.

Intelligent Buildings: Γιατί να ενσωματώσουν πυρασφάλεια και ασφάλεια;Ξεκινώντας από την περίμετρο ενός κτιρίου, είναι ευρέως διαδεδομένη πλέον η χρήση συστημάτων όπως CCTV και η αυτόματη αναγνώριση αριθμών κυκλοφορίας. Εναλλακτικούς τρόπους αποτροπής μη εξουσιοδοτημένης εισόδου, αποτελούν επίσης η απαγόρευση της εισόδου και η προστασία της περιμέτρου. 

Με το να χρησιμοποιηθεί ο έλεγχος πρόσβασης (access control) στην απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριμένες περιοχές, οι κάμερες καθίστανται αυτομάτως πιο “ενστικτώδεις”, αφού εισάγεται και η χρήση ενισχυμένης τεχνολογίας, όπως τα video analytics που βοηθούν στην απόκτηση περισσότερων πληροφοριών. 

Προχωρώντας προς τα ενδότερα, χρησιμοποιείται εσωτερικό CCTV για την προστασία της περιουσίας, καθώς και ανιχνευτές για την ανίχνευση της ανθρώπινης παρουσίας. Περιοχές υψηλότερου κινδύνου, ίσως απαιτούν συσκευές με ενισχυμένη δυνατότητα ανίχνευσης, όπως οι βιομετρικές. 

Για πιο έξυπνα συστήματα, αρχίζουν να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο τα video analytics με στόχο τον καλύτερο έλεγχο των εποπτευόμενων χώρων. 

Τα σημεία εισόδου των κτιρίων είναι τρωτά, για αυτόν τον λόγο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανιχνευτές ατόμων ή οχημάτων, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλειά τους. Συχνά, η τεχνολογία είναι μόνο ένα μέρος της λύσης: Θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν και οι ανθρώπινες συμπεριφορές . 

Η σύγκλιση της φυσικής και ηλεκτρονικής πρόσβασης, μπορεί να παρέχεται τώρα πια από μια κάρτα (sign-on card), κάτι που συνεπάγεται βελτιωμένα συστήματα αναγνώρισης αλλά και άλλα οφέλη, όπως αυτόματους πωλητές δίχως μετρητά. 

Integration of fire safety

Είναι σημαντικό τα συστήματα πυρανίχνευσης να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο λανθασμένου συναγερμού, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να αποβεί καταστροφικό για το περιβάλλον. Για ακόμη μια φορά οι συσκευές πρέπει να είναι αρκετά έξυπνες, ώστε η απόφαση να λαμβάνεται από τις ίδιες και όχι από τον πίνακα ελέγχου. Πολλαπλοί ανιχνευτές που λειτουργούν ταυτόχρονα, σημαίνουν μηδενικούς λανθασμένους συναγερμούς.

Η ανάγκη για περισσότερο έλεγχο γίνεται αντιληπτή σε μείζονα γεγονότα, όπως αυτό μιας μαζικής εκκένωσης. Κατά την διάρκεια τέτοιων γεγονότων η εκκένωση γίνεται ελεγχόμενα σε επιλεγμένους ορόφους, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνονται και οι υπόλοιποι. 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πολλαπλοί συναγερμοί είναι πιο αποτελεσματικοί, έτσι συνδυάζοντας εικόνα με άλλα μέσα όπως για παράδειγμα SMS, μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά αποτελεσματικό. Για την προστασία των πολιτών, απαιτούνται ξεκάθαρες διαδικασίες εκκένωσης, οι οποίες μπορούν να υποστηριχθούν και από συστήματα ήχου/φωνής. ” 

Σε ιδιαίτερα περιβάλλοντα, όπως τα computer rooms, η προστασία απαιτεί και κάποιο σύστημα καταστολής αερίων. 

Integration of fire safety with security

Με την παραπάνω ενσωμάτωση μπορούμε να έχουμε μια πιο ολιστική προσέγγιση εντολών/ελέγχου. Τότε αποφασίζουμε ποιές τεχνολογίες πρέπει να συγκλίνουν, προς όφελος του εργατικού δυναμικού αλλά και του κόστους. Για να γίνει κατανοητή αυτή η σύγκλιση, θα πρέπει να δούμε αυτό το υποθετικό σενάριο: ένα σύστημα ελέγχου ενημερώνει τους διαχειριστές για την ενεργοποίηση ενός ανιχνευτή καπνού. Με πρόσβαση σε πληθώρα άλλων πηγών, οι διαχειριστές μπορούν πλέον να προχωρήσουν σε σημαντικές αποφάσεις:

● Ενεργοποιούμε τα συστήματα πυρόσβεσης σε σημαντικές περιοχές αποθήκευσης δεδομένων;
● Ποιες άλλες πηγές θα χρειαστεί να διαχειριστούμε; 
● Είναι απαραίτητη η κλήση της πυροσβεστικής υπηρεσίας;
● Ποιος είναι ο κίνδυνος για το προσωπικό στην εγκατάσταση;

Αυτές οι κινήσεις μπορούν να γίνουν κεντρικά για την μείωση του κόστους, αλλά το σημαντικότερο σε αυτήν την περίπτωση είναι η αποτελεσματική επικοινωνία, καθώς τα γεωγραφικά όρια έχουν πλέον επεκταθεί. 

Θα πρέπει να μετριαστεί και ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους, προκειμένου η λήψη αποφάσεων να είναι πιο συστηματική και με σημασία στην λογική σειρά της ροής των εργασιών. 
Μια πλατφόρμα σύγκλισης μπορεί να επικοινωνεί σε αληθινό χρόνο με κάθε σημείο δεδομένων, ούτως ώστε να επιτρέπει:

● Συναγερμούς που θα ενημερώνουν τους διαχειριστές για κάποιο γεγονός
● Εργαλεία που βοηθούν στην κατανόηση συγκεκριμένων τοπικών θεμάτων
● Ροή εργασιών που καθοδηγεί το προσωπικό σε λογική μελέτη των περιστατικών και σε λήψη  
    κατάλληλων μέτρων και πράξεων. 
● Έλεγχο όλων των υποσυστημάτων για λειτουργικά θέματα και διαθεσιμότητα
● Διαδικασίες που συμμορφώνονται με μελλοντικούς ελέγχους
● Κατανομή πηγών ανάλογα με την κατάσταση
● Συνεχή ανάλυση που παρέχει ανατροφοδότηση
● Και τέλος, τελικές αναφορές που περιγράφουν όλο το γεγονός

Σε πολλές περιπτώσεις ο χρόνος είναι ζωτικής σημασίας, κι έτσι οι διαχειριστές χρειάζονται άμεσα πληροφορίες. Ο συνδυασμός ασφάλειας-πυρασφάλειας προκαλεί μια ροή εργασίας που καθορίζει τις προτεραιότητες, τις δράσεις και τις χρησιμοποιούμενες πηγές. 
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.