.

Τα πρότυπα είναι το κλειδί στην εξέλιξη των έξυπνων πόλεωνΣε παγκόσμιο επίπεδο ο αστικός πληθυσμός αυξάνεται δραματικά. Υπολογίζεται ότι ποσοστό 54.5% του παγκόσμιου πληθυσμού ζούσε στα αστικά κέντρα το 2016 και το ποσοστό αυτό αναμένεται να αυξηθεί στο 60% μέχρι το 2030, σύμφωνα με έρευνες των Ηνωμένων Εθνών.

Για να είναι οι πόλεις οικονομικά βιώσιμες αλλά και να βελτιώσουν τη ζωή των πολιτών τους, πολλές είναι οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στους τομείς των μεταφορών και των υπηρεσιών υγείας, της διαχείριση ενέργειας και της διασφάλισης της προσβασιμότητας και της κινητικότητας λόγω της ταχείας γήρανσης των πληθυσμών.

Τα διεθνή πρότυπα παρέχουν στις πόλεις καθοδήγηση και προσφέρουν λύσεις σε τεχνικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο καθώς επίσης και σε θέματα ασφαλείας που επηρεάζουν τις υπηρεσίες, υποδομές και την ποιότητα ζωής των πολιτών στους αστικούς συνοικισμούς.

Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και για αυτό το λόγο οι Διεθνείς Οργανισμοί Τυποποίησης ISO, IEC(οργανισμός τυποποίησης που δραστηριοποιείται στον ηλεκτροτεχνικό τομέα) και ITU(οργανισμός τυποποίησης που δραστηριοποιείται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών) δημιούργησαν τη Συνεργασία για την Παγκόσμια Έξυπνη Πόλη η οποία κάθε χρόνο διοργανώνει το ετήσιο παγκόσμιο συνέδριο για την έξυπνη πόλη. Το συνέδριο αυτό έχει ως στόχο να κατανοήσει και να ικανοποιήσει τις εντοπισθείσες ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών, να δημιουργήσει πρότυπα με την αρχή της συναίνεσης με καλές πρακτικές, τα οποία να δίνουν λύσεις στις αστικές προκλήσεις και να δημιουργήσουν κοινές αγορές. Το συνέδριο είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να ενισχύσει τις συνεργασίες και να μειώσει την επαναλαμβανόμενη τυποποιητική εργασία για τις έξυπνες πόλεις.

Οι πόλεις είναι γιγάντια συστήματα με αναρίθμητα υποσυστήματα. Όλα αυτά εξαρτιόνται από ηλεκτρική ενέργεια και υλισμικά συστήματα τα οποία κινούν άτομα και πράγματα, συλλέγουν δεδομένα και ανταλλάσσουν πληροφορίες. Πιο συγκεκριμένα η IEC(Διεθνής Οργανισμός Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης) έχει εντοπίσει 1800 πρότυπα που αφορούν τις λειτουργίες αυτές. Η δραστηριότητα της IEC για τις έξυπνες πόλεις καλύπτει πολλούς τομείς ανάμεσα τους την παραγωγή ενέργειας, τις δημόσιες και ιδιωτικές συγκοινωνίες, τις υπηρεσίες ενέργειας, την ενεργή υποβοηθούμενη διαβίωση και προσβασιμότητα, την τεχνολογία των έξυπνων κτιρίων, σπιτιών και ηλεκτρονικών.

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πόλεις είναι και η αύξηση της απόδοσης των λειτουργιών και της χρήσης των πόρων. Όσο πιο μεγάλος αριθμός συστημάτων είναι διασυνδεδεμένος τόσο πιο εύκολη είναι η διαχείριση των συστημάτων αυτών σε ημερήσια βάση και η αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Η δυσκολία έγκειται στο γεγονός ότι πολλά συστήματα και τεχνολογίες έρχονται από πολλούς διαφορετικούς παρόχους που θα πρέπει να αποτελέσουν τμήμα ενός διασυνδεδεμένου συστήματος.

Η IEC παρέχει πολλά διεθνή πρότυπα τα οποία διασφαλίζουν τη σύνδεση των υποδομών των πόλεων οι οποίες υποδομές είτε παράγουν είτε χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό ενώ παράλληλα πολλές από αυτές περιέχουν ηλεκτρονικά στοιχεία. Η χρήση των προτύπων αυτών επιτυγχάνει την μακροπρόθεσμη συντήρηση και επισκευή των υποδομών της πόλης.

Στα πλαίσια αυτά η IEC έχει δημιουργήσει την επιτροπή SyC Smart Cities: Electrotechnical aspects of Smart Cities με στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη προτύπων στον ηλεκτροτεχνικό τομέα για να συμβάλει στην ολοκλήρωση, τη διαλειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας των συστημάτων πόλης. Ανάμεσα στα πρότυπα που εκπονεί η συγκεκριμένη επιτροπή είναι και ένα παραδοτέο το οποίο θα παρέχει τους όρους και ορισμούς σχετικά με τις έξυπνες πόλεις και αποτελεί «θεμέλιο λίθο» για τη συνεκτική και συνεπή ανάπτυξη μιας κοινής ορολογίας για τις έξυπνες πόλεις, η οποία θα ενισχύσει τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη συνδεσιμότητα των παραπάνω και θα ενισχύσει την αειφόρο ανάπτυξη των προτύπων για τις έξυπνες πόλεις και την εφαρμογή τους παγκοσμίως.

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.