.

Η ανάπτυξη του EDGE COMPUTING - Προκλήσεις, προοπτική και ωφέληΗ ταχύτατη ανάπτυξη των συσκευών IoT καθώς και η αυξανόμενη υπολογιστική ισχύς τους, έχουν ως αποτέλεσμα την εντυπωσιακή αύξηση του όγκου των δεδομένων. Και ο όγκος αυτός θα συνεχίσει να μεγαλώνει, καθώς τα δίκτυα 5G αναμένεται να αυξήσουν ακόμη περισσότερο τον αριθμό των συνδεδεμένων mobile συσκευών. Στο παρελθόν το cloud και η ΑΙ υπόσχονταν αυτοματοποίηση και καινοτομία, χρησιμοποιώντας αξιόπιστα insights από τα δεδομένα. Αλλά η χωρίς προηγούμενο κλίμακα και πολυπλοκότητα των δεδομένων που έχουν δημιουργηθεί από τις συνδεδεμένες συσκευές έχει ξεπεράσει κατά πολύ τις δυνατότητες των δικτύων και της υπάρχουσας υποδομής.

Από την άλλη πλευρά, η αποστολή όλων των δεδομένων που έχουν παραχθεί από τις συσκευές σε έναν κεντρικό data server ή στο cloud, έχει αναπόφευκτα προκαλέσει ζητήματα καθυστέρησης. Το Edge Computing προσφέρει μια αποτελεσματική εναλλακτική: Τα δεδομένα γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας και ανάλυσης πολύ πιο κοντά στο σημείο που έχουν δημιουργηθεί. Και δεδομένου πως δεν χρειάζεται να μετακινηθούν στο cloud ή σε data center για επεξεργασία, η καθυστέρηση είναι σημαντικά λιγότερη. Το Edge Computing -και το mobile Edge Computing στα δίκτυα 5G- επιτρέπει ταχύτερη και πιο ολοκληρωμένη ανάλυση δεδομένων, παρέχοντας ευκαιρίες για πιο αξιόπιστα insights, ταχύτερους χρόνους απόκρισης και βελτιωμένη εμπειρία πελατών.

Οποιαδήποτε επιχείρηση, δραστηριοποιούμενη σε οποιονδήποτε κλάδο, μπορεί να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία ΙοΤ και το Edge Computing, προκειμένου να αναπτύξει νέες πηγές εσόδων, αλλά και να βελτιώσει την εμπειρία των πελατών και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.

Γιατί είναι απαραίτητο το Edge Computing;

Το Edge Computing είναι η απάντηση στις αυξημένες υπολογιστικές δυνατότητες των συσκευών, έχοντας τη δυνατότητα να εξάγει insights και predictive analytics σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Αυτές οι ενισχυμένες δυνατότητες στις edge συσκευές θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της καινοτομίας, με βελτιωμένη ποιότητα και ενισχυμένη αξία.

Από την άλλη, προκύπτουν σημαντικά στρατηγικά ερωτήματα: Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την υπάρχουσα στις συσκευές ευφυία για να επηρεάσουμε τις λειτουργικές διεργασίες για τους εργαζομένους, τους πελάτες και τις επιχειρήσεις; Προκειμένου να αποσπάσουμε μεγαλύτερη αξία από όλες τις συσκευές θα πρέπει να μετακινηθεί ακόμα μεγαλύτερος όγκος υπολογιστικής ισχύος στο edge.

Ανάπτυξη Edge Data Centers

Αν και οι υλοποιήσεις του Edge Computing μπορεί να λάβουν πολλές μορφές, συνήθως ανήκουν σε κάποια από τις τρεις κατηγορίες:

1. Τοπικές συσκευές που εξυπηρετούν συγκεκριμένο σκοπό, όπως μια συσκευή που τρέχει ένα σύστημα ασφαλείας κτιρίου ή κάποιο cloud storage gateway που ενοποιεί μια online αποθηκευτική υπηρεσία με συστήματα βασισμένα στο premise, διευκολύνοντας τις μεταφορές δεδομένων μεταξύ τους.

2. Μικρά, τοπικά data centers (1 έως 10 racks) που προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες επεξεργασίας και αποθήκευσης.

3. Περιφερειακά data centers με περισσότερα από 10 racks που εξυπηρετούν σχετικά μεγάλο όγκο τοπικών χρηστών.

Ανεξάρτητα από το μέγεθός του, το καθένα από αυτά τα παραδείγματα υλοποιήσεων Edge Computing είναι σημαντικά για μια επιχείρηση. Αποδεικνύεται ιδιαίτερα κρίσιμο γι’ αυτές να αναπτύξουν edge data centers με την ίδια προσοχή στα θέματα αξιοπιστίας και ασφάλειας όπως θα έκαναν και στην περίπτωση ενός μεγάλου, κεντρικού data center.

Το ΙοΤ και ο ρόλος του Edge Computing

Το ΙοΤ προϋποθέτει τη συλλογή δεδομένων από ποικίλους αισθητήρες και συσκευές και την εφαρμογή αλγορίθμων στα δεδομένα για την απόκτηση insights που θα προσφέρουν επαγγελματικά οφέλη. Διαφορετικοί κλάδοι, από τη μεταποίηση, την ενέργεια, την κυκλοφοριακή ρύθμιση ως τη λιανική, την υγεία ακόμα και την εκπαίδευση, κάνουν χρήση της τεχνολογίας για να βελτιώσουν την ικανοποίηση των πελατών, τη μείωση των δαπανών, τη βελτίωση της ασφάλειας και των λειτουργιών, αλλά και να εμπλουτίσουν την εμπειρία των χρηστών, μεταξύ άλλων.

Για παράδειγμα, ο retailer μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα από τις εφαρμογές ΙοΤ για καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, προβλέποντας τι μπορεί να επιθυμούν βάσει των παρελθόντων αγορών τους, προσφέροντας επί τόπου εκπτώσεις και βελτιώνοντας το customer service. Για εργοστασιακούς χώρους, οι εφαρμογές ΙοΤ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη προληπτικών προγραμμάτων συντήρησης, προσφέροντας τη δυνατότητα ανίχνευσης σχετικά με το πότε οι επιδόσεις μιας μηχανής διαφοροποιούνται από την καθορισμένη λειτουργία, ώστε να απαιτείται συντήρηση.

Η λίστα με τις πιθανές χρήσεις είναι κυριολεκτικά ατελείωτη, αν και υπάρχει σε όλες κάτι κοινό: συγκεκριμένα, η συλλογή πολλαπλών δεδομένων από πολλούς αισθητήρες και έξυπνες συσκευές και η χρήση τους χάριν της βελτίωσης του business.

Πολλές ΙοΤ εφαρμογές βασίζονται σε πόρους του cloud για την υπολογιστική ισχύ, για την αποθήκευση δεδομένων και το application intelligence που παράγει τα business insights. Εντούτοις, δεν είναι πάντοτε σκόπιμη η αποστολή του συνόλου των δεδομένων που παράγονται από τους αισθητήρες και τις συσκευές απευθείας στο cloud, για λόγους που σχετίζονται με το bandwidth, το latency και τις ρυθμιστικές απαιτήσεις. Σε αυτό ακριβώς το σημείο υπεισέρχεται η αναγκαιότητα του Edge Computing, το οποίο ενισχύει τα οφέλη που προέρχονται από το ΙοΤ, όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Το οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού

Θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσουμε πως, παρότι το Edge Computing φέρνει την ΙΤ υποδομή ξανά μέσα στην επιχείρηση, δεν αναιρεί το cloud, αλλά συνυπάρχει με αυτό. Συγκεκριμένα, λειτουργεί συμπληρωματικά σε ένα υβριδικό ΙΤ περιβάλλον. Από την άλλη, ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από όλα-σε-ένα λύσεις Edge Computing χωρίς να χρειάζεται να επενδύσουν σε υποδομές επικοινωνιών που απαιτεί μια full cloud προσέγγιση. Το Edge Computing βοηθάει τις επιχειρήσεις να εισέλθουν στον κόσμο της ψηφιακής μεταμόρφωσης και της χρήσης των εφαρμογών του ΙοΤ για να βελτιώσουν τη εμπειρία των πελατών και τη λειτουργική αποτελεσματικότητά τους, ενώ ταυτόχρονα ανακαλύπτουν νέες δυνατότητες κερδοφορίας.

Βελτίωση της εμπειρίας πελατών

Οι πελάτες βλέπουν εφαρμογές του ΙοΤ παντού γύρω τους. Το digital signage βελτιώνει την εμπειρία τόσο στο retail όσο και στον κλάδο των συγκοινωνιών. Στον εργοστασιακό κλάδο το προσωπικό συντήρησης χρησιμοποιεί εφαρμογές augmented reality, προκειμένου να συντηρήσει περίπλοκες μηχανές και συσκευές. Ταυτόχρονα οι πελάτες μπορούν να διεκπεραιώσουν τις περισσότερες από τις τραπεζικές εργασίες τους από το τηλέφωνο, αλλά και να παρακολουθούν τις συσκευές παροχής υγείας από μακριά. Οι εφαρμογές ΙοΤ κάνουν ευκολότερη τη ζωή των ανθρώπων, ανεξαρτήτως επαγγέλματος.

Βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας

Οι εφαρμογές ΙοΤ θα βοηθήσουν στη βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας σε θέματα όπως η προληπτική συντήρηση όλων των ειδών μηχανημάτων και εξοπλισμού, είτε σε εργοστασιακά περιβάλλοντα είτε σε data centers, ώστε να επιλυθούν ζητήματα προτού προκαλέσουν downtime. Το RFID tracking θα βοηθήσει τους retailers στη διαχείριση του inventory και στην αποφυγή απωλειών, ενώ θα επιτρέψει στους παρόχους υγείας να παρακολουθούν τον ακριβό εξοπλισμό, όπως είναι οι υπολογιστές και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Οι πόλεις χρησιμοποιούν εφαρμογές ΙοΤ για να παρακολουθούν τις διασταυρώσεις με κίνηση και για να ελέγχουν τα φανάρια κυκλοφορίας ώστε να μειώσουν τα μποτιλιαρίσματα. Στην πραγματικότητα, η βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας είναι πιθανόν ο βασικότερος λόγος για τον οποίο οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν εφαρμογές ΙοΤ.

Ανάπτυξη νέων ροών εσόδων

Δεν είναι τυχαίο πως ολοένα και περισσότεροι κλάδοι αναπτύσσονται βασιζόμενοι στην τεχνολογία του ΙοΤ. Οι επιχειρήσεις logistics μπορούν να προσφέρουν νέες υπηρεσίες, βασισμένες στην ικανότητά τους να παρέχουν σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για την κατάσταση αλλά και το πού βρίσκονται τα containers και κατά πόσον ο κλιματισμός δουλεύει ως όφειλε. Οι προληπτικές υπηρεσίες συντήρησης που αποδεικνύονται πολύτιμες για τους πελάτες, συνεπάγονται επίσης νέα έσοδα για τους κατασκευαστές και τους παρόχους service. Οι πάροχοι υγείας μπορούν πλέον να προσφέρουν υπηρεσίες “ψηφιακού νοσοκομείου”, οι οποίες περιλαμβάνουν απομακρυσμένο έλεγχο συσκευών και ανάλυση.

Είναι ουσιώδες για τους συνεργάτες να κατανοήσουν, πρώτα οι ίδιοι και στη συνέχεια οι πελάτες τους, πως βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα εποχή ψηφιακής μεταμόρφωσης που ευνοεί εκείνους που είναι έτοιμοι να αποτολμήσουν το επόμενο βήμα στο Edge Computing, ώστε να μην μείνουν πίσω στις εξελίξεις.

Οι προκλήσεις του Edge

Προκειμένου όμως να αντιληφθεί μια επιχείρηση τα οφέλη που υπόσχονται οι εφαρμογές του ΙοΤ, προϋποθέτει πως τα Edge Data Centers θα διαθέτουν τις επιδόσεις και την αξιοπιστία που απαιτούν οι εφαρμογές. Αυτό παρουσιάζει κάποιες προκλήσεις, μιας και τα Edge Data Centers μπορούν να βρεθούν κυριολεκτικά παντού: σε ένα server room, σε ένα γραφείο με υπαλλήλους ή σε ένα κατάστημα λιανικής γεμάτο με πελάτες και εργαζομένους.

Ανεξάρτητα από το σημείο εγκατάστασης, εφόσον χρειάζεται να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία και οι επιδόσεις των Edge Data Centers πρέπει να τηρηθούν τρεις βασικές προϋποθέσεις: Απομακρυσμένη διαχείριση, ταχεία και σταθερή ανάπτυξη και φυσική ασφάλεια.

Απομακρυσμένη διαχείριση και υπηρεσίες

Τα περισσότερα Edge Data Centers έχουν ελάχιστο ή καθόλου προσωπικό on-site για τη διαχείρισή τους, είτε πρόκειται για απομακρυσμένο κατάστημα είτε για κάποιον retailer με εκατοντάδες καταστήματα. Στις περιπτώσεις αυτές, η δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης και service των edge υποσυστημάτων είναι κρίσιμη. Η συντήρηση χρειάζεται να είναι προληπτική, ώστε να εξασφαλίσει πως δεν θα προκύψουν ζητήματα downtime, μειώνοντας το κόστος των κλήσεων για service. Μια πλατφόρμα διαχείρισης βασισμένη στο cloud που εκμεταλλεύεται τις έξυπνες εφαρμογές analytics μπορεί να αποδειχθεί αποτελεσματική λύση.

Τυποποιημένες και ταχείες υλοποιήσεις

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού των Edge Data Centers που θα αποκτήσουν πολλές επιχειρήσεις, είναι σημαντικό να υλοποιούνται με τυποποιημένο, επαναληπτικό και ταχύτατο τρόπο. Η εναλλακτική, δηλαδή οι ad hoc IT υλοποιήσεις, δημιουργούν έναν εφιαλτικό σενάριο, τόσο για την ταχύτητα υλοποίησης όσο και για τη διαρκή διαχείριση.

Η λύση στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνει τη χρήση αρχιτεκτονικής αναφοράς που εξασφαλίζει σταθερότητα σε κάθε edge υλοποίηση. Οι αρχιτεκτονικές αυτές προϋποθέτουν ένα βασικό επίπεδο συσκευών και υπηρεσιών, ενώ επιτρέπουν κάποια ποικιλία ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε ξεχωριστού location.

Τα προκατασκευασμένα, modular micro data centers αποτελούν συχνά μια καλή λύση για τα Edge Data Centers. Περιλαμβάνουν την επιθυμητή ισχύ και την υποδομή ψύξης, καθώς και το software διαχείρισης. Είναι όλα ήδη ενσωματωμένα και προεγκατεστημένα σε κάποιο rack ή περίβλημα, έτοιμα να υποδεχτούν τον εξοπλισμό του ΙΤ, ο οποίος τυπικά εγκαθίσταται από έναν IT solution provider ή systems integrator. Κάποια micro data centers είναι εξάλλου πιστοποιημένα από τους κορυφαίους κατασκευαστές converged και hyperconverged εξοπλισμού ΙΤ, κάτι που εξασφαλίζει τις κορυφαίες επιδόσεις και την αξιοπιστία τους.

Φυσική ασφάλεια

Τα Edge Data Centers μπορεί να είναι τοποθετημένα σε server rooms αλλά και σε ντουλάπες, γραφεία κ.ο.κ. Ακόμα κι αν βρίσκονται σε εξειδικευμένους χώρους δεν είναι απαραίτητα ασφαλή. Αυτό σημαίνει πως η edge υποδομή είναι ανοιχτή σε τυχαίες ζημιές, επιθέσεις από κακόβουλους παράγοντες, αλλά και αμέλεια από εργαζομένους με καλές προθέσεις που έχουν άγνοια κινδύνου.

Η παροχή φυσικής ασφάλειας έχει τρεις προϋποθέσεις:

• Παρακολούθηση του φυσικού χώρου, χρήση αισθητήρων που καταγράφουν τα επίπεδα θερμοκρασίας και υγρασίας, ενώ ανιχνεύουν περιβαλλοντικές αλλαγές που προκαλούνται από φωτιά, καπνό, πλημμύρα κ.λπ.

• Έλεγχο του χώρου, ώστε να εξασφαλιστεί πως μόνο εγκεκριμένο προσωπικό έχει πρόσβαση στην edge υποδομή.

• Φύλαξη του χώρου με τη χρήση ήχου και video, με καταγραφή, ώστε να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου πρόσβασης.

Αυτές οι τρεις προϋποθέσεις είναι οι κυρίαρχες μεταξύ όσων συμμετείχαν σε πρόσφατη έρευνα της IDC, σχετικά με το ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις όσον αφορά τις edge υλοποιήσεις. Τα θέματα ασφάλειας, παρακολούθησης και ελέγχου πρόσβασης στον φυσικό χώρο απασχολούν τους 5 στους 6 από τους συμμετέχοντες στην έρευνα σχετικά με το Edge Computing, και είναι κάτι που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι συνεργάτες.

Η αγορά του Edge Computing

Σύμφωνα με έρευνα της Allied Market Research, το μέγεθος της αγοράς του Edge Computing είχε αξία 1.734,8 εκατομμύρια δολάρια το 2018 και υπολογίζεται να αγγίξει τα 16.556,6 εκατομμύρια έως το 2025, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 32,8% από το 2018 έως το 2025.

Όσον αφορά τα συγκεκριμένα segments, το solution segment κυριαρχεί στη συνολική αγορά του Edge Computing τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να παραμείνει κυρίαρχο κατά τη διάρκεια της προαναφερθείσας περιόδου. Η ανάπτυξη του segment αυτού οφείλεται κυρίως στην αύξηση του αριθμού των έξυπνων συσκευών και στην εξοικονόμηση bandwidth της μεταφοράς των μη ουσιωδών δεδομένων από τα data centers στις κεντρικές cloud πλατφόρμες.

Το segment των μεγάλων επιχειρήσεων είχε τα μεγαλύτερα έσοδα στην αγορά του Edge Computing τα πρόσφατα χρόνια. Η εισροή δεδομένων με τη μορφή έξυπνων οχημάτων, μηχανών και άλλων συσκευών ΙοΤ έχουν δώσει περαιτέρω ώθηση στην αγορά του Edge Computing μεταξύ των μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο κλάδος του ΙΤ και των τηλεπικοινωνιών κυριάρχησε στη συνολική αγορά τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να είναι υπεύθυνος για τα υψηλότερα έσοδα στην αγορά του Edge Computing κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η υιοθέτηση του Edge Computing από τον κλάδο αυτόν οφείλεται κυρίως στην αυξημένη ανάγκη για την προσφορά των προϊόντων ταχύτερα στους πελάτες τους. Επιπλέον, ο κλάδος του retail αναμένεται να γνωρίσει τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.

Η αγορά ανά segment

Η παγκόσμια αγορά Edge Computing διαχωρίζεται βάσει components, εφαρμογών, μεγέθους επιχειρήσεων, κάθετων αγορών και περιοχής. Όσον αφορά τα components, κατηγοριοποιείται σε υπηρεσίες και λύσεις, ενώ στις εφαρμογές βάσει connected αυτοκινήτων, έξυπνων δικτύων, παρακολούθησης κρίσιμων υποδομών, διαχείρισης κυκλοφορίας, παρακολούθηση περιβάλλοντος, augmented reality, ασφάλειας και παρακολούθησης κ.ά.

Σε σχέση με το μέγεθος των επιχειρήσεων, η κατηγοριοποίηση γίνεται σε μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ στις κάθετες αγορές η κατηγοριοποίηση γίνεται σε τομείς ενέργειας και κοινής ωφέλειας, κυβερνητικό και δημόσιο τομέα, υγειονομική περίθαλψη, μεταποιητική βιομηχανία, μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, μεταφορές, λιανικό εμπόριο, τηλεπικοινωνίες και πληροφορική, μεταξύ άλλων. Τέλος, βάσει περιοχής, η αγορά του Edge Computing επικεντρώνεται στη Βόρειο Αμερική, Ευρώπη, Ασία/ Ειρηνικό και LAMEA.

Στην παγκόσμια αγορά κυριαρχούν βασικοί παίκτες όπως είναι οι Amazon Web Services (AWS), AT&T, Cisco Systems, Dell, Fujitsu, Huawei, IBM, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Microsoft, Nokia και άλλοι.

Παράγοντες επιρροής

Στη συνέχεια εξετάζουμε κάποιες από τις τρέχουσες και μελλοντικές τάσεις που καθορίζουν τη συνολική ελκυστικότητα της αγοράς αυτής. Στους παράγοντες που θεωρούνται καθοριστικοί για την αγορά του Edge Computing κατά την εξεταζόμενη περίοδο συμπεριλαμβάνονται οι ακόλουθοι:

• Η αύξηση παγκοσμίως του φορτίου της cloud υποδομής και η αύξηση του αριθμού των έξυπνων εφαρμογών αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες της ανάπτυξης της αγοράς Edge Computing.

• Επιπρόσθετα, το Edge Computing θα βοηθήσει τις εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο στην ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί, κάτι που αποτελεί σημαντικό παράγοντα που οδηγεί τη ζήτηση της αγοράς. Εντούτοις, οι δαπάνες συντήρησης ίσως αποτελέσουν προσωρινή τροχοπέδη της ζήτησης.

• Τέλος, η έλευση του δικτύου 5G και οι και οι πολυάριθμες λύσεις ΙοΤ αναμένεται να παρέχουν μεγάλες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της αγοράς τα επόμενα χρόνια.

Αύξηση φορτίου στην cloud υποδομή

Το Edge Computing είναι εκείνο το είδος του cloud computing που φέρνει την αποθήκευση δεδομένων πιο κοντά στην τοποθεσία που είναι απαραίτητο. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές πλατφόρμες cloud computing που ενσωματώνουν δυνατότητες αποθήκευσης και επεξεργασίας σε ένα και μόνο data center, το Edge Computing προωθεί τη διαχείριση της επεξεργαστικής ισχύος δεδομένων στις edge συσκευές. Επιπρόσθετα, χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις στο ΙοΤ και στα 4G/5G, ολοένα και περισσότερες εξυπνότερες και ΑΙ συσκευές συνδέονται στο Internet καθημερινά. Ο τεράστιος όγκος δεδομένων που παράγεται από όλες αυτές τις έξυπνες συσκευές πιέζει τα όρια της cloud υποδομής, με αποτέλεσμα μεγάλο βάρος στο cloud center. Αυτός ο φόρτος προκαλεί περαιτέρω ζητήματα συμφόρησης δικτύου και καθυστέρησης κατά την επεξεργασία των δεδομένων μεταξύ των συσκευών και του cloud, γεγονός που εξηγεί τη ζήτηση του Edge Computing.

Υποστήριξη εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο

Ο βασικός παράγοντας που ισχυροποιεί την απαίτηση για Edge Computing είναι το γεγονός πως υποστηρίζει εφαρμογές πραγματικού χρόνου στην ανάλυση και την επεξεργασία συλλογής δεδομένων από ποικίλες συσκευές και αισθητήρες, στο άκρο του δικτύου. Οι παραδοσιακές πλατφόρμες cloud computing είναι ικανές να παρέχουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, αν και υπολείπονται σε ταχύτητα, εξαιτίας προβλημάτων καθυστέρησης. Για παράδειγμα, οι voice assistants χρησιμοποιούνται για την επίλυση requests στο cloud, κάτι που περιλαμβάνει πολυάριθμες διαδικασίες όπως αναγνώριση φωνής, συμπίεση και αποσυμπίεση δεδομένων κ.ο.κ. Η ολοκλήρωση όλων αυτών των διεργασιών δημιουργεί ζητήματα καθυστερήσεων και στη συνέχεια αργοπορημένα αποτελέσματα.

Αντιθέτως, οι edge application services μειώνουν τον όγκο των δεδομένων, την κίνηση και την απόσταση, με αποτέλεσμα μικρότερες καθυστερήσεις και δαπάνες μετάδοσης, και επομένως ταχύτερα αποτελέσματα.

Εδραίωση του δικτύου 5G

Οι συνεχείς εξελίξεις στον χώρο των δικτύων 5G και η εξέλιξή τους αναμένεται να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την αγορά του Edge Computing. Ο αριθμός των συνδεδεμένων συσκευών αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά με την εδραίωση του 5G. Επιπρόσθετα, οι συνδεδεμένες συσκευές και τα δίκτυα 5G αναμένεται να προσθέσουν τεράστιο βάρος δεδομένων στα data centers, με αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη ζήτηση για bandwidth και χαμηλότερο latency.

Το συμπέρασμα για τους συνεργάτες είναι πως ο καθένας από τους παράγοντες που περιγράψαμε, αλλά και συνολικά, θα δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης για την αγορά αυτή. Είναι επομένως ουσιώδες να κατανοήσουν, πρώτα οι ίδιοι και στη συνέχεια οι πελάτες τους, πως βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα εποχή ψηφιακής μεταμόρφωσης που ευνοεί εκείνους που είναι έτοιμοι να αποτολμήσουν το επόμενο βήμα στο Edge Computing, ώστε να μην μείνουν πίσω στις εξελίξεις!


Σύμφωνα με έρευνα της Allied Market Research, το μέγεθος της αγοράς του Edge Computing είχε αξία 1.734,8 εκατομμύρια δολάρια το 2018 και υπολογίζεται να αγγίξει τα 16.556,6 εκατομμύρια έως το 2025, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 32,8% από το 2018 έως το 2025.


Source 
Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.