.

Ο SQL Server 2005 της Microsoft δεν υποστηρίζεται τεχνικά από σήμερα 12 Απριλίου


Διατηρώντας μη υποστηριζόμενες εκδόσεις, οι επιχειρήσεις μπορεί να οδηγηθούν σε ανάκληση πιστοποιήσεων λόγω έλλειψης ικανότητας διατήρησης ασφάλειας συστημάτων και πληροφορίας πελατών

Ο SQL Server 2005 της Microsoft παύει να υποστηρίζεται τεχνικά από σήμερα, 12 Απριλίου 2016. Αυτό σημαίνει ότι η Microsoft δεν θα παρέχει πλέον ενημερώσεις ασφάλειας για το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των security patches, non-security hotfixes και incident support. 

Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πολιτικής υποστήριξης των προϊόντων της Microsoft. Συνεπακόλουθο αυτού είναι το γεγονός ότι οποιοσδήποτε τρίτος κατασκευαστής εφαρμογής που κάνει χρήση υποδομών SQL Server 2005, δεν θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ενημερώσεις ασφάλειας ώστε να εγγυηθεί την απρόσκοπτη λειτουργία της εφαρμογής του. 

Για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν προγραμματίσει μετάβαση σε κάποια πρόσφατη υποστηριζόμενη έκδοση SQL ή σε cloud υποδομές, η λήξη υποστήριξης μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις και πιθανά ρίσκα όπως: 

-Ελλιπής Ασφάλεια: Περιβάλλοντα που δεν υποστηρίζονται, αδυνατούν να λάβουν ενημερώσεις ασφάλειας και καθίστανται ευάλωτα σε κακόβουλες επιθέσεις. 

-Συμμόρφωση: Διατηρώντας μη υποστηριζόμενες εκδόσεις SQL Server, οι επιχειρήσεις μπορεί να οδηγηθούν σε ανάκληση πιστοποιήσεων λόγω έλλειψης ικανότητας διατήρησης ασφάλειας συστημάτων και πληροφορίας πελατών.

-Αυξημένο λειτουργικό κόστος: Το κόστος λειτουργίας των legacy servers μπορεί να αυξηθεί δραστικά. Το κόστος συντήρησης των υποδομών των επιχειρήσεων πιθανότατα να αυξηθεί καθώς τα μέτρα ασφάλειας τα οποία θα πρέπει να λάβουν είναι απρόβλεπτα.

-Έλλειψη διαθεσιμότητας των υπηρεσιών: Στην περίπτωση που ένα άγνωστο λάθος προκαλέσει κάποιου είδους αστοχία στην υποδομή των επιχειρήσεων, ενδέχεται να μην είναι εφικτή η επιδιόρθωσή του. Δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι η εσωτερική ομάδα Πληροφορικής (ΙΤ) θα είναι σε θέση να ανακτήσει τα χαμένα στοιχεία ή να επαναφέρει το σύστημα στην προηγούμενη υγιή κατάσταση, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών και αύξηση του κόστους υποστήριξης και αποκατάστασης του προβλήματος.

-Μειωμένη ανταγωνιστικότητα: Η αδυναμία εκμετάλλευσης σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών εμποδίζει την επιχειρηματική ανάπτυξη των οργανισμών.

Η Microsoft προτείνει στις επιχειρήσεις που διατηρούν SQL Server 2005 εγκαταστάσεις που διατηρούν να επιλέξουν κάποια λύση με βάση τις ανάγκες τους: 

-Αναβάθμιση σε πρόσφατη και υποστηριζόμενη on premises έκδοση: Η μετάβαση μπορεί να γίνει σε μία πρόσφατη και υποστηριζόμενη έκδοση, όπως ο SQL Server 2014, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν τα πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφάλειας και απόδοσης, νέα λειτουργικότητα καθώς και μεγαλύτερο χρονικό κύκλο υποστήριξης. 

-Αναβάθμιση στο cloud: Οι cloud υποδομές του Microsoft Azure δίνουν τη δυνατότητα μετάβασης του SQL Server 2005 σε hosted περιβάλλον Microsoft Azure SQL Server ή Azure SQL Database, παρέχοντας απρόσκοπτη λειτουργία, υψηλή διαθεσιμότητα στα δεδομένα των επιχειρήσεων καθώς και ευκολία στην αναβάθμιση στις πιο πρόσφατες εκδόσεις όταν αυτές είναι διαθέσιμες.

-Διασφάλιση συμβόλαιού συντήρησης μέσω Premier Support: Στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση έχει αποφασίσει για οποιοδήποτε λόγο, να παραμείνει στον SQL Server 2005 μετά τις 12 Απριλίου, έχει τη δυνατότητα προσαρμοσμένου ειδικού συμβολαίου υποστήριξης. Η προϋπόθεση για χρήση προσαρμοσμένου συμβολαίου συντήρησης είναι να προχωρήσει σε συμβόλαιο Premier Support μέσα από συγκεκριμένο πλάνο μετάβασης. Το κόστος για ειδική υποστήριξη είναι σημαντικά υψηλότερο από την τακτική υποστήριξη, και αυξάνεται κάθε χρόνο λόγω της αύξησης του κόστους της υποστήριξης ενός legacy προϊόντος.
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.