.

Περιμετρική Ασφάλεια Εγκαταστάσεων – Το σχέδιο και τα φυσικά και τεχνητά μέσα

Για να προστατέψουμε σωστά τις εγκαταστάσεις, θα πρέπει να σχεδιάσουμε και να οικοδομήσουμε καλά την ασφάλεια της περιμέτρου. Στόχος μας εδώ είναι να κατανοήσουμε τις βασικές αρχές των συστημάτων ασφάλειας της περιμέτρο , των συνιστωσών που προκύπτουν και της σχετικής τεχνολογίας.


Βασίλειος Ταρνάρης*

 

 

Για να επιτύχουμε τον στόχο της ασφάλειας της περιμέτρου, θα εξετάσουμε τα εξής:
 • Τον αντικειμενικό στόχο της ασφάλειας.
 • Τη διαδικασία που χρησιμοποιείται για την οργάνωση και τον σχεδιασμό ενός Συστήματος Ασφαλείας.
 • Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων Συστημάτων Ασφαλείας.
Κανένα πρόγραμμα ασφαλείας δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό αν δεν βασίζεται σε μία σαφή αντίληψη των εξής τριών συνιστωσών:
 • Την πραγματική απειλή κατά της εγκατάστασης.
 • Την επιλογή του σωστού εξοπλισμού βάσει της απειλής.
 • Τους πόρους που πρόκειται να προστατευθούν.
Πρώτα, κατανοούμε το πρόβλημα και στη συνέχεια εξετάζουμε τις λύσεις.

Για να προσδιορίσουμε τη λύση που ανταποκρίνεται στο πρόβλημα της ασφάλειας θα πρέπει να εκτιμήσουμε τους εξής παράγοντες:
 • Την απειλή κατά των πόρων μας.
 • Την πιθανότητα οι απειλές αυτές να εξελιχθούν σε πραγματικά περιστατικά απώλειας.
 • Τις επιπτώσεις στις εγκαταστάσεις μας εάν σημειωθεί η ζημία.
Κανένας δεν γνωρίζει πότε θα επιτεθεί ο εχθρός. Έτσι, πρέπει να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι. Η προετοιμασία των σχετικών μέτρων αντιμετώπισης μπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει οποιοδήποτε επίπεδο προστασίας επιθυμούμε. Ωστόσο, τη σημερινή εποχή που οι προϋπολογισμοί είναι περιορισμένοι, οι σχεδιαστές της ασφάλειας είναι υποχρεωμένοι να τεκμηριώνουν το κόστος των Συστημάτων Ασφαλείας σε σχέση με το κόστος της ζημίας.

Εάν δαπανήσουμε ένα εκατομμύριο ευρώ για την προστασία ενός πόρου, η αξία του οποίου εκτιμάται στα 100.000 ευρώ, ενδέχεται να ξοδεύουμε λάθος τα χρήματά μας.

Βασικός στόχος του Συστήματος Ασφαλείας είναι ο έλεγχος της πρόσβασης ώστε ο εχθρός να μην μπορεί να φθάσει στους πόρους μας. Η διαδικασία αυτή ξεκινάει από το εξώτατο σημείο της ζώνης ελέγχου και απλώνεται σε όλη την έκταση της εγκατάστασης. Αυτή η διαδοχική προσέγγιση ή ασφάλεια σε βάθος αποτελείται από αλληλοϋποστηριζόμενες θέσεις με αυξανόμενο βαθμό προστασίας όσο πλησιάζουμε στην εγκατάσταση και στους πόρους μας.

Τρεις χωροταξικές διαστάσεις και ο βασικός στόχος της Ασφάλειας Περιμέτρου

Ένα καλό σχέδιο ασφαλείας λαμβάνει επίσης υπ’ όψιν τις τρεις χωροταξικές διαστάσεις.

Η πρώτη είναι το επίπεδο του εδάφους. Αυτή είναι η πιο συνηθισμένη διάσταση και αυτή έναντι της οποίας όλοι λαμβάνουν μέτρα προφύλαξης. Ωστόσο, όλες οι επιθέσεις δεν πραγματοποιούνται σ’ αυτή τη διάσταση.

Η δεύτερη διάσταση είναι ο αέρας πάνω από την εγκατάσταση.

Η τρίτη διάσταση είναι κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.

Για να προστατέψετε ολόκληρη την εγκατάσταση, θα πρέπει να αξιολογήσετε και τις τρεις διαστάσεις και να παρέχετε επαρκή μέτρα ασφαλείας. Οι εισβολείς θα προτιμήσουν την οδό της ελάχιστης αντίστασης. Εάν αυτό σημαίνει την εισβολή από ψηλά ή να σκάψουν για να μπουν στο συγκρότημα, θα πρέπει να αναπτύξουμε την κατάλληλη περιμετρική άμυνα.

Η αποτελεσματικότητα ενός Συστήματος Ασφαλείας είναι το άμεσο αποτέλεσμα τού πόσο καλά είναι σχεδιασμένο, εφαρμόζεται, επιθεωρείται και δοκιμάζεται. Στη συνέχεια, θα συζητήσουμε διάφορα στοιχεία που απαιτούνται για τον σωστό σχεδιασμό ενός Συστήματος Ασφαλείας. Για να προστατέψουμε σωστά τις εγκαταστάσεις μας, θα πρέπει να σχεδιάσουμε και να οικοδομήσουμε καλά τα συστήματά μας. Στόχος μας σ’ αυτή την ενότητα είναι να κατανοήσουμε τις βασικές αρχές των Συστημάτων Ασφαλείας περιμέτρου, των συνιστωσών της και της σχετικής τεχνολογίας. Για να επιτύχουμε τον στόχο αυτό, θα εξετάσουμε τα εξής:
 • Τον αντικειμενικό στόχο Συστήματος Ασφαλείας Περιμέτρου.
 • Τη διαδικασία που χρησιμοποιείται για την οργάνωση και το σχεδιασμό ενός Συστήματος Ασφαλείας Περιμέτρου.
 • Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφόρων Συστημάτων Ασφαλείας Περιμέτρου.
 • Την αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του Συστήματος.
 • Περιμετρικού Συναγερμού.

Κανένα πρόγραμμα ασφαλείας περιμέτρου δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό αν δεν βασίζεται σε μία σαφή αντίληψη των εξής τριών συνιστωσών:
 • Την πραγματική απειλή κατά της εγκατάστασης.
 • Την επιλογή του σωστού εξοπλισμού βάσει της απειλής.
 • Τους πόρους που πρόκειται να προστατευθούν.
Οπότε, προσδιορίζουμε τα αδύναμα σημεία του συστήματος, χρησιμοποιούμε σωστά αντίμετρα και εξετάζουμε πάντα το ενδεχόμενο αλλαγών.

Αφού ολοκληρωθεί η επιλογή του μέτρου αντιμετώπισης, οι ειδικοί της ασφάλειας θα πρέπει να συνεχίσουν και να εξετάσουν τρόπους βελτίωσης του συστήματος. Αυτή είναι η διαδικασία που εξασφαλίζει την προσαρμογή του συστήματος στις τρέχουσες απαιτήσεις. Θα πρέπει να συνεχίζουμε να εντοπίζουμε αδύναμα σημεία του συστήματος βάσει της συνεχώς μεταβαλλομένης απειλής. Ελέγχουμε συνεχώς εάν το αντίμετρο που επιλέξαμε ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας. Τέλος, αποτιμούμε εκ νέου την αξία του πόρου που προστατεύεται. Μία αύξηση της αξίας του μπορεί να απαιτεί μία αντίστοιχη αύξηση των μέτρων ασφαλείας, ή αντιστρόφως, μία μείωση της αξίας του μπορεί να απαιτεί μία αντίστοιχη μείωση των μέτρων ασφαλείας. Η διατήρηση της βέλτιστης δυνατής στάσης σε θέματα ασφαλείας είναι απαραίτητη για την ασφάλεια περιμέτρου.

Βασικός στόχος του Συστήματος Ασφαλείας Περιμέτρου είναι ο έλεγχος της πρόσβασης, ώστε ο εχθρός να μην μπορεί να φθάσει στους πόρους μας. Η διαδικασία αυτή ξεκινάει από το εξώτατο σημείο της ζώνης ελέγχου και απλώνεται σε όλη την έκταση της εγκατάστασης.

Αυτή η διαδοχική προσέγγιση ή ασφάλεια σε βάθος αποτελείται από αλληλοϋποστηριζόμενες θέσεις με αυξανόμενο βαθμό προστασίας όσο πλησιάζουν στην εγκατάσταση και στους πόρους μας. Αυτή η διαδοχική προσέγγιση ενσωματώνει πολλαπλά Συστήματα Ασφαλείας (το Περιμετρικό Σύστημα, το Σύστημα Ανίχνευσης Εισβολέων, το Προσωπικό Ασφαλείας, το Πρόγραμμα Επίγνωσης Ασφαλείας, το Σύστημα Επικοινωνιών, το Σύστημα Ελέγχου της Πρόσβασης, τις Λειτουργικές Διαδικασίες της Ασφάλειας, και την Επιχειρησιακή Ασφάλεια), τα οποία, όταν συνδυάζονται, παρέχουν ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Προστασίας στη ζωτική εγκατάστασή μας. Όλα αυτά τα συστήματα διασυνδέονται και αλληλοσυμπληρώνονται. Ο εισβολέας μπορεί να κατορθώσει να παρακάμψει το ένα σύστημα, αλλά κάποιο άλλο θα τον εντοπίσει. Ένα και μοναδικό φράγμα δεν παρέχει την ίδια προστασία όπως μία σειρά φραγμάτων, και κανένα αντίμετρο δεν είναι από μόνο του αρκετό.

Αναφέραμε, επίσης, ότι ο βασικός στόχος του Συστήματος Ασφαλείας Περιμέτρου είναι ο έλεγχος της πρόσβασης και ο εχθρός να μην μπορεί να φθάσει στους πόρους μας. Η τοποθέτηση περιμετρικών φραγμών θα πρέπει να έχει στόχο την επίτευξη πέντε βασικών λειτουργιών:
 • ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ. Ορίζει με σαφήνεια τα όρια της εγκατάστασης.
 • ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ. Καθοδηγεί ανθρώπους και οχήματα σε συγκεκριμένες εισόδους.
 • ΑΠΟΤΡΟΠΗ. Δίνει την εντύπωση της δυσκολίας.
 • Αποθαρρύνει την εύκολη πρόσβαση.
 • ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ. Καθυστερούν τους εισβολείς εάν επιχειρήσουν διείσδυση.
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ. Ανιχνεύουν τον εισβολέα πριν φθάσει στον πόρο.
Οι λειτουργίες αυτές επιτυγχάνονται με:
 • ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ. Φράκτες, τοίχοι, φραγμοί, πύλες, κλειδαριές.
 • ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ. Φράκτες, τοίχοι, φραγμοί, πύλες, ελικοειδείς διατάξεις.
 • ΑΠΟΤΡΟΠΗ. Φράκτες, τοίχοι, φραγμοί, πύλες, φυλάκια, τηλεοράσεις κλειστού κυκλώματος (Κ.Κ.Τ.), αισθητήρες, φωτισμός.
 • ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ. Φράκτες, τοίχοι, φραγμοί, πύλες, κλειδαριές.
 • ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ. Αισθητήρες, φύλακες.
Τύποι φραγμών

Οι τύποι φραγμάτων που χρησιμοποιούνται σε μία περίμετρο ασφαλείας είναι πολλοί. 
Περιλαμβάνουν:
Φυσικούς φραγμούς. Νερό, έδαφος και βλάστηση.
Φράκτες και τοίχους. Συρματοπλέγματα, πέτρινοι τοίχοι, φορητοί φραγμοί όπως αναχώματα Χέσκο, τσιμεντένιες ζαρντινιέρες, πασσαλάκια.
Πύλες.
Πόρτες.
Παράθυρα.
Δάπεδα.
Ανοίγματα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

Φυσικοί Φραγμοί

Ας εξετάσουμε μερικά παραδείγματα φυσικών φραγμών:

Υδάτινοι φραγμοί. Οι φυσικοί φραγμοί είναι τοπογραφικά χαρακτηριστικά, τα οποία βοηθούν στην παρακώλυση ή στην αποτροπή της πρόσβασης σε μία περιοχή.

Στους φυσικούς αυτούς φραγμούς μπορεί να περιλαμβάνονται το νερό, ιδιάζοντα χαρακτηριστικά του εδάφους, καθώς και η βλάστηση.

Θάμνοι. Όπως βλέπετε, αυτός ο φυτικός φραγμός εκμεταλλεύεται κάποια από τα όπλα της φύσης για την αποθάρρυνση ενός πιθανού εχθρού.

Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν επιλέγουμε τον χώρο, όπου θα τοποθετήσουμε τους φυτικούς φραγμούς. Προφανώς, οι πολύ πυκνοί θάμνοι ή πυκνές σειρές δένδρων, εμποδίζουν τις αμυντικές δυνάμεις να δουν αυτούς που προσεγγίζουν τον χώρο. Παρέχουν, επίσης, κάλυψη και κρυψώνες στους εισβολείς.

Αγκαθωτά φυτά. Αυτοί οι φυσικοί φραγμοί παρέχουν το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους, ωστόσο, σχεδόν ποτέ δεν αποτρέπουν πλήρως την εισβολή, θα ήταν σφάλμα να υποθέσουμε ότι ένας απότομος γκρεμός ή ένα έλος, από μόνο του, θα εμπόδιζε την είσοδο των εισβολέων. Η συντήρηση των φραγμών αυτών μπορεί επίσης να γίνει πολύ δαπανηρή όταν προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη διάβρωση, τις πλημμύρες, και να περιορίσουμε την υπερβολική βλάστηση.Περιμετρικοί Τεχνητοί Φραγμοί

Ο συνηθέστερος τεχνητός φραγμός είναι ο φράκτης από συρματόπλεγμα. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι ο φράκτης θα καθυστερήσει μόνο τον εισβολέα, δεν θα αποτρέψει για πάντα την είσοδό του. Όταν επιλέγουμε το είδος του υλικού που θα χρησιμοποιήσουμε, θα πρέπει να γνωρίζουμε ορισμένες βασικές προδιαγραφές του για να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητά του:
 • Ο φράκτης θα πρέπει να είναι ύψους 2,5 μέτρων και άνω.
 • Οι περισσότεροι φράκτες έχουν στο επάνω μέρος ένα προστατευτικό αποτελούμενο από τρεις σειρές τεντωμένο αγκαθωτό συρματόπλεγμα, με εξωτερική κλίση 45 μοιρών από το προστατευόμενο κτίριο. Η χρήση μεταλλικών ελασμάτων με καρφιά γύρω από το αγκαθωτό συρματόπλεγμα είναι άλλη μία επιλογή.
 • Τα ανοίγματα του πλέγματος δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα από πέντε τετραγωνικά εκατοστά.
 • Το συρματόπλεγμα θα πρέπει να υποστηρίζεται από σύρματα ή σιδηρόβεργες για να είναι καλά τεντωμένο.
 • Οι στύλοι θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος με τσιμέντο.
 • Η περιμετρική ελεύθερη ζώνη κατά μήκος του φράκτη και γύρω από οποιοδήποτε κτίριο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 17 μέτρα.
Ένας φράκτης από σύρμα με καρφιά είναι ένα καλό μέτρο καθυστέρησης ή μπορεί να χρησιμεύσει ως ψυχολογικό μέτρο αποτροπής για κάποιους εισβολείς. Το αγκαθωτό συρματόπλεγμα είναι ένας αποτελεσματικός περιμετρικός φραγμός.
 • Ο φράκτης θα πρέπει να μην απέχει περισσότερο από πέντε εκατοστά από το έδαφος.
 • Επειδή το χώμα στο κάτω μέρος του φράκτη μπορεί να υποστεί διάβρωση, το υλικό θα πρέπει να τοποθετηθεί κάτω από το έδαφος. Φροντίστε να προβλέψετε για μέτρα προστασίας κατά της διάβρωσης του εδάφους.
 • Η πάνω ράγα του υλικού θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αναρριχηθεί κάποιος. Αυτή η ράγα μπορεί να αφαιρεθεί, ωστόσο, θα πρέπει να προστεθεί ένα σύρμα το οποίο θα τεντώνει το υλικό.
 • Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε σύρματα με καρφιά σε κάθετη διάταξη.
Ελεύθερη Ζώνη – Οι ελεύθερες ζώνες είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος εντοπισμού κάποιου που επιχειρεί να εισβάλει στην εγκατάστασή μας. Κάποια πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε για τις ελεύθερες ζώνες είναι ότι οι ελεύθερες ζώνες περιφράσσονται και από τις δύο πλευρές, οι αγκαθωτές ταινίες είναι και αυτές ένα αποτελεσματικό μέσο αποτροπής και ότι έξω από τους φράκτες θα πρέπει να υπάρχουν αρκετές περιοχές ελευθέρων ζωνών.

Πέτρινοι Τοίχοι – Οι πέτρινοι τοίχοι χρησιμοποιούνται συχνά για να την περίφραξη κτιριακών εγκαταστάσεων και μπορούν να εμποδίσουν την απόπειρα εισβολής του αντιπάλου. Κάποια χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε πέτρινους τοίχους:
Η επιφάνειά τους θα πρέπει να είναι ομαλή και να μην παρέχει στηρίγματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναρριχηθεί κάποιος στον τοίχο.
 • Ο τοίχος θα πρέπει να έχει ύψος τουλάχιστον 2,5 μέτρα.
 • Η περιμετρική γραμμή θα πρέπει να έχει επικαλυπτόμενη διάταξη για να επιτρέπει την επιτήρηση της περιοχής μπροστά από τον τοίχο από το εσωτερικό της περιμέτρου.
 • Μπορούμε, επίσης, να τοποθετήσουμε στην κορυφή τους προστατευτικό με τρεις σειρές αγκαθωτό συρματόπλεγμα ή ταινία με καρφιά.
 • Εάν τοποθετηθούν παράθυρα, θα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με κάγκελα και συναγερμό.
 • Μεταξύ της περιμέτρου και οποιωνδήποτε εσωτερικών κτιρίων, θα πρέπει να υπάρχει μία ελεύθερη ζώνη 17 μέτρων.
Υπάρχουν διάφορα κινητά αντικείμενα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φράγματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται και τα φράγματα αναχωμάτων. Αυτά μπορούν να συναρμολογηθούν γρήγορα και να γεμιστούν με χώμα ή άμμο. Μπορούν να τοποθετηθούν σε ευθεία ή ελικοειδή διάταξη. Ένα πλεονέκτημά τους είναι ότι αφαιρούνται και μεταφέρονται εύκολα. Οι πύλες και οι είσοδοι, όπως και κάθε άνοιγμα σε ένα περιμετρικό φράγμα, είναι πάντα μία πιθανή απειλή κατά της ασφάλειας. Οπότε μειώνουμε τον αριθμό των πυλών στο ελάχιστο. Όπου είναι εφικτό, οι πεζοί και τα οχήματα θα πρέπει να εισέρχονται από διαφορετικές πύλες. Οι λωρίδες εισόδου και εξόδου των οχημάτων θα πρέπει να είναι ξεχωριστές. Θα πρέπει, επίσης, να υπάρχει πρόβλεψη ώστε τα οχήματα να μην μπορούν να εξέλθουν από την εγκατάσταση μέσω των λωρίδων εισόδου.

Η χρήση κινητών φραγμάτων βοηθάει επίσης στις λειτουργίες των πυλών. Αυτά επισύρουν κάποιο επιπλέον κόστος, αλλά παρέχουν μία καλή μέθοδο καθυστέρησης.

Περιμετρικά Φράγματα Οχημάτων – Στα άλλα κινητά αντικείμενα περιλαμβάνονται διάφορες τσιμεντοκατασκευές. Παρέχονται σε διάφορα μεγέθη και σχήματα. Κάποια μοιάζουν με πολύ μεγάλες ζαρντινιέρες, ενώ άλλα, είναι όπως τα πλαστικά στηθαία των οδών για την ρύθμιση της κυκλοφορίας τύπου Jersey. Και αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως γραμμικά φράγματα ή να το ποθετηθούν γύρω από την περιοχή της πύλης για την υποστήριξη του ελέγχου της πρόσβασης.

Αυτά τα κινητά φράγματα είναι φθηνά και μετακινούνται εύκολα. Παρ’ όλο που παρέχουν καλή άμυνα κατά της εισβολής οχημάτων, διαπερνούνται εύκολα και δεν καθυστερούν την πεζή κυκλοφορία.


Περίμετρος κτιρίων

Μέχρι τώρα μιλήσαμε κυρίως για την εξωτερική περίμετρο του συγκροτήματος. Ωστόσο, η περιμετρική προστασία περιλαμβάνει επίσης και την περίμετρο των κτιρίων. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η συνολική περίμετρος του κτιρίου περιλαμβάνει όλα τα ανοίγματα, τον τοίχο, τις οροφές, τις στέγες, τα δάπεδα, και το υπόγειο. Πρέπει οπωσδήποτε να θυμόμαστε τις τρεις χωροταξικές διαστάσεις που αναφέραμε νωρίτερα. Ο εχθρός μπορεί να μην επιτεθεί πάντα από το επίπεδο του εδάφους, έτσι θα πρέπει να προστατεύουμε όλα τα ανοίγματα που οδηγούν στο κτίριο μας. Οι στέγες ίσως είναι η πιο τρωτή περιοχή ενός κτιρίου. Οι κεκλιμένες στέγες είναι λιγότερο ελκυστικές στους εισβολείς επειδή οποιοσδήποτε βρίσκεται σε στέγη αυτού του τύπου γίνεται αντιληπτός από το έδαφος. Οι φεγγίτες, τα στόμια εξαερισμού, τα σημεία πρόσβασης των συνεργείων συντήρησης και καταπακτές παρέχουν εύκολη πρόσβαση στους εισβολείς.

Τα δάπεδα και οι οροφές μπορούν να παρέχουν εύκολη πρόσβαση στους χώρους μέσω των στομίων εξαερισμού, μηχανικών εισόδων και των αγωγών. Η σωστή χρήση συσκευών ανίχνευσης εισβολέων μπορεί να βοηθήσει σ᾿ αυτές τις περιοχές. Πρέπει να ελέγχουμε εάν υπάρχουν υπερυψωμένα δάπεδα ή υπόγειες δίοδοι στην εγκατάστασή μας. Πρέπει, επίσης, να ελέγχουμε εάν υπάρχουν Οικοδομικά υλικά. Η πιο συνηθισμένη προσέγγιση για την προστασία ενός κτιρίου είναι η προστασία των φυσιολογικών σημείων πρόσβασης, που είναι οι πόρτες και τα παράθυρα.

Τα παράθυρα συχνά παρέχουν εύκολη πρόσβαση σε οποιοδήποτε κτίριο εκτός και εάν ληφθούν ειδικά μέτρα. Οι υαλοπίνακες με μεταλλικό πλέγμα βοηθούν στην παροχή πρόσθετης προστασίας. Οι κλειδαριές έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές εάν η κάσα γύρω από το παράθυρο έχει σαπίσει ή δεν είναι εντοιχισμένη. Η ενσωμάτωση μεταλλικών πλεγμάτων και σχαρών στην κάσα του τοίχου παρέχουν μέγιστη ασφάλεια. Τα τυχόν ανοίγματα από τις εταιρείες Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, παρέχουν μία επιπλέον πιθανή πρόσβαση στους εισβολείς. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι υπόνομοι, και οι αεραγωγοί, οι σωλήνες ύδρευσης, και οι αγωγοί τηλεφώνων και εξαερισμού. Οποιοδήποτε άνοιγμα 10 ιντσών ή μεγαλύτερο θα πρέπει να ασφαλίζεται καλά με συγκολλημένες μπάρες ή μεταλλικό πλέγμα το οποίο έχει κτιστεί μέσα στην κάσα του τοίχου.

Οι εξωτερικές πόρτες είναι αδύναμη περιοχή. Εβδομήντα πέντε τοις εκατό όλων των διαρρήξεων περιλαμβάνουν την είσοδο μέσω της μπροστινής ή πίσω πόρτας.

Οι κούφιες πόρτες δεν προσφέρονται καθόλου για φράγματα προστασίας εφόσον σπάνε εύκολα. Οι πόρτες με υαλοπίνακες ανοίγουν εύκολα με μία κλοτσιά. Οι συμπαγείς ξύλινες πόρτες είναι οι πιο ακριβές, αλλά παρέχουν καλύτερη αντίσταση σε περίπτωση βιαίας εισβολής. Την καλύτερη προστασία προσφέρουν τα πλαίσια με μεταλλικό πλέγμα μεγάλου πάχους, όπου στηρίζεται μία μεταλλική πόρτα ασφαλείας καλυμμένη με μέταλλο. Έχετε υπ’ όψιν ότι η κάσα της πόρτας θα πρέπει να στηρίζεται τελείως μέσα στον τοίχο. Πολύ συχνά η κάσα της πόρτας είναι κατασκευασμένη από μαλακό ξύλο το οποίο εύκολα θρυμματίζεται, και μπορεί εύκολα να αποκολληθεί εάν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Οποιοδήποτε άνοιγμα 25 εκατοστών ή μεγαλύτερο θα πρέπει να ασφαλίζεται καλά με συγκολλημένες μπάρες ή μεταλλικό πλέγμα το οποίο έχει κτιστεί μέσα στην κάσα του τοίχου.

Φωτισμός Προστασίας και εξωτερικοί αισθητήρες

Ένα σωστά εγκαταστημένο σύστημα φωτισμού ασφαλείας μπορεί να είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό μέτρο αποτροπής. Ήδη από τον 17ο αιώνα, στο Λονδίνο και το Παρίσι είχαν εγκαταστήσει κάποια μορφή φωτισμού των οδών σε μία προσπάθεια αποτροπής διάπραξης εγκλημάτων στους δρόμους.

Ο φωτισμός ασφαλείας παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:
 • Μέσο αποτροπής – ψυχολογικό και πραγματικό.
 • Εντοπισμός των αντιπάλων.
 • Αξιολόγηση Συναγερμού.

Ο στόχος του περιμετρικού φωτισμού είναι διττός. Ο αποτελεσματικός φωτισμός ενισχύει τις δυνατότητες παρατήρησης των δυνάμεων προστασίας, και δεύτερον, στερεί τη δυνατότητα παραλλαγής. Ένα καλό σύστημα φωτισμού ασφαλείας δεν σημαίνει απαραίτητα τον άπλετο φωτισμό της περιοχής, αλλά θα πρέπει να απομακρύνει τις σκιές. Ο περιμετρικός φωτισμός είναι ένα μέτρο αποτροπής του πιθανού εισβολέα, επιτρέπει τον εντοπισμό του, και τέλος, παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης του συναγερμού.

Οι εξωτερικοί αισθητήρες ασφαλείας περιμέτρου μπορούν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες:
 • Μικροκυμάτων.
 • Ενεργητικών ή παθητικών υπέρυθρων ακτίνων.
 • Ηλεκτροστατικού Πεδίου.
 • Υπογείων γραμμών (σεισμικά, μαγνητικά ή ομοαξονικά καλώδια εξόδου).
 • Διατάραξης του φράκτη.
 • Φράκτη τεντωμένου σύρματος.
 • Ηλεκτρονικού Συστήματος Ανίχνευσης Κίνησης.*To άρθρο αποτελεί απόσπασμα από το Βιβλίο 455 σελίδων «Επιχειρησιακή Ασφάλεια και Προστασία Φυσικών Προσώπων» με συγγραφέα τον κ. Βασίλειο Ταρνάρη που εκδόθηκε από την εταιρία ειδικών συμβούλων και υπηρεσιών Athens Dynamic Services – www.athensdynamicservices.gr – info@ athensdynamicservices.gr – Τηλ.: 2105200192.

Source: securitymanager.gr
Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.