.

Ευέλικτες επιχειρηματικές διαδικασίες με τη νέα λύση της Symantec


Η επόμενη έκδοση της Control Compliance Suite της Symantec είναι μια ολοκληρωμένη enterprise λύση ελέγχου ασφαλείας, που προορίζεται για εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως IT governance, risk και compliance.

Η Symantec Control Compliance Suite (CCS) παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να εκτελούν αξιολογήσεις ασφάλειας και συμμόρφωσης με το περιβάλλον τους (δημόσιο, ιδιωτικό και φυσικό) σε servers, endpoints και κρίσιμες υποδομές δικτύων. Χρησιμοποιώντας τηSymantec CCS, οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν εκθέσεις σχετικά με τη συμμόρφωσή τους σε σχέση με τις βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας αλλά και με βασικές οδηγίες οργανισμών και προτύπων, όπως το Payment Card Industry, το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης, το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας και πολλούς άλλους.


Στις βασικές νέες δυνατότητες περιλαμβάνονται:
  • Η επιλογή Command Line Interface επιτρέπει τους χρήστες να εκτελούν μικρής κλίμακας εργασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η νέα αυτή δυνατότητα επιτρέπει στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς να τρέχουν αυτόματα scans στην CCS, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, να εξάγουν αποτελέσματα και να διασφαλίζουν ότι η σωστή επιδιόρθωση σε ένα επισημασμένο γεγονός έχει υλοποιηθεί επιτυχώς.
  • Η δυνατότητα προσαρμοσμένου scripting επιτρέπει στους πελάτες να δημιουργούν προσαρμοσμένα πρότυπα και benchmarks αναφοράς τα οποία ταιριάζουν καλύτερα στις υπάρχουσες υποστηριζόμενες πλατφόρμες του οργανισμού, αλλά και να επεκταθούν σε νέες μη-υποστηριζόμενες πλατφόρμες.
  • Υποστήριξη για την αξιολόγηση ασφαλούς διαμόρφωσης των Cisco routers και switches για τις δυνατότητες σάρωσης πρόσθετων δικτυακών στρωμάτων.
  • Integration με τον Cyber Ark Application Identity Manager, που απλοποιεί τη διαχείριση των διαπιστευτηρίων στο CCS για την πραγματοποίηση των εξουσιοδοτημένων scans.
Ετικέτες ,
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.