.

Ψευδείς συναγερμοί και οπτική επαλήθευση μέσω βίντεοΤου Βλάση Αμανατίδη

Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα που έγινε και αφορούσε τις πωλήσεις συστημάτων ασφάλειας, το 23 % των συστημάτων οικιακού συναγερμού που πουλήθηκαν παγκοσμίως το 2017, ενσωματώνουν συνδυαστικά μιας κάποιας μορφής δυνατότητα οπτικής επιβεβαίωσης, μέσω βίντεο-κάμερας. Η τάση αυτή, δηλαδή ο συνδυασμός συστημάτων συναγερμού με λειτουργίες οπτικής επιβεβαίωσης μέσω βίντεο-κάμερας, με κύριο σκοπό τη μείωση των ψευδοσυναγερμών, αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο και να φτάσει μέχρι και το 32% σε μερίδιο αγοράς μέχρι το 2022.

Ανάλυση του φαινομένου των ψευδοσυναγερμών

Το φαινόμενο των εσφαλμένων συναγερμών αποτελεί διαχρονικά ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, που απασχολεί έντονα όλη τη βιομηχανία των συστημάτων συναγερμού και γενικότερα τον κλάδο ηλεκτρονικής παρακολούθησης και υπηρεσιών ασφάλειας. Έρευνες, καταδεικνύουν ότι ακόμα και σήμερα, ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό των σημάτων συναγερμού που φθάνουν στους Κεντρικούς Σταθμούς Λήψης, αφορά ψευδοσυναγερμούς. Γενικότερα, η διαχείριση των εσφαλμένων συναγερμών, κοστίζει αρκετά στους παρόχους των υπηρεσιών ασφάλειας, αλλά και στις αστυνομικές αρχές όταν αυτές καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα τέτοιο σήμα, μεταβαίνοντας στον χώρο από όπου προήλθε προκειμένου να επαληθεύσουν το λόγο που ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Η κατανάλωση πόρων -ανθρώπινων και τεχνητών- και η οικονομική επιβάρυνση για τη διαχείριση συμβάντων συναγερμού, που εντέλει αποδεικνύονται ότι είναι ψευδή, επιβαρύνει σε κάποιες χώρες οικονομικά ακόμα και τους τελικούς χρήστες, ανάλογα με τους τοπικούς κανονισμούς και τα πρόστιμα που προβλέπονται.

Για την καλύτερη διευθέτηση των ζητημάτων που οφείλονται στην άσκοπη ενεργοποίηση συναγερμών, η επαλήθευση βίντεο αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή, προσφέροντας μια αξιόπιστη απομακρυσμένη επιβεβαίωση της πηγής και της φύσης ενεργοποίησης του συναγερμού σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που συμβάλει στην ταχύτερη διαδικασία απόκρισης του χειριστή λήψης του σήματος. Οι εικόνες βίντεο από ένα χώρο που ενεργοποιήθηκε συναγερμός μπορούν να μεταφερθούν σε πραγματικό χρόνο στο κέντρο ελέγχου ή ακόμα και σε μια φορητή ή σταθερή συσκευή του χρήστη και αναλόγως οι επανδρωμένες δυνάμεις της ιδιωτικής ή δημόσιας δύναμης ασφάλειας, να επιχειρήσουν στο σημείο, χωρίς να σπαταλούν πολύτιμο χρόνο και πόρους. Η συνύπαρξη εγκατάστασης συναγερμού με κάμερες, επιτρέπει στις αρχές αλλά και της εταιρίες παροχής υπηρεσιών ασφάλειας να καθορίζουν την ιεράρχηση των ενεργειών τους. Να αντιδρούν δηλαδή άμεσα όταν υπάρχει πραγματική παραβίαση, ενώ να μην προχωρούν σε κάποια δράση, εφόσον τα στοιχεία που συλλέγουν δεν αποδεικνύουν παραβίαση του χώρου. Βέβαια για να μην προβούν σε κάποια ενέργεια θα πρέπει να είναι βέβαιοι παραπάνω από 100% ότι η ενεργοποίηση ενός συναγερμού δεν προήλθε από κάποιο περιστατικό ασφάλειας αλλά μια λάθος ενέργεια ή κάποιον άλλον παράγοντα από το φυσικό ή εσωτερικό περιβάλλον που δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο ρόλος των κεντρικών σταθμών, των εγκαταστατών και των αντιπροσώπων συστημάτων ασφάλειας – Απαιτήσεις και Ευκαιρίες

Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότεροι κεντρικοί σταθμοί προσφέρουν τη δυνατότητα επιλογής οπτικής επιβεβαίωσης μέσω βίντεο της εκάστοτε εγκατάστασης, ως μια επιπλέον υπηρεσία προς τους τελικούς πελάτες -είτε αφορά επαγγελματικούς χώρους είτε οικίες- με μια ανάλογη επιπλέον χρέωση, όπως είναι λογικό. Η υπηρεσία αυτή -για όσους από τους Κεντρικούς Σταθμούς προσφέρεται με αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα- παρέχει ένα δυνατό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μέσα σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών και σίγουρα ισχυροποιεί τους δεσμούς τους με τους πελάτες. Το πρώτο όμως κριτήριο για την ισχυροποίηση αυτών των δεσμών -εκτός από την άρτια και ποιοτική τεχνολογική υποδομή που επιτρέπει την αξιόπιστη υπηρεσία οπτικής επιβεβαίωσης- πρέπει να είναι σίγουρα η καλλιέργεια κλίματος απόλυτης εμπιστοσύνης μεταξύ τους.

Υπάρχουν δυο βασικές επιλογές για μια εταιρία που θέλει να προσφέρει μια αντίστοιχη λύση στους πελάτες της. Η μια επιλογή είναι μια πλατφόρμα που συνδυάζει ανεξάρτητο σύστημα συναγερμού με ένα ανεξάρτητο ολοκληρωμένο σύστημα με κάμερες βίντεο επιτήρησης σε μια εγκατάσταση που θα επιτρέπει τη διασύνδεση των δυο συστημάτων ή και τον απομακρυσμένο έλεγχο αυτών. Η άλλη επιλογή αφορά συσκευές 2 σε 1, δηλαδή ανιχνευτές κίνησης που ενσωματώνουν και κάμερα.

Οι λύσεις οπτικής επιβεβαίωσης συναγερμών μπορούν να δημιουργήσουν οφέλη και για τους εγκαταστάτες αλλά και τους αντιπροσώπους των συστημάτων που έχουν την ευκαιρία να προσφέρουν στους πελάτες τους ένα ευρύτερο φάσμα λύσεων. Η δυνατότητα φιλοξενίας των συστημάτων βίντεο επιτήρησης σε cloud υποδομές και η υποστήριξη δυνατότητας απομακρυσμένης παρακολούθησης των χώρων των τελικών χρηστών, ειδικά στα σημεία που υπάρχει εγκατεστημένο σύστημα συναγερμού, παρέχει σίγουρα μια προστιθέμενη αξία προς σε αυτούς. Σε κάθε περίπτωση οι συνεργασία μεταξύ των εγκαταστατών και των κεντρικών σταθμών παρακολούθησης και διαχείρισης σημάτων για την παροχή υπηρεσιών οπτικής επιβεβαίωσης των συναγερμών προς το πελάτες, αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη και ορθολογιστική επιλογή και για τους ίδιους τους πελάτες, αλλά και για τις εταιρίες αυτές. Και αυτό, γιατί οι τελικοί πελάτες θα έχουν ήσυχο το κεφάλι τους ότι κάποια εταιρία ηλεκτρονικής απομακρυσμένης παρακολούθησης, θα μπορεί πάντα να επιβεβαιώσει οπτικά ένα σήμα συναγερμού – κάτι που δεν είναι εφικτό να κάνουν οι ίδιοι οποιαδήποτε στιγμή. Οι εταιρείες -εγκατάστασης και ηλεκτρονικής παρακολούθησης- όπως προαναφέραμε θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν μια επιπλέον ιδιαίτερα χρήσιμη υπηρεσία που θα τους επιφέρει έσοδα από τις συνδρομές, αλλά και θα εξοικονομήσει πόρους από την βελτιστοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών ανταπόκρισης σε σήματα συναγερμού.

Λύσεις DIY και έξυπνου σπιτιού για αυτο-παρακολούθηση

Σε ότι αφορά τις λύσεις επιβεβαίωσης συναγερμών μέσω βίντεο, συναντάμε σήμερα στην αγορά και προτάσεις που ανήκουν στις κατηγορίες DIY – Do-It-YourSelf, έξυπνου σπιτιού αλλά και καταναλωτικών συσκευών βίντεο.

Σχετικά με τα προϊόντα DIY, που συνήθως είναι βιντεο-κάμερες καταναλωτικής κατηγορίας με IP τεχνολογία, επιτρέπουν στους χρήστες να παρακολουθούν το σπίτι τους λαμβάνοντας εικόνες απομακρυσμένα -για παράδειγμα στο κινητό τους τηλέφωνο- καθώς και να παρέχουν ειδοποιήσεις μέσω ενεργοποίησης συναγερμού για μια πιθανή παραβίαση του χώρου. Τα συστήματα αυτά μπορεί να είναι πιο φθηνά, όμως είναι αμφιλεγόμενης ποιότητας και από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια σταθερή σύνδεση με κάποιο κέντρο ελέγχου που λειτουργεί 24/7, δεν μπορούν να παρέχουν στον χρήστη την απαιτούμενη αξιοπιστία αφού είναι πολύ πιθανόν ο χρήστης να μην είναι σε θέση να λάβει το σήμα ειδοποίησης ή να μην μπορεί να δει εικόνες από το χώρου αν δεν έχει δυνατότητα σύνδεσης με Internet.

Η έννοια του Smart Ηome ή Smart Automation έχει πλέον καθιερωθεί ως τεχνολογική οικιακή υποδομή όπου σε αυτή υπάρχει φυσικά η δυνατότητα ενσωμάτωσης καμερών που θα επιτρέψουν την επαλήθευση ενός συμβάντος από τη στιγμή που ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός. Κάποιες από τις κάμερες που εντάσσονται στην ευρύτερη τεχνολογική υποδομή ενός έξυπνου σπιτιού, έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν και με άλλες σχετικές υποδομές, όπως για παράδειγμα το σύστημα πυρασφάλειας. Σε κάθε περίπτωση πολλές από τις υποδομές αυτές -ειδικά όταν προέρχονται από μεγάλους και επώνυμους κατασκευαστές- μπορούν να θεωρηθούν τεχνολογικά αξιόπιστες, αλλά και πάλι αν δεν συνδυαστούν με μια υπηρεσία απομακρυσμένης παρακολούθησης από κάποιο κέντρο ελέγχου, τότε ελλοχεύον οι ίδιοι κίνδυνοι που αναφέραμε και για τα συστήματα DIY. Το ίδιο ισχύει και για μια ποιοτική IP κάμερα που θα τοποθετηθεί σε ένα χώρο και θα παρέχει αυτο-έλεγχο και αυτόματη επαλήθευση από τον ίδιο το χρήστη, χωρίς κάποιο άλλο επιπλέον κόστος.

Τα εμπόδια για την ευρεία υιοθέτηση της οπτικής επιβεβαίωσης

Αν θέλαμε να παραθέσουμε κάποια σχετικά εμπόδια για την ευρύτερη αξιοποίηση των λύσεων οπτικής επιβεβαίωσης συναγερμού θα λέγαμε ότι το κόστος -ως συνήθως- είναι ένα από αυτά. Παρόλο που τα οφέλη από τον συνδυασμό και την ενοποίηση των συστημάτων συναγερμού με συστήματα οπτικής επιβεβαίωσης βίντεο είναι εμφανή, πολλοί τελικοί χρήστες -ιδιαίτερα εκείνοι του οικιακού τομέα- ενδέχεται να μην επιθυμούν να επωμιστούν το επιπλέον κόστος που προκύπτει από την αγορά συσκευών PIR που ενσωματώνουν κάμερες ή την αγορά ανεξάρτητων συστημάτων με συνδυαστικές λειτουργίες ή ακόμα και το επιπλέον κόστος της συνδρομής προς τους Κεντρικούς Σταθμούς που προκύπτει για την υπηρεσία οπτικής επιβεβαίωσης.
Επίσης ένα άλλο θέμα που προκύπτει είναι το ζήτημα της διασφάλισης της ιδιωτικότητας και ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Πολλοί είναι οι χρήστες που δεν νιώθουν άνετα γνωρίζοντας ότι μια εταιρία με κεντρικό σταθμό παρακολούθησης έχει τη δυνατότητα οπτικής πρόσβασης μέσω συστήματος βίντεο καμερών στο χώρο τους ακόμα και αν αυτό γίνεται μόνο σε περίπτωση ενεργοποίησης συναγερμού μέσω κατάλληλης ρύθμισης και σε καμία άλλη περίπτωση αν δεν το επιθυμούν. Επίσης από πολλούς εκφράζονται ανησυχίες για τη δυνατότητα κάποιος κακόβουλος χάκερ αποκτήσει πρόσβαση στο σύστημα δικτυακής παρακολούθησης.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι το συγκεκριμένο θέμα θα συνεχίσει να απασχολεί έντονα και τα επόμενα χρόνια τους τελικούς χρήστες, τους εγκαταστάτες, τους κατασκευαστές, τους προμηθευτές αλλά και τις εταιρίες διαχείρισης σημάτων συναγερμών και σίγουρα αναμένονται εξελίξεις προς την κατεύθυνση άμβλυνσης των όποιων επιφυλάξεων και διεύρυνσης των επιλογών που υπάρχουν σήμερα.

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.