Δεκεμβρίου 2017

Κατά την εκπόνηση μιας πλήρους μελέτης ασφάλειας για κάποια βιομηχανική μονάδα λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κρίσιμοι παράγοντες και οι ιδιαιτερότητες του οργανισμού. Η τελική πρόταση της μελέτης συμπεριλαμβάνει κάποιο συνδυασμό υπηρεσιών φύλαξης και εξοπλισμού συστημάτων ασφαλείας. Στο παρόν άρθρο θα επιχειρηθεί μια συνοπτική παρουσίαση των πλέον σύγχρονων και αποτελεσματικών τεχνολογιών και συστημάτων, που εφαρμόζονται για την εποπτεία (surveillance) βιομηχανικών και παρεμφερών χώρων, με προ-δραστική (proactive) και αποτρεπτική φιλοσοφία, αλλά και με έμφαση στην εξοικονόμηση πόρων, κόστους κτήσης και κυρίως κόστους λειτουργίας.
Γιώργος Σκούρας
Business Development Manager
Novo Technologies
www.novo.gr

Η ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας με την εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος ασφάλειας, επιτυγχάνεται όταν οι έξυπνοι αλγόριθμοι και οι αυτοματισμοί που παρέχει το σύστημα στους χειριστές, ελαχιστοποιούν την ανάγκη συμμετοχής του ανθρώπινου παράγοντα, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο αριθμός των απαιτούμενων εργατοωρών σε θέσεις φύλαξης, χειρισμού ή περιπολιών. Όμως, με την αξιοποίηση των κατάλληλων τεχνολογιών δεν επιτυγχάνεται απλώς η ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας. Ενισχύεται και το σχέδιο ασφάλειας μέσω των άμεσων ενεργειών από τους αυτοματισμούς των έξυπνων αυτών συστημάτων και λογισμικού, από τον μικρότερο χρόνο αντίδρασης του προσωπικού εποπτείας και τη μείωση της πιθανότητας ανθρώπινου λάθους.


Τι κινδύνους έχει να αντιμετωπίσει μια βιομηχανική εγκατάσταση; Βία, κλοπές, δολιοφθορές, τρομοκρατικές επιθέσεις, καταπατήσεις, διαταραχές και επεισόδια ακτιβιστών, βανδαλισμούς και άλλα.

Και ποιες είναι μερικές από τις πιο βασικές απαιτήσεις που πρέπει να παρέχει ένα σύστημα για τη φυσική ασφάλεια;
 1. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος των ατόμων και των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις μέσω των εισόδων/εξόδων.
 2. Η προστασία της περιμέτρου της εγκατάστασης από πιθανή παραβίαση.
 3. Η δυνατότητα ελέγχου των κινήσεων περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού και προϊόντων εντός των εγκαταστάσεων.
 4. Ο αυστηρός έλεγχος εισόδου/εξόδου σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης και υψηλής ασφάλειας εντός των εγκαταστάσεων με δυνατότητας άμεσης, αυτόματης αποτροπής.
 5. Η δυνατότητα εύκολης και άμεσης αναζήτησης της θέσης, των κινήσεων και των ενεργειών κάποιου ατόμου ή/και οχήματος, σε περίπτωση συμβάντος.
 6. Ενοποίηση όλων των υποσυστημάτων ασφαλείας, όπως για παράδειγμα του Access Control, του συναγερμού, του Fire Detection και του Video Management (VMS ή PSIM), για την ταχύτερη και πιο αποδοτική λειτουργία και άμεση ανταπόκριση σε συμβάντα και συναγερμούς.
Για να δούμε μερικές από τα πιο σημαντικές και καινοτόμες τεχνολογίες, που έχουν ωριμάσει τόσο από άποψη τεχνολογίας και αποτελεσματικότητας, όσο και από άποψη κόστους στην αγορά.

Video Analytics

Με τα Video Analytics (ή VCA) δίνεται η δυνατότητα επιτήρησης μεγάλων περιοχών με αυτόματες ειδοποιήσεις για συμβάντα στο κέντρο ελέγχου. Οι φύλακες είναι αδύνατον να βρίσκονται παντού ταυτόχρονα και συνήθως ανακαλύπτουν ένα πρόβλημα καθυστερημένα, όταν πια έχει γίνει η ζημιά και οι εισβολείς έχουν διαφύγει. Με τη χρήση ενός αξιόπιστου συστήματος VCA (Video Content Analysis) επιτηρείται ολόκληρη η περιοχή διαρκώς, καθώς οι έξυπνοι αλγόριθμοι δημιουργούν αυτόματα συμβάντα όταν υπάρξουν παραβιάσεις. Οι κινητές PTZ κάμερες είναι δυνατόν (μέσω ενός προηγμένου Video Management λογισμικού) να στρέφουν αυτόματα στο σημείο της παραβίασης για να δώσουν άμεση, εστιασμένη εικόνα και σημαντικές λεπτομέρειες (όπως π.χ. αναγνώριση προσώπου ή αν το άτομο οπλοφορεί) από το συμβάν και έτσι οι φύλακες μπορούν να κατευθυνθούν γρήγορα και με ασφάλεια προς την περιοχή όπου έχει εξακριβωθεί το πρόβλημα και πιθανώς να αποτρέψουν τη δολιοφθορά ή την κλοπή. Ένα ακόμα εργαλείο υποβοήθησης των φυλάκων που περιπολούν είναι οι τα tablets και τα smart phones, ώστε να έχουν άμεση εποπτεία της κατάστασης στην υπό συναγερμό περιοχή, καθώς μετακινούνται προς αυτή.

Εφόσον επιλεχθούν υψηλής ποιότητας αλγόριθμοι ανάλυσης video και εφόσον ρυθμιστούν από έμπειρους και άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς είναι δυνατόν, όχι μόνο να δημιουργήσουν αξιόπιστες ειδοποιήσεις παραβίασης της περιμέτρου, αλλά να χρησιμοποιηθούν και για άλλου είδους προδραστικών, real-time ειδοποιήσεων, όπως π.χ. για παραμονή/στάθμευση οχημάτων σε μη επιτρεπόμενους χώρους, για προειδοποίηση ύποπτης παραμονής ή περιήγησης κάποιου ατόμου σε κάποια περιοχή περιορισμένης πρόσβασης, για ύποπτο εγκαταλελειμμένο αντικείμενο (κίνδυνος εκρηκτικών μηχανισμών), για συγκέντρωση πολλών ατόμων σε κάποιο σημείο (crowd detection), για άνθρωπο που τρέχει (running) κ.λπ. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι οι αλγόριθμοι ανάλυσης video είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο, που παρέχει στον security manager πολλές επιπλέον αυτόματες λειτουργίες, εκτός από τη διαφύλαξη της περιμέτρου, όπου και συνήθως τα συναντάμε.

Ειδικά όμως στην περίμετρο, τα κατάλληλα video analytics θα ενισχύσουν την ασφάλεια και θα μειώσουν το κόστος κτήσης, επειδή τουλάχιστον στο 90% των περιπτώσεων είναι δυνατόν να αντικαταστήσουν τελείως τεχνολογίες, όπως π.χ. τα beams. Ιδιαίτερα δε, αν υποστηρίζεται η δυνατότητα σύνθετων κανόνων (Complex Rules ή Macros), τότε με την ορθή ρύθμιση από έμπειρους τεχνικούς, οι ψευδοσυναγερμοί θα είναι πραγματικά ελάχιστοι.

Super Starlight έγχρωμη εικόνα όλο το 24ωρο

Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί στην αγορά κάμερες υπερ-υψηλής ευαισθησίας Starlight (0,002 Lux Color) και Super Starlight (0,0008 Lux Color), που όχι μόνο προσφέρουν και την επιπλέον πληροφορία του χρώματος ακόμα και κατά τη νύχτα (σε σύγκριση με τις απλές κάμερες που γυρίζουν στο ασπρόμαυρο και φωτίζουν με τα IR), αλλά παράγουν φωτεινή εικόνα κατά πολύ καθαρότερη ακόμη και πέραν των 30, 40 ή 50 μέτρων των απλών καμερών με IR. Η νυχτερινή εικόνα ορισμένων κορυφαίων Super Starlight IP καμερών είναι τόσο φωτεινή, που αν δεν παρατηρήσει κανείς τα φώτα από τα αυτοκίνητα και τις λάμπες, είναι δυνατόν να νομίσει ότι το video έχει ληφθεί ημέρα.

Και τα οφέλη της Starlight τεχνολογίας συνεχίζονται: δεν έλκουν τα έντομα και τις αράχνες (όπως κάνουν τα αναμμένα IR LED), «βλέπουν» τις πινακίδες των αυτοκινήτων (αφού δεν αντανακλάται το φως των IR πάνω τους), καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.


Νυχτερινή εικόνα Super Starlight IP καμερας Τiandy με 140db WDR σε είσοδο βιομηχανικής μονάδας με φωτισμό στα 0.0008 lux με ταυτόχρονη εφαρμογή video analytics (tripwire).

Το μόνο που απαιτούν οι Starlight και Super Starlight είναι κάποιος ελάχιστος φωτισμός ασφαλείας, που σχεδόν πάντα είναι διαθέσιμος στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, ο συνδυασμός καμερών Starlight και αλγόριθμων Video Analytics είναι ιδανικός, διότι η καθαρότητα της εικόνας των Starlight υποβοηθά εσωτερικά τους αλγόριθμους για ακριβέστερα αποτελέσματα σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Σημαντική σημείωση: Οι όροι Starlight, Super Starlight, LightFinder ή DarkFighter κ.λπ. είναι όροι εμπορικοί. Με άλλα λόγια, επειδή κάποιος κατασκευαστής δίνει μια τέτοια ονομασία στις κάμερές του, αυτό δεν σημαίνει ότι η απόδοση της κάμερας και η ευαισθησία της τη νύχτα θα είναι το ίδιο καλή με μια κάμερα ενός άλλου κατασκευαστή. Η απόδοση από Starlight σε Starlight μπορεί να διαφέρει σημαντικά, οπότε καλό θα είναι κάποιος να ζητήσει να κάνει μια δοκιμή πριν επιλέξει. Σε γενικές γραμμές πάντως, οι IP Starlight κάμερες, εφόσον κάνουν real-time επεξεργασία του video με ειδικούς αλγόριθμους (όπως για παράδειγμα ο αλγόριθμος TVP της Tiandy) το αποτέλεσμα θα είναι σημαντικά καλύτερο από αντίστοιχες αναλογικές starlight (τύπου AHD/TVI/CVI). Τέλος, οι Starlight υποβοηθούνται σημαντικά από ένα ισχυρό εύρος WDR. Τουλάχιστον 120dB και ιδανικά 140dB, ώστε να αποδώσουν καλύτερα τυχόν έντονες φωτεινές πηγές τη νύχτα (φώτα αυτοκινήτου).

Super Starlight περιστρεφόμενες IP PTZ κάμερες με Video Analytics 

Αυτόματης Προειδοποίησης και Άμεσης Αποτροπής (AEW)

Για περιοχές εντός της περιμέτρου, περιοχές περιορισμένης πρόσβασης (κατά τη νύχτα ή/και την ημέρα), για εισόδους κτιρίων, γραφείων, αποθηκών ή για χώρους κρίσιμου και ακριβού εξοπλισμού, οι περιστρεφόμενες κάμερες με ενσωματωμένο μεγάφωνο για προηχογραφημένα μηνύματα, αποτελούν ένα νέο και εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, χωρίς ιδιαίτερο κόστος.
Πρόκειται για κινητές κάμερες Αυτόματης Προειδοποίησης και Άμεσης Αποτροπής (Auto Early Warning), που ενσωματώνουν:
 1. Video Analytics αλγόριθμους για την ανίχνευση παραβίασης ελεγχόμενης ζώνης από κάποιο άτομο
 2. Ενσωματωμένα LED λευκού φωτός, που ενεργοποιούνται όταν παραβιαστεί η ζώνη παρακολούθησης
 3. Ενσωματωμένο μεγάφωνο
 4. Green Laser για εκφοβισμό του δράστη
 5. Auto-Tracking και αυτόματη παρακολούθηση του στόχου, καθώς απομακρύνεται από τον χώρο
Μέσω των Video Analytics γίνεται αντιληπτή η παρουσία κάποιου ατόμου και η παραβίαση κάποιας περιοχής (Tripwire, Loitering, Perimeter, Face, Crowd detection κ.λπ.). Στη συνέχεια ενεργοποιείται η λάμπα ορατού (λευκού) φωτός που είναι ενσωματωμένη στην κάμερα και το ενσωματωμένο μεγάφωνο θα παράξει ηχογραφημένο μήνυμα τύπου: «Είστε σε ελεγχόμενο χώρο. Σας παρακολουθούμε. Απομακρυνθείτε άμεσα από τον χώρο!». Στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί το Green Laser ως επιπλέον μέσο εκφοβισμού και αποτροπής, σε συνδυασμό με το Auto Tracking και την αυτόματη παρακολούθηση του δράστη, μέχρι αυτός να εξαφανιστεί από το πλάνο, οπότε και η PTZ κάμερα επιστρέφει στην αρχική της θέση και συνεχίζει την επίβλεψη. Όλα αυτά αυτόματα και ενώ παράλληλα έχει ενημερωθεί και το τοπικό (ή και απομακρυσμένο) κέντρο ελέγχου και εποπτείας, το οποίο παρακολουθεί το συμβάν και μπορεί αν θέλει να αναλάβει manually το χειρισμό της κάμερας.

Αυτόματος χειρισμός κινητών PTZ από το λογισμικό VMS με τη λειτουργία Tag & Track

Τα video analytics (σε σταθερές κάμερες) είναι η καλύτερη μέθοδος, ώστε να υπάρξει ειδοποίηση των χειριστών στο κέντρο ελέγχου για κάποιο κινούμενο όχημα ή άνθρωπο, ώστε ο χειριστής να εστιάσει με μια κινητή PTZ. Όμως πολύ συχνά, οι χειριστές των κινητών καμερών δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν με αμεσότητα και επιπλέον, στα πλαίσια της προ-δραστικής και κυρίως αυτοματοποιημένης φιλοσοφίας, είναι προτιμητέο να μην υπάρχει τόσο μεγάλη εξάρτηση από τον ανθρώπινο παράγοντα.

Έτσι, στους μεγάλους, υπαίθριους βιομηχανικούς χώρους, ένα από τα ζητήματα είναι το πώς αυτοί θα καλυφθούν με μεγάλη λεπτομέρεια, ώστε εκτός από τον εντοπισμό, να είναι εφικτή η διάκριση και ταυτοποίηση προσώπων, πινακίδων και άλλων σημαντικών λεπτομερειών.

Εδώ η αυτόματη λειτουργία Tag & Track είναι ιδιαίτερα βοηθητική, εφόσον αυτή υποστηρίζεται από το Video Management Software. Πρόκειται για τη συνάρτηση μιας κινητής, περιστρεφόμενης κάμερας με μερικές σταθερές κάμερες, που καλύπτουν με analytics το χώρο. Καθώς οι αλγόριθμοι video analytics εντοπίζουν κινούμενα οχήματα ή ανθρώπους, το λογισμικό «χειρίζεται» την συναρτώμενη PTZκάμερα, παρακολουθώντας αυτόματα το στόχο (ή τους στόχους).

Αυτόματη Αναγνώριση Πινακίδων στις πύλες εισόδου/εξόδου και σημεία στάθμευσης

Η αυτόματη αναγνώριση πινακίδων ή ANPR (Automatic Number Plate Recognition) ή LPR (License Plate Recognition) είναι πλέον μια τεχνολογία δοκιμασμένη και έχει χρησιμοποιηθεί με μεγάλη ακρίβεια και επιτυχία σε πολλές εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο. Το κόστος της έχει μειωθεί τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια που -δεδομένης μάλιστα και της χρησιμότητάς της- δεν υπάρχει λόγος να μην συμπεριλαμβάνεται, ειδικά μάλιστα σε κρίσιμες βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις.

Κάποιες φορές συνδυάζεται με την αυτόματη άρση της μπάρας εισόδου και άλλοτε απλώς για καταγραφή και αναζήτηση των πινακίδων. Ένα πλήρες λογισμικό ANPR, διαχειρίζεται πλήρως αυτά τα δεδομένα, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει λευκές/μαύρες λίστες πινακίδων, να υπολογίσει τον χρόνο παραμονής των οχημάτων εντός του πάρκινγκ, να δημιουργήσει ειδικές συνθήκες όπου ένα αυτοκίνητο θα επιτρέπεται να εισέλθει ή να εξέλθει από την πύλη και φυσικά να δημιουργήσει αυτοματισμούς και προειδοποιήσεις στην περίπτωση που κάτι δεν εμπίπτει στο πλάνο ασφαλείας.Πρέπει να σημειωθεί ότι για την αναγνώριση πινακίδων απαιτούνται ειδικές ANPR κάμερες. Κάποια μοντέλα είναι οικονομικότερα και κατάλληλα για μικρές ταχύτητες αυτοκινήτων, μέχρι 40-50 Km/h (π.χ. σε εφαρμογές parking όπου τα οχήματα αναγκάζονται να μειώσουν ταχύτητα ή και να σταματήσουν εντελώς) και άλλα ακριβότερα μοντέλα για τις λεγόμενες Free-Flow εφαρμογές, δηλαδή για οχήματα σε δρόμους και λεωφόρους με υψηλές ταχύτητες μέχρι και 200-240 Km/h.

Αυτόματη Καταχώρηση και Αναζήτηση Προσώπων σε εισόδους, υποδοχή και άλλα checkpoints, χωρίς αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων
Οι pattern-matching αλγόριθμοι αναγνώρισης προσώπου (Face Recognition) είναι πιο σύνθετοι από τους αντίστοιχους ANPR. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί τεράστια εξέλιξη στην ακρίβεια και στην αποτελεσματικότητά τους, ενώ το κόστος τους είναι επίσης ασύγκριτα πιο προσιτό. Ειδικά κάποια συστήματα που κάνουν μόνο Face Detection & Capture σε συνδυασμό με έξυπνη αναζήτηση Face Search (σε μία ή και σε πολλές κάμερες ταυτόχρονα), πέραν του ότι είναι πιο οικονομικά, δεν έχουν να αντιμετωπίσουν νομικά εμπόδια με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με το Face Search κάνουμε αυτόματη αναζήτηση ενός προσώπου στο καταγεγραμμένο video των καμερών μας, χωρίς να γνωρίζουμε το όνομα ή άλλα προσωπικά δεδομένα του εικονιζόμενου. Διότι τα πρόσωπα που αποθηκεύονται δεν καταχωρούνται σε συνδυασμό με όνομα.

Έξυπνη Αναζήτηση Forensic με συνδυαστικούς κανόνες Video Analytics και χρώμα, ταχύτητα, κατεύθυνση και Time Compressor

Είναι εμπειρικά διαπιστωμένο ότι ο χρόνος για την αναζήτηση ενός απλού γεγονότος (π.χ. παραβίασης της περιμέτρου, μιας ελεγχόμενης ζώνης, ενός ανθρώπου/αυτοκινήτου/φορτηγού με συγκεκριμένη κατεύθυνση, χρώμα ή ταχύτητα, η αναζήτηση ενός μπλε φακέλου που χάθηκε κ.λπ.), σε μια εγκατάσταση έστω και με μόλις 40 κάμερες είναι από 10 έως 30 εργατοώρες το μήνα (ανάλογα με τον οργανισμό, τη λειτουργία του και τα έκτακτα περιστατικά). Που σημαίνει, ετήσια μέση εξοικονόμηση λειτουργικών εξόδων περίπου €2.000 (σε εργατοώρες), για ένα σύστημα 40 καμερών μόνο.Και δεν συνυπολογίζουμε τα γεγονότα που θα μείνουν «άψαχτα» επειδή γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν με τα συμβατικά καταγραφικά. Στην πραγματικότητα η δυνατότητα ορισμένων προηγμένων λογισμικών διαχείρισης video (VMS) να επιτελούν άμεση, έξυπνη αναζήτηση (Forensic Search) προσδίδει τεράστια υπεραξία στο συνολικό σύστημα ασφαλείας και μεγάλη ταχύτητα απόκρισης.

Η αναζήτηση γίνεται είτε με βάση κάποιον κανόνα Video Analytics (διάσχιση γραμμής, είσοδος ή παραμονή σε συγκεκριμένη περιοχή, εγκατάλειψη αντικειμένου κ.λπ.), ή με βάση το μέγεθος ενός αντικειμένου (άνθρωπος, αυτοκίνητο, φορτηγό), το χρώμα του (ένα κίτρινο ταξί) ή κάποιο χρώμα πάνω του (π.χ. μια κόκκινη τσάντα), την κατεύθυνση της κίνησης, την ταχύτητά του ή την εμφάνιση ενός προσώπου (γενικά ή συγκεκριμένα), ή έναν συνδυασμό όλων των παραπάνω. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για μια μηχανή αναζήτησης για video.
Ένα επίσης πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον εργαλείο αναζήτησης είναι η χρονική σύνοψη (Time Compressor), που δεν το συναντάμε πολύ συχνά σε λογισμικά VMS. Πρόκειται για μια οπτική σύνοψη του καταγεγραμμένου video σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο χειριστής μπορεί να αναζητήσει όλα τα γεγονότα και τις κινήσεις που έλαβαν χώρα μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα και να τα προβάλει ταυτόχρονα στην οθόνη σαν μια συμπυκνωμένη παρουσίαση των σημείων που χρήζουν προσοχής.

Πλατφόρμα λογισμικού διαχείρισης και ενοποίησης με συστήματα Access Control, Alarm, Fire και Video Fire/Smoke Detection για εξωτερικούς χώρους

Όλες οι παραπάνω τεχνολογίες θα πρέπει να είναι δυνατόν να ενοποιηθούν κάτω από ένα ανοιχτό λογισμικό διαχείρισης video, το οποίο να είναι συμβατό με τις περισσότερες IP κάμερες της αγοράς, αλλά και με τα περισσότερα αναλογικά DVR (TVI, CVI, AHD, CVBS). Επίσης, το λογισμικό θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεργαστεί απευθείας και με τους πιο δημοφιλείς πίνακες ελέγχου πρόσβασης (Access Control), συναγερμού (Alarm) και Πυρανίχνευσης της αγοράς, για τη δημιουργία ενός σύνθετου και αληθινά λειτουργικού συστήματος ασφάλειας.

Η χρήση λογισμικού ανοιχτής πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη του συστήματος στο μέλλον (future proof) και την προσθήκη νέων καμερών και συστημάτων ασφάλειας διάφορων κατασκευαστών. Τα ανοιχτά VMS λογισμικά, που ενσωματώνουν δηλαδή διαρκώς νέα μοντέλα από πολλούς κατασκευαστές, δεν κρατούν τον Security Manager «κλειδωμένο» σε έναν και μοναδικό κατασκευαστή και άρα μελλοντικά χωρίς πλήθος επιλογών (πιθανώς καλύτερων ή/και οικονομικότερων). Επιπλέον, το λογισμικό θα πρέπει να επιλεχθεί ώστε να είναι σε θέση να επιτρέπει όχι μόνο πλήρη τοπική διαχείριση, αλλά και απομακρυσμένη, σε κάποιο Monitoring Station, είτε του ίδιου του οργανισμού (Local), είτε μιας εταιρείας security με κέντρο εποπτείας (Central). Η έξυπνη διαχείριση bandwidth του όλου συστήματος, το Alarm Handling, η αποστολή event και έτοιμων layout με εικόνα, πληροφορίες και έτοιμα action buttons στο κέντρο εποπτείας είναι μερικά μόνο από τα πολύτιμα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου λογισμικού.

Σύγχρονες IP κάμερες και VMS με αξιόπιστους αλγόριθμους video analytics, θερμικές κάμερες, αυτοματισμοί με starlight, high speed & zoom κινητές με ενσωματωμένα μεγάφωνα και laser αποτροπής, αυτόματη καταχώρηση και αναζήτηση πινακίδων και προσώπων, έξυπνες μέθοδοι αναζήτησης, αλλά και νέοι αλγόριθμοι ανίχνευσης καπνού και φωτιάς είναι μερικές από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές τεχνολογίες. Αυτά τα τεχνολογικά στοιχεία, στα χέρια ενός έμπειρου Security Manager και μιας εξειδικευμένης και έμπειρης εταιρείας εγκατάστασης, θα συνθέσουν έναν πλήρη και αποδοτικό μηχανισμό εποπτείας και ασφάλειας, για κάθε βιομηχανική μονάδα ή άλλη κρίσιμη εγκατάσταση. Και θα δημιουργήσουν έτσι τις συνθήκες για την ελαχιστοποίηση του συνολικού λειτουργικού κόστους της, αναδεικνύοντας την αξία της ολιστικής προσέγγισης για την ασφάλεια.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Ιαπωνίας που έρχονται το 2020 ίσως φέρουν στο προσκήνιο και ένα ξεχωριστό μηχανισμό επιβεβαίωσης ταυτότητας αθλητών, καλεσμένων και δημοσιογράφων.Η Microsoft είναι μια από τις εταιρείες που προσπαθούν να αντικαταστήσουν τους κωδικούς πρόσβασης όχι μόνο με τα πιο ασφαλή συστήματα ελέγχου ταυτότητας αλλά και με λύσεις που είναι πιο βολικές και εύχρηστες.Κρίσιμο μέγεθος αρχίζει να αποκτά σταδιακά η αγορά των μη επανδρωμένων αεροσκαφών των λεγόμενων drones στην Ευρώπη. Έως το 2035, ο ευρωπαϊκός κλάδος των μη επανδρωμένων αεροσκαφών θα απασχολεί άμεσα πάνω από 100.000 άτομα και θα έχει οικονομικό αντίκτυπο άνω των 10 δισ. ευρώ ανά έτος, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών.

Είναι δυνατόν να διαθέτει κάποιος ένα φύλακα σε κάθε πόρτα αποθήκης, σε κάθε σημείο όπου πρέπει να προστατέψει ακριβό εξοπλισμό; Και μάλιστα ολόκληρο το 24ωρο; Τώρα αυτό είναι δυνατόν με την τεχνολογία Auto Early Warning (AEW) της Tiandy. Με την περιστρεφόμενη Super Starlight AEW κάμερα με Green Laser και ενσωματωμένο μεγάφωνο, κάθε οργανισμός διαθέτει ένα ηλεκτρονικό μέσο Άμεσης Προειδοποίησης και Αποτροπής.


Ο όρος έξυπνα video analytics δεν είναι κάτι το καινούριο για όσους ασχολούνται με τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας και ειδικά με τα συστήματα επιτήρησης. Σχεδόν έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από την εμπορική εμφάνιση της συγκεκριμένης τεχνολογίας και είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιος που να αμφισβητήσει ότι τα video analytics έχουν προσδώσει μια σημαντική επιπρόσθετη αξία στα συστήματα επιτήρησης.Μια νέα εφαρμογή που αναπτύχθηκε από τον πληροφοριοδότη της NSA Έντουαρντ Σνόουντεν υπόσχεται να αξιοποιήσει την ισχύ επιτήρησης του smartphone σας και να την μετατρέψει σε ένα μικροσκοπικό σύστημα ασφαλείας για την φυσική φύλαξη των δεδομένων σας.

Για πολλούς, ακόμα και για όσους ασχολούνται ενεργά με τη φυσική ασφάλεια και ειδικότερα την πυρασφάλεια, οι ανιχνευτές καπνού ίσως αποτελούν απλά ένα εξάρτημα που συνοδεύει τα συστήματα πυρανίχνευσης. Αποτέλεσμα αυτής της άποψης, είναι να μην δίνεται συχνά η πρέπουσα βαρύτητα στην επιλογή τους. Όμως αυτή η νοοτροπία, μπορεί να κρύβει κινδύνους, καθώς υπάρχουν πολλά σοβαρά κριτήρια που πρέπει να καθοδηγούν τη σωστή επιλογή ενός ανιχνευτή καπνού, ανάλογα με την εφαρμογή στην οποία απευθύνεται, τις απαιτήσεις που υπάρχουν και τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε εγκατάστασης.Η δημιουργία ενός απαραβίαστου από χάκερ ηλεκτρονικού υπολογιστή, μέσω της μετατροπής των κυκλωμάτων του σε γρίφους/ παζλ που δεν λύνονται, είναι ο στόχος ομάδας του University of Michigan που λαμβάνει χρηματοδότηση ύψους 3,6 εκατ. δολαρίων από τη DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) του αμερικανικού Πενταγώνου.Η D-Link θα παρουσιάσει τις νέες λύσεις της για ασύρματη δικτύωση καθώς και τα πιο πρόσφατα προϊόντα για smart home στην έκθεση CES 2018 στο Λας Βέγκας. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί μια νέα εφαρμογή mydlink για συσκευές Android και iOS, που προσφέρει τη δυνατότητα συνεργασίας με τα οικοσυστήματα Google Home και Alexa της Amazon. Χάρη σε αυτή τη συνεργασία, η D-Link διευρύνει ακόμη περισσότερο την προσφορά της στον τομέα λύσεων smart home ενώ τα πιο πρόσφατα μοντέλα καμερών της διαθέτουν πλέον και τη λειτουργία του cloud recording.Στις αρχές του έτους 2018 αναμένεται να εγκατασταθεί στις διευθύνσεις και υποδιευθύνσεις ασφαλείας το σύστημα AFIS που θα διευκολύνει την καθημερινότητα των συναδέλφων στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων και φωτογραφιών. Η τεχνολογία αυτή που χρησιμοποιείται εδώ και σχεδόν 25 χρόνια απο το FBI και άλλους όμορους φορείς στο εξωτερικό και καταργεί ουσιαστικά τα παραδοσιακά ‘’μελάνι-κύλινδρο-πλάκα’’ που μέχρι σήμερα ταλαιπωρούσαν τους Αστυνομικούς των Τμημάτων Τροχαίας, Ασφάλειας και Τάξης. Η ετήσια έκθεση της Memoori για το 2017 δείχνει ότι η συνολική αξία των προϊόντων Ασφαλείας – σε τιμές χονδρικής – ήταν 29,2 δισεκατομμύρια δολάρια για το 2017, σημειώνοντας αύξηση 5% σε σχέση με το 2016. Πρόκειται για μείωση της ανάπτυξης από την αιχμή του 2014. Τα τελευταία οκτώ χρόνια η αγορά έχει αυξηθεί με ένα σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 6,41%, ενώ η πρόβλεψη είναι ότι η αγορά θα φθάσει τα 41,27 δις δολάρια το 2022 (CAGR +7,2%).


Η πρώτη καταγεγραμμένη επίθεση τέτοιου είδους

Επιθέσεις hackers σε δίκτυα υποδομών έχουμε δει στο παρελθόν, αυτό που δεν έχουμε δει όμως είναι επιτυχημένη επίθεση στα συστήματα ασφαλείας εργοστασίου. Σύμφωνα με την Fireye, ένα εργοστάσιο άγνωστης φύσης και τοποθεσίας μέχρι στιγμής, αναγκάστηκε να σταματήσει τη λειτουργία του μετά από hacking επίθεση στα βιομηχανικά συστήματα ασφαλείας του. Η επίθεση αυτή είναι η πρώτη του είδους της, με σοβαρές συνέπειες που μπορούν να απειλήσουν τη ζωή εργαζομένων και όχι μόνο.Οι συνδεδεμένες έξυπνες συσκευές θεωρούνται γενικά πολύ βολικός τρόπος για να διευκολύνουμε τη ζωή μας. Αλλά σε ποιο βαθμό είναι ασφαλές να χρησιμοποιηθούν από άποψη ψηφιακής ασφάλειας;Στο video μπορείτε να δείτε τον ταχύτατο εντοπισμό του δημοσιογράφου.

Η Κίνα κατασκευάζει ένα τεράστιο δίκτυο βιντεοεπιτήρησης και έχει ήδη εγκαταστήσει 170 εκατομμύρια κάμερες CCTV σε ολόκληρη τη χώρα.Αύξηση των περιστατικών και των κινδύνων που απειλούν την κυβερνοασφάλεια αναμένει το 2018 η ESET, σύμφωνα με τις προβλέψεις της στη σχετική έκθεση που δημοσίευσε σήμερα. Η έκθεση «Cybersecurity Trends 2018: The Cost of our Connected World», που έχουν επιμεληθεί οι ειδικοί στον τομέα κυβερνοασφάλειας της ESET, παρουσιάζει θέματα που θα απασχολήσουν όλους μας κατά τη νέα χρονιά, δεδομένης της αύξησης στη συχνότητα αλλά και την πολυπλοκότητα των περιστατικών στον κυβερνοχώρο που σημειώθηκε το 2017.Τουλάχιστον έξι στις δέκα απόπειρες παραβίασης εταιρικών δικτύων από χάκερς είναι επιτυχημένες, ενώ το ποσοστό ανεβαίνει σε περίπου 70% όταν οι παραβιάσεις δεν αντιμετωπίζονται άμεσα. Αυτό τουλάχιστον υποδεικνύει η νέα έκθεση της SafeBreach με τον εύγλωττο τίτλο «Hacker’s Playbook».Την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να γεφυρωθούν τα κενά πληροφόρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για τη διαχείριση της ασφάλειας, των συνόρων και της μετανάστευσης και μέσω της συνεργασίας τους με πιο έξυπνο και αποδοτικό τρόπο.Tα Τρίκαλα είναι μία πόλη που πραγματικά καινοτομεί σε θέματα τεχνολογιών στη χώρα μας. Μία "smart city" για την Ελλάδα που, μεταξύ άλλων, διαθέτει λεωφορεία χωρίς οδηγό, Wi-Fiσε όλη την πόλη, τηλεϊατρικές υπηρεσίες αλλά και την διαδικτυακή πλατφόρμα e-Dialogos, μέσω της οποίας οι δημότες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη δημόσια ζωή της πόλης και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το σύστημα, που ονομάστηκε «Dragonfly Eye», κατασκεύασε η εταιρεία Yitu Technology και έχει εκπληκτικές δυνατότητες αν κρίνουμε από όσα έχουν αρχίσει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όπως προέκυψε και από τις τάσεις που αναδείχτηκαν στην πρόσφατη διεθνή έκθεση IFSEC 2017 στο Λονδίνο, η τεχνολογία του IoT εισέρχεται δυναμικά και στα συστήματα ασφάλειας με τον τομέα του Access Control να αποτελεί το πιο σημαντικό πεδίο εφαρμογής.H Intracom Telecom, διεθνής πάροχος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και λύσεων, ανακοίνωσε την υπογραφή σύμβασης με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) για την συμμετοχή της στο συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, ως μέρος του Ερευνητικού Θεματικού τομέα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Ανάπτυξης, έργο «EWISA» (Early Warning for Increased Situational Awareness) που αφορά στην παροχή υπηρεσιών ασφάλειας – επιτήρησης συνόρων. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται μέχρι τα τέλη Μαΐου 2019.Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σάμου ενέκρινε την υποβολή προτάσεως για την πράξη: "Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ολοκληρωμένου και αυτόνομου συστήματος ασφάλειας – φύλαξης – επιτήρησης – παρακολούθησης και διαχείρισης επιβατών Λιμενικών Εγκαταστάσεων Σάμου (Βαθέος – Μαλαγαρίου )", προϋπολογισμού 1.364.000 ευρώ με ΦΠΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο".Η Hikvision, η κορυφαία εταιρία καινοτόμων προϊόντων και λύσεων βιντεοεπιτήρησης, κυκλοφόρησε bridges - ασύρματες γέφυρες που επιτρέπουν την ασύρματη επικοινωνία για οριζόντιες και κάθετες εφαρμογές σε περιπτώσεις όπου τα καλώδια είναι δύσκολο να εγκατασταθούν. 


Σύστημα Περιπολίας Φυλάκων με αναγνώστη τεχνολογίας προσέγγισης, λειτουργία φακού, μνήμη 60.000 συμβάντων, ανθεκτική κατασκευή σε κραδασμούς και χτυπήματα και δωρεάν software εύκολο στην χρήση.Στην ηλεκτρονική διαχείριση των πεζόδρομων, με αυτοματοποιημένα βυθιζόμενα εμπόδια και με εκσυγχρονισμό της σήμανσης πεζοδρομίων, προχωρά ο δήμος Θεσσαλονίκης, αξιοποιώντας δωρεά από το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης και χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.Οι χάκερς κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στα πάντα, από τα μητρώα των φυλακισμένων μέχρι και όλες λίγο-πολύ τις υπηρεσίες του κράτους και της κοινωνικής πρόνοιας.

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει γίνει μια αναπόφευκτη τάση που επηρεάζει διάφορες επιχειρήσεις. Το 2018, η τεχνολογία Dahua στοχεύει να εκμεταλλευτεί την AI προκειμένου να προσφέρει κορυφαίες τεχνολογίες βίντεοεπιτήρησης και λύσεις για ΙοΤ.Νέα διαφανή «φορτηγά ασφαλείας» της Samsung θα επιτρέπουν στους οδηγούς να βλέπουν τι έρχεται από το αντίθετο ρεύμα και πότε είναι ασφαλές να προσπεράσουν. Εκτιμάται ότι θα βοηθήσουν πολύ τους οδηγούς που βρίσκονται πίσω από ημι-ρυμουλκούμενα στις εθνικές οδούς και τους δρόμους που έχουν μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας, ανά κατεύθυνση.
Οι μαζικές παραβιάσεις της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο αποτελούν πλέον ένα συνηθισμένο φαινόμενο, με τα σχετικά πρωτοσέλιδα στα μέσα ενημέρωσης να προκαλούν ανησυχία στους καταναλωτές και τα ηγετικά στελέχη. Ωστόσο, παρά την προσοχή που δίδεται τα τελευταία χρόνια σε τέτοιου είδους συμβάντα, σημαντικός αριθμός οργανισμών ανά το παγκόσμιο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην κατανόηση και στη διαχείριση των αναδυόμενων κινδύνων στον κυβερνοχώρο, σε μια ολοένα και πιο περίπλοκη ψηφιακή κοινωνία. 


Στην καταπολέμηση του «Συνδρόμου του Αρρωστου Κτιρίου» στοχεύει η ομάδα Hyades, με όπλα ένα ασύρματο δίκτυο αισθητήρων και εφαρμογές του IoT

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αναδεικνύουν τις ψηφιακές επικοινωνίες σε έναν από τους βασικότερους παίκτες στο διεθνές ταμπλό της οικονομικής αλλά και της κοινωνικής ανάπτυξης. Και όταν μιλάμε για επικοινωνία, δεν αναφερόμαστε μόνο σε αυτή μεταξύ ανθρώπων, αλλά και μεταξύ μηχανών. Σήμερα, αν και βρισκόμαστε στην αρχή του δρόμου, ήδη έχουμε πολλές δεκάδες εκατομμύρια διασυνδεδεμένες συσκευές διεθνώς. Οι έξυπνες πόλεις, τα ευφυή συστήματα, οι αισθητήρες, το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things), το cloud computing φέρνουν ένα νέο διασυνδεδεμένο μέλλον.Ερευνητές της ESET, σε συνεργασία με την Microsoft και με υπηρεσίες επιβολής του νόμου - το FBI, την Interpol, τη Europol και άλλους φορείς που μεριμνούν για την ασφάλεια του κυβερνοχώρου – κατέρριψαν μια σημαντική επιχείρηση botnet γνωστή ως Gamarue (εντοπίστηκε από την ESET ως Win32/ TrojanDownloader.Wauchos), που μολύνει υπολογιστές από το 2011.


“Πονοκέφαλο” προκαλούν στην ΕΛ.ΑΣ οι απανωτές καταστροφές ΑΤΜ και βέβαια η αφαίρεση χρημάτων, καθώς οι συμμορίες που ειδικεύονται στην ανατίναξη των ταμειακών μηχανημάτων, χτυπούν μέρα πάρα μέρα σε περιοχές της Αττικής αλλά και της Επαρχίας.Η LEXIS Πληροφορική Α.Ε., αποκλειστικός αντιπρόσωπος και διανομέας των προϊόντων της DrayTek στην Ελλάδα και την Κύπρο, παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο VigorSwitch P1280 (24-Port Gigabit Web Smart PoE Switch).

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.