.

Έρχονται οι αστυνομικοί με «όπλα» τους «έξυπνα κινητά»

Για άμεσο έλεγχο πεζών και οχημάτων - Δυνατότητα λήψης αποτυπωμάτων και φωτογραφιώνΕρχονται οι αστυνομικοί με «όπλα» τους τα έξυπνα κινητά (smart phones) με τα οποία θα μπορούν να κάνουν κατά τη διάρκεια περιπολιών άμεσα ελέγχους πεζών και οχημάτων. Ειδικότερα δόθηκε σε δημόσια διαβούλευση τεύχος τεχνικών προδιαγραφών «στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Έξυπνη Αστυνόμευση - smart Policing» του πολυετούς προγράμματος 2014 - 2020 του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF)».

Έτσι πλέον θα δίνεται στους αστυνομικούς η δυνατότητα για «άμεση αυτόματη αναγνώριση / ανάγνωση - με τη χρήση της συσκευής smart phone και κατά περίπτωση, πρόσθετης φορητής συσκευής που θα προσαρμόζεται σε αυτήν - την εκτυπώσιμων στοιχείων, της φωτογραφίας του κατόχου και της μηχανικώς αναγνώσιμης ζώνης όλων των επίσημων εγγράφων ταυτοπροσωπίας όπως διαβατήρια, άδειες ικανότητας οδήγησης, άδειες διαμονής ενιαίου τύπου, ταξιδιωτικά έγγραφα ( T.D.V.) δικαιούχων ή αιτούντων διεθνούς προστασίας, ταυτότητες νέου τύπου, πινακίδες αυτοκινήτου.»

Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα για «λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων τουλάχιστον σε 500 φορητές συσκευές, η οποία θα μπορεί να γίνεται είτε με τη χρήση μόνο της συσκευής smart phones ή/ και κατάλληλης πρόσθετης συσκευής που θα προσφερθεί για το σκοπό αυτό...Τα ληφθέντα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων θα συγκρίνονται παράλληλα τόσο με τα αντίστοιχα δεδομένα δακτυλικών αποτυπωμάτων στο εθνικό AFIS, όσο και σε διεθνείς βάσεις δεδομένων δακτυλικών αποτυπωμάτων, και εν συνεχεία βάσει πρόσθετων συγκρίσεων - αναζητήσεων που θα κάνει το σύστημα κεντρικά, στη φορητή συσκευή θα λαμβάνεται συνοπτική απάντηση επιχειρησιακού ενδιαφέροντος.»

Επιπρόσθετα ο αστυνομικός θα μπορεί να κάνει «λήψη φωτογραφιών προσώπου, με τη χρήση της συσκευής smart phone. Οι φωτογραφίες με τα σχετικά συνοδεύοντα δεδομένα (τουλάχιστον γεωγραφικής θέσης και χρόνου) θα συγκρίνονται, μέσω κατάλληλης - σε υλικό (hardware) και λογισμικό (software) - κεντρικής υποδομής, η οποία θα παρασχεθεί γι' αυτό το σκοπό, με ψηφιακά αρχεία φωτογραφιών προσώπου που υπάρχουν σε εθνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων».

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, «ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Τροχαίας Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του υπουργείου Εσωτερικών, έθεσε από την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση ( http://www.opengov.gr/ypes/?p=5019 ) τις σχετικά τεχνικές προδιαγραφές και καλεί κάθε κοινωνικό εταίρο και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν τα άρθρα των τεχνικών προδιαγραφών. Η διαβούλευση ξεκίνησε την 15-02-2017 ημέρα Τετάρτη, στην ιστοσελίδα www.opengov.gr και θα λήξει την 13:00 ώρα της 06-03-2017.»

Όπως σημειώνεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών «στόχος της δράσης «στόχος της δράσης είναι η εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών έξυπνων φορητών συσκευών σε πεζές και εποχούμενες περιπολίες, που να προσφέρουν λύσεις για τον προσδιορισμό και την επαλήθευση της ταυτότητας πολιτών που υπόκεινται σε επιτόπιο έλεγχο, προκειμένου να υπάρξει αύξηση του αισθήματος ασφαλείας, μείωση του κινδύνου διαφυγής παραβατών και ελαχιστοποίηση της παραβίασης της ελευθερίας των πολιτών. Η προτεινόμενη δράση προωθεί την αποτελεσματική αστυνόμευση με την γρήγορη και ασφαλή ταυτοποίηση πολιτών και οχημάτων. Ειδικά στις περιπτώσεις πολιτών που δεν φέρουν έγγραφα προσδιορισμού ταυτότητας, ο έλεγχος θα δύναται να διαρκεί μόλις μερικά δευτερόλεπτα από μερικές ώρες που μπορεί να διαρκέσει σήμερα.»

Και επισημαίνεται ότι «παράλληλα επεκτείνεται η αποτελεσματικότητα ελέγχου των πολιτών τρίτων χωρών που έχουν παραβιάσει τον νόμιμο χρόνο παραμονής στη χώρα.»

Επιπροσθέτως τονίζεται ότι «κεντρικός στόχος της δράσης είναι και η αναβάθμιση των πληροφοριακών υποδομών της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εκτός από τις σύγχρονες συσκευές smartphones που θα χρησιμοποιούνται στις περιπολίες, περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υποδομών του Κέντρου Δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ.»

Ακόμη γίνεται λόγος για συμβολή «στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος από την Ελληνική Αστυνομία, καθώς θα επιτυγχάνεται αμεσότερη ανίχνευση και αναγνώριση υπόπτων οχημάτων και ατόμων που εμπλέκονται στην παράνομη διακίνηση προσώπων ή/και υλικών (πχ παράνομη μετανάστευση, λαθρεμπορία τσιγάρων, όπλων, μεταφορές επιβλαβών υλικών, διακίνηση ναρκωτικών), στην αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου της καθημερινής αστυνόμευσης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις τακτικών και μαζικών ελέγχων, στην δημιουργία ενός μηχανισμού άμεσης συλλογής στοιχείων επιχειρησιακού ενδιαφέροντος, τα οποία θα μπορούν να αξιοποιηθούν μελλοντικά για την εξαγωγή συσχετισμών, συμπερασμάτων και προβλέψεων μέσω διαδικασία ανάλυσης των συλλεγομένων πληροφοριών κ.α.»

Επιπλέον αναφέρεται ότι «η γενική προσέγγιση που θα πρέπει να ακολουθηθεί κατά την υλοποίηση είναι να μην αποθηκεύονται δεδομένα στη συσκευή smart phone πέραν εκείνων που θα είναι διαθέσιμα για περιπτώσεις που στιγμιαία η για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα δεν υπάρχει σήμα κινητής τηλεφωνίας, ώστε αμέσως όταν ανευρεθεί ικανοποιητικό σήμα, η συσκευή αυτόματα να αποστείλει τα στοιχεία κεντρικά ώστε να εκκινηθούν κεντρικά οι συγκρίσεις - αναζητήσεις».

Για την υλοποίηση της δράσης χρειάζονται, βάση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, «τουλάχιστον 1.000 φορητές συσκευές smart phones με συνοδευτικό εξοπλισμό και σε τουλάχιστο 500 εξ αυτών θα πρέπει να είναι εφικτή η λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων ή εναλλακτικά θα πρέπει να προσφερθούν για το σκοπό αυτό, στην τεχνική πρσφορά, και τουλάχιστον 500 κατάλληλες πρόσθετες συσκευές.» Η κατανομή του φορητού εξοπλισμού θα γίνει σε υπηρεσίες όλης της χώρας και κυρίως στα αστικά κέντρα και στα νησιά, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.