.

Οι έξι πυλώνες για το σύστημα Cisco IoT


Η Cisco εκτιμά ότι έως το 2020 πενήντα δισεκατομμύρια συσκευές και αντικείμενα θα έχουν συνδεθεί με το Internet. Ωστόσο, σήμερα, ποσοστό άνω του 99% των αντικειμένων στον φυσικό κόσμο παραμένουν μη συνδεδεμένα. Εταιρείες και πόλεις αναπτύσσουν ολοένα περισσότερο λύσεις ΙοΤ προκειμένου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει αυτό το κύμα ψηφιοποίησης.

Εντούτοις, η ψηφιοποίηση είναι περίπλοκη. Συχνά οι πελάτες συνδέουν συσκευές και αντικείμενα ή προχωρούν στη σύγκλιση μη σχετικών μεταξύ τους δικτύων, σε πρωτόγνωρα για το παρελθόν επίπεδα. Επιπλέον, ο μόνος τρόπος για να αξιοποιήσουν πλήρως αυτές τις συνδέσεις είναι μέσω της εφαρμογής εξελιγμένων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, αλλά και σε αυτήν ακόμα την περίπτωση, συχνά οι πελάτες θα πρέπει να δημιουργήσουν μια κατηγορία έξυπνων εφαρμογών που θα μπορούν να επιταχύνουν τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα ή να οδηγούν σε αύξηση της παραγωγικότητας. Βέβαια, η υλοποίηση όλων αυτών δεν θα πρέπει επουδενί να είναι εις βάρος της ασφάλειας σε οποιοδήποτε σημείο του συστήματος, από τη συσκευή έως το κέντρο δεδομένων και το cloud.

Το νέο σύστημα Cisco IoT που ανακοινώθηκε πρόσφατα έρχεται να δώσει λύση στην περιπλοκότητα που χαρακτηρίζει την ψηφιοποίηση, προσφέροντας μια υποδομή σχεδιασμένη να διαχειρίζεται μεγάλης κλίμακας συστήματα που περιλαμβάνουν διάφορα τελικά σημεία (endpoints) και πλατφόρμες, καθώς και τον καταιγισμό δεδομένων που αυτά δημιουργούν.

Το νέο σύστημα Cisco IoT αποτελείται από έξι βασικά στοιχεία τεχνολογίας ή «πυλώνες», τα οποία, συνδυαζόμενα για να δημιουργήσουν μια αρχιτεκτονική, συμβάλλουν στη μείωση της περιπλοκότητας της ψηφιοποίησης. Η Cisco ανακοίνωσε επίσης 15 νέα προϊόντα ΙοΤ στο πλαίσιο των έξι πυλώνων. 

Προσέγγιση έξι πυλώνων για το σύστημα Cisco IoT

Οι έξι πυλώνες του νέου συστήματος Cisco IoT είναι:

Συνδεσιμότητα δικτύου: Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει προσαρμοσμένη δρομολόγηση, μεταγωγή και ασύρματα προϊόντα που διατίθενται σε «θωρακισμένες» και μη μορφές.

Fog Computing: Το «Fog» είναι μια κατανεμημένη υπολογιστική υποδομή για το Internet of Things που εκτείνει την υπολογιστική ικανότητα, και κατά συνέπεια τις εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων, στην περιφέρεια των δικτύων. Επιτρέπει στους πελάτες να αναλύουν και να διαχειρίζονται τα δεδομένα σε τοπικό επίπεδο και να λαμβάνουν, συνεπώς, πληροφόρηση από τις συνδέσεις. Σύμφωνα με προβλέψεις της Cisco, έως το 2018 η επεξεργασία του 40% των δεδομένων που δημιουργεί το ΙοΤ θα πραγματοποιείται στο «fog». Περισσότερα από 25 προϊόντα δικτύου της Cisco διαθέτουν την πλατφόρμα IOx της Cisco, μια πλατφόρμα Fog Computing ή επεξεργασίας δεδομένων στην περιφέρεια των δικτύων. 

Ασφάλεια: Ο πυλώνας της ασφάλειας του συστήματος IoT συνδυάζει την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και τη φυσική ασφάλεια ώστε να προσφέρει λειτουργικά πλεονεκτήματα και να αυξάνει την προστασία των φυσικών και ψηφιακών πόρων. Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων επίβλεψης IP και τα προϊόντα δικτύου της Cisco με ασφάλεια TrustSec καθώς και τα προϊόντα ασφάλειας cloud/κυβερνοχώρου επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθούν, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν συνδυασμένες επιθέσεις ΙΤ και επιχειρησιακής τεχνολογίας (Operational Technology - ΟΤ).

Ανάλυση δεδομένων: Το σύστημα Cisco IoT προσφέρει μια βελτιστοποιημένη υποδομή για την εφαρμογή αναλύσεων και την εκμετάλλευση αξιοποιήσιμων δεδομένων τόσο για το χαρτοφυλάκιο προϊόντων Cisco Connected Analytics ™ όσο και για λογισμικά ανάλυσης τρίτων.

Διαχείριση και αυτοματισμός: Το σύστημα IoT προσφέρει αυξημένη ασφάλεια, έλεγχο και υποστήριξη για πολλές κεντρικές λειτουργίες ώστε να παρέχει ένα εύχρηστο σύστημα για τη διαχείριση ενός αυξανόμενου αριθμού τελικών σημείων και εφαρμογών. Οι επαγγελματίες του κλάδου χρειάζονται ένα εύχρηστο σύστημα διαχείρισης.

Πλατφόρμα διευκόλυνσης της ανάπτυξης και χρήσης εφαρμογών: Προσφέρει μια σειρά από API για επιχειρήσεις και πόλεις, συνεργάτες οικοσυστήματος και τρίτους προμηθευτές ώστε να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να υλοποιούν τις δικές τους εφαρμογές βασιζόμενοι στις δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα IoT.


Η Cisco παρουσιάζει περισσότερα από 15 νέα προϊόντα IoT

Βασικά σημεία συνδεσιμότητας δικτύου:

IE5000: Προσαρμοσμένος μεταγωγέας IE switch που προσφέρει δυνατότητες συνδεσιμότητας στην παραγωγή εργοστασίων και σε πόλεις.

IW3702: Σημείο ασύρματης πρόσβασης για συνδεδεμένα συστήματα μαζικής μεταφοράς και Wi-Fi πόλεων.

Σειρά IR 809, IR 829: Προσφέρει 7 νέους βιομηχανικούς δρομολογητές με Wi-Fi και συνδεσιμότητα 4G/LTE, ιδανικούς για τον κλάδο των μεταφορών ή για την υλοποίηση εφαρμογών IoT.

Μονάδα 4G/LTE module for CGR 1000 για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, Mobile IP Gateway (MIG-2450) για συνδεδεμένες σιδηροδρομικές λύσεις και 5921 Embedded Services Routers για προστατευμένη εμβέλεια βιομηχανικών δικτύων σε απομακρυσμένα περιβάλλοντα.

Φυσική ασφάλεια και ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Κάμερες 360° 5MP & 720p IP: Yψηλής ποιότητας κάμερες ιδανικές για ευέλικτα περιβάλλονται που μπορούν να φιλοξενήσουν εφαρμογές λογισμικού τρίτων. Στα χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνονται ορατότητα 360° για καλύτερη παρακολούθηση καθώς και αισθητήρες ήχου και ψηφιακοί αισθητήρες.

Ανάλυση φυσικής ασφάλειας: Οι εφαρμογές καμερών περιλαμβάνουν ανίχνευση ήχου, προσθήκη αισθητήρων, ενεργοποίηση ηχητικών μηνυμάτων, δημιουργία μεταδεδομένων, τοπική συσκευή αναπαραγωγής βίντεο και περιληπτική παρουσίαση βίντεο.

Ανάλυση δεδομένων

Υπηρεσίες δεδομένων «Fog»: Επιτρέπουν στους επαγγελματίες να δημιουργούν πολιτικές παρακολούθησης και λήψης μέτρων όσον αφορά τη ροή δεδομένων μέσω του περιβάλλοντος IoT (δεδομένα εν κινήσει). Περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα IOx ώστε οι χρήστες να μπορούν να ενσωματώνουν προσαρμοσμένες πολιτικές στις εφαρμογές.

Διαχείριση και αυτοματισμός

IoT Field Network Director: Αυτό το λογισμικό διαχείρισης επιτρέπει στους επαγγελματίες να παρακολουθούν και να προσαρμόζουν την υποδομή δικτύου IoT σε βιομηχανικό επίπεδο.

Fog Director: Επιτρέπει την κεντρική διαχείριση των πολλαπλών εφαρμογών που εκτελούνται σε επίπεδο περιφέρειας. Αυτή η πλατφόρμα διαχείρισης προσφέρει στους διαχειριστές τον έλεγχο των ρυθμίσεων και του κύκλου ζωής των εφαρμογών παρέχοντάς τους έτσι ευκολότερη πρόσβαση και ορατότητα σε μεγάλης κλίμακας αναπτύξεις IoT. 


Οι συνεργάτες υποστηρίζουν το σύστημα Cisco IoT και την πλατφόρμα IOx για Fog Computing

Το σύστημα Cisco IoT επιτρέπει σε κάθετους επιχειρηματικούς κλάδους όπως είναι ο κατασκευαστικός, ο κλάδος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, των μεταφορών, της δημόσιας ασφάλειας και οι έξυπνες πόλεις να υλοποιούν και να επιταχύνουν λύσεις IoT, καθώς και να επιτυγχάνουν επιχειρηματικά οφέλη με στοχευμένες λύσεις. Κορυφαίες εταιρείες έχουν ήδη μεταφέρει τις εφαρμογές λογισμικού τους ώστε να λειτουργούν στο σύστημα Cisco Fog Computing™της Cisco. Μεταξύ του μεγάλου αριθμού αυτών των εταιρειών συγκαταλέγονται οι GE (Predix), Itron (Riva), OSISoft (PI), smartFOA στην Ιαπωνία, Bit Stew, Davra, SK Solutions και Toshiba.
Ετικέτες , ,
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.