.

Η Arbor Networks προσφέρει προστασία διαθεσιμότητας για όλους με το πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών άμυνας έναντι απειλών DDoS
Νέα πλήρως διαχειριζόμενη υπηρεσία DDoS και νέες εικονικές λύσεις, 4πλή χωρητικότητα εφαρμογών αντιμετώπισης on premises με χαμηλότερο κόστος, υποστηριζόμενη από 2 Tbps Arbor Cloud 

Η Arbor Networks Inc., το τμήμα ασφαλείας της NETSCOUT, ανακοίνωσε το πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών προστασίας έναντι απειλών DDoS, το οποίο προσφέρει μοναδικές δυνατότητες επέκτασης, καθώς και ευελιξία ανάπτυξης και κόστους ώστε να καλύπτει τις ανάγκες κάθε οργανισμού, από τους μεγαλύτερους παρόχους υπηρεσιών του κόσμου μέχρι τις μικρές και μεσαίες αναδυόμενες επιχειρήσεις.

«Αυτό είναι το ισχυρότερο, μεγαλύτερο και πιο ευρύ χαρτοφυλάκιο DDoS στην ιστορία της Arbor, το οποίο θα χρησιμεύσει ως πλατφόρμα για τη διατήρηση της ηγετικής μας θέσης στην αγορά DDoS στην επόμενη δεκαετία», ανέφερε ο πρόεδρος της Arbor Networks, Matthew Moynahan. «Το νέο χαρτοφυλάκιό μας είναι επεκτάσιμο, ώστε να ικανοποιεί τις ανάγκες των μεγαλύτερων παρόχων υπηρεσιών, αλλά και να παρέχει την ευελιξία ανάπτυξης και κόστους που απαιτείται από την ευρύτερη επιχειρηματική αγορά».

Το χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών της Arbor για την προστασία έναντι απειλών DDoS έχει σχεδιαστεί για να ικανοποιεί τις πολυδιάστατες ανάγκες κάθε οργανισμού, από τις μικρότερες εταιρείες μέχρι τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και τους μεγάλους παρόχους υπηρεσιών δικτύου.

Διαχειριζόμενες υπηρεσίες: Πλήρως διαχειριζόμενες hybrid υπηρεσίες προστασίας DDoS, τόσο σε εσωτερική εγκατάσταση (on premises) όσο και στο cloud

Ευελιξία ανάπτυξης: Από SDN και εικονικές λύσεις έως ενσωματωμένη συσκευή ασφαλειας στο routerCisco ASR 9000, συσκευές υψηλής πυκνότητας και παγκόσμιο cloud.

Επεκτασιμότητα: Ξεκινώντας από εικονικές λύσεις sub 100 Mbps, είναι δυνατή η επέκταση σε συσκευές 160 Gbps και σε 2 Tbps στο cloud.

Προστασία: Από απλές ογκομετρικές επιθέσεις έως επιθέσεις που συμβαίνουν ταυτόχρονα από πολλαπλούς φορείς και απο επιθέσεις επιπέδου εφαρμογής έως εξελιγμένες απειλές - με διαρκή πρόσβαση στις παγκόσμιες πληροφορίες ασφαλείας για απειλές μέσω των συστημάτων ATLAS και ASERT.

Τιμές: Συνδρομές διαχειριζόμενων υπηρεσιών, μόνιμες συσκευές και άδειες εικονικών λύσεων.

Νέες διαχειριζόμενες υπηρεσίες

· Το mAPS είναι μια νέα διαχειριζόμενη υπηρεσία για οργανισμούς που θέλουν να αναθέσουν την ανάπτυξη της on premises προστασίας DDoS σε εξωτερικούς συνεργάτες. Η υπηρεσία mAPS μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για on premises ανάπτυξη ή στο πλαίσιο μιας πλήρως διαχειριζόμενης λύσης Arbor Cloud DDoS, επιτρέποντας στους οργανισμούς να αναθέτουν την προστασία έναντι απειλών DDoS στην κορυφαία εταιρεία του κλάδου.

Το Arbor Cloud είναι μια υπηρεσία πολυεπίπεδης άμυνας έναντι απειλών DDoS που αποτελεί τη βέλτιστη πρακτική του κλάδου. Η αντιμετώπιση που βασίζεται σε on premises APS είναι ενοποιημένη με τα παγκόσμια κέντρα ελέγχου κίνησης cloud της Arbor, με χωρητικότητα 1,5 Tbps σήμερα και 2 Tbps μέσα στα επόμενα δύο τρίμηνα. Το Arbor Cloud συμβάλλει στην προστασία των επιχειρήσεων από ολόκληρο το φάσμα επιθέσεων DDoS, συμπεριλαμβανομένων των ογκομετρικών, των επιθέσεων που συμβαίνουν σε επίπεδο εφαρμογής, των state-exhaustion επιθέσεων και των επιθέσεων DDoS που συμβαίνουν ταυτόχρονα από πολλαπλούς φορείς. 

Νέες εικονικές λύσεις

Η Arbor Networks ήταν από την ίδρυσή της μια εταιρεία υπηρεσιών ασφάλειας δικτύου με βάση το λογισμικό και δεν βασίστηκε ποτέ στην επιτάχυνση του hardware, επιτρέποντας την εύκολη μετάβαση από το πεδίο των συσκευών σε περιβάλλον πλήρους εικονικοποίησης, χωρίς σημαντική επίπτωση στην απόδοση.

  •  Ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο DDoS της Arbor είναι πλέον διαθέσιμο ως εικονική λύση για απρόσκοπτη ενοποίηση του εντοπισμού και της αντιμετώπισης επιθέσεων DDoS τόσο από παλαιά δίκτυα όσο και από δίκτυα SDN/NFV επόμενης γενιάς. 
  • Η Cisco και η Arbor συνεργάστηκαν για να προσφέρουν εικονική, ενσωματωμένη στο δίκτυο, προστασία DDoS για παρόχους υπηρεσιών και για εταιρικούς πελάτες. Αυτή η μοναδική λύση - η λύση Cisco ASR 9000 vDDoS – ενσωματώνει την τεχνολογία αντιμετώπισης επιθέσεων TMS DDoS της Arbor στους routers ASR 9000 της Cisco, που βρίσκονται στα κομβικά σημεία, στα κέντρα δεδομένων και στα άκρα του δικτύου, για να δημιουργήσει μια αποτελεσματική ασφαλή περίμετρο έναντι των επιθέσεων υψηλού όγκου. 

Αύξηση επεκτασιμότητας της αντιμετώπισης επιθέσεων - τόσο σε επίπεδο High End όσο και σε επίπεδο Low End

Τα δύο τελευταία χρόνια, οι επιθέσεις DDoS πολύ μεγάλης κλίμακας αποτελούν τον κανόνα, και κατέστησαν δυνατές λόγω των δυνατοτήτων ανάκλασης/ενίσχυσης (reflection/amplification) εντός εντελώς ανόμοιων στοιχείων υποδομής δικτύων, όπως οι διακομιστές ονομάτων τομέα (DNS) και το πρωτόκολλο χρονισμού δικτύου (NTP). Ταυτόχρονα, οι ύπουλες επιθέσεις χαμηλού όγκου, επιπέδου εφαρμογής έχουν γίνει συνηθεια, απειλώντας την αδιάκοπη λειτουργία της επιχείρησης. Η Arbor ανακοινώνει βελτιώσεις της επεκτασιμότητας αντιμετώπισης, οι οποίες επιτρέπουν είτε την επέκταση για το χειρισμό πολύ μεγάλων επιθέσεων είτε τον περιορισμό ώστε να δίνουν τη δυνατότητα σε μικρότερες και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις να προστατεύσουν τον εαυτό τους από απειλές επιπέδου εφαρμογής. 


Η Arbor Networks APS (πρώην Pravail APS®) παρέχει διαρκή προστασία από επιθέσεις DDoS με σκοπό την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας και της διαθεσιμότητας της επιχείρησης απέναντι στο διευρυνόμενο φάσμα των απειλών επιπέδου εφαρμογής. 
  • Η νέα συσκευή 2U APS προσφέρει 4πλή αύξηση της χωρητικότητας εφαρμογών αντιμετώπισης σε 40 Gbps, με χαμηλότερο κόστος ανά gigabit προστασίας.
  • Το νέο εικονικό APS με ευέλικτη χορήγηση αδειών προσφέρει χωρητικότητα εφαρμογών αντιμετώπισης Sub-1 Gbps για μικρότερες επιχειρήσεις.

To Arbor Networks TMS (πρώην Peakflow TMS®) είναι μια λύση υψηλής χωρητικότητας που εφαρμόζεται από πολυεθνικές επιχειρήσεις, παρόχους υπηρεσιών και cloud ώστε να αφαιρούν με χειρουργική ακρίβεια την κυκλοφορία επιθέσεων DDoS χωρίς να διαταράσσουν τις βασικές υπηρεσίες του δικτύου.
  • Η νέα συσκευή TMS 5000 αυξάνει τη χωρητικότητα εφαρμογών αντιμετώπισης κατά 2,5 φορές σε 100 Gbps, με χαμηλότερο κόστος ανά gigabit προστασίας.
  • Η νέα συσκευή 2U TMS αυξάνει τη χωρητικότητα εφαρμογών αντιμετώπισης κατά 4 φορές σε 40 Gbps, με χαμηλότερο κόστος ανά gigabit προστασίας.

Σχόλια πελατών και αναλυτών του κλάδου

«Η εμπειρία του πελάτη ξεκινά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας. Αυτό είναι θεμελιώδες σε ό,τι κάνουμε ως εταιρεία επικοινωνιών. Η προστασία DDoS της Arbor μάς παρέχει μια παγκόσμια εικόνα των επιθέσεων, καθώς και προηγμένα αντίμετρα ενσωματωμένα στα προϊόντα. Προσφέρει πραγματικά μια πλήρη λύση που ενοποιεί τεχνολογίες, προσφέρει πληροφορίες και επιτρέπει την ανάληψη δράσης», ανέφερε η Elisabete Couto, Cloud Businesses και TI Services & Security Director της Embratel, ενός από τους κύριους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους της Βραζιλίας.

«Ως ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους κέντρων δεδομένων και υπηρεσιών colocation, η Equinix κατανοεί ότι οι πελάτες ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων τους στα φιλοξενούμενα περιβάλλοντα. Η προστασία DDoS της Arbor Networks είναι ιδιαίτερα προηγμένη, αλλά ταυτόχρονα εύκολη στη λειτουργία. Προσφέρει πραγματική αξία στις ομάδες μας, πέρα από την αντιμετώπιση επιθέσεων. Προσφέρει σημαντική γνώση σχετικά με την κυκλοφορία του δικτύου καθώς και την απόδοση της υπηρεσίας», ανέφερε ο Nelson Mendonça, Operations Director της Equinix Brazil.

«Πρέπει να αναπτύξεις μια πολυεπίπεδη άμυνα για να είσαι προστατευμένος από το πλήρες εύρος των επιθέσεων DDoS, λόγω της πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν. Επιλέξαμε το Arbor Cloud για να αξιοποιήσουμε τις εντός των εγκαταστάσεων συσκευές, να ανιχνεύουμε γεγονότα που χρήζουν αντιμετώπισης και για να έχουμε μεγαλύτερη ορατότητα στην κίνηση στο δίκτυο ενώ διαθέτουμε και την cloud based υπηρεσία προστασίας για ογκομετρικές επιθέσεις.Πίσω από την τεχνολογία κρύβεται η εξυπηρέτηση του πελάτη. Η ανάπτυξη των λύσεων έγινε ταχύτατα ενώ υπάρχει συνεχής υποστήριξη», δήλωσε ο Michael Muha, Director of Cloud Services, WorkForce Software®, μια κορυφαία, cloud – based εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού επιχειρήσεων.

«Στη Frost & Sullivan, συνιστούμε ανεπιφύλακτα την πολυεπίπεδη άμυνα ως βέλτιστη πρακτική για προστασία έναντι των επιθέσεων DDoS. Η Arbor προσφέρει τώρα αυτήν τη δυνατότητα με πολλούς τρόπους, μέσω μιας νέας πλήρως διαχειριζόμενης υπηρεσίας ή μέσω νέων, εικονικοποιημένων λύσεων χαμηλότερου κόστους. Επίσης, στοχεύει στην αντιμετώπιση της δραματικής αύξησης του μεγέθους των επιθέσεων μέσω αύξησης της χωρητικότητας των εφαρμογών αντιμετώπισης, τόσο on premises όσο και στο cloud. Οι επιθετικές κινήσεις όπως αυτή επιτρέπουν στην εταιρεία να διατηρεί ηγετική θέση στον κλάδο για πάνω από μια δεκαετία», δήλωσε ο Chris Rodriguez, senior industry analyst στη Frost & Sullivan.

«Οι πελάτες μας έχουν υψηλές προσδοκίες για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και την ποιότητα τους και γι 'αυτό το λόγο επιλέξαμε να συνεργαστούμε με την Arbor Networks για την προστασία έναντι επιθέσεων DDoS. Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα της Arbor μας επιτρέπει να παρέχουμε μια επεκτάσιμη και πολυδιάστατη υπηρεσία προστασίας από επιθέσεις DDoS σε επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή», δήλωσε ο Steve Ng, Senior Vice President, Product Marketing & Solutions Consulting, Commercial Group, στην HKT, τον πρώτο πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών του Hong Kong.

«Η Arbor βρίσκεται στην κορυφή του κλάδου προστασίας έναντι απειλών DDoS για πάνω από μία δεκαετία βασιζόμενη στη διαρκή καινοτομία. Με νέα διαχειριζόμενη υπηρεσία DDoS, που περιλαμβάνει νέες εικονικές λύσεις και αυξημένη επεκτασιμότητα, τόσο on premises όσο και στο cloud, η εταιρεία αποδεικνύει ότι εστιάζει στον τομέα των απειλών και στις ανάγκες των πελατών κάθε είδους», ανέφερε ο Jeff Wilson, senior analyst στην IHS Infonetics.

«Πάνω από 1500 επιχειρήσεις βασίζονται στην Netmagic για always - on, ασφαλείς και υψηλής απόδοσης υπηρεσίες φιλοξενίας και cloud. Οι επιθέσεις DDoS είναι μια συνεχής απειλή τόσο για τις δικές μας υποδομές όσο και για εκείνες των πελατών μας. Επιλέξαμε τις λύσεις της Arbor Networks λόγω του ότι είναι δοκιμασμένες και έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους σε μεγάλα περιβάλλοντα hosting και cloud όπως το δικό μας, Το ευέλικτο χαρτοφυλάκιο λύσεων της μας επιτρέπει να προστατεύουμε τις υποδομές μας και να προσφέρουμε συγχρόνως υπηρεσίες προστασίας από επιθέσεις DDoS στους πελάτες μας», δήλωσε o Sharad Sanghi, Managing Director και Chief Executive Officer της Netmagic, μια εταιρεία της NTT Communications.

«Η ανθεκτικότητα και η πολυπλοκότητα των απειλών DDoS συνεχίζει να εκπλήσσει επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο. Η διαθεσιμότητα των online υπηρεσιών και εφαρμογών είναι σήμερα εξίσου σημαντική με την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος, ωστόσο πολλοί οργανισμοί δεν παίρνουν επαρκή μέτρα για να προστατευτούν. Η σωστή διαχείριση κινδύνου ξεκινά με την κατανόηση του ρόλου της διαθεσιμότητας σε όλες τις πτυχές της σύγχρονης επιχείρησης. Η Arbor Networks έχει ηγετική θέση στην πολυεπίπεδη προστασία και πραγματοποιεί δυναμικά βήματα για να προσφέρει σε περισσότερες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να την εφαρμόσουν, μέσω των δικών τους πλήρως διαχειριζόμενων υπηρεσιών και μέσω μιας νέας σουίτας εικονικοποιημένων λύσεων. Η εταιρεία διαθέτει πλέον ένα από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια προϊόντων DDoS και διαχειριζόμενων υπηρεσιών του κλάδου», δήλωσε ο Rik Turner, senior analyst στην Ovum.


Υποστηρικτικό υλικό

  • Δοκιμάστε την αξιολόγηση καταπολέμησης DDoS για να δείτε πόσο έτοιμοι είστε για να αντιμετωπίσετε σήμερα τις απειλές DDoS
  • Επισκεφτείτε το ιστολόγιό μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς η Arbor προσφέρει προστασία DDoS για όλους
Ετικέτες ,
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.