.

Το cloud computing άρρηκτα συνδεδεμένο με την καινοτομία και τις έξυπνες τεχνολογίεςΚαθώς διανύουμε το 2020, οι εκτιμήσεις, οι προβλέψεις και οι σκέψεις για την τεχνολογία είναι παντού. Αλλά όταν πρόκειται για την τεχνολογία του cloud, έχουμε μια ελαφρώς διαφορετική αντίληψη. Επειδή το cloud computing έχει γίνει τόσο συνυφασμένο με την καθημερινή μας ύπαρξη, το να μιλάμε για το μέλλον του ως αυτόνομη τεχνολογία, δεν έχει πάντα νόημα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι καμία άλλη τεχνολογία δεν έχει δει τόσο γρήγορη υιοθέτηση τόσο στον τομέα των επιχειρήσεων, όσο και από την πλευρά των καταναλωτών. 

Μετασχηματισμός της κοινωνίας

Ποιο είναι το μέλλον της κοινωνίας μας; Με τι μοιάζει και τι έχει να κάνει το cloud με αυτό; Το cloud θα αποτελέσει τεράστια κινητήρια δύναμη για τον εκσυγχρονισμό των πόλεων, των χώρων εργασίας, των θεσμών και των ανθρώπων, διότι θα παρέχει την ψηφιακή υποδομή των αυριανών έξυπνων πόλεων (όπου εκτιμάται ότι το 68% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ζει μέχρι το 2050). 

Οι πόλεις μας γίνονται εξυπνότερες, αλλά κάθε νέα συνδεδεμένη συσκευή δημιουργεί δεδομένα, τα οποία πρέπει να αποθηκεύονται και να αναλύονται. Θα είναι δυνατή μόνο η υποστήριξη της συνδεδεμένης τεχνολογίας σε αυτή την κλίμακα, με συνδυασμό τεχνολογίας άκρων (edge) και του cloud computing. Με αυτή την ψηφιακή υποδομή σε λειτουργία, έξυπνοι ανελκυστήρες και χώροι στάθμευσης, αυτοκίνητα χωρίς οδηγούς και μη επανδρωμένα ταξί, τρένα και μετρό, αγροκτήματα και σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα αποτελέσουν μέρος του λειτουργικού ιστού της καθημερινής μας ζωής. 

Το cloud θα υποστηρίξει επίσης αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη και θα τις βοηθήσει να προσαρμοστούν σε νέες πλατφόρμες όπως η φορητότητα (mobility). Για παράδειγμα, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη, (A.I.) έχει ήδη βρει το δρόμο της σε κινητά τηλέφωνα, καθώς αυτές οι συσκευές περιέχουν πολλά αδόμητα δεδομένα, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματα κειμένου και φωτογραφίες, η ανάλυση των αδόμητων δεδομένων απαιτεί χρόνο και επεξεργαστική ισχύ, που τα περισσότερα smartphones δεν διαθέτουν τοπικά. Με το cloud να τροφοδοτεί τις υπολογιστικές συσκευές, μπορούμε να αναμένουμε ότι τα τηλέφωνά μας θα γίνουν ακόμα πιο έξυπνα. 

Μετασχηματισμός των επιχειρήσεων. Άρση των εμποδίων στην καινοτομία 

Το cloud έχει καταστεί απαραίτητο για τις επιχειρήσεις. Ένας από τους βασικούς λόγους για αυτό, είναι ο τρόπος με τον οποίο επηρέασε την καινοτομία. Χωρίς την ανάγκη για υλικές υποδομές και το λειτουργικό κόστος και το κόστος εργασίας που τις συνοδεύει, η τεχνολογία cloud καταργεί τα τυπικά οικονομικά εμπόδια στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι μικρότερες επιχειρήσεις που παραδοσιακά δυσκολεύονται να καταλήξουν στην αρχική επένδυση που απαιτείται για τις υλοποιήσεις εσωτερικής εγκατάστασης, μπορούν να έχουν πρόσβαση στη νέα τεχνολογία μέσω μοντέλων παράδοσης cloud.

Εν τω μεταξύ, το cloud έχει επίσης μειώσει τους κινδύνους που συνδέονται με τις επενδύσεις. Τα δαπανηρά και μη ευέλικτα συμβόλαια ενδέχεται να αποτελέσουν εμπόδιο για πολλές μικρότερες εταιρείες. Η επεκτασιμότητα του cloud computing σημαίνει ότι οι προσφορές μπορούν να αναπτυχθούν ή να συρρικνωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας, συμβάλλοντας στη διαχείριση του κόστους και του οικονομικού κινδύνου. Αυτά τα ευέλικτα μοντέλα που βασίζονται στο cloud θα συνεχίσουν να αυξάνονται σε δημοτικότητα, με τις προβλέψεις να αναφέρουν ότι μέχρι το τέλος του 2020, όλες οι νέες εταιρείες και το 80% των παλαιότερων προμηθευτών θα προσφέρουν επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε συνδρομή [1] .

Το cloud computing ενθαρρύνει επίσης την καινοτομία, επειδή η ταχύτητά του διευκολύνει τον πειραματισμό με νέες ιδέες καθώς το feedback μπορεί να συγκεντρωθεί γρήγορα. Εάν μια στρατηγική δεν λειτουργεί, μπορεί να διορθωθεί γρήγορα. Αυτό επιτρέπει στις επιχειρήσεις να καινοτομούν πιο ελεύθερα. Εν τω μεταξύ, εάν οι επιχειρήσεις εντοπίζουν ευκαιρίες στην αγορά, μια υποδομή cloud τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται και να αξιοποιούν αυτές τις ευκαιρίες ταχύτερα. Με τόσες ευκαιρίες στο cloud, οι επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να μεταβάλλονται, με την παγκόσμια αγορά δημόσιων υπηρεσιών cloud να έχει αυξηθεί κατά 17,5% μόνο το 2019, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις μείωσης [2].

Η επιρροή στις πληροφορίες

Στο επίκεντρο κάθε επιχείρησης βρίσκεται η πληροφορία. Ο τρόπος με τον οποίο έχουμε πρόσβαση σε αυτήν, το πως την αξιοποιούμε και τη μοιραζόμαστε, συνδέεται στενά με το πόσο επιτυχημένος μπορεί να είναι οποιοσδήποτε οργανισμός. Και εδώ είναι που το cloud έχει πραγματικά επιδράσει σημαντικά. Χάρη στο cloud, οι εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις δεν είναι πλέον "δεμένοι"στο γραφείο και μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και να συνεργάζονται σε έργα από οπουδήποτε στον κόσμο, σε πραγματικό χρόνο. Αυτό έφερε την επανάσταση στα επιχειρηματικά μοντέλα. Για παράδειγμα, η ευρωπαϊκή εταιρεία Open Desk, ανεβάζει σχέδια επίπλων στο cloud και επιτρέπει στους πελάτες να κατεβάζουν τα σχέδια και να αναθέτουν σε έναν τοπικό κατασκευαστή να τα κατασκευάζει στην περιοχή τους. Αυτό μειώνει το κόστος αποστολής και απογραφής, μειώνοντας παράλληλα το αποτύπωμα άνθρακα της εταιρείας. 

Οι πλατφόρμες που βασίζονται στο cloud επέτρεψαν επίσης στις επιχειρήσεις να είναι πιο αποτελεσματικές. Καθώς οι οργανισμοί μεγαλώνουν τείνουν να γίνονται όλο και πιο σιλό, με τις ομάδες να εξελίσσοuν ιδιοσυγκρασιακούς τρόπους εργασίας και τρόπους ανταλλαγής πληροφοριών. Το Cloud βοηθά τις εταιρείες να γεφυρώσουν το χάσμα, επιτρέποντας σε όλους τους εργαζόμενους να έχουν πρόσβαση σε ένα μέρος για όλα όσα χρειάζονται. Αυτό καθιστά επίσης πιο απλή τη δημιουργία δια-εταιρικών ροών εργασίας, όπου πριν οι εργαζόμενοι διπλασιάζαν ή έχαναν τα έγγραφα καθώς προχωρούσαν.

Κατακλυσμός δεδομένων

Ένα παράδοξο όλων αυτών είναι ότι, όσο περισσότερο χρησιμοποιούμε λύσεις cloud, τόσο περισσότερο τις χρειαζόμαστε. Ο λεγόμενος "κατακλυσμός δεδομένων" μπορεί να αποδοθεί στο πόσο έχουμε πρόσβαση σε υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud στην καθημερινή μας ζωή. Χρησιμοποιώντας online συστήματα, κοινωνική δικτύωση, κοινή χρήση βίντεο, καταγραφή της ροής της κυκλοφορίας, συνεργασία με τους συναδέλφους - όλα αυτά προσθέτουν τεράστιες ποσότητες δεδομένων που παράγει κάθε άτομο και κάθε επιχείρηση, χωρίς μάλιστα να υπολογίζουμε τα δεδομένα που δημιουργούνται από τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, και τους οργανισμούς στην εκπαίδευση, στην επιστήμη και το στρατό. Όλες αυτές οι πληροφορίες απαιτούν υπολογιστική ισχύ για τη διαχείριση, την αποθήκευση και την ανάλυσή τους – για την οποία χρειαζόμαστε το cloud.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το να μιλάμε για το μέλλον του cloud είναι τόσο εσφαλμένο – αυτό για το οποίο πρέπει πραγματικά να μιλάμε είναι το μέλλον της κοινωνίας και το μέλλον των επιχειρήσεων. Το μέλλον των πόλεων μας, των χώρων εργασίας και των θεσμών μας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογία του cloud και αυτό θα επιβεβαιώνεται συνεχώς, καθώς όλο και περισσότερες υπηρεσίες λειτουργούν εγγενώς στο cloud και οι ψηφιακές υποδομές γίνονται πιο προηγμένες. Δεν αρκεί να λέμε ότι το μέλλον του cloud οδεύει προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αντιθέτως, θα ήταν πιο σωστό να γίνουν προβλέψεις για το μέλλον της ανθρωπότητας, της κοινωνίας και των επιχειρήσεων και πώς η τεχνολογία του cloud θα αναδειχθεί για να ανταποκριθεί σε αυτές τις προκλήσεις. 

Του Σωτήρη ΠαπαχρηστόπουλουΔιευθύνων Σύμβουλος της Canon Ελλάδας

[1] https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2019/12/20/customer-lifetime-value-and-the-subscription-economy/#34ccc8c36402
[2] https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-04-02-gartner-forecasts-worldwide-public-cloud-revenue-to-g

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.