.

Εκστρατεία ελέγχων για αποφυγή ατυχημάτων στα πλοία

  • 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2015
  • Από τις Γραμματείες των Paris MoU, Tokyo MoU και Caribbean MoU
Από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας ανακοινώνεται ότι από την 1η Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2015, οι Αρχές PSC των Κρατών Μελών της περιοχικής Συμφωνίας των Παρισίων (Paris MoU) καθώς και των Κρατών Μελών της αντίστοιχης περιοχικής Συμφωνίας του Τόκυο (Tokyo MoU) έχουν προγραμματίσει τη διενέργεια ελέγχων από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές Κράτους – Λιμένα (PSC) στα πλοία που θα καταπλεύσουν στους λιμένες των Κρατών Μελών της Ε.Ε., Καναδά, Ρωσία και στους λιμένες της Ασίας (Tokyo MOU) προκειμένου να διαπιστωθεί, όπως προβλέπεται σχετικά στις διατάξεις της Δ.Σ. SOLAS και των ψηφισμάτων της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), ο βαθμός εξοικείωσης των πληρωμάτων σε ότι αφορά στις διαδικασίες εισόδου τους σε κλειστούς χώρους των πλοίων με στόχο την αποφυγή ατυχημάτων.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, στους λιμένες των κρατών μελών της αντίστοιχης περιοχικής Συμφωνίας της Καραϊβικής (Caribbean MoU) έχει προγραμματιστεί η διενέργεια ελέγχων στα πλοία που καταπλέουν στους λιμένες τους προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσής τους σε θέματα ασφάλειας ναυσιπλοΐας, ωρών εργασίας ή ανάπαυσης πληρώματος, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κεφ.V “Safety of Navigation” της Δ.Σ. SOLAS, καθώς και τις απαιτήσεις της Δ.Σ. STCW 78, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι τέτοιου είδους εκστρατείες ελέγχων (Concentrated Inspection Campaigns-CIC), ως γνωστό, προγραμματίζονται κάθε χρόνο με μέριμνα των Γραμματειών των Μνημονίων Συνεννόησης για τους ελέγχους των πλοίων από τις Αρχές του Κράτους - Λιμένα (Memorandum Of Understanding On Port State Control), εντός των περιοχικών τους Συμφωνιών. Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι γίνονται από εξουσιοδοτημένους επιθεωρητές (PSCOs), σύμφωνα με τις διαδικασίες του εκάστοτε MoU ή βάσει των νέων απαιτήσεων των Διεθνών Συμβάσεων έχουν πρόσφατα τεθεί σε ισχύ, εστιάζοντας σε συγκεκριμένους τομείς του πλοίου, στους οποίους συνήθως παρουσιάζονται ελλείψεις κατά την επιθεώρησή τους. Οι εν λόγω εκστρατείες ελέγχων λαμβάνουν χώρα για περίοδο 3 μηνών (συνήθως Σεπτέμβριο - Νοέμβριο), σε συνδυασμό με μια τακτική επιθεώρηση επί του πλοίου.

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.