.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων: Βιντεοεπιτήρηση και προσωπικά δεδομέναΔημοσιεύθηκαν στην ελληνική γλώσσα οι Κατευθυντήριες γραμμές 3/2019 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω βιντεοσυσκευών.

Όπως αναφέρει το Συμβούλιο, η εντατική χρήση βιντεοσυσκευών έχει αντίκτυπο στη συμπεριφορά των πολιτών.

Η εκτεταμένη εφαρμογή αυτών των εργαλείων σε πολλές πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας θα επιβαρύνει τον άνθρωπο στην προσπάθειά του να αποφευχθεί ο εντοπισμός συμπεριφοράς του η οποία θα μπορούσε να εκληφθεί ως παρατυπία.

Στην πράξη, οι τεχνολογίες αυτές μπορούν να περιορίσουν τη δυνατότητα των ανθρώπων να διατηρούν την ανωνυμία τους όταν μετακινούνται και χρησιμοποιούν υπηρεσίες, και γενικότερα τη δυνατότητά τους να περνούν απαρατήρητοι.

Οι επιπτώσεις για την προστασία των δεδομένων είναι τεράστιες.

Επιπλέον, πολλά εργαλεία χρησιμοποιούνται πλέον για την εκμετάλλευση των εικόνων που καταγράφονται από τις κάμερες και για τη μετατροπή των παραδοσιακών καμερών σε έξυπνες κάμερες.Μολονότι οι άνθρωποι μπορεί να νιώθουν άνετα με τη βιντεοεπιτήρηση που υπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό ασφαλείας, πρέπει ωστόσο να παρέχονται εγγυήσεις που θα διασφαλίζουν ότι η βιντεοεπιτήρηση δεν θα χρησιμοποιείται με αθέμιτο τρόπο για σκοπούς εντελώς διαφορετικούς ή μη αναμενόμενους για το υποκείμενο των δεδομένων (π.χ. για σκοπούς εμπορικής προώθησης, παρακολούθησης της απόδοσης εργαζομένων κ.λπ.).

Ο όγκος των δεδομένων που παράγονται μέσω της βιντεοσκόπησης, σε συνδυασμό με τα εν λόγω εργαλεία και τις τεχνικές, αυξάνουν τον κίνδυνο δευτερογενούς χρήσης των δεδομένων (είτε η χρήση αυτή συνδέεται με τον συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε το σύστημα είτε όχι), ή ακόμα και τον κίνδυνο αθέμιτης χρήσης των εν λόγω δεδομένων.

Οι γενικές αρχές του ΓΚΠΔ (άρθρο 5) θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται προσεκτικά υπόψη όταν διενεργείται βιντεοεπιτήρηση.

Τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης αλλάζουν σε πολλά επίπεδα τον τρόπο με τον οποίο επαγγελματίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα αλληλεπιδρούν σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους για σκοπούς ενίσχυσης της ασφάλειας, της λήψης δεδομένων ανάλυσης κοινού, της προβολής εξατομικευμένων διαφημίσεων κ.λπ.

Η βιντεοεπιτήρηση έχει γίνει ιδιαίτερα αποτελεσματική χάρη στην αυξανόμενη χρήση της «έξυπνης» ανάλυσης του βιντεοσκοπημένου υλικού. Ορισμένες από αυτές τις τεχνικές είναι περισσότερο παρεμβατικές (π.χ. σύνθετες βιομετρικές τεχνολογίες) και άλλες λιγότερο παρεμβατικές (π.χ. απλοί υπολογιστικοί αλγόριθμοι). Γενικά, τα άτομα δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να διατηρούν την ανωνυμία τους και να προστατεύουν την ιδιωτική τους ζωή.

Τα ζητήματα προστασίας των δεδομένων που εγείρονται σε κάθε κατάσταση συχνά διαφέρουν· το ίδιο ισχύει και για την ανάλυση των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν όταν χρησιμοποιείται η μία ή η άλλη τεχνολογία.

Πέρα από τα ζητήματα ιδιωτικότητας, υπάρχουν και κίνδυνοι που σχετίζονται με την πιθανή δυσλειτουργία αυτών των συσκευών και την μεροληψία που είναι δυνατό να επιφέρουν.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση, την αναγνώριση ή την ανάλυση προσώπων «συμπεριφέρεται» διαφορετικά, ανάλογα με την ηλικία, το φύλο και την εθνότητα του προσώπου που ταυτοποιείται. Δεδομένου ότι οι αλγόριθμοι λειτουργούν βασισμένοι σε διαφορετικά δημογραφικά στοιχεία, η μεροληψία στην αναγνώριση προσώπου απειλεί να ενισχύσει τις προκαταλήψεις της κοινωνίας.

Ως εκ τούτου, οι υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι η επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων που παράγονται από βιντεοεπιτήρηση είναι αντικείμενο τακτικής αξιολόγησης για τη συνάφεια και επάρκειά της όσον αφορά τις εγγυήσεις που παρέχονται.

Η βιντεοεπιτήρηση δεν είναι εξ ορισμού αναγκαία εφόσον υπάρχουν άλλα μέσα για την επίτευξη του υποκείμενου σκοπού. Στην αντίθετη περίπτωση, υπάρχει ο κίνδυνος να μεταβληθούν οι πολιτισμικοί κανόνες και επομένως να εδραιωθεί ως γενική αρχή η έλλειψη της ιδιωτικότητας.

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές έχουν σκοπό να προσφέρουν καθοδήγηση για το πώς πρέπει να εφαρμόζεται ο ΓΚΠΔ σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω βιντεοσυσκευών.

Τα παραδείγματα δεν είναι εξαντλητικά και η συλλογιστική που αναπτύσσεται στα περισσότερα από αυτά μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους πιθανούς τομείς χρήσης.

Δείτε αναλυτικά τις κατευθυντήριες γραμμές.

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.