.

10 λόγοι για τους οποίους είναι απαραίτητο ένα σύστημα παρακολούθησης περιπολιών


Η χρήση ενός συστήματος παρακολούθησης περιπολιών βοηθά τις εταιρείες να παρακολουθούν τους φύλακές τους και να διαχειρίζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αναβαθμίζοντας έτσι τις υπηρεσίες φύλαξής που παρέχουν.

Υπάρχουν 10 βασικοί λόγοι για τους οποίους κρίνεται σήμερα απαραίτητη η χρήση ενός συστήματος παρακολούθησης περιπολιών από εταιρείες και οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες φυλάξεων περιοχών και κτιρίων.

1. Απλότητα

Η συνολική διαδικασία απλοποιείται σημαντικά. Δε χρειάζονται σημειωματάρια, δεν υπάρχει λόγος να τηρούνται δεδομένα σε έντυπη μορφή. Οι φύλακες μπορούν να στείλουν αναφορές με το πάτημα ενός κουμπιού από τη συσκευή τους (smartphone) και το κέντρο παρακολούθησης λαμβάνει τις πληροφορίες αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο. Η απλότητα είναι ο πυρήνας κάθε καθημερινής εργασίας και ένα σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης περιπόλων μειώνει αισθητά το χρόνο εργασίας, αφήνοντας τις εταιρείες και τους φύλακες να επικεντρωθούν εξολοκλήρου στις βασικές εργασίες τους.

2. Οργάνωση

Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας περιπολίας, προκύπτουν συγκεκριμένες αμφιβολίες, όπως:
Ποια ήταν η ακριβής ώρα που εκτέλεσε ένας φρουρός την περιπολία του;
  • Πόσα checkpoints δεν ελέγχθηκαν και για ποιο λόγο;
  • Ποιος είναι ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής του ελέγχου των checkpoints από των φύλακα;
  • Παραδίδονται οι αναφορές την ώρα που πρέπει;
  • Πώς θα εποπτεύεται μια προγραμματισμένη περιπολία, χωρίς να προκύψουν προβλήματα αξιοπιστίας;
  • Πόσο εύκολο είναι να ανατρέξει κανείς σε δεδομένα περιπολιών που εκτελέστηκαν πριν έξι μήνες;

Η οργάνωσηείναι ο 2ος βασικός λόγος για τον οποίον είναι απαραίτητο ένα σύστημα παρακολούθησης περιπολιών. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται σε ασφαλείς βάσεις και ανακτώνται εύκολα οποτεδήποτε και από οποιαδήποτε τοποθεσία (στην περίπτωση ενός cloud-based συστήματος, όπως το QR-Patrol). Μπορείτε να παρακολουθείτε τις δραστηριότητες των φυλάκων, να προγραμματίζετε περιπολίες, καθώς και να ελέγχετε τη θέση των φρουρών, προκειμένου να διασφαλίζετε ότι οι περιπολίες εκτελούνται σωστά και on-time.

3. Αυτοματοποίηση 

Χρησιμοποιώντας ένα σύγχρονο σύστημα φυλάξεων, οι φύλακες μπορούν μέσω μόνο μιας εφαρμογής από το smartphone τους να σκανάρουν τα σημεία ελέγχου, να στείλουν άμεσα ειδοποιήσεις και μηνύματα SOS, να στείλουν εικόνες και ηχογραφήσεις και να επικυρώνουν τις αναφορές τους με ηλεκτρονικές υπογραφές. Με άλλα λόγια υπάρχει μεγαλύτερη αυτοματοποίηση και άρα εξάλειψη χρονοβόρων διαδικασιών που οδηγεί σε αύξηση των δεικτών απόδοσης.

4. Ιστορικό Ενεργειών

Ένα σύστημα παρακολούθησης περιπολιών σας βοηθά να τηρείτε κατάλληλο ιστορικό για κάθε περιπολία που εκτελέστηκε σε κάποια χρονική περίοδο. Οι υπεύθυνοι υπάλληλοι στο γραφείο δε χρειάζεται να τηρούν χιλιάδες δεδομένα σε αρχεία και φακέλους, αλλά είναι πλέον σε θέση να κάνουν μια απλή αναζήτηση στον υπολογιστή τους και να βρίσκουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται σχετικά με συγκεκριμένες περιπολίες, χρονικά διαστήματα εκτέλεσής τους, καθώς και εικόνες ή και ηχογραφήσεις που συνδέονται με αυτές.

5. Αξιοπιστία

Είναι απαραίτητο να επιβεβαιώσετε ότι κάθε φύλακας εκτελεί την περιπολία φρούρησης που του έχει ανατεθεί, ακολουθώντας μια καθιερωμένη διαδικασία. Κατά τη διάρκεια των περιπολιών, το προσωπικό ασφάλειας μπορεί ωστόσο να λειτουργήσει εντελώς αυτόνομα και με πολύ μικρή ή και σε ορισμένες περιπτώσεις καμία απολύτως εποπτεία, μη εκτελώντας π.χ. την περιπολία σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών ή και σε κάποια σχετικά δυσπρόσιτα μέρη.

Ένα σύστημα παρακολούθησης περιπολιών μεταδίδει στους φύλακες το μήνυμα ότι νοιάζεστε για το εάν και πώς οι περιπολίες πραγματοποιούνται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά καλύτερη απόδοση από μέρους τους, επαγγελματισμό και σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης, ενώ θα σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε τους αξιόπιστους φύλακες που είναι πρόθυμοι να στηρίξουν την προσπάθεια βελτίωσης των υπηρεσιών ασφαλείας που παρέχετε.

6. Ανάλυση Δεδομένων

Τα συστήματα παρακολούθησης περιπολιών προσφέρουν έναν τρόπο συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας μεγάλου όγκου πολύτιμων πληροφοριών. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να εξάγουν και να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω επεξεργασία και ανάλυση, βοηθώντας έτσι να εντοπιστούν βασικές δυσλειτουργίες στις καθημερινές περιπολίες. Η απόκτηση δεδομένων για τις δραστηριότητες των φρουρών, για ελέγχους που έγιναν ή checkpoints που για κάποιο λόγο δεν ελέχθησαν, για τη χρονική διάρκεια των περιπολιών, για περιοχές που εμφανίζεται συχνά κάποιο σήμα SOS από τους φρουρούς κλπ, βοηθούν τις εταιρείες να εστιάσουν στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων ή και να ενισχύσουν το επίπεδο ασφάλειας σε συγκεκριμένες περιοχές και κτίρια.

7. Προγραμματισμός
  • Ποιος φύλακας είναι υπεύθυνος για κάθε ζώνη ασφαλείας;
  • Πώς είστε σίγουροι για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης κάθε περιπολίας;
  • Πότε κάθε περιπολία θα εκτελεστεί και πόσο συχνά;
  • Θα συμμορφώνονται οι φρουροί σας με ένα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα ή θα εκτελούν τις περιπολίες τους ανάλογα με τη δική τους διάθεση και θέληση;

Τα περισσότερα από τα παραπάνω ερωτήματα δεν μπορούν να απαντηθούν σε περίπτωση που δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο αυτοματοποιημένο σύστημα για να δομήσει ένα σχέδιο και ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό για κάθε φύλαξη.

8.Real –Time Λειτουργία

Μια από τις πιο δύσκολες παραμέτρους σε οποιοδήποτε λογισμικό είναι να επιτρέψει ενέργειες σε πραγματικό χρόνο, τόσο για τους διαχειριστές όσο και για τους χρήστες. Τα συστήματα παρακολούθησης περιπολιών δεν θα μπορούσαν να αποτελούν εξαίρεση. Το πιο ελκυστικό στοιχείο ενός έξυπνου συστήματος φυλάξεων είναι η επίτευξη της διαχείρισης της ευρύτερης περιοχής και της παρακολούθησης του προσωπικού σε πραγματικό χρόνο.

Η ανάπτυξη του Διαδικτύου έχει αλλάξει ευτυχώς τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι περιπολίες και διαλύει την ασάφεια, προωθώντας συστήματα περιπολιών που βασίζονται στην παράδοση και την απόκτηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Η Wi-Fi ή GSM σύνδεση επιτρέπει την άμεση γνωστοποίηση των συμβάντων και τις ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο της θέσης, της κατάστασης και των δραστηριοτήτων των φυλάκων.

9. Διαχείριση απο Απόσταση

Μία από τις πιο σημαντικές παραμέτρους ενός συστήματος φύλαξης είναι να ανακουφίσει τους διαχειριστές ασφαλείας από τη χρονοβόρα διαδικασία εποπτείας πολλών διαφορετικών περιοχών ταυτόχρονα. Ειδικά για τους μεγάλους οργανισμούς, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να μπορούν να διαχειριστούν πολλές περιοχές ανά τον κόσμο ταυτόχρονα χωρίς προβλήματα επικοινωνίας. Ένας διαχειριστής που εργάζεται στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να ελέγχει τη θέση του φύλακα στην Αθήνα ή και των φυλάκων της θυγατρικής εταιρείας που είναι εγκατεστημένη στη Ρόδο.

Τα cloud-based συστήματα παρακολούθησης περιπολιών λύνουν το πρόβλημα αυτό προσφέροντας απρόσκοπτο έλεγχο και συνολική διαχείριση από οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο.

10. Αυξημένη Προστασία

Ένα προβληματικό προσωπικό μπορεί να επηρεάσει την παραγωγικότητα της επιχείρησής σας. Θα πρέπει λοιπόν να είστε σε θέση να παρακολουθείτε τις ενέργειες τους και να μπορείτε να διαχωρίσετε τους αξιόλογους εργαζόμενους από αυτούς που δημιουργούν προβλήματα με τις περιπολίες και τη φύλαξη των περιοχών.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο θέμα εμπιστοσύνης. Ένα σύστημα παρακολούθησης περιπολιών δεν αποτελεί κατάσκοπο των φυλάκων ούτε ένα «μεγάλο αδελφό» στην καθημερινότητά τους. Αντ αυτού, μπορεί να τους μεταδώσει το μήνυμα πως δεν είναι πλέον μόνοι τους και υπάρχει κάποιος που μπορεί άμεσα να τους βοηθήσει σε περίπτωση κινδύνου.

Είναι καιρός λοιπόν η ασφάλεια των περιοχών και των κτιρίων να ξεφύγει από τα στενά όρια ενός παραδοσιακού μοντέλου και να ενσωματώσει την πλέον σύγχρονη τεχνολογία ενός cloud συστήματος παρακολούθησης περιπολιών και φυλάξεων, ώστε να αυξηθεί η προστασία τόσο των ανθρώπων όσο και των περιοχών και να να παρέχονται οι πλέον αξιόπιστες, αποδοτικές και καινοτόμες λύσεις. To QR-Patrol, ένα σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης φυλάξεων και περιπολιών σε πραγματικό χρόνο αποτελεί μια άρτια και αξιόπιστη λύση για μια σύγχρονη εταιρεία security που επιζητά να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις υποδομές της και να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες.

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.