.

Η νέα μελέτη της Cisco προβλέπει σημαντικές αλλαγές στις λειτουργίες του ΙΤ καθώς οι CIOs υιοθετούν τα Analytics και την Αυτοματοποίηση

88% των συμμετεχόντων αναγνωρίζουν ότι η επένδυση στις λειτουργίες IT είναι θεμελιώδους σημασίας για την προώθηση προληπτικών πρακτικών και βελτιωμένης εμπειρίας πελάτη
Η Cisco παρουσίασε πρόσφατα τον νέο Δείκτη ετοιμότητας Λειτουργιών IT αποκαλύπτοντας πως τα δεδομένα μετασχηματίζουν τον τρόπο που οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τα τμήματα ΙΤ. Η μελέτη ζήτησε τη γνώμη περισσότερων από 1.500 ανώτερων στελεχών IT από όλον τον κόσμο για να κατανοήσει πού βρίσκονται οι οργανισμοί στην πορεία μετασχηματισμού των τμημάτων λειτουργιών ΙΤ και αποκάλυψε ένα μοντέλο τεσσάρων βημάτων για την ωρίμανση του ΙΤ, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί χειρίζονται τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Ο Joseph Bradley, Γενικός Αντιπρόεδρος της Cisco, στον κλάδο IoT, Blockchain, Τεχνητής νοημοσύνης και Incubation Business αναφέρει: «Οι μέρες που τα ανώτερα στελέχη IT βασιζόταν σε προηγούμενες μηνιαίες αναφορές και ώρες επί ωρών εργασίας για να παρέχουν αποτελέσματα αντιμετωπίζοντας την αυξημένη πολυπλοκότητα των υποδομών, έχουν περάσει. Αντί για αυτό, τροφοδοτούμενο με δεδομένα και ενισχυμένο από την αυτοματοποίηση, το IT μπορεί να λειτουργεί σε πραγματικό χρόνο, να λειτουργεί προληπτικά και να βασίζεται σε λεπτομερή δεδομένα ώστε να αποκτήσει ισότιμη θέση ανάμεσα στα υπόλοιπα τμήματα, παρέχοντας στρατηγική αξία για τον οργανισμό του και για τους πελάτες τους.»

Παρουσίαση του Δείκτη Ετοιμότητας λειτουργιών IT


Σήμερα, το IT δαπανά περίπου το 78% του προϋπολογισμού του απλά «τρέχοντας την επιχείριση» πράγμα που αφήνει πολύ μικρό περιθώριο για καινοτομίες. Όμως, υπάρχει τρόπος αναδιανομής των προϋπολογισμών ώστε να παρέχεται προτεραιότητα σε δραστηριότητες μετασχηματισμού με κάποιους οργανισμούς να σημειώνουν πρόοδο κινούμενοι στο μοντέλο ωρίμανσης των λειτουργιών ΙΤ.

Αρχικά, είναι σημαντικό να κατανοήσει το IT πού βρίσκονται οι οργανισμοί στο μοντέλο ωρίμανσης με τα τέσσερα βήματα και πού θα ήθελαν να βρίσκονται σε δύο χρόνια:

Οι οργανισμοί που βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα ωριμότητας αναφέρουν ότι συλλέγουν δεδομένα από περισσότερους τομείς της υποδομής τους, εκτελούν περισσότερες αναλυτικές εργασίες και χρησιμοποιούν την αυτοματοποίηση σε μεγαλύτερη έκταση. Για να αποκτήσουν «προληπτικές» δυνατότητες, οι οργανισμοί πρέπει να βασίζονται περισσότερο στα δεδομένα χρησιμοποιώντας δείκτες για την πρόβλεψη συμβάντων (όπως οι έκτακτες διακοπές στην υπηρεσία) και στην αυτοματοποίηση ώστε να κάνουν συνεχείς αλλαγές και να διατηρούν βέλτιστη αξιοπιστία.

Σημαντικά ευρήματα του Δείκτη Ετοιμότητας Λειτουργιών IT:

Τα τμήματα λειτουργιών (operations) αποτελούν στρατηγικό σημείο για την επιχειρηματική επιτυχία
 • 28% των προϋπολογισμών ΙΤ των συμμετεχόντων στην έρευνα, δαπανάται στη βελτιστοποίηση και την αποκατάσταση των λειτουργιών ΙΤ. 68% των συμμετεχόντων ανέμεναν αύξηση του προϋπολογισμού τους κατά τους επόμενους 12 μήνες.
 • 40% των συμμετεχόντων ανέφεραν ότι ήδη βασίζονται «σε μεγάλο βαθμό» στα λειτουργικά δεδομένα του ΙΤ για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
Η επένδυση στα τμήματα λειτουργιών (operations) αποτελεί κινητήρια δύναμη που επιφέρει πλεονεκτήματα για τους πελάτες και αξία στην επιχείριση

 • 88% των στελεχών IT ανάφεραν ότι η επένδυσή τους στις λειτουργίες IT κατά τους τελευταίους 12 μήνες απέφερε βελτίωση στην ικανοποίηση των πελατών και 89% αντιλήφθηκαν βελτίωση μέσω της καινοτομίας.
Ο αγώνας δρόμου προς το μοντέλο πρόληψης είναι μόνο η αρχή

 • Μόνο το 14% έχουν φτάσει στο ύψιστο επίπεδο δυνατοτήτων των λειτουργιών ΙΤ, το οποίο αποκαλούμε «προληπτικό». 26% βρίσκονται ακόμα στο χαμηλότερο επίπεδο, όπου τα συμβάντα IT αντιμετωπίζονται όποτε συμβούν (λειτουργίες «αντίδρασης»). Παρόλα αυτά, 33% θεωρούν ότι θα έχουν φτάσει σε επίπεδο προληπτικών λειτουργιών εντός δύο ετών.
 • Οι περισσότερο προχωρημένοι οργανισμοί, αυτοί που διαθέτουν «προληπτικές» λειτουργικές δυνατότητες, έχουν διπλάσια πιθανότητα να εκτελούν συνεχή αυτοματοποίηση σε σχέση με τους λιγότερο προχωρημένους οργανισμούς, και είναι 50% πιθανότερο να εκτελούν αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων από όλη την έκταση του οργανισμού.
 • Μόνο 26% συλλέγουν δεδομένα σε συνεχόμενη βάση. 17% χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένη ανάλυση πραγματικού χρόνου. Οι περισσότερες δραστηριότητες παραμένουν περιοδικές.

Τεχνητή Νοημοσύνη + Ταλέντο = Επιτυχία

 • 42% ανέφεραν ότι η τεχνητή νοημοσύνη ήταν η αναδυόμενη τεχνολογία που θα έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην ικανότητά τους να αυτοματοποιούν. 51% ανάφεραν ότι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη σε κάποιο βαθμό σήμερα για τη βελτίωση των δυνατοτήτων τους στον τομέα της αυτοματοποίησης.
 • 70% των μεγάλων επιχειρήσεων διαθέτουν Υπεύθυνο Δεδομένων (Chief Data Officer), έναν ρόλο κρίσιμο για την οργάνωση της χρήσης των δεδομένων, ως κινητήρια δύναμη βελτίωσης και των επιχειρηματικών λειτουργιών και τις λειτουργίας IT. Οι μεγάλες επιχειρήσεις απασχόλησαν κατά μέσο όρο πάνω από 40 επιστήμονες δεδομένων.

Οι εξωτερικοί προμηθευτές αποτελούν κρίσιμες πηγές δεδομένων

 • 84% ανάφεραν ότι είναι «επιτακτική ανάγκη» να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα πέρα από αυτά που συλλέγονται εσωτερικά. Οι περισσότερο προχωρημένοι οργανισμοί χρησιμοποιούν ήδη εξωτερικούς προμηθευτές για περισσότερες λειτουργικές δραστηριότητες (π.χ. συγκέντρωση δεδομένων). Οι προμηθευτές προβλέπεται να γίνουν και αυτοί σημαντική πηγή δεδομένων.

Η ασφάλεια αποτελεί την υποδομή που βασίζεται στα δεδομένα σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες
 • 82% των συμμετεχόντων συλλέγουν ήδη λειτουργικά δεδομένα και δεδομένα απόδοσης σχετικά με την υποδομή ασφαλείας που διαθέτουν, σε μεγαλύτερο βαθμό από όλους τους τομείς του IT. Η ασφάλεια αποτελεί τη πιο σαφή περίπτωση χρήσης για την επίτευξη βαθιάς επίγνωσης και ελέγχου και την «αιχμή του δόρατος» για επενδύσεις σε λειτουργίες που βασίζονται σε δεδομένα.
Το Internet of Things (IoT) είναι η σύνδεση από το IT μέχρι και κάθε σημείο της επιχείρησης
 • 74% των οργανισμών που λειτουργούν «προληπτικά» συλλέγουν σήμερα δεδομένα από το IoT έναντι 59% των οργανισμών που δρουν εκ των υστέρων. 77% όλων των οργανισμών συμφώνησαν ότι το IoT ήταν κρίσιμο για τη λειτουργία της δικής τους υποδομής IT με περισσότερο αποδοτικό τρόπο.

Όταν οι λειτουργίες IT έχουν τα σωστά δεδομένα, τη σωστή βαθιά επίγνωση που εξάγεται από αυτά τα δεδομένα και τη δυνατότητα να αυτοματοποιήσουν τις λειτουργικές εργασίες σε όλη την έκταση της υποδομής, έχουν την ευκαιρία να διακριθούν. Ήρθε η ώρα οι CIO να εστιάσουν στην καινοτομική πλευρά των λειτουργιών IT.

Όπως είπε ο Zeus Kerravala της ZK Research, «Στο μέλλον, οι πιο επιτυχημένες εταιρείες θα είναι αυτές που έχουν δεδομένα καλύτερης ποιότητας, αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης για να τα ερμηνεύουν και CDO που εξασφαλίζει ποιότητα και συνέπεια».

Θέλετε να μάθετε πού βρίσκονται ορισμένοι οργανισμοί στα τέσσερα στάδια της ωρίμανσης των λειτουργιών IT; Γνωρίστε το δικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης που τα ανώτερα στελέχη IT μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να χαρτογραφήσουν τη θέση του οργανισμού τους ως προς το μοντέλο και να συγκρίνουν τη βαθμολογία ωρίμανσης ως προς τους ανταγωνιστές και τους ισότιμούς τους.

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.