.

Λιμάνι Ηγουμενίτσας: Ασφάλεια Λιμενικών Εγκαταστάσεων - Εφαρμογή κώδικα ISPSH Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. διαθέτει δύο υπόχρεες λιμενικές εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Π.Δ. 56/2004, ΦΕΚ(Α΄47/11-02-2004), του Ν.3622/2007 και του Ν.4150/20013 για την ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 η Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς στόχους για την ασφάλεια του Λιμένα, προχώρησε σε ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ασφαλείας με τις κάτωθι ενέργειες : 
 • Προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) ακτινοσκοπικής συσκευής (Χ-RΑΥ) ελέγχου αποσκευών στην είσοδο της Νότιας Πύλης του Νέου Λιμένα για ελέγχους αποσκευών των εισερχόμενων οχημάτων.
 • Αναβάθμιση και επέκταση των συστημάτων ασφαλείας με εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης CCTV στα σημεία που δεν υπήρχε κάλυψη (Β’ Φάση – χώρος ασυνόδευτων- χώρος κατασχεμένων φορτίων ).
 • Προμήθεια φορητής θερμικής κάμερας για τον έλεγχο φορτηγών οχημάτων καθώς και για χρήση από το όχημα διενέργειας περιπολιών ασφαλείας, ιδιαίτερα κατά τις νυκτερινές ώρες και τις περιόδους χαμηλής ορατότητας.
 • Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου γνησιότητας ταξιδιωτικών εγγράφων με λογισμικό συνεχούς επικαιροποίησης της βάσης δεδομένων.
 • Αναβάθμιση του ΚΕΑΛΕ (Κέντρου Ελέγχου Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων ),το οποίο είναι πλέον ένα σύγχρονο κέντρο επιτήρησης και διαχείρισης της ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης Νέου Λιμένα της ΟΛΗΓ Α.Ε.
 • Αναβάθμιση των συστημάτων επικοινωνίας (VHF-UHF).
 • Διασφάλιση των πληροφοριών και των δεδομένων ασφαλείας των συστήματων.
 • Προμήθεια πλαστικών σφραγίδων ασφαλείας για την τοποθέτηση σε φορτηγά που γίνεται αποσφράγιση κατά τη διαδικασία ελέγχου στην Πύλη εισόδου του Λιμένα.
 • Αύξηση των σημείων ελέγχου από το προσωπικό ασφαλείας έτσι ώστε να διενεργούνται ταχύτεροι και αποτελεσματικότεροι έλεγχοι ασφαλείας τις περιόδους αιχμής.
 • Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια μίας (1) ακτινοσκοπικής συσκευής (X- RAY) ελέγχου χειραποσκευών και μίας (1) μαγνητικής πύλης ελέγχου επιβατών, για τη λειτουργία του επιβατικού σταθμού Τ2.
 • Εξέλιξη διαδικασίας αναθεώρησης των μελετών ΑΑΛ (Αξιολόγησης Ασφάλειας Λιμένα)- ΣΑΛ (Σχεδίου Ασφάλειας Λιμένα), για την ενσωμάτωση στο πλαίσιο ασφάλειας και της ευρύτερης περιοχής του Λιμένα και όχι μόνο των ελεγχομένων χώρος πρόσβασης των λιμενικών εγκαταστάσεων.
Κατά τη διάρκεια του έτους 2016 διενεργήθηκαν στα σημεία εισόδου του Νέου Λιμένα, έλεγχοι και έρευνες ασφαλείας όλων των εισερχόμενων φορτηγών (80.950 φορτηγά), και δειγματοληπτικά σε 4.336 Ι.Χ., 736 λεωφορεία και 1.503 VAN. Σημειωτέον ότι διενεργείται έλεγχος πρόσβασης και ταυτοπροσωπίας στο σύνολο των εισερχομένων επιβατών χρηστών της λιμενικής εγκατάστασης. 

Στους ανωτέρω ελέγχους σε οχήματα και φορτηγά καθώς και στο εσωτερικό της λιμενικής εγκατάστασης με τη συνδρομή και της κυνοτεχνικής ομάδας Κ9 εντοπίστηκαν τετρακόσιοι ενενήντα τρεις (493) επιβάτες στερούμενοι νομίμων ταξιδιωτικών εγγράφων για τους οποίους σε συνεργασία με τη Λιμενική και την Αστυνομική Αρχή ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες. 

Σημειωτέον δε ότι οι διενεργούμενοι έλεγχοι από την υπηρεσία ασφάλειας του Οργανισμού Λιμένος είναι ανεξάρτητοι από τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Λιμενικές και τις Τελωνειακές Αρχές.

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.