.

Οι 10 κορυφαίες τάσεις της τεχνολογίας που θα επαναπροσδιορίσουν τον κόσμο μετά τον COVID-19Η πανδημία Covid-19 έχει διαταράξει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Η εργασία από το σπίτι είναι η νέα πραγματικότητα για πολλές επιχειρήσεις, καθώς αγωνίζονται να λειτουργήσουν σε αυτούς τους αβέβαιους καιρούς. Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια διεξάγουν τα μαθήματά τους διαδικτυακά, ώστε να καταφέρουν να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών τους. Η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι ο νέος κανόνας στα super market και οι εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου κάνουν παραδόσεις με συγκεκριμένο πρωτόκολλο μέτρων ασφαλείας, λόγω του Covid, στους πελάτες τους.

Σε αυτήν τη νέα πραγματικότητα, η τεχνολογία των επικοινωνιών προσφέρει λύσεις για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις προκλήσεις που επιφέρει η πανδημία. Παρακάτω, περιγράφω μερικές από τις τεχνολογικές τάσεις στον τομέα των επικοινωνιών που είναι έτοιμες να επαναπροσδιορίσουν τον κόσμο μετά τον Covid-19.

#1 - Εικονικά meetings

Με ​​την καραντίνα και τους περιορισμούς στα ταξίδια, οι προσωπικές συναντήσεις και οι «συνομιλίες» πρέπει να επαναπροσδιοριστούν. Η βιομηχανία θα βιώσει μια αύξηση στα εικονικά meetings. Ήδη, εφαρμογές όπως το Zoom και το Google Meet έχουν δει μια ξαφνική έξαρση στους χρήστες. Από συναντήσεις με μόνο 4-5 συμμετέχοντες έως τεράστια διεθνή σεμινάρια και συνέδρια με χιλιάδες συμμετέχοντες, όλοι έχουν ήδη μετακινηθεί στο διαδίκτυο. Αυτή η τάση είναι πιθανό να συνεχιστεί στον κόσμο μετά τον Covid, όσο ο κόσμος διατηρεί τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης

#2 - Διαδικτυακή εκπαίδευση

Μετά την καραντίνα, ένα μεγάλο κομμάτι του ακαδημαϊκού τομέα συνδέθηκε στο διαδίκτυο. Σχολεία, πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά κέντρα διεξάγουν πλέον διαδικτυακά μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι εξειδικευμένες εφαρμογές εκπαίδευσης έχουν σημειώσει τεράστια ανάπτυξη καθώς οι μαθητές μαθαίνουν από τα κινητά τους τηλέφωνα. Μερικά πανεπιστήμια έχουν πραγματοποιήσει μέχρι και διαδικτυακές εξετάσεις. Αναμένεται ότι ορισμένες από αυτές τις τάσεις θα συνεχιστούν και μετά την περίοδο του Covid. Πολλά πανεπιστήμια και σχολικά εκπαιδευτικά συμβούλια έχουν συστήσει στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, να προσπαθήσουν να κάνουν ένα μέρος του προγράμματος σπουδών τους στο διαδίκτυο, ακόμα και όταν τα πράγματα επανέλθουν στην κανονικότητα.

#3 - 5G

Με την αυξανόμενη ζήτηση για ταχύτερα και υψηλότερα δίκτυα εύρους ζώνης, λόγω της απομακρυσμένης εργασίας, το 5G που είναι το δίκτυο επόμενης γενιάς που έχει σχεδιαστεί με μία αρχιτεκτονική ”Βασισμένη στις υπηρεσίες” ενδέχεται να υιοθετηθεί πιο γρήγορα. Το 5G παρέχει μεγαλύτερη ποιότητα υπηρεσιών με βάση το δίκτυο «Slice», το οποίο εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο τύπο υπηρεσιών, όπως IoT, εφαρμογές χαμηλού λανθάνοντος χρόνου κ.λπ. Για παράδειγμα, για μια περίπτωση χρήσης απομακρυσμένης χειρουργικής, όπου η χαμηλή καθυστέρηση είναι μια κρίσιμη παράμετρος, το 5G μπορεί να αποδώσει καλύτερα από τις τρέχουσες λύσεις δικτύωσης.

#4 - Κοινόχρηστο Φάσμα

Οι τάσεις της τεχνολογίας καθιστούν σαφές ότι σε έναν κόσμο μετά τον Covid, θα παρακολουθείται και θα καταναλώνεται περισσότερο περιεχόμενο σε κινητές συσκευές, είτε με τη μορφή τηλεδιάσκεψης για μια συνάντηση, για ένα διαδικτυακό μάθημα είτε με τη μορφή βίντεο για ψυχαγωγία. Ακόμη και πριν από την πανδημία, το βίντεο καταλάμβανε πάνω από το 70% του περιεχομένου που μεταδίδονταν μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Αυτό θα αυξηθεί εκθετικά στον κόσμο μετά τον Covid και θα επιβαρύνει τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας που δεν έχουν σχεδιαστεί για να χειρίζονται τέτοιο φορτίο.

Για να αποφευχθεί η συμφόρηση του δικτύου και να βελτιωθεί η εμπειρία των χρηστών, οι εταιρείες επικοινωνιών θα χρησιμοποιούν το ”Κοινόχρηστο” φάσμα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι επιλογών κοινόχρηστου φάσματος. Το δυναμικό κοινόχρηστο φάσμα όπως τα TVWS, CBRS παρέχουν πρόσθετη κάλυψη και ικανότητα παροχής συνδεσιμότητας σε μη συνδεδεμένο πληθυσμό. Μπορούμε επίσης να έχουμε κοινή χρήση φάσματος μεταξύ δύο διαφορετικών δικτύων - όπως τα δίκτυα Broadband και Broadcast. Ένα τέτοιο παράδειγμα κοινόχρηστου φάσματος είναι η μετάδοση 5G της Saankhya Labs. Πρόκειται για μια καινοτομία μετάδοσης δεδομένων 5ης γενιάς που αποτελεί σύγκλιση του ραδιοφωνικού και του ευρυζωνικού φάσματος

#5 - Επικοινωνία με βάση την AI/ML

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και η Μηχανική Μάθηση (AI/ML) θα διαδραματίσουν αυξημένο ρόλο στις λύσεις επικοινωνίας του μέλλοντος. Όταν γίνεται επικοινωνία χρησιμοποιώντας το κοινόχρηστο φάσμα, τα συστήματα AI/ML θα παρακολουθούν συνεχώς το φορτίο στα διάφορα δίκτυα. Με βάση τον τύπο δεδομένων, το φορτίο του δικτύου και τον αριθμό των χρηστών, τα συστήματα AI/ML μπορούν να βοηθήσουν τα δίκτυα να αποφασίσουν να επιλέξουν τις βέλτιστες παραμέτρους για την παράδοση περιεχομένου - Για παράδειγμα: τα δίκτυα μπορούν να αποφασίσουν να αλλάξουν τη μετάδοση από το ένα φάσμα στο άλλο σε πραγματικό χρόνο. Αυτά τα συστήματα, θα βοηθήσουν σημαντικά στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών.

#6 - Εικονικοποίηση

Με περισσότερα δεδομένα να μεταδίδονται, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας θα πρέπει να αυξήσουν τις υποδομές του δικτύου για να υποστηρίξουν αυτόν τον μεγάλο όγκο δεδομένων. Η αύξηση των φυσικών υποδομών είναι πολύ δαπανηρή, οπότε πολλοί πάροχοι θα επιλέξουν την εικονικοποίηση, έτσι ώστε να μειώσουν τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα. Για παράδειγμα, η εικονικοποίηση RAN υιοθετείται από πολλούς χειριστές δικτύων και διαχωρίζει τις λειτουργίες δικτύου από το hardware. Αυτό δίνει επεκτασιμότητα, ελαστικότητα και οδηγεί σε ένα πιο ευέλικτο, γρήγορο και οικονομικό δίκτυο. Η εικονικοποίηση θα οδηγήσει επίσης στον διαχωρισμό και τις ανοιχτές αρχιτεκτονικές δικτύων. Έτσι δίνεται επίσης η δυνατότητα για καινοτομία και σε νεότερους παίκτες να παρέχουν τεχνολογία αιχμής για καλύτερη διαχείριση των δικτύων.

#7 - Επαρχιακή Ευρυζωνικότητα

Ο Covid-19 άλλαξε τα δημογραφικά στοιχεία των πόλεων. Η καραντίνα και η μετέπειτα απώλεια θέσεων εργασίας προκάλεσε την αντίστροφη μετανάστευση από τις πόλεις στα χωριά. Δεν είναι βέβαιο πόσοι από όσους έφυγαν θα επιλέξουν να επιστρέψουν μόλις περάσει ο φόβος πανδημίας. Ωστόσο, προβλέπεται ότι ο πληθυσμός των μεταναστών θα χρειαστεί κάποιες από τις ανέσεις της πόλης, όπως η 24ωρη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Η συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο μέσω κινητού και οι πολλές ευκαιρίες που αυτή ανοίγει θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ζήτηση για σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο και σε επαρχιακές περιοχές - για τα πάντα, από τις υπηρεσίες της κυβέρνησης και την τηλε-εκπαίδευση, μέχρι την τηλε-ιατρική και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πολλές καινοτόμες ασύρματες τεχνολογίες μπορούν να παρέχουν γρηγορότερες και οικονομικά αποδοτικές εναλλακτικές λύσεις στην τρέχουσα λύση οπτικού δικτύου για γρήγορη ανάπτυξη της συνδεσιμότητας σε ολόκληρη τη χώρα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η τεχνολογία Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης με βάση το IEEE802.22, η οποία χρησιμοποιεί το αχρησιμοποίητο φάσμα UHF και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη δικτύου μεσαίων και πολύ απομακρυσμένων περιοχών.

#8 - Λύσεις IoT

Υπήρξε μία μεγάλη έξαρση των «έξυπνων» συσκευών που συνδέονται στο Διαδίκτυο. Μετά τον Covid-19, ως αποτέλεσμα των κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης, θα υπάρξει μεγαλύτερη ανάπτυξη σε αυτές τις συσκευές. Θα δούμε τη χρήση των «έξυπνων» συσκευών σε «έξυπνα» σπίτια. Για παράδειγμα, τα «έξυπνα» ψυγεία θα μετράνε το απόθεμα και θα παραγγέλνουν τα απαραίτητα είδη από το διαδίκτυο. Τέτοιες «έξυπνες» συσκευές θα απαιτούν τακτικές αναβαθμίσεις λογισμικού που θα μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου. Οι εταιρείες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το δίκτυο 5G για να μεταδώσουν έναν κώδικα αναβάθμισης λογισμικού σε όλες τις συσκευές τους, καθιστώντας το οικονομικά αποδοτικό, μειώνοντας παράλληλα τη συμφόρηση στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

#9 - Απομακρυσμένοι Αισθητήρες και Λύσεις Παρακολούθησης

Η μεγάλη μείωση στα ταξίδια, θα οδηγήσει τελικά σε πολλαπλασιασμό των απομακρυσμένων αισθητήρων και των λύσεων παρακολούθησης. Αυτοί οι αισθητήρες και οι συσκευές παρακολούθησης θα εγκατασταθούν σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως γεωργικές εκτάσεις, εγκαταστάσεις πετρελαίου, απομακρυσμένα εργοστάσια και αποθήκες, ορυχεία κ.λπ. Θα μπορούν να ελέγχονται και να παρακολουθούνται από μια κεντρική τοποθεσία. Οι λύσεις Σταθερής Ασύρματης Πρόσβασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή σύνδεσης μεταξύ της κεντρικής θέσης και των απομακρυσμένων θέσεων.

#10 - Δορυφορικές λύσεις παρακολούθησης στοιχείων

Σε πολλά μέρη της χώρας όπου η συνδεσιμότητα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας είναι ασταθής, θα υπάρξει αύξηση στις λύσεις απομακρυσμένης παρακολούθησης στοιχείων. Αυτό συμβαίνει επειδή τα κινητά στοιχεία όπως τα τρένα, τα φορτηγά, τα αλιευτικά σκάφη κ.λπ. κινούνται συνεχώς σε αυτές τις περιοχές. Ελλείψει συνδεσιμότητας δικτύου κινητής τηλεφωνίας, η δορυφορική συνδεσιμότητα θα χρησιμοποιείται για την αποστολή και τη λήψη δεδομένων από μια κεντρική τοποθεσία ελέγχου

Όλες αυτές οι τάσεις δείχνουν ότι η τεχνολογία των επικοινωνιών θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός κόσμου μετά τον Covid-19.


Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.