.

ΚΕΜΕΑ: Προκήρυξη Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εξωτερικών Συνεργατών


Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του και των δράσεων που σχετίζονται με αυτή, όπως η υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, η υποβολή προτάσεων-έργων προς χρηματοδότηση από διαφόρους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και προσκλήσεις της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων, η αξιολόγηση καινοτόμων συστημάτων και εφαρμοσμένων λύσεων ασφάλειας, προτίθεται να διευρύνει το δίκτυο εξωτερικών συνεργατών που διαθέτει.

Προς αυτή την κατεύθυνση καλεί επιστήμονες, ερευνητές, τεχνικούς και εμπειρογνώμονες με αντικείμενο συναφές με τα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

• Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, 
• Ασύρματες επικοινωνίες, 
• Ανάλυση και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών,
• Ανάλυση απειλών και κινδύνων ασφάλειας, 
• Διαχείριση έργων ασφάλειας,
• Νομικά και κανονιστικά θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

• Αποδεδειγμένη εμπειρία στην διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση, φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών Προγραμμάτων
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας με ευχέρεια στην προφορική και γραπτή επικοινωνία
• Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης.
• Αναλυτική σκέψη και ικανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης προβλημάτων

Θα συνεκτιμηθούν:

• Εμπειρία σε διαχείριση, υλοποίηση και παρακολούθηση σύνθετων έργων «Ασφάλειας» στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα ερευνητικά κέντρα

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συνεργαστούν με το Κέντρο, καλούνται όπως υποβάλλουν συνοπτικό βιογραφικό τους σημείωμα (έως 3 σελίδες σύμφωνα με το παρόν πρότυπο), συνοδευόμενο από την αντίστοιχη αίτηση έως και την 31η Οκτωβρίου 2015 στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kemea@kemea.gr.

Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων θα ξεκινήσει μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν προκειμένου να κληθούν για προσωπική συνέντευξη, θα ενημερωθούν προσωπικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για σχετικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες με τον κ. Μουστακίδη Νικόλαο στο τηλέφωνο 210 748 1630 (εσωτ. 33) και ώρες 11.00 έως 13.00.
Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.