.

Ο ρόλος των συστημάτων αυτοματισμού στη διαχείριση ενέργειας των ξενοδοχείων
Η ιδέα ενός έξυπνου ξενοδοχείου είναι ένα από τα πιο σημαντικά “trends” στον τομέα της φιλοξενίας σήμερα. Στη νέα ξενοδοχειακή εποχή που η εμπειρία που προσφέρεται στον επισκέπτη, το λεγόμενο “customer experience”, είναι ύψιστης σημασίας και παράλληλα η μείωση του λειτουργικού κόστους είναι καίρια για την επιβίωση της ίδια της επιχείρησης, η ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών δεν μπορεί να αποτελεί τίποτα άλλο παρά μονόδρομο.

Ωστόσο, παρόλο που η γενική εικόνα φαίνεται ιδιαίτερα ευοίωνη με τα συνολικά έσοδα του κλάδου να ξεπερνούν τα 15 δις ευρώ, οι πλατφόρμες τύπου Airbnb αλλά και οι ψηφιακές τεχνολογίες που έχουν ενισχύσει αισθητά τη διαπραγματευτική ισχύ των πελατών, έχουν δημιουργήσει ένα θολό τοπίο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.

Τι είναι όμως αυτό που κάνει ένα ξενοδοχείο έξυπνο σε επίπεδο Η/Μ εξοπλισμού;

Από την πλευρά του πελάτη, έξυπνο είναι εκείνο το ξενοδοχείο που προσφέρει τις βέλτιστες συνθήκες άνεσης με τη λιγότερη δυνατή εμπλοκή, τόσο στο δωμάτιο όσο και στους κοινόχρηστους χώρους του ξενοδοχείου, δίνοντας όμως τη δυνατότητα μέσω σύγχρονων εφαρμογών (κυρίως μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet), να γίνονται μικρές παρεμβάσεις εφόσον απαιτηθούν.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η εξατομίκευση που επιζητούν οι σύγχρονοι ταξιδιώτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία όλο και περισσότερο. Με τους Millennials ως ομάδα-στόχο, η εξατομίκευση θα αναπτυχθεί σημαντικά κατά τα επόμενα χρόνια.

Τα ξενοδοχεία θα πρέπει να προσαρμόσουν όλες τις υπηρεσίες τους, από τη διαδικασία κράτησης μέχρι τις προτιμήσεις αναφορικά με το φωτισμό και τη θερμοκρασία στα πλαίσια της ψηφιακής εποχής.

Οι ξενοδόχοι που θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν αποτελεσματική εξατομίκευση υπηρεσιών μέσω κινητών μέσων, θα αποτελέσουν τα ισχυρότερα brands. Από την πλευρά του διαχειριστή, έξυπνο είναι εκείνο το ξενοδοχείο όπου η λειτουργία του ελαχιστοποιεί τις δαπάνες για ενέργεια χωρίς να θυσιάζει τις πολύτιμες παροχές προς τον πελάτη και βελτιστοποιεί τη διαχείριση των πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού.

Πως επιτυγχάνεται όμως ο συνδυασμός όλων αυτών των παραγόντων;

Για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το συνδυασμό όλων των παραπάνω δημιουργώντας μια «χρυσή τομή» μεταξύ των αναγκών του ξενοδόχου και του πελάτη, θα πρέπει να εγκαταστήσουμε ένα ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης (Unified Integrated Management System) το οποίο να έχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης όλης της απαραίτητης πληροφορίας από τα επιμέρους συστήματα του ξενοδοχείου, κάτω από ένα κοινό συνεργατικό περιβάλλον το οποίο θα προσφέρει πλήρη αλληλεπίδραση μεταξύ τους και ταυτόχρονα θα είναι ελεύθερα προγραμματιζόμενο και πλήρως επεκτάσιμο ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί οποιοδήποτε σενάριο απαιτήσει η εκάστοτε εφαρμογή.

Ένα τέτοιο σύστημα δομείται στα εξής τρία επίπεδα:

Επίπεδο Α’ – Τοπικός Αυτοματισμός

Ο τοπικός αυτοματισμός αποτελείται από ελεγκτές τύπου Integrator Plant Controllers, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα να διαχειριστούν και να μιλήσουν με οποιοδήποτε εξοπλισμό υπάρχει στο κτήριο, είτε μέσω επαφών και αισθητηρίων, είτε μέσω πρωτοκόλλων. Τα πρωτόκολλα που θα πρέπει να υποστηρίζονται είναι τόσο τα γνωστά ανοιχτά (Modbus, Bacnet, KNX, κ.α.) όσο και τα κλειστά τύπου proprietary (Danfoss, Notifier, κ.α.) με την ανάπτυξη του αντίστοιχου driver, ώστε να εξασφαλίζεται η διασύνδεση με το σύνολο του ΗΜ εξοπλισμού.Οι ελεγκτές, πέραν της διασύνδεσης, προσφέρουν συλλογή και αποθήκευση των δεδομένων(Data Acquisition), καθώς και δυνατότητα τοπικών χειρισμών και διαχείρισης μέσω Web Server από οποιοδήποτε Web Browser, συμπεριλαμβανομένων και των Smartphones.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης γραφικού περιβάλλοντος, ώστε το Man Machine Interface (ΜΜΙ) να είναι ιδιαίτερα ελκυστικό και φιλικό προς τον τοπικό χρήστη. Μια ιδιαίτερα σημαντική λειτουργία που επίσης επιτυγχάνεται με τη χρήση αυτού του τύπου ελεγκτών είναι το Cross – Application Safety.

Ουσιαστικά μέσω της διασύνδεσης όλων των συστημάτων που έχουν σχέση με την ασφάλεια(Access control, CCTV, Fire, κτλ.) κάτω από ένα σύστημα, επιταχύνεται σημαντικά η ανταπόκριση σε περιπτώσεις ανάγκης. Για παράδειγμα μια κάμερα μπορεί να στραφεί αυτόματα σε ένα σημείο που έχει αναφερθεί φωτιά από το σύστημα πυρανίχνευσης και ταυτόχρονα να απενεργοποιηθεί ο κλιματισμός στον συγκεκριμένο χώρο.Τέλος, η επεξεργαστική ισχύς που προσφέρουν οι σύγχρονοι ελεγκτές είναι τόσο μεγάλη, που σε περίπτωση αναβαθμίσεων ή μελλοντικών επεκτάσεων αρκεί μια απλή αλλαγή στο License, χωρίς καθόλου παρεμβάσεις σε επίπεδο Hardware.

Επίπεδο Β’ – Συνδεσιμότητα

Η σύνδεση μεταξύ του ελεγκτή και της κεντρικής πλατφόρμας γίνεται μέσω δικτύου EthernetTCP/IP, τόσο ασύρματα όσο και ενσύρματα στα πλαίσια των νέων τεχνολογιών IoT, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια στη μεταφορά των δεδομένων.

Οι ελεγκτές ενσωματώνουν τις βέλτιστες πρακτικές του τομέα Cyber Security, με χαρακτηριστικά όπως Java free access μέσω Web Browser, Signed Firmware, κρυπτογράφηση εφαρμογής και επικοινωνίας, role-based πρόσβαση με χρήση κωδικών και τέλος Audit Log για ιχνηλασιμότητα οποιασδήποτε ενέργειας. Ε

Επίπεδο Γ΄ – Κεντρική πλατφόρμα διαχείρισης

Το σύστημα προκειμένου να αποτελέσει μια End-to-End λύση, θα πρέπει να ολοκληρώνεται από μια συνεργατική πλατφόρμα που θα βελτιώνει τη λήψη των στρατηγικών αποφάσεων, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της ενεργειακής εξοικονόμησης, με ταυτόχρονη ενσωμάτωση λειτουργιών Data Analytics και Business Intelligence.

H πλατφόρμα μπορεί να διαχειριστεί μεγάλες ποσότητες δεδομένων (Big Data) από πληθώρα διαφορετικών πηγών (ms excel, SQL, OPC, 3rd Party Software) δημιουργώντας ιεραρχίες, έτσι ώστε να επιτρέπεται η άμεση και αποτελεσματική πρόσβαση στις λειτουργίες του ξενοδοχείου.Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη διασύνδεση του συστήματος κρατήσεων, προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον το οποίο μπορεί αυτοματοποιημένα να τρέχει έξυπνα σενάριαπου βελτιώνουν αισθητά τις συνθήκες άνεσης για τον πελάτη (π.χ. προετοιμασία της ψύξης βάση του χρόνου άφιξης του πελάτη και Welcome scene στον φωτισμό), προσφέροντας παράλληλα εξοικονόμηση αλλά και οργάνωση των συνεργείων συντήρησης και καθαρισμού.Το σύστημα όμως δεν σταματά στον τομέα της λειτουργίας και της εξοικονόμησης, αλλά συνδυάζοντας οικονομικά στοιχεία που επίσης μπορεί να λαμβάνει από το σύστημα κρατήσεων ή ακόμα και από κάποιο λογισμικό ERP, έχει τη δυνατότητα να εξάγει αυτοματοποιημένα report που προορίζονται για τον Operator του ξενοδοχείου, βάσει των οποίων μπορεί να χαράξει συγκεκριμένες στρατηγικές και επενδυτικά σχέδια για το μέλλον.

Πλεονεκτήματα Ενοποίησης

  • Βελτίωση λειτουργίας και Συνολική διαχείριση της εγκατάστασης.
  • Έγκαιρη πρόληψη και Στοχευμένη συντήρηση.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση OPEX.
  • Εξαγωγή συμπερασμάτων από report και history data.
  • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση εργαζομένων και πελατών.
  • Βελτιωμένοι χρόνοι ανταπόκρισης σε συμβάντα και συναγερμούς.

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.