.

Ασύρματη Τεχνολογία στα συστήματα ασφαλείας


Χωρίς αμφιβολία, η ασύρματη τεχνολογία στα έργα ασφάλειας, αποτελεί μια συνεχώς εξελισσόμενη τάση η οποία συμβαδίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις απαιτήσεις της φιλοσοφίας “plug and play” η οποία και αποτελεί πλέον κυρίαρχο χαρακτηριστικό πολλών συστημάτων και προϊόντων. 

Αυτό βοηθάει πολύ τους εγκαταστάτες συστημάτων στην καθημερινή εργασία τους και παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στους τελικούς χρήστες να αναβαθμίζουν πολύ πιο εύκολα τα συστήματα τους. Μια ακόμα πτυχή της εξάπλωσης της ασύρματης τεχνολογίας στο τομέα των συστημάτων ασφάλειας που έχει προκύψει, είναι ότι παρέχει σε ένα βαθμό τη δυνατότητα σε κάποιο τελικό χρήστη με ορισμένο βαθμό τεχνικής εξοικείωσης, να προβαίνει ο ίδιος σε εργασίες τοποθέτησης συστημάτων τύπου DYI, κάτι που όμως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και δεν συνίσταται σε καμία περίπτωση ως μια γενική πρακτική. 

Ένα νόμισμα με δύο όψεις

Η βελτίωση της αξιοπιστίας και της απόδοσης των ασύρματων συστημάτων, αποτελεί ουσιαστικά ένα νόμισμα με δύο όψεις για την αγορά των συστημάτων ασφάλειας. Στη μία πλευρά του νομίσματος βρίσκονται όλα εκείνα τα πλεονεκτήματα που επιφέρει η ασύρματη τεχνολογία και έχουν αναφερθεί επανειλημμένα από τις σελίδες του Security Manager με κυριότερα από αυτά να είναι η απλοποίηση της εγκατάστασης των συστημάτων, η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους και η δυνατότητα τοποθέτησης συστημάτων σε χώρους όπου για διάφορους λόγους δεν προτείνεται η χρήση καλωδίων, όπως παραδείγματος χάρη σε κτίρια που θεωρούνται διατηρητέα και παραδοσιακής αρχιτεκτονικής.

Από την άλλη πλευρά όπως προείπαμε, αυτή η απλοποίηση έχει επιτρέψει την εγκατάσταση συστημάτων τύπου DYI, όπου κάποιος τελικός χρήστης με λίγες τεχνικές δεξιότητες να μπορεί να προχωρήσει μόνος του στην εγκατάσταση συστημάτων χωρίς να χρειαστεί να αναθέσει το έργο αυτό ένα επαγγελματία του είδους. Η διαφαινόμενη αυτή ζήτηση αυτών των ασύρματων συστημάτων ασφάλειας και ιδιαίτερα των συναγερμών, δεν πρέπει να προβληματίζει όμως σε μεγάλο βαθμό τους επαγγελματίες του κλάδου. Μπορεί ίσως να υπάρξει μια πολύ μικρή μείωση της ζήτησης έργων σε ότι αφορά την εγκατάσταση των απλών ασύρματων συναγερμών σε οικίες, αν αυτή μπορεί να υλοποιηθεί και από έναν απλό χρήστη, αλλά όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι στην πραγματικότητα οι επιπτώσεις στο συνολικό μερίδιο της αγοράς από αυτό το ενδεχόμενο θα είναι πολύ μικρές. Όσο και αν υπάρχουν διαφημιστικές προτάσεις -κυρίως από πολυκαταστήματα οικιακού εξοπλισμού- που αναδεικνύουν την ευκολία εγκατάστασης ασύρματων συναγερμών και προτρέπουν τους απλούς χρήστες να επιλέξουν τις δικές τους DIY λύσεις είναι γεγονός ότι η ασφάλεια είναι κάτι πολύ σοβαρό για να αφεθεί στους απλούς χρήστες.

Αν οι επαγγελματίες εγκαταστάτες, αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες που προσφέρει η ασύρματη τεχνολογία των επαγγελματικών συστημάτων και εξοικειωθούν ακόμα περισσότερο μαζί της, τότε είναι πιθανό να κερδίσουν πολλά περισσότερα από αυτά που ενδεχομένως νομίζουν ότι θα χάσουν. Τόσο η εμπειρία από τη διεθνή αγορά, αλλά και η μέχρι τώρα πορεία των έργων στην Ελληνική αγορά, δείχνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των χρηστών όταν αποφασίζει να τοποθετήσει έναν σύστημα συναγερμού είτε αυτό είναι ενσύρματο, είτε αυτό είναι ασύρματο, επιλέγει να στραφεί προς επαγγελματίες εγκαταστάτες και αυτό είναι το σωστό!

Οι εξελίξεις και η ανάγκη για επαγγελματική προσέγγιση

Ανεξάρτητα από τις δύο παραπάνω όψεις του ίδιου νομίσματος, το αναμφισβήτητο γεγονός είναι η σημαντική εξέλιξη της ασύρματης τεχνολογίας στα συστήματα συναγερμού, που καθιστά πλέον την ασύρματη διασύνδεση μια εξίσου αξιόπιστη επιλογή συγκρινόμενη πάντα με την ενσύρματη τεχνολογία. Η βασική αρχή και δομή των συστημάτων συναγερμού δεν αλλάζει φυσικά. Το μόνο που αλλάζει είναι το μέσο επικοινωνίας του κεντρικού πίνακα με τα περιφερειακά του (ανιχνευτές, επαφές, σειρήνες, πληκτρολόγια, κλπ). Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι οι κατασκευαστές ασύρματων ανιχνευτών (PIR ή και άλλων τύπων) έχουν αναβαθμίσει σημαντικά τους μηχανισμούς που επεξεργάζονται και φιλτράρουν τα διάφορα σήματα που λαμβάνουν, με αποτέλεσμα τα σύγχρονα συστήματα να χαρακτηρίζονται από πολύ μικρότερο αριθμό εμφάνισης λανθασμένων συναγερμών, κάτι το οποίο ασφαλώς συμβάλλει στην αξιοπιστία τους και στην μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι καθολική χρήση των έξυπνων φορητών συσκευών (tablets και smartphones) έχει προσδώσει και μια άλλη διάσταση στην επικοινωνία των χρηστών με τα συστήματα συναγερμού. Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι μπορεί να έχει απλοποιηθεί εν μέρει η εγκατάσταση των συναγερμών με τη χρήση των ασυρμάτων συστημάτων διασύνδεσης, αλλά από την άλλη πλευρά έχει ανοίξει ένα μεγάλο πεδίο τεχνογνωσίας που απαιτεί εξοικείωση.

Οι εγκαταστάτες οφείλουν να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες και να προσφέρουν στους πελάτες τους όλα οφέλη που προκύπτουν. Είναι δύσκολο για έναν απλό χρήστη -ακόμα και αν έχει κάποιες τεχνικές δεξιότητες- να μπορέσει να εξοικειωθεί σε ικανοποιητικό βαθμό με όλες αυτές τις καινούριες απαιτήσεις στην εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού και να εκμεταλλευτεί το σύνολο των προσφερόμενων δυνατοτήτων χωρίς την καθοδήγηση ενός επαγγελματία.

Άλλο ένα θέμα που καθιστά σε πολλές περιπτώσεις υποχρεωτική την επιλογή ενός επαγγελματία εγκαταστάτη όπως έχει δείξει πάλι η εμπειρία από χώρες της Ευρώπης, είναι η ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση κλοπής που σε καμία περίπτωση δεν θα ισχύσει αν το σύστημα έχει εγκατασταθεί από μη πιστοποιημένο επαγγελματία.

Στην Ελλάδα η νομοθετική κατοχύρωση των θεμάτων της ασφάλισης που σχετίζονται με την προστασία έναντι κλοπών δεν έχει ακόμα προχωρήσει στο βαθμό που θα έπρεπε σε σχέση με άλλες χώρες ή σε σχέση ακόμα και με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για την πυροπροστασία το οποίο είναι και αρκετά αυστηρό. Αυτό λοιπόν όμως τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αλλάξει και να απαιτούνται πιστοποιημένοι εγκαταστάτες οι οποίοι όμως προφανώς για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των πελατών τους θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί τόσο με τα ασύρματα συστήματα όσο και με τις επιπρόσθετες δυνατότητες που διαθέτουν τα νέα συστήματα συναγερμού.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι πολλοί είναι τελικοί πελάτες, που στο παρελθόν αποθαρρύνονταν σε ότι αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ενσύρματου συστήματος συναγερμού, διότι απλούστατα δεν ήθελαν να προβούν στις επιπρόσθετες εργασίες που συχνά απαιτεί η εγκατάσταση καλωδιώσεων ή κάποιες φορές αδυνατούν καθώς δεν τους επιτρέπει η διαμόρφωση της οικίας τους ή του επαγγελματικού τους χώρου. Με τη χρήση των ασύρματων συστημάτων μπορούν πολύ ευκολότερα να πάρουν την απόφαση εγκατάστασης ενός συναγερμού όταν ειδικά συνειδητοποιούν ότι πλέον δεν χάνουν καθόλου σε αξιοπιστία.

Νέο πεδίο δράσης που δεν πρέπει να μείνει ανεκμετάλλευτο από τους επαγγελματίες

Καμία επιφύλαξη και προβληματισμό λοιπόν δεν θα πρέπει να έχουν οι επαγγελματίες του χώρου των τεχνολογικών έργων ασφάλειας, από την αυξανόμενη αποδοχή των ασύρματων συναγερμών. Αντίθετα το μέλλον φαίνεται ότι θα είναι ευνοϊκό για αυτούς καθώς οι ασύρματοι συναγερμοί ανοίγουν μια νέα αγορά για εγκαταστάσεις όπου μέχρι σήμερα οι ιδιοκτήτες τους αποθαρρύνονταν λόγω δυσκολίας τοποθέτησης των απαραίτητων καλωδίων.

Οι νέες δυνατότητες των συστημάτων συναγερμού με τις βελτιωμένες λειτουργίες ελέγχου και επιτήρησης σε συνδυασμό με τις ευκολίες της ασύρματης τεχνολογίας δημιουργούν τις συνθήκες για την περαιτέρω άνθιση ενός νέου πεδίου δράσης το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν όσοι επαγγελματίες ακολουθήσουν της εξελίξεις. Αντίθετα, εκείνοι που δεν θα τις ακολουθήσουν ίσως να μην μπορέσουν να κρατήσουν ούτε τους υφιστάμενους πελάτες τους. Διότι δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις η στάση ορισμένων επαγγελματιών που βάζουν όλους τους ασύρματους συναγερμούς στο ίδιο καλάθι και αρνούνται να τους εγκαταστήσουν επικαλούμενοι επιχειρήματα του παρελθόντος για την υποτιθέμενη αναξιοπιστία τους.

Προφανώς και υπάρχουν αναξιόπιστοι ασύρματοι συναγερμοί -κυρίως δε αυτοί που προέρχονται από ανώνυμους κατασκευαστές και απευθύνονται κυρίως σε όσους επιζητούν μια φθηνή DYI λύση– αλλά υπάρχουν και λύσεις υψηλής αξιοπιστίας, εφάμιλλης με την αξιοπιστία των ενσύρματων συναγερμών. Αυτό είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Το μέλλον λοιπόν δείχνει προς μια αυξανόμενη χρήση ασύρματων συστημάτων με πρόσθετες δυνατότητες αυτοματισμών και διασύνδεσης με άλλες εφαρμογές και φυσικά με δυνατότητα χρήσης τους μέσω των έξυπνων φορητών συσκευών με την αξιοποίηση των κατάλληλων apps. Σε αυτήν την κατεύθυνση οφείλουν να κινηθούν και οι επαγγελματίες του χώρου και τότε δεν θα έχουν να απειληθούν από καμία νέα τεχνολογία.


Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.