.

Οι παράγοντες επιτυχούς αποθήκευσης Video στα συστήματα βίντεο-επιτήρησηςΕίναι γεγονός ότι οι τεχνολογίες των συστημάτων βίντεο-επιτήρησης εξελίσσονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα οι κάμερες ασφαλείας να έχουν πετύχει πολύ υψηλά επίπεδα απόδοσης, με βάση το κριτήριο της ανάλυσης που υποστηρίζουν. Το γεγονός αυτό έχει επιφέρει υψηλότερες απαιτήσεις στο θέμα της αποθήκευσης των αρχείων βίντεο και κατ’ επέκταση των δυνατοτήτων χωρητικότητας των αποθηκευτικών μέσων.

Ακόμα και με το σύγχρονο πρότυπο συμπίεσης τεχνολογίας H.265, που πραγματικά μειώνει αισθητά τον όγκο των αρχείων που λαμβάνουν οι κάμερες, η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας επιτήρησης με κάμερες ανάλυσης επιπέδου 4K ultra-HD, μπορεί να αυξήσει τις απαιτήσεις αποθήκευσης, πάνω από 280% σε σχέση με τις συμβατικές κάμερες. Το γεγονός αυτό από μόνο του, αποδεικνύει τη σημαντικότητα της βέλτιστης διαχείρισης της αποθήκευσης βίντεο και τον τρόπο με τον οποίο οι εγκαταστάτες και οι τελικοί χρήστες θα πρέπει να δώσουν έμφαση σε αυτό το τομέα. Θα πρέπει δηλαδή όσοι σχεδιάζουν μια πλατφόρμα επιτήρησης να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους την αρχιτεκτονική αποθήκευσης δεδομένων, ώστε η χωρητικότητα των συστημάτων τους, να είναι επαρκή για τις επικρατούσες ανάγκες, αλλά και για τις μελλοντικές απαιτήσεις. Στο σχεδιασμό αυτό θα πρέπει μεταξύ άλλων, να λαμβάνεται ως κριτήριο και οι πολιτικές που προβλέπονται για το χρόνο διατήρησης των δεδομένων, βάση των απαιτήσεων της κάθε επιχείρησης, αλλά και των διατάξεων που προβλέπονται από τους κανονισμούς για τη προστασία των δεδομένων.

Για τη βέλτιστη λοιπόν διαχείριση της αποθήκευσης βίντεο στις εγκαταστάσεις βιντεο-επιτήρησης, οι εγκαταστάτες, οι integrator αλλά και οι τελικοί πελάτες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 5+1 βασικούς παράγοντες τους οποίους αναδεικνύει το παρόν άρθρο.


Προσαρμογή στις εφαρμογές βιντεο-επιτήρησης

Μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι η αποθήκευση βίντεο για εφαρμογές ασφάλειας και ειδικά επιτήρησης, είναι απλά ένας ακόμα συνηθισμένος τύπος εγγραφής δεδομένων σε σκληρούς δίσκους. 

Όμως δεν είναι έτσι!

Η αποθήκευση δεδομένων, στην περίπτωση της βίντεο-επιτήρησης, δεν έγκειται απλά και μόνο στις εγγραφές στους σκληρούς δίσκους, αλλά και σε πολλές παραμέτρους που θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Ειδικά για μια πλατφόρμα βίντεο-επιτήρησης μεγάλου μεγέθους, η διαδικασία αποθήκευσης μπορεί να συνιστά ένα ολοκληρωμένο σύστημα από μόνο του. Όλοι τα αποθηκευτικά μέσα δεν είναι λοιπόν ίδια και η βαθιά κατανόηση των ιδιαίτερων συνθηκών των εγκαταστάσεων βίντεο-επιτήρησης, με κριτήριο τον όγκο των δεδομένων που καταγράφονται και τους χρόνους διατήρησης, είναι κρίσιμη για να διασφαλιστεί ότι θα γίνει σωστή επιλογή του μέσου και συνολικά η λειτουργία της αποθήκευσης θα λειτουργεί αποτελεσματικά. Εκτός από την επιλογή και τη χρήση των σωστών λύσεων αποθήκευσης, προσαρμοσμένων στις ειδικές ανάγκες βίντεο-επιτήρησης, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι κατασκευαστές των σκληρών δίσκων μπορούν να παρέχουν τεκμηριωμένες εγγυήσεις, ότι ο εξοπλισμός τους μπορεί προσαρμοστεί με το καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις αυτών των εφαρμογών. Αναζητήστε λοιπόν αυτή την τεκμηρίωση και σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και τις πιστοποιήσεις που προσφέρουν οι κατασκευαστές.


Ανθεκτικότητα και επεκτασιμότητα

Η διασφάλιση της ακεραιότητας ενός συστήματος αποθήκευσης, δηλαδή μιας λύσης που θα έχει ελάχιστες πιθανότητες αστοχίας υλικού, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και ζωτικής σημασίας, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε σε ότι αφορά τον τομέα βίντεο επιτήρησης. Η φύση του υλικού αποθήκευσης, είναι γενικά ευάλωτη σε αστοχίες που συμβαίνουν αναπόφευκτα κάποιες φορές. Η διακοπή λειτουργίας μιας συσκευής είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί για πολλούς και διάφορους λόγους. Στο τομέα της ασφάλειας όμως δεν είναι αποδεκτή!

Η αστοχία ενός υλικού αποθήκευσης μπορεί να επιφέρει μια αλληλουχία πολύ αρνητικών επιπτώσεων στην ομαλή λειτουργία συνολικά του συστήματος ασφάλειας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να εντοπίσουμε αυτές τις τυχόν αστοχίες υλικού, από την αρχή και να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά και οριστικά. Η αξιολόγηση σχετικά με τα αποθηκευτικά μέσα που προβλέπεται για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος βίντεο-επιτήρησης, θα πρέπει να εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στο κατά πόσο το εκάστοτε σύστημα μπορεί να καταγράφει τα δεδομένα των εικόνων και της ροής βίντεο, χωρίς διακοπές και προβλήματα και παράλληλα, ο χρήστης ή διαχειριστής του συστήματος, θα μπορεί να έχει πάντα πρόσβαση σε ζωντανό βίντεο. Εξίσου σημαντικό είναι όλα τα αρχεία που έχουν εγγραφεί στο παρελθόν και αποθηκεύονται στο μέσο, να προστατεύονται και να είναι προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή. Όλα τα παραπάνω ανήκουν σε αυτό που ονομάζουμε ανθεκτικότητα του μέσου αποθήκευσης και είναι πολύ κρίσιμο για όλες τις ολοκληρωμένες λύσεις βίντεο επιτήρησης.

Με την πάροδο του χρόνου είναι πολύ πιθανόν να υπάρξουν μεγαλύτερες απαιτήσεις αποθήκευσης από ένα σύστημα βίντεο-επιτήρησης ακολουθώντας μια πιθανή επέκταση της εγκατάστασης. Αυτή η επέκταση δεν είναι υποχρεωτικό να περιορίζεται μόνο στο γεωγραφικό σημείο της εγκατάστασης, αλλά να επεκτείνεται και σε άλλες τοποθεσίες. Το μόνο σίγουρο είναι, ότι ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί επιπρόσθετος αποθηκευτικός χώρος. Ο σχεδιασμός του συστήματος με πρόβλεψη για τις μελλοντικές απαιτήσεις, είναι ένα σημαντικό στοιχείο για αποδοτική επένδυση. Οπότε κατά την επιλογή του συστήματος διαχείρισης και αποθήκευσης βίντεο-επιτήρησης θα πρέπει να απαντηθούν τα εξής ερωτήματα: Ποιος είναι ο αριθμός των καμερών τώρα και ποιος θα είναι ο αριθμός αυτός στο μέλλον; – Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται να διατηρούνται τα βίντεο που καταγράφονται; – Τί θα συμβεί σε περίπτωση όπου η επέκταση υλοποιηθεί σε χρόνο μικρότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις;


Cyber ​​Security

Στον σημερινό συνδεδεμένο κόσμο, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο έχει γίνει μέρος της καθημερινής ζωής μας, γι ‘αυτό και είναι επιτακτική ανάγκη να εξετάζουμε αν η λύση αποθήκευσης που επιλέγουμε για τις εγκαταστάσεις βιντεο-επιτήρησης μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις προστασίας από ηλεκτρονικές απειλές. Στο λειτουργικό σύστημα κάθε ολοκληρωμένης λύσης βίντεο επιτήρησης αλλά και τις υποδομής που συνδέεται, υπάρχουν ρυθμίσεις που ένας διαχειριστής θα πρέπει να προσαρμόσει, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η συσκευή αποθήκευσης, αλλά και ο server, το δίκτυο και άλλα επιμέρους σημεία, προστατεύονται απόλυτα από κυβερνοεπιθέσεις – όσο είναι εφικτό αυτό!

Είναι πολύ σημαντικό -από τη στιγμή που ένα σύστημα αποθήκευσης συνδέεται στο διαδίκτυο- να υπάρχει η κατάλληλη μέριμνα και τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του δικτύου από ενδεχόμενες ψηφιακές απειλές. Αν σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα βίντεο επιτήρησης δεν ληφθούν τα μέτρα που χρειάζονται σε όλα τα επιμέρους κομμάτια του, τότε ακόμα και ένα να μείνει ευάλωτο θα αποτελέσει τον ασθενέστερο κρίκο, στον οποίο ο επίδοξος κυβερνοεγκληματίας θα επιτεθεί. Επίσης θα ήταν χρήσιμο να ξέρουμε αν οι συσκευές έχουν υποβληθεί σε δοκιμές διείσδυσης (penetration testing). Θα πρέπει λοιπόν να εξετάζεται από τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές, αν τα συστήματα τους ακολουθούν τα πρότυπα ασφάλειας στο κυβερνοχώρο και καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφάλειας από ψηφιακές επιθέσεις. Το ίδιο ισχύει και για τη προστασία των δεδομένων σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) που ισχύει στην Ευρώπη και όχι μόνο και συνιστά μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι διαχειριστές των συστημάτων βίντεο-επιτήρησης αλλά και οι εγκαταστάτες χειρίζονται τα καταγεγραμμένα αρχεία βίντεο.

Δυναμική απόδοση στη μεταφορά δεδομένων

Η κατανόηση της απόδοσης στη μεταφορά δεδομένων και ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει τη συνολική λειτουργία ενός συστήματος αποθήκευσης σε μια πλατφόρμα βίντεο-επιτήρησης, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Όταν αναφερόμαστε σε μια συσκευή αποθήκευσης, η απόδοση αυτή βασίζεται στα πόσα δεδομένα μπορεί να διαχειριστεί ένας server και συνήθως εκφράζεται σε Mbps. Αυτό φαίνεται αρχικά απλό και εύκολο στην κατανόηση, αλλά μπορεί να γίνει και πιο περίπλοκο κατά την επιλογή προϊόντων από τον εγκαταστάτη. Η πολυπλοκότητα αυτή, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός, ότι οι κατασκευαστές των συστημάτων συχνά προβάλουν ως χαρακτηριστικό τη μεταφορά δεδομένων συνολικά.

Για παράδειγμα, ένας εγκαταστάτης βλέποντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά, μπορεί να υποθέσει ότι ένας server που υποστηρίζει ταχύτητα μεταφοράς 2.000 Mbps, σημαίνει ότι μπορεί και να καταγράψει δεδομένα με απόδοση 2.000 Mbps. Αλλά αυτό μπορεί να είναι πλασματικό, καθώς δεν λαμβάνει υπόψη την επίδραση της ταυτόχρονης ροής ζωντανού βίντεο σε ένα κινητό τηλέφωνο, στο δίκτυο ή σε κάποιο τοπικό υπολογιστή για παράδειγμα που μπορεί να συμβαίνει παράλληλα. Εάν ο κατασκευαστής δεν προσδιορίσει με σαφήνεια τις δυνατότητες εγγραφής και ζωντανής αναπαραγωγής του εν λόγω server, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν οι πραγματικές επιδόσεις. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να προσπαθούμε να διακρίνουμε κατά πόσο η απόδοση της ταχύτητας της μεταφοράς δεδομένων μιας λύσης είναι εγγυημένη και σε ποιο επίπεδο. Η πρόσθετη λεπτομέρεια για το αν το χαρακτηριστικό της απόδοσης της μεταφοράς δεδομένων, αφορά την αναπαραγωγή, την εγγραφή και τη ζωντανή απεικόνιση ή τη συνολική απόδοση, κάνει τη διαφορά!

Συνολικό κόστος λύσης

Ένας ακόμα παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, προκειμένου ένας εγκαταστάτης να εξετάσει τις επιλογές των λύσεων αποθήκευσης που έχει για ένα σύστημα βίντεο επιτήρησης είναι το συνολικό κόστος του συστήματος που προκύπτει και συνήθως είναι πέρα από το κόστος του hardware, του softwate και άλλων στοιχείων του συστήματος. Πολλές φορές η επιλογή βάσει αποκλειστικά και μόνο του κόστους της μεμονωμένης συσκευής οδηγεί σε λανθασμένες επιλογές που μακροπρόθεσμα θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τον τελικό χρήστη. Για αυτό τον λόγο θέλει προσοχή. Ίσως θα πρέπει απλώς να γίνεται μεγαλύτερη διερεύνηση στις απαιτήσεις του χρήστη, ώστε αν δεν χρειάζεται κάποιες λειτουργίες να επιλέγει συσκευή με μικρότερες δυνατότητες, πάντα όμως από επώνυμους κατασκευαστές. Πολλές φορές, οι εγκαταστάτες και οι τελικοί πελάτες δεν συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν αρκετοί επιπλέον παράγοντες που προσθέτουν επιπλέον κόστος σε μια συνολική πλατφόρμα ασφάλειας πέρα από του απαιτούμενου εξοπλισμού. Για παράδειγμα, ένα έργο μπορεί να απαιτήσει πρόσθετους διακομιστές ή λογισμικό διαχείρισης. Υπάρχουν επίσης συμβάσεις μακροχρόνιας συντήρησης που πρέπει να ληφθούν υπόψη καθώς και ανάγκες συνεχούς αξιολόγησης και ελέγχου που είναι απαραίτητοι για τη διαχείριση των συστημάτων αποθήκευσης. Η τρέχουσα συντήρηση πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη τις συνολικές δαπάνες του συστήματος. Το κόστος του υλικού είναι λοιπόν ένα πράγμα, αλλά υπάρχει και το συνολικό κόστος που συνδέεται με την τοποθέτηση αυτού του υλικού και σχετίζεται με το κατά πόσο ενσωματώνει τις απαραίτητες δικλείδες ασφάλειας για παράδειγμα ή χρειάζεται επιπρόσθετες μονάδες ή εφαρμογές.

Κατανόηση των αναγκών των πελατών!

Ίσως περισσότερο από όλους τους παράγοντες βέλτιστης διαχείρισης της αποθήκευσης βίντεο στα συστήματα ασφάλειας είναι η βαθιά κατανόηση των αναγκών των πελατών σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και υλοποίησης ενός έργου.

Στην πραγματικότητα, ο συνδυασμός όλων αυτών των παραπάνω παραγόντων σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις του πελάτη και της εκάστοτε εγκατάστασης, μπορεί να οδηγήσει στην επιτυχία μιας λύσης αποθήκευσης.Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.