.

Με τα πλέον σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, θωρακίζονται οι λιμενικές εγκαταστάσεις της ΡόδουΜε στόχο την θωράκιση και την αναβάθμιση των τριών λιμενικών εγκαταστάσεων της Ρόδου, σε Ακαντιά, Αγγέλους και Κολόνα, με τα πλέον σύγχρονα συστήματα ασφαλείας και με τις πλέον αυστηρές διεθνείς προδιαγραφές και κανονισμούς, βάσει του Διεθνούς Κώδικα ISPS, η ΕΥΔ του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενέκρινε τα τεύχη δημοπράτησης και την διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Ρόδου», συνολικού προϋπολογισμού 3.526.127,24 €.

Το έργο, εντάχθηκε, με απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, τον Ιούλιο του 2017, στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση Βασικών Υποδομών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλείας στις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ρόδου, Ακαντιάς, Αγγέλων και Κολόνας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας που καθορίζονται με τον ισχύοντα Ν.3622/2007, βάσει των διεθνών κανονισμών και προτύπων. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει:

· Σύστημα CCTV με όλους τους απαραίτητους αισθητήρες (κάμερες ημέρας, θερμικές κάμερες κλπ) διαδικτυακή υποδομή και κατάλληλο λογισμικό πρόσβασης, επικοινωνίας και καταγραφής.

· Σύστημα Access Control με κατάλληλους αναγνώστες τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα ανίχνευσης και λογισμικό υψίστης ασφαλείας.

· Εξοπλισμό ασφαλείας, αποτελούμενο από διάφορα συστήματα, όπως φορητούς μεταφερόμενους οικίσκους με κατάλληλο εξοπλισμό ελέγχου (X-Ray, Bar-code κλπ), φυλάκια – σκοπιές σε διάφορα σημεία εισόδου, φράχτες, φορητό εξοπλισμό ασφαλείας κλπ, τα οποία θα τοποθετηθούν κατάλληλα και στις τρεις λιμενικές εγκαταστάσεις της Ρόδου , Ακαντιάς, Αγγέλων και Κολόνας.

Η φιλοσοφία σχεδίασης του συστήματος έχει γίνει με γνώμονα την ασφάλεια, αφενός με την 24ωρη παρακολούθηση των λιμενικών εγκαταστάσεων στην ξηρά και τη θάλασσα, καθώς και των πλοίων που ελλιμενίζονται, αδιαλείπτως, με κάθε καιρό και ορατότητα και, αφετέρου, με τον έλεγχο της πρόσβασης προσώπων, (επιβατών, προσωπικού λιμένα και πλοίων κλπ) και κάθε οχήματος εντός των εγκαταστάσεων, ώστε να είναι σε πλήρη συμφωνία με τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS.

Η επικοινωνία των επιλεγομένων συστημάτων μεταξύ τους, πληρούν τα πλέον εξελιγμένα standards για την αποφυγή παρεμβολών, κακόβουλων ενεργειών, διαθέτουν λογισμικό αυξημένης συμπίεσης και κρυπτογράφησης, είναι δε ικανά να διασυνδεθούν όχι μόνο με τα συστήματα κρατήσεων/λίστας επιβατών που εφαρμόζεται στα υπόχρεα στον ISPS πλοία, αλλά μπορεί να συνδεθεί και να ανταλλάξει στοιχεία, εφόσον απαιτηθεί, με τα συστήματα των διαφόρων υπηρεσιών του λιμένα (Λιμενικό, Τελωνείο κλπ), για την συντονισμένη λειτουργία του λιμένα, προς όφελος των επιβατών και του προσωπικού των εγκαταστάσεων.


Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.