.

ΚΕΜΕΑ: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο "Ανάπτυξης εναρμονισμένων υπηρεσιών της ΕΕ για δραστηριότητες κατάρτισης στον τομέα των υποδομών ζωτικής σημασίας για την υλοποίηση της οδηγίας 2008/114 / ΕΚ"


Το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας, ως το εθνικό σημείο επαφής για την προστασία των ΕΥΖΣ που βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας (Άρθρο 10, παρ. 1 Π.Δ. 39/2011), συντονίζει την εξέταση των ζητημάτων προστασίας ΕΥΖΣ εντός της ελληνικής επικράτειας με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Άρθρο 10, παρ. 2, Π.Δ. 39/2011).

Στο πλαίσιο του ρόλου του, το ΚΕ.ΜΕ.Α. έχει αναπτύξει σειρά συνεργασιών, μεταξύ των οποίων, με την αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής European DG Migration and Home Affairs , καθώς και με το Joint Research Center (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με σκοπό την από κοινού υλοποίηση δράσεων και ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών σε θέματα προστασίας των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτών των πρωτοβουλιών, το ΚΕΜΕΑ σε συνεργασία με το JRC E. Space, Security & Migration Disaster Risk Management Unit - JRC.E.1, στις 20 και 21 Μαρτίου 2017, θα υλοποιήσει το αναφερόμενο στο θέμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε 30 στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στον τομέα της ενέργειας, με καθήκοντα που άπτονται της ασφάλειας και προστασίας των ΥΖΣ. Σημειώνεται ότι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την ανωτέρω Μονάδα του JRC.

Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα περιλαμβάνει δύο ενότητες,

• θεωρητική, με την ανάπτυξη ζητημάτων που σχετίζονται με ζητήματα προστασίας ΥΖΣ και 
• άσκηση επί χάρτου (table top exercise).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης, θα καλυφθούν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα ζητήματα:

• Ανάλυση των Directive on security of network and information systems (NIS Directive) και Council Directive 2008/114/EC, ιδίως όσον αφορά το ζήτημα των υποδομών και ουσιωδών υπηρεσιών αλλά και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης.
• Παρουσίαση – αξιοποίηση των αποτελεσμάτων ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα προστασίας των ΥΖΣ. 
• Διαλειτουργικότητα και Αλληλεξάρτηση των ΥΖΣ. 
• Η προστασία των ΥΖΣ στον τομέα της ενέργειας σε χώρες της Ε.Ε. - υποθέσεις εργασίας (case studies), βέλτιστες πρακτικές από ειδικούς ξένων χωρών.

Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα συμμετάσχουν ειδικοί από το JRC, καθώς και ειδικοί από αρμόδιες υπηρεσίες ευρωπαϊκών χωρών και εκπρόσωποι διαχειριστών ΥΖΣ ευρωπαϊκών χωρών με σκοπό τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας και αξιολόγηση των υποψηφίων βάσει βιογραφικού, ειδικών γνώσεων στα υπό εξέταση αντικείμενα και συνάφειας των καθηκόντων τους με το αντικείμενο της εκπαίδευσης.
Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.