.

Οι 10 τεχνολογικές τάσεις που επηρεάζουν τον τομέα της ασφάλειαςΌπως είπε ο φιλόσοφος Ηράκλειτος, "η μόνη σταθερή στη ζωή είναι η αλλαγή". Και αυτό ισχύει σίγουρα για όσους εργάζονται σε τομείς που σχετίζονται ή βασίζονται στην τεχνολογία. Ο ρυθμός της τεχνολογικής καινοτομίας είναι τέτοιος που σήμερα ακόμη και τα πιο φανταστικά πράγματα μπορούν εύκολα να γίνουν πραγματικότητα.

Καθώς οι υπάρχουσες τεχνολογίες ωριμάζουν, οι εξελίξεις τρέχου όλο και πιο γρήγορα και οι καινοτομίες κάνουν το άλμα από τις εφαρμογές των καταναλωτών στις επιχειρήσεις (και αντίστροφα) σας παρουσιάζουμε τις τάσεις που θα έχουν αντίκτυπο στην βιομηχανία της ασφάλειας.


1. Edge computing

Δύο τάσεις των τελευταίων ετών - το cloud computing και το ΙοΤ - έχουν προσφέρει αναμφισβήτητα οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους καταναλωτές. Αλλά υπάρχουν και διάφορες επιπτώσεις όπως η τεράστια αύξηση της ποσότητας των δεδομένων που μεταφέρονται από συνδεδεμένες συσκευές στο κέντρο δεδομένων για επεξεργασία και αποθήκευση και το απαιτούμενο εύρος ζώνης. 


Το Edge computing δίνει λύσεις σε αυτό το ζήτημα δεδομένου ότι είναι ένας τρόπος για την εξομάλυνση της ροής της κυκλοφορίας από συσκευές IoT και την ανάλυση τοπικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά το εύρος ζώνης που απαιτείται μεταξύ των αισθητήρων και των συσκευών και του κέντρου δεδομένων. Η λύση του Edge computing σχετίζεται και με τις ανησυχίες γύρω από την ακεραιότητα των δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Η δημιουργία κρυπτογραφημένων δεδομένων εντός της συσκευής στην άκρη προτού μεταφερθούν στο κέντρο δεδομένων θα είναι μια πιθανή απάντηση σε αυτές τις ανησυχίες.

Καθώς οι δικτυακές κάμερες , οι αισθητήρες - οι συσκευές στην άκρη του δικτύου - είναι όλο και πιο εξελιγμένες και υψηλότερης ποιότητας, η ανάγκη εξισορρόπησης τόσο του cloud computing όσο και του edge computing θα είναι επιτακτική για την παροχή αξιόπιστων και χρησιμοποιήσιμων δεδομένων.


2. Cloud-to-cloud

Παρά την κατεύθυνση προς το edge computing , το cloud computing θα διαδραματίσει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο στις υποδομές πληροφορικής. Αλλά ενώ το cloud computing μπορεί να δώσει την εντύπωση μιας ενιαίας οντότητας, υπάρχουν πολλαπλά «σύννεφα» που χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο. Δεδομένου ότι ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών προσφέρουν υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud, το οικοσύστημα cloud γίνεται ολοένα και περισσότερο το προτιμώμενο σημείο ολοκλήρωσης παρά τα παραδοσιακά τοπικά συστήματα.

Ένα πλεονέκτημα της ενσωμάτωσης μεταξύ των cloud είναι η σημαντική μείωση των απαιτούμενων υπηρεσιών πληροφορικής εντός της επιχείρησης. Επιπλέον, μπορούν να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν προηγμένες σύνθετες υπηρεσίες από πολλούς παρόχους μέσω API services, συμπεριλαμβανομένων των αναλύσεων δεδομένων, διαχείρισης περιεχομένου και αποθήκευσης, μειώνοντας το χρόνο και το κόστος. Οποιοσδήποτε φορέας που παρέχει υπηρεσίες cloud θα πρέπει να διερευνήσει την ευκαιρία για ολοκλήρωση με συναφείς υπηρεσίες για να προσθέσει αξία στους πελάτες και τους συνεργάτες.


3. Deep and machine learning

Έχουμε φθάσει τώρα σε ένα στάδιο στο οποίο μπορούν να αρχίσουν να υλοποιούνται τα πλήρη οφέλη από τις αρχιτεκτονικές deep and machine learning: έχουμε τεράστια σύνολα δεδομένων για την ανάλυση & επεξεργασία ούτως ώστε να δημιουργήσουμε σε λογικά χρονικά πλαίσια, εξελιγμένους αλγόριθμους. Όταν ορισμένες από τις πιο εντυπωσιακές επιδείξεις της εφαρμογής deep learning σχετίζονται με την ανάλυση της εικόνας, την αναγνώριση ομιλίας και τη στήριξη της λήψης αποφάσεων, είναι προφανείς οι δυνατότητες που θα επηρεάσουν τον τομέα της ασφάλειας.

Σε ένα σχετικά βασικό επίπεδο, οι εφαρμογές deep learning θα βελτιώσουν το video motion detection, το facial recognition , την ατομική παρακολούθηση και καταστολή των ψευδών συναγερμών. Θα βοηθήσει επίσης στο σχεδιασμό, τη διαμόρφωση, τη βελτιστοποίηση και τη διαχείριση των συσκευών. Πέρα από αυτό, καθώς αναπτύσσονται οι εφαρμογές, υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για προβλέψιμες αναλύσεις που οδηγούν σε πρόληψη συμβάντων: από τρομοκρατικά περιστατικά μέχρι ατυχήματα .

Ωστόσο, είναι ακόμα νωρίς. Η ανάπτυξη είναι προς το παρόν γρήγορη και απρόβλεπτη και οι απαιτήσεις για την ικανότητα επεξεργασίας είναι τεράστιες, αλλά η τεράστια δυναμική της βαθιάς μάθησης μπορεί τελικά να οδηγήσει σε αυτόνομα συστήματα.


4. Προσωποποίηση έναντι ιδιωτικού απορρήτου

Μία από τις πιθανές εφαρμογές για βαθιά εκμάθηση θα μπορούσε να είναι η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών. Φανταστείτε ένα περιβάλλον λιανικής πώλησης όπου αναγνωρίζεται το πρόσωπο ενός πελάτη κατά την είσοδό του σε ένα κατάστημα και στη συνέχεια οι προσφορές μεταφέρονται στην κινητή συσκευή του με βάση προηγούμενες αγορές, προτιμήσεις ή ακόμα και το πρόσφατο ιστορικό περιήγησής του. 

Αλλά το παραπάνω παράδειγμα δημιουργεί ανησυχίες γύρω από την ιδιωτικότητα και τον τρόπο με τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς.

Δημιουργείται λοιπόν νομοθεσία για την αντιμετώπιση αυτών των προβληματισμών. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο επικείμενος Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων ( GDPR ) - η προθεσμία για τη συμμόρφωση έως τον Μάιο του 2018 - θα ενοποιήσει την προστασία των δεδομένων για τα άτομα εντός της ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν τα δεδομένα αυτά διατηρούνται ή χρησιμοποιούνται.


5. Cybersecurity

Για άλλη μια φορά, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο πρέπει να εμφανιστεί στον κατάλογο τάσεων για τους επόμενους μήνες .

Η συνεχής ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα είναι ένα ατέρμονο έργο, διότι οι εγκληματίες του διαδυκτίου δεν θα σταματήσουν ποτέ να προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις ευπάθειες σε οποιαδήποτε νέα τεχνολογία. Και καθώς ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών αυξάνεται , έτσι και οι δυνητικές ατέλειες μπορούν, αν αφεθούν μη διορθωμένες, να δώσουν τη δυνατότητα να παραβιαστούν τα δίκτυα, να φυτευτούν ransomware ή, πιο απλά, να υπάρξει δαπανηρός χρόνος διακοπής. 


6. Πλατφόρμες για την πλήρη αξιοποίηση του IoT

Το IoT έχοντας φτάσει σε ένα σημείο όπου για να συλλέξει και να αναλύσει τα δεδομένα, και να διαχειριστεί αποτελεσματικά το δίκτυο των συνδεδεμένων συσκευών, είναι ζωτικής σημασίας να χρησιμοποιήσουμε μια κλιμακούμενη αρχιτεκτονική. Μια τέτοια πλατφόρμα IoT επιτρέπει τη συνύπαρξη εξοπλισμού από διαφορετικούς προμηθευτές και την εύκολη ανταλλαγή πληροφοριών για τη δημιουργία έξυπνων συστημάτων χρησιμοποιώντας την υπάρχουσα υποδομή δικτύου. 

Υπάρχουν πολλές εταιρείες, τόσο καθιερωμένοι πάροχοι όσο και οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά, επιτρέποντας στις πλατφόρμες να υποστηρίξουν συσκευές IoT και στο προσεχές διάστημα θα δούμε περαιτέρω ωρίμανση. Ωστόσο, αυτό που θα είναι επίσης σημαντικό για το μέλλον θα είναι νέα διεθνή ή de facto πρότυπα που θα επιτρέψουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων πλατφορμών του Διαδικτύου.


7. Το blockchain: περισσότερο από το Bitcoin

Για πολλούς, το blockchain και το Bitcoin έχουν γίνει συνώνυμο. Στην πραγματικότητα, είναι αρκετά ξεχωριστά και ενώ το Bitcoin χρησιμοποιεί το blockchain ως θεμέλιο του, η δυνατότητα blockchain να επαληθεύσει σχεδόν οτιδήποτε έχει αξία είναι σχεδόν απεριόριστη. Ως ανοιχτό, κατανεμημένο βιβλίο που μπορεί να καταγράψει τις συναλλαγές μεταξύ δύο μερών αποτελεσματικά και με επαληθεύσιμο και μόνιμο τρόπο, το επόμενο έτος θα αρχίσει να βλέπει το blockchain να δοκιμάζεται σε πολλαπλές εφαρμογές σε διάφορους τομείς.

Στον κλάδο της ασφάλειας, δεδομένου ότι το blockchain επιτρέπει τον έλεγχο ταυτότητας οποιουδήποτε περιεχομένου, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση περιεχομένου βίντεο από πολλαπλές πηγές - όπως τα δημόσια κινητά τηλέφωνα και οι κάμερες που χρησιμοποιούνται για την επιβολή του νόμου. Πέρα από τα δεδομένα βίντεο, το blockchain θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση της αυθεντικότητας των συσκευών που είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο της κάμερας.


8. Σπάσιμο των σιλό στην έξυπνη πόλη 

Η έννοια μιας έξυπνης πόλης δεν είναι νέα. Για αρκετά χρόνια, ο αυξανόμενος αριθμός αισθητήρων διαφορετικών τύπων που τοποθετούνται σε αστικά περιβάλλοντα συμβάλλει στην επίλυση συγκεκριμένων περιπτώσεων χρήσης, από την επιβολή του νόμου έως την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα. Καθώς ο παγκόσμιος πληθυσμός κατοικείται ολοένα και περισσότερο στις πόλεις - το 2050 θα ζουν 25% περισσότεροι άνθρωποι σε μια πόλη από ότι σήμερα - η χρήση λοιπόν αισθητήρων για τη δημιουργία περισσότερων ζωντανών, βιώσιμων και ασφαλών περιβαλλόντων θα αυξηθεί.

Ωστόσο, μια πραγματικά έξυπνη πόλη είναι ένα όραμα για την αστική ανάπτυξη που ενσωματώνει την τεχνολογία των πληροφοριών, των δεδομένων, των επικοινωνιών και του IoT με ασφαλή τρόπο για να διαχειριστεί τα περιουσιακά στοιχεία της πόλης. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τα πληροφοριακά συστήματα των κυβερνητικών κτιρίων, τα σχολεία, τις βιβλιοθήκες, τα συστήματα μεταφορών, τα νοσοκομεία, τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, τα δίκτυα ύδρευσης, τη διαχείριση αποβλήτων, τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και έκτακτης ανάγκης και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

Παραδοσιακά, οι περισσότερες από αυτές τις μεμονωμένες υπηρεσίες λειτουργούσαν σε "σιλό". Και αυτό παρακμάζει την υλοποίηση του οράματος για έξυπνες πόλεις. Μια πόλη μπορεί να είναι πραγματικά «έξυπνη» όταν όλα τα δεδομένα της είναι ανοιχτά και χρησιμοποιήσιμα σε κάθε υπηρεσία. Η αντιμετώπιση αστικών προκλήσεων, όπως η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, οι υποδομές και η αντιμετώπιση γεγονότων όπως οι φυσικές καταστροφές και οι τρομοκρατικές επιθέσεις, απαιτούν συντονισμένη ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων, προκειμένου να δοθεί η κατάλληλη και αποτελεσματική απάντηση.


9. Οι μη οπτικοί αισθητήρες φέρνουν νέες διαστάσεις

Μέχρι πρόσφατα, τα πρωτεύοντα - αν όχι μόνο - δεδομένα που ήταν διαθέσιμα στους φορείς επιτήρησης ήταν ένα βίντεο το οποίο προφανώς προσφέρει μόνο μια δισδιάστατη προοπτική. Με τη χρήση νέων, μη οπτικών αισθητήρων, αυτή η άποψη θα καταστεί πολυδιάστατη, παρέχοντας έναν πλούτο δεδομένων που θα επιτρέψει την ταχύτερη και ακριβέστερη εκτίμηση των καταστάσεων και επομένως την ταχύτερη κλιμάκωση, την ενεργοποίηση μιας κατάλληλης απάντησης και ελαχιστοποίηση των ψευδών συναγερμών.

Η τεχνολογία των ραντάρ , για παράδειγμα, χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα για την ανίχνευση κίνησης. Το ραντάρ δεν είναι ευαίσθητο στα πράγματα που συνήθως ενεργοποιούν ψευδείς συναγερμούς - όπως κινούμενες σκιές ή φωτεινές ακτίνες, μικρά ζώα, σταγόνες βροχής ή έντομα, άνεμος και κακοκαιρία - και μπορεί να παράσχει λεπτομέρειες για την ακριβή θέση και την κατεύθυνση του αντικειμένου. Και ενώ η θερμική απεικόνιση είναι μια μη οπτική τεχνολογία που είναι ήδη σχετικά καλά εδραιωμένη, η πρόοδος στην ακρίβεια της ανίχνευσης ήχου , (όπως το σπάσιμο του παραθύρου ή οι επιθετικές φωνές) σημαίνει ότι ο ήχος θα φέρει μια νέα χρήσιμη διάσταση που μπορεί να χαθεί σε μια λύση που βασίζεται μόνο στην εικόνα.


10. Οι εικονικοί βοηθοί και η επαυξημένη πραγματικότητα 

Το τελευταίο διάστημα σημειώθηκε σημαντική υιοθέτηση εικονικών βοηθών από τους καταναλωτές. Η Amazon Alexa, το Google Home, η Apple Siri και η Cortana της Microsoft έχουν διεισδύσει
δυναμικά ως τεχνολογία για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να διαχειριστούν την καθημερινότητά τους.

Είναι αναπόφευκτο ότι αυτές τεχνολογίες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται και στις επιχειρήσεις, καθώς οι χρήστες προσδοκούν τα ίδια επίπεδα τεχνολογικής βοήθειας στην εργασία, όπως και στο σπίτι τους. Ιδιαίτερα για τους παρόχους οποιωνδήποτε εξελιγμένων ή πολύπλοκων προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στην τεχνολογία, η εικονική υποστήριξη για τις προδιαγραφές, την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση και τη διαχείριση θα γίνει περισσότερο από ποτέ επιτακτική.

Ομοίως, η επαυξημένη πραγματικότητα (AR) είναι μια τεχνολογία που υπήρξε σε μεγάλο βαθμό σε συγκεκριμένες εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ο στρατός και η αεροπορία, αλλά παρουσιάζει και πάλι τεράστιες δυνατότητες στην επιχειρηματική σκηνή, ιδιαίτερα τώρα που είναι διαθέσιμη ως τεχνολογία σε κινητές συσκευές και έναν αυξανόμενο αριθμό wearables.

Μία από τις προφανείς ευκαιρίες για AR στην επιχειρηματική αρένα είναι στην εγκατάσταση και συντήρηση τεχνολογικών λύσεων. Σε σχέση με τον τομέα της ασφάλειας θα υπάρξει αυξημένη χρήση στον τομέα της βιντεοεπιτήρησης.
Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.