.

Καινοτόμες τεχνολογίες για έλεγχο και προστασία Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Κατά την εκπόνηση μιας πλήρους μελέτης ασφάλειας για κάποια βιομηχανική μονάδα λαμβάνονται υπόψη όλοι οι κρίσιμοι παράγοντες και οι ιδιαιτερότητες του οργανισμού. Η τελική πρόταση της μελέτης συμπεριλαμβάνει κάποιο συνδυασμό υπηρεσιών φύλαξης και εξοπλισμού συστημάτων ασφαλείας. Στο παρόν άρθρο θα επιχειρηθεί μια συνοπτική παρουσίαση των πλέον σύγχρονων και αποτελεσματικών τεχνολογιών και συστημάτων, που εφαρμόζονται για την εποπτεία (surveillance) βιομηχανικών και παρεμφερών χώρων, με προ-δραστική (proactive) και αποτρεπτική φιλοσοφία, αλλά και με έμφαση στην εξοικονόμηση πόρων, κόστους κτήσης και κυρίως κόστους λειτουργίας.
Γιώργος Σκούρας
Business Development Manager
Novo Technologies
www.novo.gr

Η ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας με την εγκατάσταση ενός σύγχρονου συστήματος ασφάλειας, επιτυγχάνεται όταν οι έξυπνοι αλγόριθμοι και οι αυτοματισμοί που παρέχει το σύστημα στους χειριστές, ελαχιστοποιούν την ανάγκη συμμετοχής του ανθρώπινου παράγοντα, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο αριθμός των απαιτούμενων εργατοωρών σε θέσεις φύλαξης, χειρισμού ή περιπολιών. Όμως, με την αξιοποίηση των κατάλληλων τεχνολογιών δεν επιτυγχάνεται απλώς η ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας. Ενισχύεται και το σχέδιο ασφάλειας μέσω των άμεσων ενεργειών από τους αυτοματισμούς των έξυπνων αυτών συστημάτων και λογισμικού, από τον μικρότερο χρόνο αντίδρασης του προσωπικού εποπτείας και τη μείωση της πιθανότητας ανθρώπινου λάθους.


Τι κινδύνους έχει να αντιμετωπίσει μια βιομηχανική εγκατάσταση; Βία, κλοπές, δολιοφθορές, τρομοκρατικές επιθέσεις, καταπατήσεις, διαταραχές και επεισόδια ακτιβιστών, βανδαλισμούς και άλλα.

Και ποιες είναι μερικές από τις πιο βασικές απαιτήσεις που πρέπει να παρέχει ένα σύστημα για τη φυσική ασφάλεια;
 1. Η ταυτοποίηση και ο έλεγχος των ατόμων και των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις μέσω των εισόδων/εξόδων.
 2. Η προστασία της περιμέτρου της εγκατάστασης από πιθανή παραβίαση.
 3. Η δυνατότητα ελέγχου των κινήσεων περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού και προϊόντων εντός των εγκαταστάσεων.
 4. Ο αυστηρός έλεγχος εισόδου/εξόδου σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης και υψηλής ασφάλειας εντός των εγκαταστάσεων με δυνατότητας άμεσης, αυτόματης αποτροπής.
 5. Η δυνατότητα εύκολης και άμεσης αναζήτησης της θέσης, των κινήσεων και των ενεργειών κάποιου ατόμου ή/και οχήματος, σε περίπτωση συμβάντος.
 6. Ενοποίηση όλων των υποσυστημάτων ασφαλείας, όπως για παράδειγμα του Access Control, του συναγερμού, του Fire Detection και του Video Management (VMS ή PSIM), για την ταχύτερη και πιο αποδοτική λειτουργία και άμεση ανταπόκριση σε συμβάντα και συναγερμούς.
Για να δούμε μερικές από τα πιο σημαντικές και καινοτόμες τεχνολογίες, που έχουν ωριμάσει τόσο από άποψη τεχνολογίας και αποτελεσματικότητας, όσο και από άποψη κόστους στην αγορά.

Video Analytics

Με τα Video Analytics (ή VCA) δίνεται η δυνατότητα επιτήρησης μεγάλων περιοχών με αυτόματες ειδοποιήσεις για συμβάντα στο κέντρο ελέγχου. Οι φύλακες είναι αδύνατον να βρίσκονται παντού ταυτόχρονα και συνήθως ανακαλύπτουν ένα πρόβλημα καθυστερημένα, όταν πια έχει γίνει η ζημιά και οι εισβολείς έχουν διαφύγει. Με τη χρήση ενός αξιόπιστου συστήματος VCA (Video Content Analysis) επιτηρείται ολόκληρη η περιοχή διαρκώς, καθώς οι έξυπνοι αλγόριθμοι δημιουργούν αυτόματα συμβάντα όταν υπάρξουν παραβιάσεις. Οι κινητές PTZ κάμερες είναι δυνατόν (μέσω ενός προηγμένου Video Management λογισμικού) να στρέφουν αυτόματα στο σημείο της παραβίασης για να δώσουν άμεση, εστιασμένη εικόνα και σημαντικές λεπτομέρειες (όπως π.χ. αναγνώριση προσώπου ή αν το άτομο οπλοφορεί) από το συμβάν και έτσι οι φύλακες μπορούν να κατευθυνθούν γρήγορα και με ασφάλεια προς την περιοχή όπου έχει εξακριβωθεί το πρόβλημα και πιθανώς να αποτρέψουν τη δολιοφθορά ή την κλοπή. Ένα ακόμα εργαλείο υποβοήθησης των φυλάκων που περιπολούν είναι οι τα tablets και τα smart phones, ώστε να έχουν άμεση εποπτεία της κατάστασης στην υπό συναγερμό περιοχή, καθώς μετακινούνται προς αυτή.

Εφόσον επιλεχθούν υψηλής ποιότητας αλγόριθμοι ανάλυσης video και εφόσον ρυθμιστούν από έμπειρους και άρτια εκπαιδευμένους τεχνικούς είναι δυνατόν, όχι μόνο να δημιουργήσουν αξιόπιστες ειδοποιήσεις παραβίασης της περιμέτρου, αλλά να χρησιμοποιηθούν και για άλλου είδους προδραστικών, real-time ειδοποιήσεων, όπως π.χ. για παραμονή/στάθμευση οχημάτων σε μη επιτρεπόμενους χώρους, για προειδοποίηση ύποπτης παραμονής ή περιήγησης κάποιου ατόμου σε κάποια περιοχή περιορισμένης πρόσβασης, για ύποπτο εγκαταλελειμμένο αντικείμενο (κίνδυνος εκρηκτικών μηχανισμών), για συγκέντρωση πολλών ατόμων σε κάποιο σημείο (crowd detection), για άνθρωπο που τρέχει (running) κ.λπ. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι οι αλγόριθμοι ανάλυσης video είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο, που παρέχει στον security manager πολλές επιπλέον αυτόματες λειτουργίες, εκτός από τη διαφύλαξη της περιμέτρου, όπου και συνήθως τα συναντάμε.

Ειδικά όμως στην περίμετρο, τα κατάλληλα video analytics θα ενισχύσουν την ασφάλεια και θα μειώσουν το κόστος κτήσης, επειδή τουλάχιστον στο 90% των περιπτώσεων είναι δυνατόν να αντικαταστήσουν τελείως τεχνολογίες, όπως π.χ. τα beams. Ιδιαίτερα δε, αν υποστηρίζεται η δυνατότητα σύνθετων κανόνων (Complex Rules ή Macros), τότε με την ορθή ρύθμιση από έμπειρους τεχνικούς, οι ψευδοσυναγερμοί θα είναι πραγματικά ελάχιστοι.

Super Starlight έγχρωμη εικόνα όλο το 24ωρο

Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί στην αγορά κάμερες υπερ-υψηλής ευαισθησίας Starlight (0,002 Lux Color) και Super Starlight (0,0008 Lux Color), που όχι μόνο προσφέρουν και την επιπλέον πληροφορία του χρώματος ακόμα και κατά τη νύχτα (σε σύγκριση με τις απλές κάμερες που γυρίζουν στο ασπρόμαυρο και φωτίζουν με τα IR), αλλά παράγουν φωτεινή εικόνα κατά πολύ καθαρότερη ακόμη και πέραν των 30, 40 ή 50 μέτρων των απλών καμερών με IR. Η νυχτερινή εικόνα ορισμένων κορυφαίων Super Starlight IP καμερών είναι τόσο φωτεινή, που αν δεν παρατηρήσει κανείς τα φώτα από τα αυτοκίνητα και τις λάμπες, είναι δυνατόν να νομίσει ότι το video έχει ληφθεί ημέρα.

Και τα οφέλη της Starlight τεχνολογίας συνεχίζονται: δεν έλκουν τα έντομα και τις αράχνες (όπως κάνουν τα αναμμένα IR LED), «βλέπουν» τις πινακίδες των αυτοκινήτων (αφού δεν αντανακλάται το φως των IR πάνω τους), καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια και έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.


Νυχτερινή εικόνα Super Starlight IP καμερας Τiandy με 140db WDR σε είσοδο βιομηχανικής μονάδας με φωτισμό στα 0.0008 lux με ταυτόχρονη εφαρμογή video analytics (tripwire).

Το μόνο που απαιτούν οι Starlight και Super Starlight είναι κάποιος ελάχιστος φωτισμός ασφαλείας, που σχεδόν πάντα είναι διαθέσιμος στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Επιπλέον, ο συνδυασμός καμερών Starlight και αλγόριθμων Video Analytics είναι ιδανικός, διότι η καθαρότητα της εικόνας των Starlight υποβοηθά εσωτερικά τους αλγόριθμους για ακριβέστερα αποτελέσματα σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Σημαντική σημείωση: Οι όροι Starlight, Super Starlight, LightFinder ή DarkFighter κ.λπ. είναι όροι εμπορικοί. Με άλλα λόγια, επειδή κάποιος κατασκευαστής δίνει μια τέτοια ονομασία στις κάμερές του, αυτό δεν σημαίνει ότι η απόδοση της κάμερας και η ευαισθησία της τη νύχτα θα είναι το ίδιο καλή με μια κάμερα ενός άλλου κατασκευαστή. Η απόδοση από Starlight σε Starlight μπορεί να διαφέρει σημαντικά, οπότε καλό θα είναι κάποιος να ζητήσει να κάνει μια δοκιμή πριν επιλέξει. Σε γενικές γραμμές πάντως, οι IP Starlight κάμερες, εφόσον κάνουν real-time επεξεργασία του video με ειδικούς αλγόριθμους (όπως για παράδειγμα ο αλγόριθμος TVP της Tiandy) το αποτέλεσμα θα είναι σημαντικά καλύτερο από αντίστοιχες αναλογικές starlight (τύπου AHD/TVI/CVI). Τέλος, οι Starlight υποβοηθούνται σημαντικά από ένα ισχυρό εύρος WDR. Τουλάχιστον 120dB και ιδανικά 140dB, ώστε να αποδώσουν καλύτερα τυχόν έντονες φωτεινές πηγές τη νύχτα (φώτα αυτοκινήτου).

Super Starlight περιστρεφόμενες IP PTZ κάμερες με Video Analytics 

Αυτόματης Προειδοποίησης και Άμεσης Αποτροπής (AEW)

Για περιοχές εντός της περιμέτρου, περιοχές περιορισμένης πρόσβασης (κατά τη νύχτα ή/και την ημέρα), για εισόδους κτιρίων, γραφείων, αποθηκών ή για χώρους κρίσιμου και ακριβού εξοπλισμού, οι περιστρεφόμενες κάμερες με ενσωματωμένο μεγάφωνο για προηχογραφημένα μηνύματα, αποτελούν ένα νέο και εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, χωρίς ιδιαίτερο κόστος.
Πρόκειται για κινητές κάμερες Αυτόματης Προειδοποίησης και Άμεσης Αποτροπής (Auto Early Warning), που ενσωματώνουν:
 1. Video Analytics αλγόριθμους για την ανίχνευση παραβίασης ελεγχόμενης ζώνης από κάποιο άτομο
 2. Ενσωματωμένα LED λευκού φωτός, που ενεργοποιούνται όταν παραβιαστεί η ζώνη παρακολούθησης
 3. Ενσωματωμένο μεγάφωνο
 4. Green Laser για εκφοβισμό του δράστη
 5. Auto-Tracking και αυτόματη παρακολούθηση του στόχου, καθώς απομακρύνεται από τον χώρο
Μέσω των Video Analytics γίνεται αντιληπτή η παρουσία κάποιου ατόμου και η παραβίαση κάποιας περιοχής (Tripwire, Loitering, Perimeter, Face, Crowd detection κ.λπ.). Στη συνέχεια ενεργοποιείται η λάμπα ορατού (λευκού) φωτός που είναι ενσωματωμένη στην κάμερα και το ενσωματωμένο μεγάφωνο θα παράξει ηχογραφημένο μήνυμα τύπου: «Είστε σε ελεγχόμενο χώρο. Σας παρακολουθούμε. Απομακρυνθείτε άμεσα από τον χώρο!». Στη συνέχεια θα ενεργοποιηθεί το Green Laser ως επιπλέον μέσο εκφοβισμού και αποτροπής, σε συνδυασμό με το Auto Tracking και την αυτόματη παρακολούθηση του δράστη, μέχρι αυτός να εξαφανιστεί από το πλάνο, οπότε και η PTZ κάμερα επιστρέφει στην αρχική της θέση και συνεχίζει την επίβλεψη. Όλα αυτά αυτόματα και ενώ παράλληλα έχει ενημερωθεί και το τοπικό (ή και απομακρυσμένο) κέντρο ελέγχου και εποπτείας, το οποίο παρακολουθεί το συμβάν και μπορεί αν θέλει να αναλάβει manually το χειρισμό της κάμερας.

Αυτόματος χειρισμός κινητών PTZ από το λογισμικό VMS με τη λειτουργία Tag & Track

Τα video analytics (σε σταθερές κάμερες) είναι η καλύτερη μέθοδος, ώστε να υπάρξει ειδοποίηση των χειριστών στο κέντρο ελέγχου για κάποιο κινούμενο όχημα ή άνθρωπο, ώστε ο χειριστής να εστιάσει με μια κινητή PTZ. Όμως πολύ συχνά, οι χειριστές των κινητών καμερών δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν με αμεσότητα και επιπλέον, στα πλαίσια της προ-δραστικής και κυρίως αυτοματοποιημένης φιλοσοφίας, είναι προτιμητέο να μην υπάρχει τόσο μεγάλη εξάρτηση από τον ανθρώπινο παράγοντα.

Έτσι, στους μεγάλους, υπαίθριους βιομηχανικούς χώρους, ένα από τα ζητήματα είναι το πώς αυτοί θα καλυφθούν με μεγάλη λεπτομέρεια, ώστε εκτός από τον εντοπισμό, να είναι εφικτή η διάκριση και ταυτοποίηση προσώπων, πινακίδων και άλλων σημαντικών λεπτομερειών.

Εδώ η αυτόματη λειτουργία Tag & Track είναι ιδιαίτερα βοηθητική, εφόσον αυτή υποστηρίζεται από το Video Management Software. Πρόκειται για τη συνάρτηση μιας κινητής, περιστρεφόμενης κάμερας με μερικές σταθερές κάμερες, που καλύπτουν με analytics το χώρο. Καθώς οι αλγόριθμοι video analytics εντοπίζουν κινούμενα οχήματα ή ανθρώπους, το λογισμικό «χειρίζεται» την συναρτώμενη PTZκάμερα, παρακολουθώντας αυτόματα το στόχο (ή τους στόχους).

Αυτόματη Αναγνώριση Πινακίδων στις πύλες εισόδου/εξόδου και σημεία στάθμευσης

Η αυτόματη αναγνώριση πινακίδων ή ANPR (Automatic Number Plate Recognition) ή LPR (License Plate Recognition) είναι πλέον μια τεχνολογία δοκιμασμένη και έχει χρησιμοποιηθεί με μεγάλη ακρίβεια και επιτυχία σε πολλές εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο. Το κόστος της έχει μειωθεί τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια που -δεδομένης μάλιστα και της χρησιμότητάς της- δεν υπάρχει λόγος να μην συμπεριλαμβάνεται, ειδικά μάλιστα σε κρίσιμες βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις.

Κάποιες φορές συνδυάζεται με την αυτόματη άρση της μπάρας εισόδου και άλλοτε απλώς για καταγραφή και αναζήτηση των πινακίδων. Ένα πλήρες λογισμικό ANPR, διαχειρίζεται πλήρως αυτά τα δεδομένα, δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργήσει λευκές/μαύρες λίστες πινακίδων, να υπολογίσει τον χρόνο παραμονής των οχημάτων εντός του πάρκινγκ, να δημιουργήσει ειδικές συνθήκες όπου ένα αυτοκίνητο θα επιτρέπεται να εισέλθει ή να εξέλθει από την πύλη και φυσικά να δημιουργήσει αυτοματισμούς και προειδοποιήσεις στην περίπτωση που κάτι δεν εμπίπτει στο πλάνο ασφαλείας.Πρέπει να σημειωθεί ότι για την αναγνώριση πινακίδων απαιτούνται ειδικές ANPR κάμερες. Κάποια μοντέλα είναι οικονομικότερα και κατάλληλα για μικρές ταχύτητες αυτοκινήτων, μέχρι 40-50 Km/h (π.χ. σε εφαρμογές parking όπου τα οχήματα αναγκάζονται να μειώσουν ταχύτητα ή και να σταματήσουν εντελώς) και άλλα ακριβότερα μοντέλα για τις λεγόμενες Free-Flow εφαρμογές, δηλαδή για οχήματα σε δρόμους και λεωφόρους με υψηλές ταχύτητες μέχρι και 200-240 Km/h.

Αυτόματη Καταχώρηση και Αναζήτηση Προσώπων σε εισόδους, υποδοχή και άλλα checkpoints, χωρίς αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων
Οι pattern-matching αλγόριθμοι αναγνώρισης προσώπου (Face Recognition) είναι πιο σύνθετοι από τους αντίστοιχους ANPR. Όμως τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί τεράστια εξέλιξη στην ακρίβεια και στην αποτελεσματικότητά τους, ενώ το κόστος τους είναι επίσης ασύγκριτα πιο προσιτό. Ειδικά κάποια συστήματα που κάνουν μόνο Face Detection & Capture σε συνδυασμό με έξυπνη αναζήτηση Face Search (σε μία ή και σε πολλές κάμερες ταυτόχρονα), πέραν του ότι είναι πιο οικονομικά, δεν έχουν να αντιμετωπίσουν νομικά εμπόδια με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με το Face Search κάνουμε αυτόματη αναζήτηση ενός προσώπου στο καταγεγραμμένο video των καμερών μας, χωρίς να γνωρίζουμε το όνομα ή άλλα προσωπικά δεδομένα του εικονιζόμενου. Διότι τα πρόσωπα που αποθηκεύονται δεν καταχωρούνται σε συνδυασμό με όνομα.

Έξυπνη Αναζήτηση Forensic με συνδυαστικούς κανόνες Video Analytics και χρώμα, ταχύτητα, κατεύθυνση και Time Compressor

Είναι εμπειρικά διαπιστωμένο ότι ο χρόνος για την αναζήτηση ενός απλού γεγονότος (π.χ. παραβίασης της περιμέτρου, μιας ελεγχόμενης ζώνης, ενός ανθρώπου/αυτοκινήτου/φορτηγού με συγκεκριμένη κατεύθυνση, χρώμα ή ταχύτητα, η αναζήτηση ενός μπλε φακέλου που χάθηκε κ.λπ.), σε μια εγκατάσταση έστω και με μόλις 40 κάμερες είναι από 10 έως 30 εργατοώρες το μήνα (ανάλογα με τον οργανισμό, τη λειτουργία του και τα έκτακτα περιστατικά). Που σημαίνει, ετήσια μέση εξοικονόμηση λειτουργικών εξόδων περίπου €2.000 (σε εργατοώρες), για ένα σύστημα 40 καμερών μόνο.Και δεν συνυπολογίζουμε τα γεγονότα που θα μείνουν «άψαχτα» επειδή γνωρίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν με τα συμβατικά καταγραφικά. Στην πραγματικότητα η δυνατότητα ορισμένων προηγμένων λογισμικών διαχείρισης video (VMS) να επιτελούν άμεση, έξυπνη αναζήτηση (Forensic Search) προσδίδει τεράστια υπεραξία στο συνολικό σύστημα ασφαλείας και μεγάλη ταχύτητα απόκρισης.

Η αναζήτηση γίνεται είτε με βάση κάποιον κανόνα Video Analytics (διάσχιση γραμμής, είσοδος ή παραμονή σε συγκεκριμένη περιοχή, εγκατάλειψη αντικειμένου κ.λπ.), ή με βάση το μέγεθος ενός αντικειμένου (άνθρωπος, αυτοκίνητο, φορτηγό), το χρώμα του (ένα κίτρινο ταξί) ή κάποιο χρώμα πάνω του (π.χ. μια κόκκινη τσάντα), την κατεύθυνση της κίνησης, την ταχύτητά του ή την εμφάνιση ενός προσώπου (γενικά ή συγκεκριμένα), ή έναν συνδυασμό όλων των παραπάνω. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για μια μηχανή αναζήτησης για video.
Ένα επίσης πολύ χρήσιμο και ενδιαφέρον εργαλείο αναζήτησης είναι η χρονική σύνοψη (Time Compressor), που δεν το συναντάμε πολύ συχνά σε λογισμικά VMS. Πρόκειται για μια οπτική σύνοψη του καταγεγραμμένου video σε λίγα δευτερόλεπτα. Ο χειριστής μπορεί να αναζητήσει όλα τα γεγονότα και τις κινήσεις που έλαβαν χώρα μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα και να τα προβάλει ταυτόχρονα στην οθόνη σαν μια συμπυκνωμένη παρουσίαση των σημείων που χρήζουν προσοχής.

Πλατφόρμα λογισμικού διαχείρισης και ενοποίησης με συστήματα Access Control, Alarm, Fire και Video Fire/Smoke Detection για εξωτερικούς χώρους

Όλες οι παραπάνω τεχνολογίες θα πρέπει να είναι δυνατόν να ενοποιηθούν κάτω από ένα ανοιχτό λογισμικό διαχείρισης video, το οποίο να είναι συμβατό με τις περισσότερες IP κάμερες της αγοράς, αλλά και με τα περισσότερα αναλογικά DVR (TVI, CVI, AHD, CVBS). Επίσης, το λογισμικό θα πρέπει να είναι σε θέση να συνεργαστεί απευθείας και με τους πιο δημοφιλείς πίνακες ελέγχου πρόσβασης (Access Control), συναγερμού (Alarm) και Πυρανίχνευσης της αγοράς, για τη δημιουργία ενός σύνθετου και αληθινά λειτουργικού συστήματος ασφάλειας.

Η χρήση λογισμικού ανοιχτής πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την εξέλιξη του συστήματος στο μέλλον (future proof) και την προσθήκη νέων καμερών και συστημάτων ασφάλειας διάφορων κατασκευαστών. Τα ανοιχτά VMS λογισμικά, που ενσωματώνουν δηλαδή διαρκώς νέα μοντέλα από πολλούς κατασκευαστές, δεν κρατούν τον Security Manager «κλειδωμένο» σε έναν και μοναδικό κατασκευαστή και άρα μελλοντικά χωρίς πλήθος επιλογών (πιθανώς καλύτερων ή/και οικονομικότερων). Επιπλέον, το λογισμικό θα πρέπει να επιλεχθεί ώστε να είναι σε θέση να επιτρέπει όχι μόνο πλήρη τοπική διαχείριση, αλλά και απομακρυσμένη, σε κάποιο Monitoring Station, είτε του ίδιου του οργανισμού (Local), είτε μιας εταιρείας security με κέντρο εποπτείας (Central). Η έξυπνη διαχείριση bandwidth του όλου συστήματος, το Alarm Handling, η αποστολή event και έτοιμων layout με εικόνα, πληροφορίες και έτοιμα action buttons στο κέντρο εποπτείας είναι μερικά μόνο από τα πολύτιμα χαρακτηριστικά ενός σύγχρονου λογισμικού.

Σύγχρονες IP κάμερες και VMS με αξιόπιστους αλγόριθμους video analytics, θερμικές κάμερες, αυτοματισμοί με starlight, high speed & zoom κινητές με ενσωματωμένα μεγάφωνα και laser αποτροπής, αυτόματη καταχώρηση και αναζήτηση πινακίδων και προσώπων, έξυπνες μέθοδοι αναζήτησης, αλλά και νέοι αλγόριθμοι ανίχνευσης καπνού και φωτιάς είναι μερικές από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές τεχνολογίες. Αυτά τα τεχνολογικά στοιχεία, στα χέρια ενός έμπειρου Security Manager και μιας εξειδικευμένης και έμπειρης εταιρείας εγκατάστασης, θα συνθέσουν έναν πλήρη και αποδοτικό μηχανισμό εποπτείας και ασφάλειας, για κάθε βιομηχανική μονάδα ή άλλη κρίσιμη εγκατάσταση. Και θα δημιουργήσουν έτσι τις συνθήκες για την ελαχιστοποίηση του συνολικού λειτουργικού κόστους της, αναδεικνύοντας την αξία της ολιστικής προσέγγισης για την ασφάλεια.


Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.