.

Αυτοματοποιημένο πληροφοριακό σύστημα στη μάχη της πυροσβεστικής με τις πυρκαγιές

Δημιουργείται νέο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συντονισμού Δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και ενημέρωσης των πολιτών με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑΤο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα θα εγκατασταθεί στο Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ) και συγκεκριμένα στο "DataCenter" της Δνσης Πληροφορικής του Πυρ/κού Σώματος (Πύργου και Κονδύλη Μοσχάτο), και θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλες οι Υπηρεσίες του Π.Σ. μέσω του Εθνικού Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Το σύστημα θα είναι αποτελούμενο από εξοπλισμό και λογισμικό που θα παρέχει πληροφοριακή υποστήριξη στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος για τη διαχείριση περιστατικών και πόρων, την παρακολούθηση θέσης του στόλου των οχημάτων της πανελλαδικά και παράλληλα την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών ειδοποίησης προς τους πολίτες και άλλους οργανισμούς ενώ η περιοχή που γεωγραφικά θα καλύπτεται από το σύστημα θα είναι όλη η χώρα. 

Το προς ανάπτυξη πληροφοριακό σύστημα θα είναι βασισμένο κύρια σε τεχνολογίες Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΣΠ – GIS), θα αξιοποιεί χωρικά δεδομένα που θα καταχωρηθούν σε αυτό, σε συνδυασμό με έξυπνες τεχνικές και αλγόριθμους, θα τα επεξεργάζεται και θα παρέχει στους χρήστες του μια σειρά από πληροφορίες χρήσιμες για την αντιμετώπιση των περιστατικών έκτακτης ανάγκης, τον καλύτερο συντονισμό των πυροσβεστικών μονάδων τόσο πριν όσο και μετά την εκδήλωση ενός περιστατικού καθώς και την διαρκή και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Το έργο συνίσταται στα παρακάτω: 

1. Δημιουργία απεικονίσεων ορθοφωτοχαρτών, συλλογή και επεξεργασία χαρτογραφικών δεδομένων και περιγραφικών χωρικών πληροφοριών. 
2. Ανάπτυξη συστήματος «Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS)» και 3D απεικόνισης. 
3. Ανάπτυξη συστήματος διαθεσιμότητας επιχειρησιακών πόρων. 
4. Ανάπτυξη συστήματος επιχειρησιακού σχεδιασμού και εκπαίδευσης, και ανάπτυξης εφαρμογών. 
5. Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης περιστατικών, επιχειρησιακών πόρων και λογισμικού υπολογιστών οχημάτων. 
6. Ανάπτυξη συστήματος ενημέρωσης πολιτών (Διαδικτυακής Πύλης) και ψηφιακών ειδοποιήσεων, το οποίο θα λειτουργεί ως σημείο πρόσβασης των πολιτών στην επεξεργασμένη πληροφορία που αφορά την πρόβλεψη επικινδυνότητας πυρκαγιάς ή την αντιμετώπισης υφιστάμενης πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα θα παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες άμεσης ειδοποίησης, εκπαίδευσης, πληροφόρησης για την πρόληψη αλλά και την αντιμετώπιση πυρκαγιών στην χώρα. Θα συμπεριλαμβάνονται ψηφιακές ειδοποιήσεις (μέσω sms, email και διαδικτυακής πύλης). 
7. Προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος Επιχειρησιακού Κέντρου - Εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος. 
8. Σύνταξη μελέτης εφαρμογής όπου θα περιγράφονται οι απαραίτητες αναβαθμίσεις στις υπάρχουσες υποδομές του computer room (UPS, γεννήτρια, κλιματισμός, κλπ) ώστε να υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του υφιστάμενου αλλά και νέου εξοπλισμού και στην συνέχεια υλοποίηση αυτής με την έγκριση του Φορέα. 
9. Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού σε Πυροσβεστικά Οχήματα. 
10. Ολοκλήρωση υποσυστημάτων λογισμικού στην τελική Διαδικτυακή εφαρμογή χρηστών (Λογισμικό Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Δασικών Πυρκαγιών και Αστικών περιστατικών). 
11. Εκπαίδευση του προσωπικού.

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.