομένων μέσω δικτύων IP παγκοσμίως θα είναι όση όλα τα προηγούμενα "χρόνια Internet" μαζί [από το 1984 μέχρι το τέλος του 2013]. Πολλά στοιχεία θα διαμορφώσουν τη Διακίνηση Δεδομένων μέσω IP μέσα στα επόμενα χρόνια:

Περισσότεροι χρήστες Internet – Καθώς τα σταθερά και κινητά δίκτυα αναπτύσσονται και επεκτείνονται, περισσότεροι άνθρωποι θα διαθέτουν πρόσβαση σε δίκτυα και στο Internet. Το 2014, υπήρχαν 2,8 δισεκατομμύρια χρήστες Internet ή 39% του παγκόσμιου πληθυσμού των 7.2 δισεκατομμυρίων. Μέχρι το 2019, θα υπάρχουν περίπου 3,9 δισεκατομμύρια χρήστες Internet ή 51% του προβλεπόμενου πληθυσμού των 7,6 δισεκατομμυρίων [Πηγή: Population Division of the Dept. of Economic & Social Affairs of the United Nations].

Πολλαπλασιασμός Συσκευών και Συνδέσεων – Με 24 δισεκατομμύρια δικτυωμένες συσκευές / συνδέσεις να αναμένονται online μέχρι το 2019, σε σύγκριση με τα 14 δισεκατομμύρια το 2014, τα δίκτυα των παρόχων υπηρεσιών πρέπει να προσαρμοστούν στην εισροή εξελιγμένων συσκευών. Αυτές οι συσκευές περιλαμβάνουν tablets, smartphones, και υπερ-υψηλής ευκρίνειας [UHD] τηλεοράσεις, που λειτουργούν με Internet, καθώς και συνδέσεις M2M και wearables [συμπεριλαμβανομένων των νέων smartwatches, οθονών υγείας, κλπ]. Σε παγκόσμιο επίπεδο, θα υπάρχουν 3,2 δικτυωμένες συσκευές / συνδέσεις ανά άτομο μέχρι το 2019, αυξημένες σε σχέση με τις 2 ανά άτομο το 2014. Αυτές οι προηγμένες συσκευές και συνδέσεις θα πρέπει να επικυρώνονται για να αποκτήσουν πρόσβαση σε σταθερά και κινητά δίκτυα, τα οποία απαιτούν αυξημένη ευφυΐα, διαχείριση δικτύου και ασφάλεια. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική IPv6 θα είναι αναγκαία ώστε οι διακομιστές να φιλοξενήσουν τον όγκο και την πολυπλοκότητα των συσκευών και συνδέσεων επόμενης γενιάς. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 41% όλων των σταθερών και κινητών δικτυωμένων συσκευών/ συνδέσεων θα έχουν δυνατότητα IPv6 μέχρι το 2019, σε σχέση με το 22% το 2014.

Γρηγορότερες Σταθερές Ευρυζωνικές Ταχύτητες – Σε παγκόσμιο επίπεδο, η μέση σταθερή ευρυζωνική ταχύτητα θα αυξηθεί στο διπλάσιο, από τα 20,3 Mbps το 2014 στα 42,5 Mbps το 2019. Χρόνο με το χρόνο, η μέση παγκόσμια σταθερή ευρυζωνική ταχύτητα αυξήθηκε σε ποσοστό 26% από τα 16 Mbps το 2013 στα 20.3 Mbps το 2014. Από γεωγραφική οπτική, η Δυτική Ευρώπη και η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού συνεχίζουν να ηγούνται στον κόσμο στις σταθερές ευρυζωνικές ταχύτητες δικτύου. Η Βόρεια Αμερική και άλλες περιοχές αναβαθμίζουν επίσης τους δικτυακούς τους πόρους για να φιλοξενήσουν περισσότερο περιεχόμενο και εφαρμογές που απαιτούν μεγάλο εύρος ζώνης [π.χ., UHD video]. Μέχρι το 2019, το 33% όλων των παγκόσμιων σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων θα είναι γρηγορότερες από 25 Mbps, αυξημένο σε σχέση με το σημερινό 29% [οι ταχύτητες κινητού δικτύου καλύπτονται στο 2015 VNI Mobile report του Φεβρουαρίου].

Νέες Προηγμένες Υπηρεσίες Video – Το βίντεο μέσω IP θα αντιπροσωπεύει το 80% όλης της Διακίνησης Δεδομένων μέσω IP μέχρι το 2019, αυξημένο σε σχέση με το 67% το 2014. Η εξέλιξη των προηγμένων υπηρεσιών βίντεο [π.χ., UHD και σφαιρικό / 360 βίντεο] και οι αυξανόμενες εφαρμογές Μ2Μ που έχουν ως κέντρο τους το βίντεο αναμένεται να δημιουργήσουν νέες απαιτήσεις εύρους ζώνης και επεκτασιμότητας για τους παρόχους υπηρεσιών. Οικιακοί καταναλωτές και καταναλωτές επιχειρήσεων και κινητής τηλεφωνίας εξακολουθούν να έχουν υψηλές απαιτήσεις για προηγμένες υπηρεσίες βίντεο σε όλους τους τύπους δικτύου και συσκευών, καθιστώντας την ποιότητα, την ευκολία, το περιεχόμενο/εμπειρία και την τιμή βασικούς παράγοντες επιτυχίας.

Το Internet of Everything [IoE] και η Ανάπτυξη M2M – Η τάση IoE παρουσιάζει αισθητή ανάπτυξη καθώς οι συνδέσεις M2M θα υπερτριπλασιαστούν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια (με αύξηση έως και 10,5 δισεκατομμύρια μέχρι το 2019]. Θα υπάρξει σημαντική υιοθέτηση του IoE σε πολλούς κλάδους επιχειρήσεων [π.χ., γεωργία, υγειονομική περίθαλψη, κατασκευές, εμπόριο και μεταφορές), καθώς και αναπτύξεις συνδεδεμένου σπιτιού [δηλαδή βίντεο ασφαλείας, έξυπνοι μετρητές, φωτισμός / έλεγχος θερμοκρασίας, κλπ].

Το συνδεδεμένο τμήμα Υγείας των καταναλωτών θα έχει τη γρηγορότερη ανάπτυξη συνδέσεων M2M με 8,6 φορές [54% CAGR] από το 2014 έως το 2019;

Το συνδεδεμένο σπίτι θα έχει σχεδόν τις μισές [48%] από τις συνδέσεις M2M μέχρι το 2019.
Η ετήσια παγκόσμια διακίνηση δεδομένων M2M μέσω IP θα αυξηθεί 15 φορές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου— από 308 petabytes το 2014 [0,5% της παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω IP] στα 4,6 exabytes μέχρι το 2019 [2.7% της παγκόσμιας διακίνησης δεδομένων μέσω IP].

Υιοθέτηση Προηγμένης Υπηρεσίας – Η online μουσική θα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη υπηρεσία Internet με CAGR 7,7% από το 2014-2019, που αυξάνεται από 1,2 δισεκατομμύρια χρήστες σε 1,7 δισεκατομμύρια χρήστες μέχρι το 2019. Η υπηρεσία Mobile location-based [LBS] θα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη καταναλωτική υπηρεσία κινητής τηλεφωνίας με CAGR 27,5% από το 2014-19, που αυξάνεται από 597 εκατομμύρια χρήστες το 2014 σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια χρήστες μέχρι το 2019. Η τηλεδιάσκεψη θα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη επιχείρηση υπηρεσιών Internet με CAGR 23,5% από το 2014 έως το 2019, που αυξάνεται από 76 εκατομμύρια χρήστες το 2014 σε 220 εκατομμύρια χρήστες μέχρι το 2019.
Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.