.

Integrator Συστημάτων Ασφάλειας στην Ελλάδα. Απαιτήσεις της Αγοράς και Τεχνολογική προσέγγισηΗ έννοια του System Integrator στον τομέα της ασφάλειας παγκοσμίως, ταυτίζεται με εταιρίες που αναλαμβάνουν απευθείας προς τον πελάτη, την υλοποίηση μεγάλων κυρίως έργων εγκατάστασης συστημάτων ασφάλειας και πυρασφάλειας, αξιοποιώντας λύσεις από διάφορους κατασκευαστές, που ενοποιούνται στα πλαίσια μιας integrated λογικής, ανάλογα πάντα με τις απαιτήσεις του κάθε έργου.


Την υλοποίηση μεγάλων τεχνολογικών έργων ασφάλειας στην Ελλάδα – απευθείας προς τον πελάτη - αναλαμβάνουν μεγάλες εταιρίες που λειτουργούν ευρύτερα στο τομέα των υπηρεσιών και συστημάτων ασφάλειας, έχοντας ένα πολύπλευρο φάσμα δραστηριοτήτων στο χώρο ή μικρότερες επιχειρήσεις εγκατάστασης με την υποστήριξη των εισαγωγέων των συστημάτων που αντιπροσωπεύουν κατασκευαστικούς οίκους

Όμως υπάρχουν και ορισμένες εταιρίες που είτε εστιάζουν αποκλειστικά στην υλοποίηση μεγάλων τεχνολογικών έργων ασφάλειας προς τους επιχειρηματικούς πελάτες ή τους οργανισμούς, είτε μπορεί αυτή η δραστηριότητα τους να αποτελεί την κυριότερη τους. Απευθυνθήκαμε λοιπόν σε 3 από αυτές τις εταιρίες προκειμένου να μας αναπτύξουν την άποψη τους γύρω από τις απαιτήσεις του Integration στο τομέα των συστημάτων ασφάλειας στην Ελλάδα των οικονομικών περιορισμών αλλά και τη δική τους τεχνολογική και εμπορική προσέγγιση σχετικά με τα έργα που αναλαμβάνουν. Τα στελέχη των 3 αυτών εταιριών κλήθηκαν να μας αναπτύξουν την προσέγγιση τους, με βάση τους παρακάτω κυρίως άξονες που σίγουρα αποτελούν τα σημεία ενδιαφέροντος αυτής της δραστηριότητας:

Α. Γενική προσέγγιση - Τι σημαίνει να είσαι Integrator συστημάτων ασφάλειας στην Ελλάδα των οικονομικών περιορισμών και των λιγοστών επενδύσεων; Ποιες είναι οι γενικά απαιτήσεις της αγοράς; Τι ζητάνε από τις εταιρίες υλοποίησης έργων; Σε τι επίπεδο βρίσκονται οι επενδύσεις για τα έργα ασφάλειας ;Ποιες κάθετες αγορές έχουν μεγαλύτερη ζήτηση για έργα ασφάλειας ; Ποια έργα εμφανίζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες και γιατί ;Ποιος είναι αυτός μέσα στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που αποφασίζει για την επιλογή του Integrator και παρακολουθεί το εκάστοτε έργο;

Β. Τεχνολογική Προσέγγιση - Πως βλέπετε γενικά να διαμορφώνονται οι τεχνολογικές τάσεις παγκοσμίως στην υλοποίηση έργων συστημάτων ασφάλειας; Εσείς κατά την υλοποίηση των έργων από ποιους συνήθως κατασκευαστές χρησιμοποιείται λύσεις σε κάθε τομέα (επιτήρηση, συναγερμό, έλεγχο πρόσβασης, πυρανίχνευση); Γιατί έχετε επιλέξει τις λύσεις από αυτούς τους κατασκευαστές ; ποια είναι τα κριτήρια επιλογής σας ανάλογα με τις απαιτήσεις του έργου;Πόσο εξοικειωμένοι είναι οι επιχειρηματικοί πελάτες και οι οργανισμοί με τις νέες τεχνολογίες που τους προτείνετε; 

Γ. Εταιρική Προσέγγιση - Τι έργα συνήθως αναλαμβάνετε εσείς; Ποιάς κλίμακας μεγέθους και από ποιες αγορές συνήθως; Κάποιο πρόσφατο έργο που είναι σημαντικό για εσάς; Πως διαχειρίζεστε τους επιχειρηματικούς πελάτες όταν σας ζητούν την υλοποίηση ενός έργου με μειωμένο κόστος αλλά εξίσου αποδοτικό και υψηλής ποιότητας; Ποια είναι η γενικότερη προσέγγιση σας απέναντι στην σημερινή αγορά στην Ελλάδα; Ποια είναι τα δυναμικά χαρακτηριστικά της εταιρίας σας που δημιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην αγορά

Μεγαλύτερη ενοποίηση συστημάτων παρέχει το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα

Σπύρος Θεοδώρου
Διευθυντής Πωλήσεων IFSAS

Είναι γεγονός ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για πραγματοποίηση μεγάλων έργων υποδομών με ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας και πυρασφάλειας.

Λόγω όμως της επικρατούσας οικονομικής κατάστασης τα έργα αυτά δεν υλοποιούνται γρήγορα και στο μέγεθος όπως προβλέπεται στον αρχικό σχεδιασμό τους. Εμείς στην IFSAS σχεδιάζουμε και προτείνουμε για τα έργα αυτά αλλά και γενικότερα σε όλους τους πελάτες μας, λύσεις οι οποίες αρχικά καλύπτουν τις βασικές ανάγκες, αλλά με την δυνατότητα μελλοντικής ανάπτυξης και αναβάθμισης τους σε ένα εκτεταμένο και πλήρες ολοκληρωμένο σύστημα. Με την ως άνω προοδευτική υλοποίηση επιτυγχάνουμε και την προσαρμογή του οικονομικού τιμήματος στο διαθέσιμο budget. 

Οι απαιτήσεις της αγοράς είναι αυξημένες καθώς οι χρήστες των συστημάτων ζητούν πολύπλοκες και πολυεπίπεδες λειτουργίες, τις οποίες διεκπεραιώνει μια κοινή για όλες τις λειτουργίες πλατφόρμα λογισμικού. Βεβαίως, ο τελικός χρήστης δεν γνωρίζει τις προϋποθέσεις και τις αναγκαίες υποδομές για την υλοποίηση μιας τέτοιας ενοποίησης συστημάτων και λειτουργιών.

Στην IFSAS λειτουργούμε ως σύμβουλοι-μελετητές βοηθώντας αφενός μεν στη σχεδιάση της καρδιάς του συστήματος με στόχο την αυτοματοποίηση και ενοποίηση των λειτουργιών και αφετέρου δε με τον συνδυασμό διαφόρων οικονομικών λύσεων, οι οποίες αφορούν τα περιφερειακά υλικά, ώστε να επιτευχθεί η μείωση του συνολικού κόστους. Για παράδειγμα θέλω να αναφέρω την πλατφόρμα Exacq της TYCO με την οποία μπορούμε να υλοποιήσουμε αναβάθμιση ενός συστήματος χρησιμοποιώντας όλες τις υπάρχουσες κάμερες μιας εγκατάστασης – ανεξαρτήτως του κατασκευαστή – και να αποδώσουμε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο σύστημα.

Κατά αυτόν τον τρόπο ο χρήστης δεν αναγκάζεται να αντικαταστήσει όλα τα περιφερειακά υλικά όπως είναι η κοινή πρακτική των ανταγωνιστών μας.

Οι σοβαρές και μεγάλες επενδύσεις που γίνονται στη χώρα, είτε με τη συμμετοχή κεφαλαίων του εξωτερικού είτε με κοινοτικά κονδύλια, απαιτούν συστήματα με υψηλά standards και ενοποιημένες λειτουργίες (Integrated Systems) όπως πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες, γραφεία πολυεθνικών εταιρειών, περιφερειακά αεροδρόμια, εταιρείες τεχνολογίας κτλ.

Οι κύριοι κλάδοι όπου υπάρχει ζήτηση για εξελιγμένα συστήματα Ασφαλείας – Πυρασφάλειας είναι οι τηλεπικοινωνίες, datacenters, τουρισμός, ναυτιλία και έργα υποδομών.

Όλα τα έργα στα οποία υπάρχουν απαιτήσεις ενοποίησης (Integration) έχουν τεχνολογικές ιδιαιτερότητες, όπως πχ έργα εκτεταμένα σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή απαιτούν ιδιαίτερα σύνθετες τηλεπικοινωνιακές υποδομές ή τα έργα μεγάλων εγκαταστάσεων με πολλούς χρήστες απαιτούν ευέλικτες και εκτεταμένες βάσεις δεδομένων, αλλά και διαδικαστικές ιδιαιτερότητες όπως στα λιμάνια, όπου παρατηρούνται έντονες γραφειοκρατικές απαιτήσεις και δεν κάνουν εύκολη την ολοκλήρωση των έργων.

Σε έναν οργανισμό ή σε μια επιχείρηση αυτός που αποφασίζει για την επιλογή του Integrator και στην συνέχεια παρακολουθεί την πορεία του έργου είναι συνήθως ο τεχνικός σύμβουλος (ειδικευμένος στα εν λόγω συστήματα), ο υπεύθυνος ασφαλείας ή η τεχνική υπηρεσία και τέλος το τμήμα προμηθειών αφού λάβει γνώση την πρόταση των προαναφερθέντων.

Οι μεγάλοι κατασκευαστικοί οίκοι του εξωτερικού, οι οποίοι προμηθεύουν την αγορά με ολοκληρωμένα συστήματα (Integrated Systems) πραγματοποιούν συνεχείς επενδύσεις στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας ενσωματώνοντας τεχνολογία αιχμής, η οποία προέρχεται κατά βάση από τους τομείς τηλεπικοινωνιών, βάσεων δεδομένων, επεξεργασία δεδομένων και hardware υψηλής απόδοσης και ισχύος.

Ως IFSAS κατά την υλοποίηση των μεγάλων έργων κυρίως χρησιμοποιούμε εξοπλισμό της Tyco ( κορυφαίος πάροχος ενοποιημένων λύσεων Ασφάλειας – Πυρασφάλειας). Η IFSAS είναι GLOBAL ELITE PARTNER της Tyco.

Μέσα από τα υποσυστήματα της Tyco το CCure της Software House, το Entrapass της Kantech ή το Victor της American Dynamics κτλ, η εταιρεία μας επιτυγχάνει ολοκληρωμένες λύσεις σε όλους τους τομείς.

Εκτός της Tyco όμως η εταιρεία μας συνεργάζεται και με άλλους κατασκευαστικούς οίκους όπως Bosch, Siemens κτλ.

Με δεδομένο ότι όλοι οι κατασκευαστές με τους οποίους συνεργαζόμαστε, έχουν άριστο ποιοτικό υλικό και μεγάλη γκάμα προϊόντων, το βασικό κριτήριο επιλογής είναι η έκταση της ενοποίησης που προσφέρει στις προδιαγραφόμενες λειτουργίες ενός έργου.

Η μεγαλύτερη ενοποίηση συστημάτων παρέχει το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα.

Η IFSAS μέσα από την πολύπλευρη συνεργασία με μεγάλους κατασκευαστές διαθέτει μεγάλη ποικιλία ενοποιημένων λύσεων, πράγμα που μας δίνει την δυνατότητα να λέμε ότι “έχουμε το κατάλληλο σύστημα που μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες του χρήστη και όχι ο χρήστης να προσαρμοστεί στις δυνατότητες του συστήματος’’ 

Οι πελάτες – χρήστες ενοποιημένων συστημάτων έχουν μια ικανοποιητική εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες που τους προτείνουμε, αν και αυτό δεν είναι απαραίτητο στη μεταξύ μας συνεργασία, διότι αυτό το οποίο ζητάμε από αυτούς είναι να μας περιγράψουν το λειτουργικό αποτέλεσμα που ζητούν από εμάς χωρίς την ανάγκη να υπεισέρχονται σε θέματα τεχνολογίας.

Η δομή μας ως εταιρεία καθώς και η τεχνογνωσία μας είναι τέτοιες που επιβάλλουν την ενασχόληση μας με μεγάλα και σύνθετα έργα, τα οποία κατά κανόνα έχουν Budget άνω των 50.000€ χωρίς βεβαίως να αποκλείονται και μικρότερα όταν αυτά ενσωματώνουν υψηλή τεχνολογία είτε είναι προοίμιο ενός μεγαλύτερου έργου. 

Κλειδιά για την αντιμετώπιση μιας αντιφατικής περίπτωσης όπου ζητείται η υλοποίηση ενός έργου με μειωμένο κόστος αλλά εξίσου αποδοτικό και υψηλής ποιότητας, είναι, η καρδιά του συστήματος – η πλατφόρμα ενοποίησης σε συνδυασμό με την προοδευτική υλοποίηση του έργου, το σωστό Project Management, και η χρήση των υποδομών και των υφιστάμενων συστημάτων του πελάτη.

Στην IFSAS αφομοιώνουμε τις νέες τεχνολογίες με συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση, παράλληλα δε διατηρούμε την δομή μας και προσανατολιζόμαστε αταλάντευτα στην εξυπηρέτηση της απαιτητικής αγοράς του Fire & Security Integration.

Η επιτυχία ενός Integrator, οφείλεται κατά 50% στην τιμή και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατά 50% στη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη

Νικόλαος Σιάγας
Γενικός Διευθυντής - Τ.ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Integrator Συστημάτων Ασφαλείας στην Ελλάδα της κρίσης, σημαίνει έρευνα, διαφοροποίηση, επιμονή και δουλειά, αλλά κυρίως όραμα. Όραμα εταιρικό, που πηγάζει από τη Διοίκηση της ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, «μεταλαμπαδεύεται» στα στελέχη και τους εργαζόμενους και προσφέρεται στους Συνοδοιπόρους-Πελάτες μας, σε κάθε επαφή, έργο, υπηρεσία και προϊόν.

Οι απαιτήσεις της Αγοράς, γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες, αναπτυσσόμενες σε ένα «τοξικό» περιβάλλον, που συμπιέζει ζήτηση, τιμές και αποδόσεις.

Οι Επενδύσεις σε έργα Ασφαλείας εδώ και χρόνια, είναι οι μίνιμουμ που χρειάζεται μία Επιχείρηση αλλά με ανοδική τάση λόγω, αφενός του παλαιωμένου πια εξοπλισμού (αγορά αντικατάστασης), αφετέρου των περιοριστικών νομοθετικών οδηγιών (Ε.Ε. και Ελληνικού κράτους).

Αργά αλλά σταθερά, το Integration στα συστήματα Ασφαλείας, παίρνει τη θέση που έχει ήδη στις προηγμένες χώρες της Ευρώπης, αλλά και τις Η.Π.Α.

Η απάντηση στην ερώτηση «ποιος αποφασίζει;», δεν είναι απλή. Σχετίζεται με το είδος-δομή-οργάνωση της εταιρίας-πελάτη, αλλά και άλλους παράγοντες…Το σίγουρο είναι ότι αυτό το ερώτημα και η ακριβής απάντησή του, αποτελούν τη «λυδία» λίθο μίας προσέγγισης και τελικά συνεργασίας.

Καταλύτες στην εξέλιξη της Αγοράς μέχρι σήμερα, αποτελούν δύο παράγοντες:

 • Η ιλιγγιώδης τεχνολογική αναβάθμιση προϊόντων-υπηρεσιών, με σημαντική παρουσία στο χώρο μας, «ώριμων» λύσεων:
 - Ενοποιημένων συστημάτων (Integrated Systems) ασφάλειας, πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και CCTV με πλατφόρμες κεντρικής διαχείρισης συμβάντων, συσχέτισης και επιβεβαίωσης κρίσιμων σημάτων συναγερμού.
 - Κτιριακού αυτοματισμού με έμφαση στην αποδοτική ενεργειακή διαχείριση και εξοικονόμηση,
Έξυπνων συστημάτων (smart home, smart building, smart city κ.α.) με τεχνολογίες διασυνδεδεμένων συσκευών (ΙοΤ: Internet of Things)
 • Η αλλαγή/μετεξέλιξη του μοντέλου Πώλησης σε πελατοκεντρική, ως μόνη προσέγγιση βιώσιμης ανάπτυξης μιας εταιρίας.

Η ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ παρακολουθεί τις εξελίξεις, με συνεχείς προσαρμογές πλάνων και στρατηγικών προσπαθώντας, με μεγάλη επιτυχία ήδη, να μην «χαθεί το τρένο»! Πιο συγκεκριμένα :


 • Αντιπροσωπεύουμε/εισάγουμε/διακινούμε μεγάλη γκάμα Συστημάτων και υποσυστημάτων Ασφαλείας & Ελέγχου, από τους μεγαλύτερους διεθνείς Οίκους, όπως HONEYWELL, INIM, ΤYCO, NOTIFIER, ΚΕΝΤΕC, ADVANCED, SCHRACK, AXIS, HIKVISION, SATEL, κ.α.
 • Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία και πληθώρα επιτυχημένων εγκαταστάσεων με ενοποιημένα συστήματα, σε πλατφόρμες Prowatch, WinPak, EBI, Arena, SmartLook, ΑppVision, Milestone κ.α. 
 • Αναπτύξαμε σε συνεργασία με τη HONEYWELL το“Energy Box”, ένα προηγμένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας Κτιρίων και Εγκαταστάσεων,. Η διετής εφαρμογή του σε μεγάλο δίκτυο πολυκαταστημάτων, πλέον του περιβαλλοντικού οφέλους, επέφερε μέση μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 12%
 • Αναπτύξαμε σε συνεργασία με την ΑΒΒ τα προϊόντα Ζ-Ηοtel και Ζ-Εnergy, για εξειδικευμένη ενεργειακή διαχείριση, αυτοματισμό ξενοδοχείων και μεγάλων ιδιωτικών εγκαταστάσεων, στην πλατφόρμα ΚΝΧ
 • Μελετήσαμε και Αναπτύξαμε τη μοναδική λύση VerifiQation, για έξυπνη επαλήθευση συμβάντων συναγερμού μέσω Video παρέχοντας την, ως συνδρομητική υπηρεσία μέσω της πλατφόρμας SENTΙΝΕL του Κέντρου Λήψης Σημάτων μας 
 • Προωθούμε λύσεις “smart” με καινοτόμα προϊόντα, όπως το σύστημα smart-home της AJAX, που βασίζεται σε έναν πιστοποιημένο κατά grade-2 πίνακα συναγερμού και μία έξυπνη smartphone app, παρέχοντας ασύρματη επιτήρηση περιφερειακών ασφαλείας, περιβαλλοντικών αισθητήρων και διαχείριση ΟΝ/ΟFF ηλεκτρικών φορτίων
 • Αναπτύξαμε, σε συνεργασία με Ελληνική start-up εταιρία, τη λύση 2S (Safe & Save) που μέσω τεχνολογιών cloud και ΙοΤ, παρέχει ενοποιημένη λύση αυτοματισμού, ασφάλειας και ενεργειακής διαχείρισης 

Στα παραπάνω, κρίσιμος παράγοντας αποτελεσματικότητας αποτελεί το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας, διαμορφώνοντας μετά από Μελέτη, Προσαρμογή και Ενοποίηση, την βέλτιστη ολοκληρωμένη Λύση-Υπηρεσία-Προϊόν. Αυτή είναι η Ελληνική Προστιθέμενη αξία του Ομίλου ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ.

H ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, έχει Ηγετική θέση στον Κλάδο της Ασφάλειας, Πυρασφάλειας και Αυτοματισμού, τόσο στην Β2Β αγορά όσο και στην Β2C, ως πάροχος ενοποιημένων λύσεων υψηλής προστιθέμενης αξίας (premium Integrator).

Ο ενοποιημένος Τζίρος του Ομίλου ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ το 2016, ανήλθε στα ~ 20 εκ. ευρώ ενώ, με Κέρδη προ Φόρων 1,7 εκ. ευρώ, παρ΄ όλες τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπήρξαν σε επίπεδο ζήτησης και ρευστότητας, λόγω της κρίσης.

Ο Όμιλος αποτελείται από τρεις Εταιρίες στην Ελλάδα (ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, ΑCON Πυροσβεστικά Μέσα και ΕΡΜΗΣ Κέντρο Λήψης Σημάτων) και θυγατρικές εταιρίες στην Κύπρο, Αλβανία και Βουλγαρία. Επιπλέον, διαθέτει Δίκτυο Πωλήσεων-Τεχνικής Υποστήριξης με 23 υποκαταστήματα και αντιπροσώπους σε όλη την Ελλάδα.

Μας εμπιστεύονται πάνω από 22.000 Πελάτες σε όλο το φάσμα της Ελληνικής Οικονομίας, στον Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέα. Με πορεία ήδη πέντε δεκαετιών, είμαστε πάντα δίπλα στους Πελάτες μας, δίνοντας άμεσα λύσεις, υλοποιώντας πολύπλοκα έργα, ενημερώνοντας για νέες τεχνολογίες, συμβουλεύοντας για την επιλογή λύσεων με σεβασμό στην επένδυση (ROI) και «μετρώντας» πάντοτε τη γνώμη τους, ώστε να γινόμαστε και εμείς καλύτεροι. Επιδίωξή μας, είναι η συνεργασία να κατευθύνεται σε στοχευμένη προσέγγιση των αναγκών τους και στην παροχή αξιόπιστων και βέλτιστων λύσεων. Αναλυτές του χώρου (GiT magazine) σχολιάζουν, ότι η επιτυχία ενός Integrator, οφείλεται κατά 50% στην τιμή και ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατά 50% στη σχέση εμπιστοσύνης με τον πελάτη. Μία Εμπιστοσύνη που εμείς την επιτυγχάνουμε, μέσω :

 • Εξειδικευμένου προσωπικού και συνεργατών 280+ ατόμων (Μηχανικοί ΑΕΙ & ΑΤΕΙ ως μελετητές - Σύμβουλοι ασφαλείας - Εργοδηγοί, Τεχνικό εξειδικευμένο προσωπικό, νόμιμα ασφαλισμένο και αδειοδοτημένο ως ΙΕΠΥΑ, αλλά και διοικητικό προσωπικό υψηλών επαγγελματικών προδιαγραφών
 • Διασπορά εγκαταστάσεων τεχνικής υποστήριξης πανελλαδικά, για εγγύτητα – ταχύτητα απόκρισης
 • Προδιαγραφές ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών κατά ISO-9001 και 27001
 • Εμπορία-Διακίνηση πιστοποιημένων υλικών και εκτέλεση εργασιών - συντηρήσεων, με βάση τα Ευρωπαϊκά πρότυπα
 • Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών, με χρήση τεχνολογιών αιχμής (ERP, CRM, PDA ) και συστήματα εφεδρείας 

Οι ολοκληρωμένες Υπηρεσίες μας, περιλαμβάνουν από ένα απλό σύστημα Συναγερμού σε ένα ελληνικό διαμέρισμα ή μονοκατοικία, μέχρι το πιο εξειδικευμένο στην χώρα μας σύστημα κατάσβεσης στον «Μετροπόντικα» (TBM).

Η πελατειακή μας διάρθρωση σε επίπεδο τζίρου, έχει βαρύτητα στο Β2Β ως “main core business” του Ομίλου αλλά και το Β2C είναι Στρατηγική προτεραιότητά μας, έχοντας ήδη βάση 16.500 πελατών που συνεχώς διευρύνεται.

Από την άλλη μεριά, η εξέλιξη της Αγοράς αλλά κυρίως η Εμπιστοσύνη των Πελατών μας, μέσα από την πολύχρονη διάρκεια συνεργασίας, μας οδηγεί σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ανάληψη νέων έργων. Αναφέρω ως παραδείγματα τον Τραπεζικό τομέα όπου έχουμε ηγετική θέση με +60% των εγκατεστημένων συστημάτων Ασφαλείας, Πυρασφάλειας και Αυτοματισμού, την Πολιτισμική κληρονομιά της χώρας μας, με μεγάλο αριθμό Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, τις μεγάλες Υποδομές (ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, Μotor-Oil), αλλά και τα σημαντικότερα Διοικητικά κτίρια Ελληνικών Εταιρειών και Πολυεθνικών Ομίλων.

Ενδεικτικά τέλος, την τελευταία πενταετία εγκαταστήσαμε ενοποιημένα συστήματα υπερσύγχρονων προδιαγραφών στην Ωνάσειο Στέγη Γραμμάτων & Τεχνών, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο Νέο Μουσείο Γουλανδρή, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στα κτίρια δεκάδων Πρεσβειών, στο Παγκύπριο Σύστημα Πυρασφάλειας της CYTA. Έργα που υλοποιήσαμε σε συνεργασία με Ελληνικές Τεχνικές Εταιρίες (ΑΚΤΩΡ, ΤΕΡΝΑ, J&P, METKA, κ.α.).

Σχολιάζοντας το επιχειρηματικό περιβάλλον και την παγκόσμια Αγορά Ασφάλειας & Ελέγχου, διαπιστώνουμε ότι βρίσκεται σε στάδιο αναδιαμόρφωσης των Υπηρεσιών και Προϊόντων, επηρεαζόμενη από τις νέες τεχνολογίες αλλά και την απαίτηση των Πελατών για tailor made υπηρεσίες. Όλα αυτά σε φόντο υψηλής οικονομικής ανασφάλειας, με κινδύνους αλλά και ευκαιρίες. Για την Ελλάδα, δεν μπορούμε ακόμα να πούμε πολλά…, ίσως στον κλάδο μας να υπάρχουν προοπτικές… σε συνδυασμό και με την διεύρυνση - ανάπτυξη συμπληρωματικών Αγορών και Υπηρεσιών, στο Facility Management για παράδειγμα, είμαστε όμως ακόμα επιφυλακτικοί αλλά και συντηρητικά αισιόδοξοι.

Για τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης και την αβεβαιότητα στην Ελληνική Αγορά, αρκούν τα λόγια του Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου μας, κ. Τάκη Ζαριφόπουλου, (ως παράφραση ρήσης του Νίτσε), ότι « …όσοι αντέξουν, θ΄ αντέξουν επειδή έγιναν καλλίτεροι σε όλα!».

Στόχος είναι η μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας και η εκμετάλλευση όσο το δυνατόν περισσότερων χαρακτηριστικών των συστημάτων


Κώστας Κωστόπουλος
Security Systems Product Manager, Διεύθυνση Συστημάτων Ασφάλειας & Υποδομών, Space Hellas

Το ζητούμενο σήμερα από τις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς, είναι η μέγιστη ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων από έκνομες ενέργειες. Συνεπώς, η ανάγκη χρήσης ολοκληρωμένων και τεχνολογικά σύγχρονων λύσεων ηλεκτρονικής ασφάλειας στις εγκαταστάσεις τους, είναι επιτακτική. Η κρίση που βιώνουμε, καθώς και η διεθνής αποσταθεροποίηση που παρατηρείται, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αναβάθμιση των θεμάτων ασφάλειας σε όλα τα επίπεδα (ατομικές ιδιοκτησίες, επιχειρήσεις, εμπορικές βιομηχανικές μονάδες, κεντρική κυβέρνηση, ασφάλεια συνόρων).

Αυτό που παρατηρούμε να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο επιχειρήσεων και οργανισμών, είναι ότι κερδίζει συνεχώς έδαφος η αντίληψη των αυξανόμενων κινδύνων σε επίπεδο ηλεκτρονικής ασφάλειας που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Αντιλαμβάνονται, ότι οι κίνδυνοι αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, καθώς επίσης, ότι θα πρέπει να υπάρχει και να ακολουθείται πιστά, μία ολοκληρωμένη πολιτική ασφάλειας για τη διασφάλιση της ακεραιότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών. 

Υπό το πρίσμα αυτό, μπορούμε να πούμε ότι παρά την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας, οι ανάγκες ηλεκτρονικής ασφάλειας έχουν αυξηθεί και αναβαθμιστεί. Παρόλη λοιπόν την αρνητική οικονομική συγκυρία και τις περιορισμένες επενδύσεις στον τεχνολογικό κλάδο, οι ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας αποτελούν το μέλλον και δρουν ουσιαστικά σαν πρόκληση για την Ελληνική αγορά, η οποία είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων/οργανισμών και υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις, χωρίς πάντα να γίνεται άμεσα αντιληπτό το χρηματοοικονομικό κόστος μίας τέτοιας επένδυσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι σύγχρονες ανάγκες ασφάλειας που καλείται να καλύψει η κάθε επιχείρηση/οργανισμός, ποικίλουν ανάλογα με τις απειλές. Η ικανοποίηση όλων αυτών των απαιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί με τυποποιημένες δυνατότητες που προσφέρουν τα συστήματα που προμηθεύουν οι κατασκευαστές συστημάτων ασφάλειας. Τι συμβαίνει όμως όταν απαιτείται η ενοποίηση πολύπλοκων συστημάτων, τεχνολογιών και ειδικών εφαρμογών; Ας υποθέσουμε ότι σε ένα μεγάλο κτήριο λειτουργούν σύστημα συναγερμού, έλεγχος διέλευσης, CCTV, πυρανίχνευση, πυρόσβεση κ.α. Θα μπορούσε να επιτευχθεί ενοποίηση των λειτουργιών όλων αυτών των συστημάτων; Φυσικά και θα μπορούσε. H τεχνολογία στις μέρες μας, επιτρέπει να αποτυπώνουμε σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον όλα τα υποσυστήματα της ηλεκτρονικής ασφάλειας ενός οργανισμού.

Ο στόχος είναι η μεγιστοποίηση της λειτουργικότητας και η εκμετάλλευση όσο το δυνατόν περισσότερων χαρακτηριστικών των συστημάτων και συνεπώς, η βελτιστοποίηση της ασφάλειας.

Σήμερα, οι νέες τάσεις στο Integration των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας απαιτούν την χρήση:

 • IP τεχνολογιών
 • Λύσεων IoT εφαρμογών
 • Υποδομών Cloud
 • Λύσεων Video Analytics
 • Managed Security Services
 • Drone & Anti-drone λύσεων

Όλες αυτές οι νέες τεχνολογίες, εφόσον υλοποιηθούν και χρησιμοποιηθούν σωστά, αναβαθμίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που κάνει χρήση ο τελικός πελάτης, καθώς:

 • Προφυλάσσουν αποτελεσματικά τις εγκαταστάσεις 
 • Βοηθούν στην αλληλεπίδραση διαφορετικών συστημάτων ασφάλειας ή και άλλων IP συστημάτων
 • Διαχέουν την κατάλληλη πληροφορία στο αρμόδιο προσωπικό, σε οποιοδήποτε μέσο
 • Αυξάνουν την ταχύτητα αντίδρασης σε κρίσιμα περιστατικά
 • Αναλύουν με κατάλληλες μεθόδους την συλλεγόμενη πληροφορία
 • Αυτοματοποιούν τις απαιτούμενες ενέργειες
 • Αναβαθμίζουν τον ρόλο του προσωπικού ασφάλειας 
 • Εξοικονομούν σημαντικούς επιχειρησιακούς πόρους
 • Δημιουργούν το κατάλληλο πλαίσιο λειτουργίας με άμεση ενημέρωση για την κατάσταση λειτουργίας του ενεργού εξοπλισμού 
 • Διευκολύνουν τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων 
 • Βελτιώνουν σημαντικά τα επίπεδα ασφάλειας

H πολυπλοκότητα υλοποίησης των παραπάνω τεχνολογιών, απαιτεί υψηλή τεχνογνωσία στις Tεχνολογίες Δικτύων, Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Ασφάλειας Πληροφοριακών συστημάτων, όπως και στις εξειδικευμένες τεχνολογικές λύσεις και υπηρεσίες, χαρακτηριστικά που ένας Ιntegrator στο τομέα της ηλεκτρονικής ασφάλειας συστημάτων θα πρέπει απαραίτητα να διαθέτει.

H Space Hellas, είναι ένας κορυφαίος System Integrator με έδρα την Ελλάδα και ενεργή διεθνή παρουσία. Από το 1985 μελετά, σχεδιάζει, προμηθεύει, εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί, ολοκληρωμένες λύσεις Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής και Ασφάλειας. Με παρουσία πάνω από 30 χρόνια στην αγορά βρίσκεται πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας και παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις και τάσεις παγκοσμίως. Στον τομέα των συστημάτων ασφάλειας η εταιρεία παρέχει ενοποιημένες λύσεις πάνω από μία 15ετία έχοντας υλοποιήσει με επιτυχία σύνθετα έργα σε τράπεζες, βιομηχανίες, στάδια, δημόσιους οργανισμούς, αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κ.α. 

Η υλοποίηση σύνθετων έργων και η εφαρμογή ολοκληρωμένων λύσεων ασφάλειας «με το κλειδί στο χέρι», όπου απαιτείται συνδυασμός τεχνολογιών και σχεδιασμός από έμπειρους, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους μηχανικούς, αποτελούν εξειδίκευση της εταιρείας.

Ανάλογα με τις απαιτήσεις προσφέρουμε, έτοιμες (οff the shelf) λύσεις Physical Security Information Management (PSIM), όπως πλέον αποκαλούνται διεθνώς στον χώρο και σε περιπτώσεις που οι έτοιμες PSIM λύσεις δεν μπορούν να ανταποκριθούν, την πρωτοποριακή πλατφόρμα Space Hellas GuardianTM. Να αναφέρουμε ότι, μέσα στο 2ο τρίμηνο του 2017 θα είναι διαθέσιμη η νέα έκδοση της πλατφόρμας με πλήθος νέων δυνατοτήτων.

Για τις λύσεις PSIM, επιλέγουμε επώνυμους έμπειρους κατασκευαστές λογισμικού και θέτουμε ως στόχο τη βέλτιστη ενσωμάτωση και ολοκλήρωση διαφορετικών συστημάτων ασφάλειας. Οι συνεργασίες μας στηρίζονται σε στιβαρές βάσεις με μακροχρόνιο ορίζοντα και τα κριτήρια επιλογής των λύσεων αυτών είναι σύνθετα, αυστηρά και αφορούν τις πιστοποιήσεις που ο οίκος διαθέτει, την ποιότητα κατασκευής, την αξιοπιστία, τη δυνατότητα ολοκλήρωσης με άλλα συστήματα, τις εγγυήσεις που ο οίκος προσφέρει, καθώς και τα σχετικά έργα ασφάλειας που έχει υλοποιήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι, καλύπτουμε σε υψηλό βαθμό τις ειδικές απαιτήσεις των οργανισμών/επιχειρήσεων που επιθυμούν να επενδύσουν σε ολοκληρωμένες τεχνολογικές λύσεις ασφάλειας.

Η πλατφόρμα ασφάλειας Space Hellas GuardianTM, είναι η προσέγγιση της Space Hellas στην αγορά των λύσεων PSIM και αποτελεί μία καινοτόμο μονάδα υψηλής τεχνολογίας, που προσφέρει την απαιτούμενη συνδυαστική λειτουργικότητα και ολοκλήρωση μεταξύ συστημάτων, όπως: CCTV, Access Control, Intrusion Detection και λοιπών συστημάτων συλλογής και επεξεργασίας συμβάντων, όπως είναι η αναγνώριση οχημάτων, τα συστήματα περιμετρικής προστασίας, κ.α..

Η πλατφόρμα Space Hellas GuardianTM, ενοποιεί διαφορετικά συστήματα επιτήρησης και αυτοματοποιεί τις απαιτούμενες από ένα σύστημα ασφάλειας διαδικασίες, όπως είναι η ανίχνευση, η εκτίμηση κινδύνου, η αναγγελία συμβάντων, η διαχείριση και παρεμπόδιση συμβάντων, έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική καταστολή μη εξουσιοδοτημένων δραστηριοτήτων ή εισβολών.

Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι:

 • Σύγχρονο Γραφικό Περιβάλλον
 • Ενσωμάτωση Λειτουργιών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίων (GIS)
 • Διαχείριση & Λειτουργία ως ενιαίο Σύστημα Ασφάλειας
 • Πλήρως Παραμετροποιήσιμες Λειτουργίες
 • Εποπτεία Τήρησης Εξατομικευμένων Πολιτικών Ασφάλειας
 • Ανοικτή αρχιτεκτονική
 • Επεκτασιμότητα

Η Space Hellas έχει ως στόχο, να προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις/οργανισμούς που θέλουν να επενδύσουν στον τομέα της ηλεκτρονικής ασφάλειας, παρέχοντας αξιόπιστες λύσεις προστιθέμενης αξίας. Δραστηριοποιείται με σοβαρότητα και συνέπεια, ολοκληρώνοντας με επιτυχία και τα πιο σύνθετα έργα. Φροντίζει να προστατεύει την «επένδυση» των πελατών της σε βάθος χρόνου.

Στις συνεργασίες της, η Εταιρεία, φέρει πιστοποιήσεις από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οίκους του εξωτερικού, όπως ενδεικτικά: Bosch, Hikvision, Cisco, Microsoft, DellEMC, Esser by Honeywell, Checkpoint, Agent VI, Panduit, Rittal, Fortinet, Tufin, MobileIron, Vmware, HP, Netapp, Lenovo, Oracle, RedHat κ.λπ. Eίναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τα πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015, Ασφάλειας Πληροφοριών ISO/IEC27001:2013, Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ΙSO 14001:2004, Υγείας & Ασφάλειας OHSAS 18001:2007. Eπίσης, διαθέτει και τις ειδικές άδειες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (Ν.2518/97 & Ν.3707/2008).

Επιπλέον, η Space Hellas, παρέχει υψηλές υπηρεσίες υποστήριξης μέσω του «Κέντρου Επιχειρήσεων» που διαθέτει στις εγκαταστάσεις της και το οποίο λειτουργεί ως Service Desk, Network Operations Center (NOC) και Security Operations Center (SOC) συνδυαστικά, ώστε να μεγιστοποιείται το ποιοτικό αποτέλεσμα για τους πελάτες της. Διαθέτει δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό και αποτελεί σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες του χώρου.

Source: securitymanager.gr
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.