.

Η UBITECH παρουσιάζει τη σουίτα διαχείρισης κινδύνων OLISTIC στην έκθεση Ασφάλειας Πληροφοριών Infosecurity EuropeΗ εταιρεία ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού UBITECH πρόκειται να συμμετέχει στη μεγαλύτερη έκθεση ασφάλειας πληροφοριών στην Ευρώπη, Infosecurity Europe (www.infosecurityeurope.com), που θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο Olympia στο Λονδίνο στις 6-8 Ιουνίου 2017. 

Η UBITECH αναμένει να παρουσιάσει στους πάνω από 13,500 επισκέπτες της έκθεσης της σουίτας ολοκληρωμένης διαχείρισης επιχειρησιακού κινδύνου OLISTIC (www.olistic.io), που έχει αναπτυχθεί εξολοκλήρου από την ίδια με τη συνδρομή της PRIORITY στο σχεδιασμό της λειτουργικότητάς της. Η σουίτα OLISTIC επιτρέπει σε σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς να διαχειρίζονται με εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο τους κινδύνους που επηρεάζουν την επιχειρησιακή τους λειτουργία και εντοπίζονται σε διάφορους τομείς επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές και διεθνή πρότυπα στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων, όπως τα ISO 27001, 27002 & 27005 στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριών, την Εθνική Βιβλιοθήκη Ευπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών και το ISO 29134 για τη διενέργεια μελετών εκτίμησης του αντικτύπου στην ιδιωτικότητα.

Πιο συγκεκριμένα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η σουίτα OLISTIC καλύπτει:
  • θέματα στους τομείς φυσικής ασφάλειας, λογικής πρόσβασης, ασφάλειας ανθρωπίνων πόρων, συνεργασίας με προμηθευτές υπηρεσιών πληροφορικής, ανάπτυξης συστημάτων και νομικής και κανονιστικής συμμόρφωσης (Ασφάλεια Πληροφοριών – Information Security).
  • τις τεχνικές ευπάθειες υπολογιστικών συστημάτων και προγραμμάτων λογισμικού σε συνδυασμό με την ανάλυση ρίσκου λαμβάνοντας υπόψη ένα σύνολο παραμέτρων και χαρακτηριστικών (Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων – Cyber Security).
  • τη διενέργεια μελετών εκτίμησης του αντικτύπου της ιδιωτικότητας (Privacy Impact Assessment - PIA) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιδιωτικότητα Προσωπικής Πληροφορίας – PersonalInformation Privacy).

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της σουίτας διαχείρισης επιχειρησιακού κινδύνου OLISTIC περιλαμβάνουν:
  • την Αυτόματη Αναγνώριση και Ενημέρωση Απειλών και Ευπαθειών. Η σουίτα OLISTIC διαθέτει μηχανισμό ο οποίος επιτρέπει την αυτόματη αντιστοίχιση ευπαθειών και απειλών σε πληροφοριακούς πόρους, ανάλογα με τον τύπο τους. Νέες ευπάθειες ή απειλές μπορούν να προστεθούν και να αντιστοιχιστούν σε μεμονωμένους πόρους ή ομάδα πόρων. Η σουίτα OLISTIC ενημερώνεται σε συνεχή βάση από την Εθνική Βιβλιοθήκη Ευπαθειών των Ηνωμένων Πολιτειών (US National Vulnerability Database) με τις νέες αναγνωρισμένες ευπάθειες (CVEs) και το σχήμα ονοματολογίας συστημάτων τεχνολογίας και λογισμικού (Common Platform Enumeration – CPE Dictionary).
  • την Παραγωγή Σεναρίων Κινδύνων και Καθορισμός Προτεινόμενων Μέτρων Αντιμετώπισης. Η σουίτα OLISTIC διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη με σενάρια κινδύνων τα οποία είναι προσαρμοσμένα για κάθε τύπο πόρου, επιτρέποντας τον εύκολο και αποτελεσματικό εμπλουτισμό των μελετών εκτίμησης κινδύνων. Προτείνει τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου, τα οποία συνάδουν με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, για την αντιμετώπιση κάθε κινδύνου. Επιπρόσθετα, επιτρέπει στον χρήστη να αντιστοιχίσει ο ίδιος μέτρα ελέγχου, καθορίζοντας ταυτόχρονα, τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης απειλών ή το επίπεδο των ευπαθειών.
  • την Ενσωμάτωση Κανόνων Διάδοσης Κινδύνων και τον Υπολογισμό του Επιπέδου τους. Η σουίτα OLISTICυπολογίζει τα επίπεδα κινδύνων για πληροφοριακούς πόρους, ομάδες πληροφοριακών πόρων, διαδικασιών ή οργανωτικών δομών. Αναλύει το σύνολο των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πληροφοριακών πόρων λαμβάνοντας υπόψη το είδος των πόρων, τις ιδιότητές τους και την κατάστασή τους, προκειμένου να υπολογίσει το επίπεδο των κινδύνων που διαδίδεται μέσω αυτών. Για τον υπολογισμό του συνολικού επιπέδου κινδύνου για έναν πόρο, λαμβάνονται υπόψη οι απειλές και ευπάθειες γειτονικών πόρων, ενώ, επιπρόσθετα, υπολογίζει τον αθροιστικό κίνδυνο για κάθε διαδικασία, αναλύοντας τους πόρους που συμμετέχουν στην υλοποίησή της.
  • τη Δημιουργία Στρατηγικών Αντιμετώπισης Κινδύνων. Η σουίτα OLISTIC επιτρέπει τη δημιουργία και τη σύγκριση διάφορων σεναρίων αντιμετώπισης, τη λήψη εμπεριστατωμένων αποφάσεων και την ανάπτυξη τεκμηριωμένων πλάνων αντιμετώπισης, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος υλοποίησης διαφορετικών μέτρων ελέγχου προκειμένου να υπολογίσει την πιο αποδοτική, από πλευράς κόστους, στρατηγική αντιμετώπισης κινδύνων.
  • την Αυτοματοποιημένη Ενημέρωση της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων. Μέσω πληροφοριών που λαμβάνονται από το διαδίκτυο, αναγνωρίζονται νέοι κίνδυνοι και πιθανές zero-day ευπάθειες και αποστέλλονται ενημερώσεις στους ορισθέντες «ιδιοκτήτες» κινδύνων. Με αυτό τον τρόπο δύναται εύκολα να ενημερώνονται οι σχετικές μελέτες εκτίμησης κινδύνων με τις νεοεμφανιζόμενες απειλές και ευπάθειες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της σουίτας OLISTIC (www.olistic.io) ή επικοινωνήστε μαζί μας για μια επίδειξη των δυνατοτήτων της (https://www.ubitech.eu/contact/)."
Ετικέτες ,
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.