.

Συνδυασμός Πυρασφάλειας και Βίντεο Επιτήρησης για την προστασία εγκαταστάσεων


Η εμφάνιση των ενοποιημένων πλατφόρμων συστημάτων προστασίας που συνδυάζουν λειτουργίες πυρασφαλείας και βίντεο επιτήρησης μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση, πρόληψη και αποτροπή πολλών επικινδύνων καταστάσεων.

Ζούμε σε ένα κόσμο όπου συνεχώς εμφανίζονται νέες προκλήσεις σε ότι αφορά τον τομέα της ασφάλειας. Ακόμα και σε περιοχές, όπου η εγκληματικότητα ήταν άγνωστη πριν από λίγα χρόνια, σήμερα οι κίνδυνοι αυξάνονται συνεχώς. Σε όλα αυτά, αν προσθέσουμε και το φαινόμενο της τρομοκρατίας που κατά καιρούς εμφανίζεται και στη χώρα μας, τότε το πάζλ γίνεται ακόμα πιο πολύπλοκο στη σύνθεση του. Οι κίνδυνοι όμως, ιδιαίτερα σε εσωτερικούς χώρους εγκαταστάσεων, δεν προκύπτουν μόνο από εγκληματικές ενέργειες αλλά και από φαινόμενα ανθρώπινης αμέλειας ή τεχνικές βλάβες που οδηγούν σε επικίνδυνες καταστάσεις όπως η εμφάνιση μιας πυρκαγιάς.

Η σύγχρονη αντίληψη λοιπόν για την προστασία εγκαταστάσεων και προσώπων οδηγεί στην ανάγκη υιοθέτησης μιας συνολικής διαχείρισης της ασφάλειας, στην οποία κομβικό ρόλο μπορεί να παίξει η ενοποίηση των υποδομών φυσικής ασφάλειας (επιτήρηση, access control) και πυρασφάλειας, στα πλαίσια της ιδέας των έξυπνων κτιρίων.

Σταδιακή υλοποίηση της φυσικής ασφάλειας

Στην προσπάθεια μας να ξετυλίξουμε από την αρχή τον μίτο της Αριάδνης στην ενοποίηση των υποδομών και λειτουργιών ασφάλειας, οφείλουμε να εστιάσουμε σε όλες τις πτυχές και παραμέτρους που συνθέτουν αυτήν την πρόκληση. Πρώτο βασικό βήμα λοιπόν, στην περίπτωση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, είναι η αποτελεσματική διασφάλιση και επιτήρηση της περιμέτρου. Για το έργο αυτό σήμερα υπάρχουν λύσεις και τεχνολογίες όπως τα γνωστά σε όλους συστήματα επιτήρησης, αλλά και πιο ειδικές κατηγορίες λύσεων όπως η αυτόματη αναγνώριση πινακίδων οχημάτων άλλα και τα λογισμικά video analytics.Η χρήση αυτών των συστημάτων αποτελεί μια αρκετά αποτελεσματική μέθοδο για την άμεση αντιμετώπιση των φαινομένων παραβίασης της περιμέτρου από "απρόσκλητους επισκέπτες".

Ενσωματώνοντας σε αυτές τις λύσεις σε ορισμένες περιπτώσεις και τα συστήματα access control και συναγερμού με τεχνολογίες ανίχνευσης εισβολών μπορεί να βελτιωθεί ακόμα περισσότερο ο βαθμός προστασίας, καθώς γίνεται πιο αποτελεσματική η επεξεργασία δεδομένων από πολλαπλές πηγές.

Μεταφερόμενοι στη συνέχεια στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν εξίσου συστήματα επιτήρησης για την εποπτεία των εσωτερικών χώρων αλλά και του εξοπλισμού σε συνδυασμό με αισθητήρες κίνησης.

Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, είναι ιδιαίτερα σημαντική η ενίσχυση ακόμα περισσότερο της ασφάλειας, όπως για παράδειγμα σε χώρους όπου υπάρχει κρίσιμος εξοπλισμός για τη λειτουργία μιας εγκατάστασης, όπως είναι το computer room ή data center. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν και πιο εξεζητημένα συστήματα ελέγχου πρόσβασης με τη χρήση βιομετρικών συστημάτων αναγνώρισης.

Ενσωματώνοντας την πυρασφάλεια

Όμως ζητούμενο όπως προαναφέραμε δεν είναι σήμερα μόνο η ασφάλεια των υποδομών από ενδεχόμενη παραβίαση ή κάποια εγκληματική ή και τρομοκρατική ενέργεια. Εξίσου σημαντική είναι και η προστασία των εγκαταστάσεων από τον ενδεχόμενο κίνδυνο πυρκαγιάς και το πώς αυτή μπορεί να επιτευχθεί αξιοποιώντας υποδομές ασφάλειας και για άλλους σκοπούς.

Για το λόγο αυτό εδώ και αρκετές δεκαετίες έχουν εμφανιστεί στην αγορά τα συστήματα πυρανίχνευσης. Μέχρι σήμερα, ο χώρος της πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας ήταν εντελώς ανεξάρτητος από τον χώρο των συστημάτων ασφάλειας, χωρίς αυτό φυσικά να σημαίνει ότι δεν υπήρχαν εγκαταστάτες ή και εταιρείες που δραστηριοποιούνταν παράλληλα και στους δύο αυτούς χώρους. Τόσο όμως τα συστήματα συναγερμού όσο και τα συστήματα πυρανίχνευσης αντιμετώπιζαν ένα κοινό πρόβλημα. Τους λανθασμένους συναγερμούς οι οποίοι στην περίπτωση των πυρανιχνεύσεων ενδεχομένως να αποτελούσαν την αιτία για μεγάλες υλικές καταστροφές ενώ πάντα υπήρχε και ο κίνδυνος από την εξάπλωση της πυρκαγιάς να κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές. Οπότε και εδώ εμφανίστηκε η ανάγκη για την εμφάνιση πιο έξυπνων συστημάτων που θα μπορούσαν να φιλτράρουν με καλύτερο τρόπο τα διάφορα σήματα συμβάντων. Η χρήση πολλαπλών αισθητήρων σε παράλληλη λειτουργία αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την εξάλειψη των λανθασμένων συναγερμών. Όμως αυτό είναι μόνο ένα βήμα. Εδώ και αρκετό καιρό έχει τεθεί στο προσκήνιο η δυνατότητα συνδυασμένης χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας με τα συστήματα πυρανίχνευσης. Με αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο μπορεί να μειωθούν οι λανθασμένοι συναγερμοί αλλά θα αυξηθούν κατά πολύ οι δυνατότητες αντίδρασης σε ένα έκτακτο συμβάν.

Τα οφέλη της ενοποιημένης πλατφόρμας

Έστω λοιπόν ότι λαμβάνουμε ένα σήμα συναγερμού από τον αισθητήρα ενός συστήματος πυρανίχνευσης. Με την χρήση του συστήματος βίντεο επιτήρησης μπορούμε να διαπιστώσουμε αν πραγματικά υπάρχει αιτία ανησυχίας ή πρόκειται για κάποιον λανθασμένο συναγερμό. Στη συνέχεια και αν προκύψει η ανάγκη εκκένωσης των εγκαταστάσεων, η συνδυασμένη χρήση των συστημάτων επιτήρησης μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση της εκκένωσης. Αν σε κάποιο κλιμακοστάσιο διαπιστωθεί μέσω του CCTV ότι υπάρχει κίνδυνος συνωστισμού, υπάρχει η δυνατότητα αποστολής περισσότερων μελών των ομάδων πυρασφάλειας ώστε να αντιμετωπίσουν την κατάσταση και να βοηθήσουν τον κόσμο να διοχετευτεί με τάξη προς τις προβλεπόμενες εξόδους κινδύνου ή να αξιοποιηθεί το σύστημα δημόσιων αναγγελιών για να δοθούν οι σωστές οδηγίες. Άλλωστε, αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη, είναι ότι εκτός από αυτήν καθ' αυτήν την πυρκαγιά και η διαδικασία εκκένωσης, ενέχει κινδύνους για την ακεραιότητα των ανθρώπων που θα κινούνται μέσα στις οδεύσεις διαφυγής.

Τα συστήματα επιτήρησης όμως δεν είναι μόνο χρήσιμα σε πραγματικές καταστάσεις εκκενώσεων. Είναι εξίσου χρήσιμα και σε προγραμματισμένες ασκήσεις εκκενώσεων οι οποίες είναι υποχρεωτικές από την νομοθεσία. Με την χρήση των CCTV τόσο κατά την διάρκεια της άσκησης αλλά και κατά την διάρκεια της ανασκόπησης αυτής από τους υπευθύνους μπορούν να εντοπιστούν ενδεχόμενα λάθη στο σχεδιασμό και να διορθωθούν εγκαίρως.

Τέλος και τα συστήματα access control μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά σε καταστάσεις πυρκαγιών. Πάντα το ερώτημα που τίθεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν καλείται σε παρόμοια συμβάντα είναι ο ακριβής αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται μέσα στον χώρο. Με τη χρήση των ηλεκτρονικών αρχείων από το σύστημα ελέγχου πρόσβασης μπορεί να δοθεί μια γρήγορη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Επίσης, το σύστημα ελέγχου πρόσβασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτροπή εισόδου ανθρώπων μη εξουσιοδοτημένων σε κρίσιμους χώρους, όπως λεβητοστάσια στα οποία μια εσφαλμένη ενέργεια μπορεί να αποτελέσει αιτία έκρηξης και δημιουργίας εστίας φωτιάς.

Η ενοποίηση λοιπόν της πυρασφάλειας με την φυσική ασφάλεια μπορεί να αποτελέσει την βάση για μια πιο ολιστική προσέγγιση της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή αντιμετώπιση μιας πυρκαγιάς είναι η όσο το δυνατόν γρηγορότερη αντιμετώπιση της. Τα απλά συστήματα πυρανίχνευσης μπορούν να αντιλαμβάνονται μέσω των ανιχνευτών τους πιθανές εστίες κινδύνου. Το θέμα είναι όμως πόσο γρήγορα αυτά τα σήματα φθάνουν σε εκείνους που πρέπει να χειριστούν αυτές τις καταστάσεις. Με την ενοποίηση όλων των συστημάτων ασφάλειας σε μια κοινή "έξυπνη" πλατφόρμα επιτυγχάνεται σε πολύ σημαντικό βαθμό αυτή η επιδιωκόμενη ταχύτητα στην ειδοποίηση των υπευθύνων. Οπότε πλέον τους δίνεται ο πολύτιμος χρόνος που χρειάζεται, πρώτον για να εκκενώσουν το κτίριο διασφαλίζοντας τις ανθρώπινες ζωές και δεύτερον να αντιμετωπίσουν μόνοι τους -αν είναι πολύ μικρή εστία- ή με την συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας την πυρκαγιά σε αρχικό στάδιο, προλαβαίνοντας έτσι την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Πυρασφάλεια και ασφάλεια λοιπόν μπορούν λοιπόν να γίνουν οι δύο κεφαλές του ίδιου νομίσματος. Μόνο θετικά αποτελέσματα θα επιφέρει αυτό στον τελικό στόχο που δεν είναι άλλος από την αποτελεσματικότερη προστασία των εγκαταστάσεων αλλά και των ανθρώπων που κινούνται και εργάζονται μέσα σε αυτές.

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.