.

Το 5G και οι 6 κλάδοι-κλειδιά της ελληνικής οικονομίας

Σύμφωνα με την μελέτη «Fuel for Innovation: Greece’s Race to 5G» της Accenture


Ολοκληρωμένη μελέτη για το 5G, με τίτλο «Fuel for Innovation: Greece’s Race to 5G», εκπόνησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Accenture. Πρόκειται για μια ολιστική (360o) προσέγγιση με διερεύνηση, μεταξύ άλλων, του τι λένε για το 5G οι Έλληνες καταναλωτές και οι επιχειρήσεις, ποια είναι η αντίληψη και η εξοικείωση των ελληνικών κλάδων με το 5G, οι προφανείς εφαρμογές, καθώς και με ειδική αναφορά στους 6 κλάδους-κλειδιά στη δομή της ελληνικής οικονομίας και πώς θα επωφεληθούν.

Ο πρώτος κλάδος ο οποίος αναμένεται να επηρεαστεί τα μέγιστα από την έλευση του 5G είναι εκείνος των τηλεπικοινωνιών, μέσων ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και διαφήμισης. Το 5G πρόκειται να επηρεάσει τον τομέα αυτόν στους ακόλουθους 4 θεματικούς άξονες:
  • Στη ραγδαία βελτίωση των υπηρεσιών συνδεσιμότητας, προσφέροντας επικοινωνία υπερυψηλών ταχυτήτων, χαμηλής καθυστέρησης και μεγάλης χωρητικότητας.
  • Στην εισαγωγή εφαρμογών AR/VR για την ψυχαγωγία και διασκέδαση των καταναλωτών (με ενδεικτικό παράδειγμα τη δημιουργία «έξυπνων» γηπέδων, smart stadiums).
  • Στην ποιοτική αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που παρέχονται σε πολίτες αγροτικών και επαρχιακών περιοχών.
  • Στην εξέλιξη των ψηφιακών πολυμέσων (media context evolution).
Ως άμεσο αποτέλεσμα των παραπάνω, εκτιμάται ότι οι συνδέσεις 5G θα σημειώσουν εκθετική αύξηση φθάνοντας το 2025 να αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 10% των συνολικών συνδέσεων (περίπου 1,8 εκατομμύρια συνδέσεις). Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, εφόσον εξελιχθούν από αμιγώς πάροχοι υπηρεσιών φωνής και σύνδεσης στο διαδίκτυο σε ενορχηστρωτές συνδεδεμένων κλάδων, θα βρίσκονται σε θέση να αυξήσουν τα συνολικά τους έσοδα, μεγάλο μέρος των οποίων θα προέρχεται πλέον από B2B δραστηριότητες. Υπολογίζεται ότι η δημιουργία smart stadiums θα αυξήσει την προσέλευση του κόσμου στα γήπεδα, αποφέροντας και στους παρόχους έσοδα.

Επιπρόσθετα, μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών που θα στηρίζονται στη δικτυακή υποδομή και τις τεχνικές δυνατότητες που προσφέρει το 5G, ο ευρύτερος κλάδος του IX.0 πρόκειται να επηρεαστεί αποφασιστικά. Στην «οικογένεια» του IX.0, όπως την αποκαλεί η Accenture, συμπεριλαμβάνει όλες εκείνες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή καταναλωτικών αγαθών, στη βιομηχανική παραγωγή, στη χημική βιομηχανία και επεξεργασία πετρελαίου, στη φαρμακοβιομηχανία και την εξόρυξη, εκμετάλλευση φυσικών πόρων. 

Οι επιχειρήσεις αυτές που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην ελληνική οικονομία βρίσκονται στον πυρήνα της Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης που λαμβάνει χώρα, με την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση του τρόπου λειτουργίας τους. Η δημιουργία «έξυπνων» εργοστασίων, στα οποία η παραγωγική διαδικασία θα στηρίζεται πλέον σε διασυνδεδεμένα ρομπότ, δύναται να αυξήσει την παραγωγικότητα, την ποιότητα των παραγόμενων εμπορευμάτων και να μειώσει τα κόστη ελέγχου ποιότητας. 

Παράλληλα, μέσω της εγκατάστασης αισθητήρων θα επιβλέπεται σε πραγματικό χρόνο η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία των μηχανημάτων, περιορίζοντας τα εργατικά ατυχήματα. Συμπληρωματικά, η ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο εφαρμογών που παρακολουθούν τα αποθέματα υλικών και εξοπλισμού σε ένα εργοστάσιο μπορεί να μειώσει το κόστος εφοδιαστικής αλυσίδας. Όλα τα παραπάνω θα γίνουν πραγματικότητα με τις υψηλές ταχύτητες και μικρή καθυστέρηση που θα εξασφαλίζει το 5G και την ανάπτυξη ιδιωτικών δικτύων (private/campus networks), ώστε να επιτυγχάνεται καθολική δικτυακή κάλυψη και επικοινωνία υψηλής απόκρισης σε όλες τις εγκαταστάσεις μιας παραγωγικής - μεταποιητικής μονάδας.

Ένας ακόμη κλάδος ο οποίος μπορεί να επωφεληθεί τα μέγιστα, εφόσον ενσωματώσει στο επιχειρησιακό και λειτουργικό του μοντέλο καινοτόμες 5G εφαρμογές, είναι εκείνος της Ενέργειας και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Με το 5G μέσα από την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών (smart meters) και τη δημιουργία έξυπνων δικτύων διανομής ενέργειας θα παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η ζήτηση ενέργειας και ανάλογα με τις ανάγκες που παρατηρούνται θα προσαρμόζεται και η προσφορά.

Παράλληλα, με τη βοήθεια των έξυπνων μετρητών θα καταστεί εφικτός ο περιορισμός του φαινομένου της «ρευματοκλοπής», που συνεπάγεται απώλειες εσόδων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.

Ακόμη, η ευρεία χρήση έξυπνων μετρητών δύναται να βοηθήσει στη μείωση του κόστους ενέργειας των βιομηχανικών παραγωγών που αποτελούν τον δεύτερο μεγαλύτερο ενεργειακό καταναλωτή στη χώρα.

Σημαντικά οφέλη από τη χρήση του 5G πρόκειται να αποκομίσει και ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας, στον οποίο συγκαταλέγονται όλες εκείνες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, ιχθυοκαλλιέργειας, οινοπαραγωγής, μελισσοκομίας, καθώς επίσης και εταιρείες που αναπτύσσουν λύσεις IoT ειδικά διαμορφωμένες και σχεδιασμένες για τις ανάγκες του.

Η γεωργία ακριβείας αποτελεί μία παγκόσμια τάση, που αναμένεται να διαφοροποιήσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται και ελέγχεται η παραγωγική διαδικασία, μέσα από την προώθηση λύσεων IoF (Internet of Farming), κατ’ αντιστοιχία του IoT.

Μέσα από τη μαζική εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων και τη χρήση drones που θα συλλέγουν και ανταλλάσσουν δεδομένα με πολύ υψηλές ταχύτητες και μηδενική χρονοκαθυστέρηση (latency), οι παραγωγοί θα βρίσκονται σε θέση να γνωρίζουν επακριβώς πότε και πόσο χρειάζεται να ποτίσουν ή να ραντίσουν τη σοδειά τους, ενώ θα παρακολουθούνται ακόμα οι συνθήκες ανάπτυξης και διατροφής των ψαριών που μεγαλώνουν σε ιχθυοτροφεία.

Την ίδια στιγμή, ένας πολλά υποσχόμενος τομέας, ο οποίος προσφέρεται για την ανάπτυξη μίας ευρείας γκάμας εφαρμογών και υπηρεσιών, στηριγμένων στη δικτυακή υποδομή του 5G, είναι ο δημόσιος τομέας.

Το 5G αναμένεται να λειτουργήσει ως επιταχυντής του ψηφιακού μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού του κράτους, επιπλέον θα βοηθήσει καταλυτικά στη δημιουργία «Έξυπνων» Πόλεων (Smart Cities), οι οποίες αξιοποιώντας τις υψηλές ταχύτητες, μεγάλη χωρητικότητα και βελτιωμένη κάλυψη που θα φέρει το 5G, θα διαμορφώσουν ένα ασφαλέστερο, ενεργειακά αποτελεσματικό, καθαρό περιβάλλον για να ζούμε, με σαφώς μειωμένα κυκλοφοριακά προβλήματα και κίνηση, αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα.

Επίσης, η εισαγωγή στην αγορά αυτόνομων αυτοκινήτων εκτιμάται ότι μπορεί να μειώσει τα τροχαία ατυχήματα. Συμπληρωματικά, με τη χρήση αυτόνομων λεωφορείων και τρένων, το κράτος θα περιορίσει τα λειτουργικά του έξοδα.

Η ανάπτυξη εφαρμογών smart parking, υπολογίζεται ότι, εκτός από τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, θα αυξήσει τα έσοδα των εταιρειών στάθμευσης.

Ακόμη, η ενίσχυση της τηλεϊατρικής, μέσω της χρήσης φορητών συσκευών σε ευπαθείς ομάδες και συνδεδεμένων ασθενοφόρων, πρόκειται να αναβαθμίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς, πριν από τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο, καθώς και την ταχύτητα αντίδρασης σε επείγουσες καταστάσεις, μειώνοντας τόσο τον χρόνο παραμονής τους εκεί όσο και τις λειτουργικές δαπάνες υγείας. Ο τουρισμός συνιστά τη «βαριά» βιομηχανία της ελληνικής οικονομίας, του οποίου η επίδοση επηρεάζει αποφασιστικά το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα της χώρας.

Η έλευση του 5G δύναται να εξελίξει ακόμα περισσότερο το τουριστικό προϊόν και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους επισκέπτες, μέσα από τη χρήση εφαρμογών AR/VR σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, την εικονική ανακατασκευή ενός ιστορικού χώρουκαι τη μετάφραση γλωσσών σε πραγματικό χρόνο.

Τα ξενοδοχεία μπορούν να αναβαθμίσουν θεαματικά τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας που παρέχουν στους πελάτες τους (εφαρμογές AR/VR, cloud gaming), να υιοθετήσουν εφαρμογές για «έξυπνα» δωμάτια (smart rooms applications) για μεγαλύτερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα, ενώ θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αναγνώριση προσώπου (face recognition) για την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας του check-in & check-out.

Τα προαναφερθέντα υπολογίζεται ότι θα συντελέσουν στην αύξηση του κύκλου εργασιών του τουριστικού κλάδου.

Της Τέτης ΗγουμενίδηΕτικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.