2020


Οι συνέπειες της πανδημίας και οι ευοίωνες προοπτικές 

Η εταιρία μελετών και ερευνών στο τομέα της τεχνολογίας και των έξυπνων κτιρίων με έδρα τη Σουηδία, Memoori, έδωσε στη δημοσιότητα μια συνοπτική περίληψη των αποτελεσμάτων μιας νέας έρευνας (324 σελίδων) που διεξήγαγε για το τομέα της αγοράς των συστημάτων φυσικής ασφάλειας, εστιάζοντας στον έλεγχο πρόσβασης, την βίντεο-επιτήρηση, τους συναγερμούς και την προστασία περιμέτρου.*Του Εμμ. Ν. Ζαχαριουδάκη, MSc, Dipl. Mechanical Engineer, Sales Project Manager, Zarifopoulos S.A.

Σε περιπτώσεις μεγάλων σε έκταση και ύψος χώρων (όπως αποθήκες, χώροι παραγωγής, εμπορικά κέντρα, θέατρα, αίθρια ξενοδοχείων κλπ.) που πρέπει να προστατευθούν από άποψη ανίχνευσης πυρκαγιάς, η συνήθης τεχνολογία των σημειακών πυρανιχνευτών (point detection) παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Τις δυσκολίες αυτές, μπορούμε να τις συνοψίσουμε στην εγκατάσταση αλλά και στη συντήρηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συστήματος (δυσκολία στη πρόσβαση – επέμβαση).Η παγκόσμια βιομηχανία των drones αναμένεται να διπλασιαστεί τα επόμενα πέντε χρόνια – από 22,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 θα φτάσει τα 42,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025. Γιατί; Επειδή τα drones μπορούν να βοηθήσουν στην άμυνα, στον έλεγχο από καταστροφές, την γεωργία, τα ακίνητα, την ψυχαγωγία και πολλούς άλλους τομείς.Η εταιρία Expo Line που διοργανώνει την Έκθεση Drone Expo και η Smart Press που εκδίδει το περιοδικό Security Manager συνεργάζονται στη διοργάνωση του 1ου online event “Drones 3S Project” (http://www.dronespro.gr/ ), που θα αναδείξει σε βάθος τις νέες μεθόδους, τις προτάσεις, τα οφέλη και τα case studies, εταιριών και οργανισμών οι οποίες έχουν εντάξει τα drones σε διάφορες εφαρμογές, σε ποικίλους τομείς και δραστηριότητες, δίνοντας έμφαση στην Ασφάλεια, την Επιτήρηση και όλες τις εκφάνσεις της ευρύτερης έννοιας της Πολιτικής Προστασίας! 

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης επισκεπτών αποτελεί διαχρονικά ένα βασικό πυλώνα σε κάθε σχέδιο ασφάλειας. Τη σημερινή εποχή που χαρακτηρίζεται από την έξαρση του ιδιαίτερα μολυσματικού covid-19, το να γνωρίζουμε το ποιος εισέρχεται σε μια εγκατάσταση και με ποιες προϋποθέσεις, αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα θέμα ασφάλειας!
Του Βλάση Αμανατίδη

Τί είναι τα συστήματα διαχείρισης επισκεπτών;

Τα συστήματα διαχείρισης επισκεπτών ενός επαγγελματικού χώρου ή μιας εγκατάστασης, έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται εδώ και χρόνια για να τεκμηριώνουν και να διαχειρίζονται την άφιξη, την παρουσία και την αναχώρηση, ατόμων που δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης ή του οργανισμού που ανήκει η εγκατάσταση. Τα άτομα που ανήκουν στη κατηγορία επισκέπτες, μπορεί να είναι πελάτες της εταιρίας, συνεργάτες, υπάλληλοι εξωτερικών συνεργείων που αναλαμβάνουν διάφορες εργολαβίες, διανομείς, φιλικά ή οικογενειακά πρόσωπα και γενικότερα άτομα που δεν διαθέτουν κάποιο είδος διαπιστευτηρίου για τον έλεγχο πρόσβασης στο χώρο.

Η μετάβαση σε ένα νέο και σύγχρονο σύστημα ελέγχου πρόσβασης, αποτελεί πάντα μια σημαντική πρόκληση για τους οργανισμούς, που για να αντιμετωπιστεί επιτυχώς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ορισμένα βασικά στοιχεία τα οποία παραθέτουμε σε αυτό το άρθρο.Αναδημοσίευση από securitymanager

Ένα λειτουργικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια κάθε οργανισμού αλλά και για την αποτελεσματική διαχείριση πολλών επιχειρηματικών λειτουργιών και διαδικασιών. Οι απαιτήσεις όμως των οργανισμών εξελίσσονται, όπως εξελίσσονται και οι κίνδυνοι και οι απειλές που μπορεί να αντιμετωπίζει. Αυτό σημαίνει, ότι είναι πιθανόν το ήδη εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης που είχε τοποθετηθεί πριν κάποια χρόνια, να έχει κορεστεί και να μην ανταποκρίνεται πλέον στις σύγχρονες ανάγκες, αλλά και τις επιθυμίες του οργανισμού.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη –Artificial Intelligence (ΑΙ)- βρίσκεται σήμερα στην κορυφή της ατζέντας των συζητήσεων παγκοσμίως ως μια τεχνολογική επανάσταση που επηρεάζει καθοριστικά τις εξελίξεις σε επιστημονικό, επαγγελματικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Αξίζει λοιπόν μια ιδιαίτερη ανάλυση προκειμένου αποτυπώσουμε πώς το AI επιδρά ευρύτερα στο τομέα της φυσικής ασφάλειας και ειδικότερα στις υποδομές βιντεο-επιτήρησης.Βλάσης Αμανατίδης
Αρχισυντάκτης Security Manager

Τεχνητή Νοημοσύνη – AI – Artificial Intelligence. Δυο λέξεις, μια συντομογραφία που σίγουρα συναντάμε όλο και πιο συχνά θα λέγαμε σε κάθε πτυχή της ζωής. Στην ειδησεογραφία, σε επαγγελματικές αναφορές, σε επιστημονικές αναλύσεις, σε συνέδρια, σε εμπορικές προβολές, αλλά θα λέγαμε και στη καθημερινότητα μας. Άλλες φορές τρομάζει, ενώ άλλες προκαλεί ενθουσιασμό! Υπάρχουν οι ένθερμοι υποστηρικτές, αλλά και οι σκεπτικιστές σε ότι αφορά την ευρεία υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το σίγουρο είναι ότι το AI δεν αποτελεί σήμερα, απλά και μόνο ένα “buzzword” ή ένας marketing όρος χωρίς πρακτικό αντίκρισμα – όπως μπορεί να συνέβαινε τα παλαιότερα χρόνια – αλλά αποτελεί, μια κυρίαρχη τεχνολογική τάση που μετουσιώνεται σε πρακτικές εφαρμογές, μέσα από ένα πλήθος συστημάτων προϊόντων και ολοκληρωμένων λύσεων σε πολλές κάθετες αγορές και βιομηχανίες. Σε όλο αυτό το περιβάλλον όπως διαμορφώνεται σταδιακά με την καθολική επίδραση του ΑΙ, ο τομέας της ασφάλεια στην ευρύτερη διάσταση του δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος.

Και στους δυο κόσμους της ασφάλειας λοιπόν, τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο, διαπιστώνουμε ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης σε πολλές λειτουργίες των συστημάτων που αναπτύσσονται και σε πολλές πτυχές των έργων και των εφαρμογών που υλοποιούνται. Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι για το AI υπάρχει ακόμα πεδίο δόξης λαμπρό στον ευρύτερο χώρο της ασφάλειας και όχι μόνο για την κάλυψη υψηλών απαιτήσεων σε κρίσιμης σημασίας έργα, αλλά και για πιο καταναλωτικές εφαρμογές.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μετατοπίσει το σύγχρονο τοπίο της ασφάλειας να έχει καταλυτικό ρόλο στο τομέα της επιτήρησης και γενικότερα να αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα συστήματα ασφαλείας.

Σε κάθε περίπτωση όμως απαιτείται μια σύνεση και μια ρεαλιστική προσέγγιση μέσα από μια ορθολογιστική αξιολόγηση της κάθε προτεινόμενης λύσης με Τεχνητή Νοημοσύνη και των αναγκών που καλύπτει. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι για το πότε χρησιμοποιείται, από ποιους και για ποιο λόγο. Επίσης απαιτείται και καλύτερη κατανόηση των όρων που συνοδεύουν το AI όπως είναι το Deep Learning (βαθιά εκμάθηση) και Machine Learning (μηχανική εκμάθηση).

Όλες αυτές τις πτυχές του AI που εξακολουθεί να είναι μια αναδυόμενη τεχνολογία με πολλά περιθώρια εξέλιξης, θα επιχειρήσουμε να αναδείξουμε μέσα από το συγκεκριμένο άρθρο.

Τι προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη;

Η ανίχνευση σεναρίων υψηλού κινδύνου πριν κλιμακωθούν είναι ένα από τα βασικά κίνητρα πίσω από την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) για εφαρμογές ασφαλείας. Με την τεχνητή νοημοσύνη στη φαρέτρα τους, οι διαχειριστές συστημάτων επιτήρησης μπορούν πέρα από μια απλή παρακολούθηση να αξιοποιούν κάθε καρέ βίντεο και σύνολο δεδομένων που είναι διαθέσιμα για τον εντοπισμό απειλών και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η τεχνητή νοημοσύνη, μεταξύ άλλων, θα λέγαμε ότι συνιστά μια ισχυρή μέθοδο συλλογής, αξιολόγησης, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων κάθε μορφής, με κύριο στόχο την εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων, που θα μπορούν να βοηθήσουν να καταλήξουμε σε αποφάσεις πιο γρήγορα, αλλά και πιο σωστά, ή ακόμα και να αυτοματοποιήσουμε διαδικασίες στο μέγιστο βαθμό. Το AI ως ορισμός, είναι μεταγενέστερος του Machine Learning (μηχανική εκμάθηση) ή του machine processing, ενώ το Deep Learning “βαθιά εκμάθηση” θα λέγαμε πως είναι μια εξέλιξη του AI.

Ειδικότερα τώρα σε ότι αφορά την εφαρμογή του όρου του AI στη βιομηχανία της ασφάλειας και πιο συγκεκριμένα στον τομέα της βιντεο-επιτήρησης, θα λέγαμε ότι συνιστά αρχικά τη δυνατότητα των συστημάτων αυτών να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται σημαντικές πληροφορίες και δεδομένα από τις κάμερες ασφάλειας και άλλους διασυνδεμένους αισθητήρες σε ταχύτατους χρόνους, που πριν μερικά χρόνια δεν θα μπορούσαμε καν να φανταστούμε, όχι μόνο στους “αναλογικούς καιρούς” αλλά και κατά τον πρώτο ψηφιακό μετασχηματισμό των συστημάτων ασφάλειας.


Στη συνέχεια η κυριότερη εφαρμογή του ΑΙ είναι στα λογισμικά συστήματα διαχείρισης βίντεο, τα γνωστά σε όλους μας VMS: Video Management Software. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι λειτουργίες που συναντάμε στα VMS όπως: αναζήτηση αντικειμένου, αφαίρεση αντικειμένου, ανίχνευση κίνησης, παραβίαση χώρου και γραμμής και άλλα εργαλεία που γνωρίζουμε από τα video analytics δεν πρέπει να συγχέονται άμεσα με το ΑΙ. Όλες αυτές οι λειτουργίες που προϋπήρχαν της ενσωμάτωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης, είναι analytics τα οποία τώρα δουν υποστηρικτικά προς το AI, αλλά δεν είναι από μόνα τους ΑΙ.

Η τεχνητή νοημοσύνη σίγουρα έχει καταφέρει να βελτιστοποιήσει την αξιοπιστία των μοντέλων και των παραπάνω σεναρίων σε απόλυτο βαθμό, αλλά κάνει και περισσότερα πράγματα με κυριότερο να μαθαίνει από το περιβάλλον.

Αλληλεπίδραση με τους χρήστες

Είναι γεγονός ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει πεπερασμένα όρια στην ικανότητα συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν φυσικά και για τους επαγγελματίες χειριστές καμερών ασφάλειας σε ένα κεντρικό σταθμό, που εποπτεύουν ζωντανά αλλά και διαχειρίζονται σε πραγματικό χρόνο μια πληθώρα καμερών από πολλαπλά σημεία εγκαταστάσεων.

Το AI όμως θα λέγαμε ότι είναι μια τεχνολογία που δεν έχει όρια, δεν κουράζεται, δεν εφησυχάζει και μπορεί ταυτόχρονα να αναλύσει τεράστιο όγκο δεδομένων, υπερκαλύπτοντας τις όποιες ανθρώπινες αδυναμίες.

Θα πρέπει εδώ να επισημάνουμε όμως, ότι η τεχνολογία ΑΙ για εφαρμογές ασφάλειας δεν έχει σχεδιαστεί με στόχο να αντικαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά κυρίως για να ενισχύσει την αντίληψη και διορατικότητα του και να τον βοηθήσει να εντοπίσει γρήγορα ένα πιθανό συμβάν, να το αξιολογήσει και να πάρει τις σωστές αποφάσεις στο σωστό χρόνο.
Η βασική ιδέα του AI στο τομέα της βιντεο-επιτήρησης είναι να στρέψει την προσοχή των ανθρώπων που έχουν την ευθύνη διαχείρισης των συστημάτων ασφάλειας στα σημεία που χρίζουν άμεσης ανταπόκρισης, να επικεντρωθούν δηλαδή στα πιθανά συμβάντα απειλής της ασφάλειας έγκαιρα και αποτελεσματικά, με αξιοπιστία και ακρίβεια.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, οι μηχανισμοί που συνιστούν το AI σε ένα σύστημα ασφάλειας, τροφοδοτούνται συνεχώς από πληροφορίες που περιέχουν χρήσιμα δεδομένα από το περιβάλλον και συμπεριφορές μεμονωμένων ατόμων αλλά και ενός πλήθους. Αναλύοντας αυτές τις πληροφορίες, μπορούν να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα για πιθανές κακόβουλες ενέργειες πριν αυτές εκδηλωθούν, έτσι ώστε έπειτα από την κατάλληλη ενημέρωση το προσωπικό ασφάλειας -ιδιωτικής αλλά και δημόσιας δύναμης- να αναλάβει δράση επιχειρώντας στο πεδίο δράσης για το έλεγχο και την αποτροπή αυτών των ενεργειών.

Με την τεχνητή νοημοσύνη οι κάμερες επιτήρησης δεν έχουν απλά ένα παθητικό ρόλο ως μέσο παρακολούθησης εικόνων, αλλά παράλληλα αποκτούν λειτουργίες ενός αισθητήρα συλλογής σημαντικών δεδομένων αναγνώρισης και ανίχνευσης προσώπων, συμπεριφορών και άλλων χρήσιμων στοιχείων με αυτοματοποιημένες διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο που επιτρέπουν στο επιχειρησιακό προσωπικό ασφάλειας, αλλά και τους υπεύθυνους διαχειριστές και διοικητές έργων, να λάβουν τις σωστές αποφάσεις.

Η ανάλυση συμπεριφοράς μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διασφάλιση της ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Ειδικά σε ό.τι αφορά στην ανίχνευση και ανάλυση ανθρώπινης συμπεριφοράς και ειδικότερα την αναγνώριση προσώπων ως μέρος του AI σε συνδυασμό με τη δημιουργία βάσεων δεδομένων, γίνεται μεγάλη συζήτηση παγκοσμίως, ως ένα εργαλείο που μπορεί πραγματικά να δώσει θετικά αποτελέσματα στην πρόληψη και αποτροπή βαριάς εγκληματικότητας, όπως είναι οι τρομοκρατικές ενέργειες, ενώ από την άλλη πλευρά εγείρονται και αρκετές αντιδράσεις σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων σε δημόσιους χώρους.


Βαθιά Εκμάθηση – Deep Learning.

Το επόμενο επίπεδο του ΑΙ είναι το Deep Learning AI, που επιτρέπει μέσα σε ένα διασυνδεμένο οικοσύστημα βίντεο επιτήρησης και άλλων αισθητήρων, μια συγκριτική ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων σε βάθος με πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί από πολλαπλές πηγές ίσως και σε διαφορετικά σημεία. Μια ανάλυση με βάση νευρωνικά δίκτυα που προσδίδει στο σύστημα ασφάλειας τη δυνατότητα να εκπαιδεύεται και να προσαρμόζεται συνεχώς σε νέα δεδομένα, να αναγνωρίζει μοτίβα και να εντοπίζει πιθανές απειλές.

Με μια ευρύτερη διάσταση λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη σε μια πλατφόρμα ασφάλειας, θεωρείται ως η βάση για την αξιοποίηση ενός συστήματος μηχανών με στόχο τη συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση και παραγωγή πληροφοριών, που λαμβάνονται από τη λήψη βίντεο ή τις προηγμένες δυνατότητες των video analytics.

Το τι μαθαίνουν οι μηχανές αυτές, εξαρτάται από το τι τους ζητείται. Η αλήθεια είναι, πως ο μόνος τρόπος προκειμένου η Τεχνητή Νοημοσύνη να παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα, είναι να υπάρχουν πολλές και επαρκείς πληροφορίες που θα βοηθήσουν το εκάστοτε σύστημα να μάθει αυτά που χρειάζεται.

Αν δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες, τότε πρέπει θα πρέπει να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο σε κάποιες από αυτές ή να μάθουμε στο σύστημα περισσότερα πράγματα κάτι που αποτυπώνει ο όρος Deep Learning “βαθιά εκμάθηση” AI. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε περισσότερα και σε βαθύτερο επίπεδο, προκειμένου να λάβουμε τις συνδυασμένες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

Η “βαθιά εκμάθηση” μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε περισσότερα για τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές των προσώπων. Η εφαρμογή αυτών των πληροφοριών μπορεί στη συνέχεια να εφαρμοστεί περαιτέρω για να κατανοήσουμε τον τρόπο ερμηνείας των προτύπων συμπεριφοράς με τελικό στόχο την πρόβλεψη συμπεριφοράς. Αυτή η πρόβλεψη απαιτεί κάποιο βαθμό ανθρώπινης ερμηνείας, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να ερμηνεύσουμε πρότυπα ύποπτης συμπεριφοράς ή απλά να αναζητήσουμε άτομα ενδιαφέροντος με βάση αυτά τα πρότυπα.

Αυτά τα ίδια πρότυπα εξελίσσονται σε τεχνητή νοημοσύνη η οποία με την πάροδο του χρόνου αυξάνει την ικανότητα της μηχανής να προβλέπει με μεγαλύτερη ακρίβεια συμπεριφορές που οδηγούν στη λήψη αποφάσεων για την προστασία προσώπων και την ασφάλεια εγκαταστάσεων.

Αυτή η τεχνολογία συνιστά μια ολιστική αξιοποίηση των δεδομένων, συνδέοντας μεμονωμένα σημεία συλλογής για να εντοπίσει τι ακριβώς συμβαίνει, προκειμένου να εντοπίσει γρήγορα καταστάσεις υψηλού κινδύνου πριν κλιμακωθούν.

Στον τομέα της παρακολούθησης βίντεο, ξεχωρίζουν πολλές εφαρμογές που μπορούν να επωφεληθούν από τη βαθιά εκμάθηση. 

Αναγνώριση προσώπου

Η τεχνολογία βαθιάς εκμάθησης έχει βελτιώσει σημαντικά το ποσοστό ακρίβειας της αναγνώρισης προσώπου. Το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) των ΗΠΑ διενήργησε δοκιμές για την αναγνώριση προσώπου (Face Recognition Vendor Test (FRVT) FRVT) κατά την τελευταία δεκαετία. Οι βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια είναι πολύ σημαντικές και τα ποσοστά σφάλματος αναγνώρισης προσώπων έχουν μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τα περισσότερα από τα σημερινά εμπορικά προϊόντα αναγνώρισης προσώπου που παρουσιάζουν κορυφαία απόδοση βασίζονται στη βαθιά εκμάθηση. Η ακρίβεια έχει φτάσει το 99,9% για ελεγχόμενα περιβάλλοντα όπως εφαρμογές αναγνώρισης προσώπων σε διαδικασίες ελέγχου αεροδρομίου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ.

Ταχύτερη αναζήτηση

Αξίζει επίσης να σταθούμε στη λειτουργία αναζήτησης, η οποία επιτυγχάνεται με πολύ ταχύτερο και αποτελεσματικό τρόπο μέσα από τους μηχανισμούς που προσφέρει το ΑΙ.

Οι διαχειριστές των συστημάτων έχουν πλέον στα χέρια τους εργαλεία με τεχνητή νοημοσύνη, που έχουν σχεδιαστεί για να κάνουν την αναζήτηση αρχείων βίντεο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο εύκολη, όσο η αναζήτηση σε μια μηχανή στο διαδίκτυο. Πρόκειται για εργαλεία με εξελιγμένη βαθιά εκμάθηση AI, που καθιστούν εφικτή μια μηχανή αναζήτησης βίντεο που επιτρέπει πολύ γρήγορα τον εντοπισμό συγκεκριμένων προσώπων ή οχημάτων από όλες τις κάμερες σε μια περιοχή με την εισαγωγή εύκολων κριτηρίων και χαρακτηριστικών.

Όταν ο διαχειριστής ασφαλείας διαθέτει για παράδειγμα περιγραφές φυσικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου που πιθανώς να εμπλέκεται σε ένα συμβάν, η τεχνολογία ΑΙ του επιτρέπει να ξεκινήσει μια αναζήτηση επιλέγοντας απλώς ορισμένα στοιχεία, όπως το φύλο, την ηλικία, το ύψος ή το χρώμα του ρουχισμού. Κατά τη διάρκεια κρίσιμων ερευνών, όπως στην περίπτωση ενός αγνοούμενου ή ύποπτου για μια εγκληματική ενέργεια σε ένα προκαθορισμένο πεδίο θέασης ή ένα πολυσύχναστο δημόσιο χώρο, αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα πολύτιμη, καθώς με βάση απλές περιγραφές καθίσταται εφικτή η εξαγωγή συμπερασμάτων σε πολύ σύντομα χρονικό διάστημα.

Εστιασμένη προσοχή

Η δυνατότητα της τεχνητής νοημοσύνης να επιτυγχάνει σημαντική μείωση του χρόνου της απόλυτης προσοχής που πρέπει να επιδεικνύουν οι ελεγκτές στην επιτήρηση εικόνων από κάμερες ασφάλειας, είναι πολύ σημαντική και χρήσιμη, αν αναλογιστούμε ότι κατά το χρόνο αυτής της εργασίας, υπάρχει όπως προαναφέρθηκε σταδιακή μείωση της ικανότητας και της προσοχής των χειριστών στη κάθε λεπτομέρεια και πληροφορία ως απόρροια των φυσικών ανθρώπινων χαρακτηριστικών.

Ο κάθε ελεγκτής σε ένα κέντρο ελέγχου καμερών από ένα σημείο και μετά μπορεί να εστιάζει μόνο σε πληροφορίες ή γεγονότα που του προκαλούν ενδιαφέρον ή είναι ασυνήθιστα. Το εύρος της προσοχής του μειώνεται σημαντικά έπειτα από κάποιο χρονικό διάστημα και η πιθανότητα να του ξεφύγει κάτι που μπορεί να αποτελέσει γενεσιουργό αιτία μιας ενδεχόμενης απειλής δεν είναι μικρή. Εδώ έρχεται και πάλι το ΑΙ να βοηθήσει τους ελεγκτές να εστιάζουν σε συμβάντα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Μια αλλαγή ή μια ασυνήθιστη διεργασία σε μια τυπική δραστηριότητα σε μια περιοχή ανιχνεύεται άμεσα και με αυτοματοποιημένο τρόπο ενημερώνεται ο χειριστής προκειμένου άμεσα να εστιάσει τη προσοχή του εκεί. Στην ουσία μιλάμε για ένα αυτοματοποιημένο επίπεδο ανίχνευσης συμβάντων στην επιτήρηση, που βασίζεται όχι μόνο σε προκαθορισμένα σενάρια όπως γίνεται στα συμβατικά video analytics, αλλά και στην ανίχνευση δραστηριότητας που το ίδιο το σύστημα εντοπίζει και προέρχονται από αλλαγές στο περιβάλλον από το οποίο συλλέγει και επεξεργάζεται συνεχώς δεδομένα.

Μιλάμε για ένα δυναμικό περιβάλλον που εξελίσσεται διαρκώς και συμβάλει στην ενίσχυση της απόδοσης της προσοχής των χειριστών και στην βελτιστοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνει. Δεν καταργείται φυσικά η ανάγκη συνεχούς παρακολούθησης των καμερών από τους χειριστές αλλά τους βοηθάει να εστιάζουν σε σημεία ενδιαφέροντος καθώς και να επαληθεύουν αξιόπιστα κάποια γεγονότα έτσι ώστε η ανάληψη της όποια δράσης να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και στο σωστό χρόνο.

Εφαρμογές πέρα από την ασφάλεια

Η τεχνητή νοημοσύνη ως μέρος ενός συστήματος ασφάλειας και ειδικότερα της βιντεοεπιτήρησης, θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά οφέλη στους οργανισμούς όχι μόνο στις εφαρμογές που είναι αποκλειστικά για την ασφάλεια, αλλά και σε άλλους τομείς όπως για παράδειγμα στην καλύτερη διαχείριση του πλήθους σε μεγάλους εμπορικούς χώρους για τη συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των πελατών ή ακόμα και σε άλλους χώρους μαζικής παρουσίας, όπως μια έκθεση ή μια εκδήλωση για την ανάλυση της κίνησης των επισκεπτών.

Αυτό εμφανίζεται συνήθως με τη μορφή χαρτογράφησης θερμότητας του πλήθους των ατόμων σε αυτούς τους χώρους και η ανάλυση όλων αυτών των στοιχείων μπορούν να οδηγήσουν σε χρήσιμα συμπεράσματα και αποφάσεις όπως οι αλλαγές των σημάνσεων της χωροθέτηση προϊόντων με απώτερο σκοπό την βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και των επισκεπτών αλλά και την αύξηση των πωλήσεων και των εσόδων.

Επίσης οι έξυπνες πόλεις έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν δίκτυα έξυπνων αισθητήρων για τη λήψη δεδομένων και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης σε πλατφόρμες βίντεο-επιτήρησης να βελτιστοποιούμε διαδικασίες όπως η ροή της κυκλοφορίας.

Ειδικότερα την εποχή των μέτρων για την αντιμετώπιση της διασποράς του covid-19 τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα αποδειχτούν ιδιαίτερα χρήσιμα στις προσπάθειες για τη διαχείριση πλήθους και τον περιορισμό σημείων συνωστισμού.

To AI έχει έρθει για να μείνει και είναι σίγουρο ότι τα επόμενα χρόνια θα έχει καταλυτικό ρόλο στη βιομηχανία των συστημάτων ασφάλειας και ακόμα μεγαλύτερη επιρροή στην υλοποίηση των έργων, μιας και τα πλεονεκτήματα είναι ιδιαίτερα σημαντικά.


Η ιστορία με τα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του covid-19 συνεχίζεται και ένα από τα βασικά εργαλεία για αυτό το σκοπό, προέρχονται από τη βιομηχανία των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας και είναι τα συστήματα θερμομέτρησης με τη χρήση θερμικών καμερών. Είναι λοιπόν η κατάλληλη στιγμή τώρα που ωρίμασαν κάπως οι συνθήκες και “έπεσε η σκόνη” των πρώτων ημερών να δούμε τι πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη κατά τη χρήση αυτών των συστημάτων και όχι μόνο.


Η μετάβαση της παγκόσμιας κοινότητας στο 5G θα αλλάξει σίγουρα τον τρόπο που επικοινωνούμε, θα αυξήσει την χωρητικότητα των δικτύων μετάδοσης δεδομένων και θα επιτρέψει σε δισεκατομμύρια συσκευές να συνδέονται μεταξύ τους σε πραγματικό χρόνο. 


Το 2020 πάνω από το 50% των μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων αναμένεται να απειληθεί από κάποιας μορφής κυβερνοεπίθεση, προειδοποιεί ο ΣΕΒ και προτείνει τις 10 δράσεις που πρέπει να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις για να προστατευτούν από συμβάντα κυβερνοασφάλειας και τις ψηφιακές παραβιάσεις στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης. 

Για να προστατέψουμε σωστά τις εγκαταστάσεις, θα πρέπει να σχεδιάσουμε και να οικοδομήσουμε καλά την ασφάλεια της περιμέτρου. Στόχος μας εδώ είναι να κατανοήσουμε τις βασικές αρχές των συστημάτων ασφάλειας της περιμέτρο , των συνιστωσών που προκύπτουν και της σχετικής τεχνολογίας.


Βασίλειος Ταρνάρης*

 

 


Ανακοινώθηκε και φέτος – για 17η φορά – η έκθεση και λίστα κατάταξης “50 Security” που κάθε χρόνο συντάσσει και δημοσιεύει το περιοδικό A&S. Η κατάταξη στοχεύει στην ανάδειξη της δυναμικής του κλάδου ασφαλείας και περιλαμβάνει τους 50 πρώτους κατασκευαστικούς οίκους αποκλειστικά ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας παγκοσμίως, με βάση τα έσοδα και την ανάπτυξη τους, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που δημοσιεύουν από την προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή φέτος τα αποτελέσματα που εκδόθηκαν είναι με βάση τα αποτελέσματα του 2019 ( πριν δηλαδή τον COVID19) και στην πρώτη 10άδα βλέπουμε ελάχιστες διαφορές στη κατάταξη.Τα drones, τα ιπτάμενα οχήματα και τα αεροταξί σύντομα θα αποτελούν μέρος της καθημερινότητας, δημιουργώντας νέους δρόμους κινητικότητας και μεταφοράς. Τα drones θα χρησιμοποιούνται επίσης για επιτήρηση, παραδόσεις αλλά και στον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος κινείται προς τον αυτοματισμό.Πρωταγωνιστικό ρόλο στις πρωτοβουλίες ανάπτυξης των έξυπνων πόλεων θα πρέπει να παίξουν στο εξής τα έξυπνα κτίρια, στο πλαίσιο της διασύνδεσης ατόμου και κτιρίου.Η φράση “Smart Home” ακούγεται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια αλλά η σημασία πίσω από τη φράση παραμένει αρκετά “θολή”. Θα μπορούσε να ξεκινήσει από τη μεταφορά του χειρισμού ενός θερμοσίφωνα σε ένα κινητό και να καταλήξει πραγματικά εκεί που φτάνουν τα όρια της φαντασίας μας. Η ιδέα του να “συνομιλούν” μεταξύ τους οι συσκευές του σπιτιού μας έχει έρθει για να μείνει αλλά το τι θα λένε μεταξύ τους, πότε και γιατί, θα πρέπει να το ορίσουμε εμείς – είτε με τις ανάγκες μας, είτε με τη φαντασία μας.Νέες οδηγίες κυκλοφόρησαν από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυβερνοασφάλεια (ENISA), ο οποίος προτείνει να ληφθούν υπόψη όλα τα στάδια του κύκλου ζωής μιας συσκευής IoT για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των συσκευών.Μπορεί ο COVID-19 να πιέζει ασφυκτικά τους εταιρικούς προϋπολογισμούς, ωστόσο, υπάρχουν επενδύσεις που θεωρούνται ανελαστικές, καθώς αποτελούν ένα διαβατήριο για την επιβίωση στην post covid εποχή. Η τεχνολογία του Internet of Things (ΙοΤ) αποτελεί ένα τέτοιο πεδίο επενδύσεων.Η ερευνητική εταιρεία Frost & Sullivan εξέδωσε μια νέα έκθεση που αναλύει τις παγκόσμιες δαπάνες για τις τεχνολογίες έξυπνων πόλεων που θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η ερευνητική εταιρεία προβλέπει αύξηση των δαπανών για τεχνολογίες έξυπνων πόλεων κατά 22,7% από το 2020 μέχρι το 2025.

Οι δαπάνες των έξυπνων πόλεων στην τεχνολογία τα επόμενα έξι χρόνια αναμένεται να φτάσουν τα 327 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2025 από 96 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019.

Τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα big data θα έχουν μεγάλη ζήτηση για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19, με αυξανόμενες ευκαιρίες για αναλύσεις πλήθους, ανοιχτά data dashboards και διαδικτυακές υπηρεσίες πόλεων.

Η Frost & Sullivan προβλέπει ότι θα υπάρχουν περισσότερες από 26 έξυπνες πόλεις έως το 2025, με τις 16 να βρίσκονται στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

Περισσότερο από το 70% των παγκόσμιων δαπανών για τις έξυπνες πόλεις έως το 2030 θα προέρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Δυτική Ευρώπη και την Κίνα.

Οι έξυπνες πόλεις στις ΗΠΑ και την Ευρώπη θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν 5G και αυτόνομες και ρομποτικές τεχνολογίες. Σχεδόν όλα τα projects έξυπνων πόλεων στις ΗΠΑ και την Ευρώπη έχουν ήδη επενδύσει σε πρωτοβουλίες ανοιχτού τύπου κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επιπλέον, η Κίνα έχει ανανεώσει τις επενδύσεις σε 5G, έξυπνα δίκτυα, AI και κέντρα δεδομένων μέσω της «νέας πρωτοβουλίας υποδομής» που παρουσιάστηκε το 2018.

Η αυξανόμενη ζήτηση για crowd management και monitoring στις πόλεις θα οδηγήσει στο να αυξηθεί η αγορά του “crowd analytics” κατά 20% -25% έως το 2030. Αυτός ο τομέας κέρδισε 748,6 εκατομμύρια δολάρια το 2020.

Οι επενδύσεις σε έξυπνες πρωτοβουλίες αναμένεται να αυξηθούν τα επόμενα δύο χρόνια. Οι έξυπνες πόλεις έχουν ήδη επενδύσει σε wearables και apps εντοπισμού, ανοιχτών πλατφορμών δεδομένων, αυτόνομων drone και “crowd analytics” για την καταπολέμηση της πανδημίας. Μετά την πανδημία, η επένδυση σε έξυπνα έργα, όπως έξυπνα δίκτυα, έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας, αυτόνομα οχήματα, έξυπνος φωτισμός, υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και δημόσια ασφάλεια και προστασία με δεδομένα θα τραβήξουν την προσοχή.Η ψηφιοποίηση της βιομηχανικής υποδομής βρίσκεται σε εξέλιξη και το 55% των οργανισμών είναι πεπεισμένοι ότι το Internet of Things, ως μία από τις βασικές πτυχές της, θα αλλάξει την κατάσταση ασφάλειας στα βιομηχανικά συστήματα ελέγχου (ICS). Ενώ η μειοψηφία των επιχειρήσεων είτε μείωσε, είτε ανέβαλε τις επενδύσεις στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) σε μια προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ωστόσο η πλειοψηφία αύξησε κατακόρυφα τις εταιρικές επενδύσεις τους στην ανερχόμενη τεχνολογία. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει σύμφωνα με μια νέα έκθεση της Gartner, η οποία αναφέρει ότι τα έργα IoT έχουν σαφή απόδοση επένδυσης (ROI) και, ως εκ τούτου, γίνονται άμεσα αποδεκτά από τα ανώτατα στελέχη των εταιρειών και το διοικητικό συμβούλιο.
Οι οργανισμοί διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να δεχτούν κυβερνοεπιθέσεις λόγω της επέκτασης των IoT (Internet of Things) συσκευών στα δίκτυά τους, σύμφωνα με νέα έρευνα της ομάδας threat intelligence της Palo Alto Networks, Unit 42. Η έρευνα που εξέτασε τις απειλές πολλαπλών επιπέδων και την αδυναμία που επηρεάζουν τα τρέχοντα οικοσυστήματα της εφοδιαστικής αλυσίδας των IoT συσκευών, δημοσιεύθηκε κατά τη διάρκεια του National Cybersecurity Awareness Month, που φέτος εστιάζει στον ρόλο που διαδραματίζουν οι μεμονωμένοι χρήστες στην ενίσχυση της ασφάλειας των IoT συσκευών.Αναδημοσίευση από το SecurityManager.gr

Τα οφέλη υιοθέτησης μίας δικτυακής προσέγγισης στα έργα των συστημάτων ασφάλειας είναι γνωστά εδώ και χρόνια. Το ζητούμενο πλέον σήμερα, είναι οι εταιρίες που υλοποιούν μεγάλα έργα, αλλά και οι εγκαταστάτες συστημάτων, να προσαρμόσουν ακόμα καλύτερα τις προτάσεις τους στο τομέα της δικτυακής τεχνολογίας ως τη μοναδική ρεαλιστική επιλογή, προκειμένου να τους προσφέρουν έξυπνες λύσεις ασφάλειας και οικονομικά αποδοτικές. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται σήμερα σε ότι αφορά τη μετάβαση από τα παλαιά αναλογικά συστήματα σε δικτυακές πλατφόρμες.


Τροφή σε πιο εξελιγμένες, πιο στοχευμένες, πιο εύκολα μεταδιδόμενες και πιο δύσκολα ανιχνεύσιμες, ψηφιακές απειλές δίνει η πανδημία του COVID-19. Το κακόβουλο λογισμικό (malware) αναδεικνύεται για το 2020 ως η “νούμερο 1” κυβερνο-απειλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020, ενώ σε άνοδο βρίσκεται το ηλεκτρονικό ψάρεμα (phishing), η κλοπή ταυτότητας και το Ransomware.


Η Pylones Hellas, πάροχος λύσεων πληροφορικής για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, με παρουσία 22 και πλέον ετών σε Ελλάδα, Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα πανελλήνιας έρευνας σχετικά με την ασφάλεια στο cloud computing.Οι συνεχιζόμενες τεχνολογικές εξελίξεις στα συστήματα Ελεγχόμενης Πρόσβασης (Access Control) αντικατοπτρίζονται και στις κορυφαίες τάσεις του 2020, σχετίζονται δε και με τις πρόσθετες και ειδικές απαιτήσεις που υπέβαλε η πανδημία του Covid 19.του Αριστοτέλη Λυμπερόπουλου

Για πολλά χρόνια ο τομέας των συστημάτων συναγερμού θεωρούνταν ένα «συντηρητικό» πεδίο εφαρμογής νέων τεχνολογιών. Τα τελευταία χρόνια όμως, πληθώρα νέων χαρακτηριστικών και λειτουργιών έχουν προσδώσει στα συστήματα συναγερμού δυνατότητες που θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίσουμε έξυπνες. Τι προσφέρουν λοιπόν τα νέα έξυπνα συστήματα συναγερμού; Τι πρέπει να προσέξουμε κατά την επιλογή τους και ποιος ο ουσιαστικός ρόλος των επαγγελματιών του κλάδου στην επιλογή και την τοποθέτησή τους;Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 75/2020 για τη "Χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους" (ΦΕΚ A’ 173/10.09.2020).*Του Γιάννη Μελετιάδη, PDEng, Dipl. Electrical Engineer, Sales Project Manager, Zarifopoulos S.A.

Το σύστημα πυρανίχνευσης μιας εγκατάστασης αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα προστασίας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι της φωτιάς. Μια πυρκαγιά αποτελεί σοβαρή πηγή κινδύνου τόσο για το προσωπικό και τους επισκέπτες ενός κτιρίου, όσο και για το ίδιο το κτίριο και τον εξοπλισμό που διαθέτει. Η αδιάλειπτη και άρτια λειτουργία ενός συστήματος πυρανίχνευσης είναι μια ισχυρή δικλείδα ασφάλειας ότι μια ενδεχόμενη φωτιά θα γίνει άμεσα αντιληπτή, ώστε πρωτίστως να διαφύγουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά και να ειδοποιηθούν εγκαίρως οι αρμόδιοι (ομάδα πυροπροστασίας, πυροσβεστική υπηρεσία), μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες η φωτιά να αντιμετωπιστεί έγκαιρα, πριν προξενήσει μεγάλες ζημιές στην περιουσία.


Οι εταιρείες δαπάνησαν περίπου US$ 15 δισ. επιπλέον ανά εβδομάδα σε τεχνολογία ώστε να εξασφαλίσουν ασφαλή εργασία από το σπίτι στη διάρκεια της νόσου COVID-19, αποκαλύπτει η έρευνα “2020 Harvey Nash/KPMG CIO Survey”. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις επενδύσεων σε τεχνολογία στην ιστορία - με τα ηγετικά στελέχη των τμημάτων Τεχνολογίας της Πληροφορίας (ΙΤ) παγκοσμίως να δαπανούν σε μόλις τρεις μήνες περισσότερα από την ετήσια αύξηση του προϋπολογισμού τους, μετά το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης και την επιβολή των lockdowns.Η πανδημία έχει επιφέρει σοβαρές αλλαγές στον τρόπο ζωής και έχει επισπεύσει τις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού. Πως αντιμετωπίζουν οι έξυπνες πόλεις τον COVID-19;


Ερευνητές ασφαλείας παρατήρησαν ότι υπήρξε τεράστια αύξηση στον αριθμό των ransomware επιθέσεων κατά τη διάρκεια του 2020. Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, οι επιθέσεις είναι 7 φορές περισσότερες από αυτές που έλαβαν χώρα πέρυσι.

Η προστασία εξωτερικών χώρων και ειδικότερα της περιμέτρου των εγκαταστάσεων, αποτελεί πάντα ένα βασικό τομέα εφαρμογών των συστημάτων ασφάλειας. Κύριος στόχος ήταν και παραμένει, ο έγκαιρος και αξιόπιστος εντοπισμός πιθανών εισβολέων σε μια εγκατάσταση, προτού αυτοί εισέρθουν σε μια προστατευόμενη περιοχή. Ας δούμε λοιπόν κάποιες βασικές κατηγορίες λύσεων ανιχνευτών που υπάρχουν για αυτό το σκοπό.Η προσπάθεια ανάπτυξης ενός νέου ανοικτού προτύπου οικιακού αυτοματισμού των Apple, Amazon, Google και Zigbee Alliance, φαίνεται να αποφέρει καρπούς, με την κυκλοφορία του νέου προτύπου έξυπνης οικιακής επικοινωνίας να αναμένεται το 2021.Η ανάπτυξη προηγμένων τεχνολογικών λύσεων απομακρυσμένης παρακολούθησης στην αγορά της ασφάλειας έχει οδηγήσει σε αρκετές καινοτόμες εφαρμογές που αν αξιοποιηθούν σωστά μπορούν να αλλάξουν επίπεδο στη φύλαξη των εγκαταστάσεων μεγάλης έκτασης, ελαχιστοποιώντας την έκθεση σε κακόβουλες ενέργειες.H πρόοδος της τεχνολογίας πέρα από τις διευκολύνσεις που προσφέρει αυξάνοντας τόσο την ταχύτητα όσο και την ποιότητα των αποδόσεων στην ασφάλεια, παράλληλα επιφέρει και μία αυξανόμενη πολυπλοκότητα όσον αφορά τις κυβερνοεπιθέσεις. Τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί σημαντικά οι κυβερνοεπιθέσεις, ενώ προβλέπεται ότι μέχρι το 2021, οι ζημίες από τα κυβερνοεγκλήματα θα ανέρχονται στα 6 τρισεκατομμύρια δολάρια. Πλέον εφαρμόζονται τεχνολογικές καινοτομίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η μηχανική μάθηση (ML), ο αυτοματισμός, και το Blockchain για τον μετριασμό των επιθέσεων.


Η CLEAN EXPO η νέα εξειδικευμένη έκθεση στην Ελλάδα με ολιστική προσέγγιση και επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε, έρχεται να δώσει καινοτόμες, ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές λύσεις για τους κλάδους του επαγγελματικού καθαρισμού και των πλυντηρίων-στεγνοκαθαριστηρίων. 

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 22 Μαρτίου 2021, στο εκθεσιακό κέντρο M.E.C. Παιανίας το οποίο διαθέτει άριστες υποδομές, πολύ μεγάλο parking και είναι εξαιρετικά προσβάσιμο με αυτοκίνητο ή Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 


Ο έλεγχος πρόσβασης οχημάτων για λόγους ασφάλειας αλλά και συνολικής διαχείρισης των οχημάτων που εισέρχονται σε μια εγκατάσταση, αποτελεί ένα ιδιαίτερα δυναμικό πεδίο δράσης για τις εταιρίες υλοποίησης αντίστοιχων έργων.Στην εποχή μας, που το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων μίας εταιρείας αποθηκεύονται στο cloud, οι εσωτερικοί servers μπορεί να μην λάβουν την απαραίτητη ασφάλεια.

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.