.

Συνάντηση του Συμβουλευτικού Οργάνου του Greek Cybercrime Centre

Ολοκληρώθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, στις αρχές Δεκεμβρίου, η τρίτη συνάντηση του Συμβουλευτικού Οργάνου του Greek Cybercrime Centre (GCC).

Κεντρικό θέμα της Συνάντησης ήταν οι προτάσεις του Greek Cybercrime Centre σχετικά με την πολιτική πάνω στο ζήτημα της Κυβερνοασφάλειας, όπως αυτή εκφράζεται στη μελέτη GCC Policy Recommendation for Cyber-Security.

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης έγινε απολογισμός του έργου της GCC, το οποίο βασίζεται στο τετράπτυχο: Training, Education, Research, Dissemination. Αυτές οι παράμετροι εκφράστηκαν μέσω ενεργειών όπως η διοργάνωση συνεδρίων και workshops, η δημιουργία πανεπιστημιακού μαθήματος σχετικά με την κύβερνοασφάλεια, η έρευνα σε botnets και κυβερνοεπιθέσεις. 

Τα μέλη του GCC διαπίστωσαν τις ελλείψεις σε επίπεδο νομικού πλαισίου στην Ελλάδα, σχετικά με την κυβερνοασφάλεια και κρίθηκε ως επιβεβλημένος ο ορισμός εθνικής στρατηγικής, παρά τους περιορισμένους πόρους.

Oι προτάσεις του Greek Cybercrime Centre συνοψίζονται σε έξι βασικά σημεία. Καταρχήν στη δημιουργία εθνικής στρατηγικής για το Network Information Security ώστε να διαμορφωθούν οι στρατηγικοί στόχοι αλλά και η δημιουργία πολιτικής και μέτρων, δηλαδή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων.

Ακολουθεί η εγκαθίδρυση ανεξάρτητης Αρχής για την υλοποίηση των στρατηγικών που θα έχουν οριστεί. Αυτή η Αρχή θα αναλάβει τον έλεγχο της Κύβερνοασφάλειας, την προώθηση βέλτιστων πρακτικών, την παροχή συμβουλών και τη διεξαγωγή ερευνών.

Προτείνεται επίσης η δημιουργία νομικών μέτρων για την ουσιαστική δημιουργία του Cyber-Security, η γνωστοποίηση παραβιάσεων και επιθέσεων (με μελλοντική αλλαγή της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων), η παροχή κανόνων και κυρώσεων για όσους δεν πληρούν τους κανόνες και τέλος η ενημέρωση του κοινού για τη χρήση ανάλογου λογισμικού.

Από τα βασικά ζητήματα που τέθηκαν στη Συνάντηση του Greek Cybercrime Centre ήταν αν θα πρέπει να υπάρχει ένας φορέας που θα εποπτεύει την Κυβερνοασφάλεια σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Επιπλέον, τέθηκε το θέμα αν θα πρέπει να υπάρξει η δημιουργία ενός νέου φορέα ή αν θα πρέπει να υπάρξει μία ανακατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ ήδη υπαρχόντων φορέων.

Η αποστολή του GCC είναι η κινητοποίηση φορέων εντός της Ελλάδας ενάντια στο κυβερνοέγκλημα. Οι κύριες δραστηριότητές του περιλαμβάνουν την έρευνα πάνω σε υποδομές που χρησιμοποιούνται στο κυβερνοέγκλημα και τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την αποτροπή και καταστολή του κυβερνοεγκλήματος.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Greek Cybercrime Centre αλλά και την πρώτη έκδοση των Προτάσεων Πολιτικής για την Κύβερνοασφάλεια (Policy Recommendations for Cyber Security) μπορείτε να βρείτε στο www.cybercc.gr .
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.