.

Η καταμέτρηση ατόμων γίνεται πιο έξυπνη

Ο ρόλος των συστημάτων “people counting” στους εμπορικούς χώρους

Η εξέλιξη των τεχνολογιών καταμέτρησης ατόμων σε εσωτερικούς χώρους και αντίστοιχα των συστημάτων που υλοποιούν αυτή τη λειτουργία είναι σημαντική τα τελευταία χρόνια. Τα μέτρα περιορισμού των μαζικών συναθροίσεων σε πολλούς χώρους έχουν φέρει στην κορυφή της ατζέντας των απαιτήσεων σε πολλούς χώρους κυρίως εμπορικούς τα συγκεκριμένα συστήματα
Του Νέστορα Πεχλιβανίδη

Η τεχνολογία καταμέτρησης ατόμων, δεν αποτελεί κάτι καινούριο στον ευρύτερο τομέα λύσεων, που προέρχονται από τους κατασκευαστικούς οίκους των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας. Λύσεις αυτής της μορφής, που προσφέρουν υψηλό επίπεδο αξιοπιστίας, κυκλοφορούν αρκετό καιρό στην αγορά . Μάλιστα κάποιες από αυτές, προσφέρονται για χρήση και άλλες ποικίλες εφαρμογές και πέρα του τομέα της ασφάλειας. Ωστόσο, θα ήταν δίκαιο να παραδεχθούμε πως στο παρελθόν οι λύσεις αυτές δεν ανταποκρίνονταν στις προσδοκίες των τελικών χρηστών σε απόλυτο βαθμό. Με την εξέλιξη, όμως, της επεξεργασίας εικόνας αλλά και την πρόοδο της τεχνολογίας γενικότερα, η επόμενη γενιά συστημάτων καταμέτρησης ατόμων αποτελεί μία αποτελεσματική και αξιόπιστη λύση.

Σημαντικές απαιτήσεις και εφαρμογές

Η διαχείριση της ροής των ατόμων και ο έλεγχος της πληρότητας ενός χώρου αποτελούσε διαχρονικά πολύτιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις και τους διάφορους οργανισμούς. Είτε είναι στόχος η αξιολόγηση ενός εμπορικού καταστήματος για λόγους μάρκετινγκ, είτε η καταμέτρηση προσώπων είναι απαραίτητη για την τήρηση μέτρων προστασίας και επίβλεψης του πλήθους μιας αίθουσας, είτε τέλος για την διαχείριση δεδομένων με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση του προσωπικού, ο λόγος απόδοσης προς την επένδυση της εν λόγω τεχνολογίας είναι σίγουρα υψηλός.

Ειδικά φέτος, που η πανδημία έφερε καινούρια δεδομένα στο προσκήνιο, με την ανάγκη δημιουργίας ασφαλών σημείων και την εφαρμογή της κοινωνικής απόστασης στην πράξη, τα βλέμματα των τελικών χρηστών – δηλαδή των επιχειρήσεων που διαχειρίζονται αυτούς τους χώρους – έχουν στραφεί σε σύγχρονες προτάσεις που θα συμβάλλουν αποδοτικά στην επίλυση των προαναφερόμενων προβλημάτων. Είτε λοιπόν καταγράφεται η πληρότητα μιας περιοχής, είτε γίνεται καταμέτρηση των ατόμων που εισέρχονται και εξέρχονται ενός χώρου, τα συστήματα αυτά είναι ικανά να διασφαλίσουν την τήρηση των εκάστοτε μέτρων που επιβάλλονται από τις συγκυρίες.

Η εξέλιξη των συστημάτων

Μέχρι πριν κάποια χρόνια, τα συστήματα αυτά δεν φημίζονταν για τα απόλυτα αξιόπιστα δεδομένα που παρείχαν. Στο παρελθόν άλλωστε δεν υπήρξε ανάγκη για απόλυτη ακρίβεια. Αν για παράδειγμα γινόταν χρήση τέτοιας εφαρμογής προκειμένου να βρεθεί το βέλτιστο σημείο τοποθέτησης μιας γιγαντοοθόνης σε ένα εμπορικό κατάστημα, τότε σίγουρα, η ακρίβεια δεν θα ήταν το ζητούμενο. Σήμερα όμως, που με νόμους επιβάλλεται σε κάθε επιχείρηση και η εφαρμογή των εκάστοτε μέτρων ασφαλείας, η ανακριβής καταμέτρηση θα ήταν αναποτελεσματική και κοστοβόρα.

Τα συστήματα της επόμενης γενιάς έχουν εξελιχθεί εν συγκρίσει με τις δυνατότητες που παρουσίαζαν μόλις πριν μερικούς μήνες. Η ακρίβεια βελτιώθηκε σε σημαντικό βαθμό, αφού δεν γίνεται η καταγραφή της ροής σε μία και μόνο είσοδο, αλλά είναι πλέον τεχνολογικά εφικτό να γίνει καταμέτρηση των ανθρώπων σε μεγαλύτερα πλαίσια εικόνας.

Οι πιο σύγχρονες μέθοδοι μάλιστα, έχουν την δυνατότητα να υπολογίσουν την διάρκεια παραμονής των ατόμων, παρέχοντας δεδομένα για συγκεκριμένους χώρους. Η ανάλυση αυτών των πληροφοριών, θα προσέφερε στη συνέχεια τη δυνατότητα πιο αποτελεσματικής διαχείρισης του συγκεκριμένου μέρους, βάσει των ιδιαίτερων αναγκών και απαιτήσεων.

Η εφαρμογή δε, των σύγχρονων λύσεων είναι συμβατή, ως επί το πλείστο, με την παρούσα τεχνολογία βιντεοεπιτήρησης, οπότε οι τελικοί χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν την ήδη υπάρχουσα υποδομή, ενισχύοντας την απόδοση της επένδυσης τους.

Η καταμέτρηση προσώπων επιτρέπει στις εμπορικές επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς να λαμβάνουν ακριβείς μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο για έναν χώρο ή ένα κτίριο γενικότερα. Και αφού, όπως ειπώθηκε νωρίτερα υπάρχει συμβατότητα μεταξύ παλαιάς και νέας γενιάς συστημάτων και είναι εφικτή η ακριβής καταγραφή της πληρότητας και της ροής των επισκεπτών, οι τελικοί χρήστες μπορούν να δημιουργούν αναφορές κίνησης του πλήθους ανά πάσα στιγμή. Μπορούν ακόμα να γνωρίζουν τον χρόνο παραμονής των ανθρώπων, δημιουργώντας μοτίβα συμπεριφοράς των επισκεπτών και εν τέλει να εξετάσουν την αποτελεσματικότητα των επιλογών μάρκετινγκ.

Επιπλέον, λόγω της έμφασης που δίνεται στον τομέα ασφάλειας τελευταία, εξαιτίας του Covid, τα συστήματα είναι ικανά να διαχειριστούν τον αριθμό ατόμων σε έναν μέρος, ενημερώνοντας το προσωπικό όταν το πλήθος σε έναν σημείο πλησιάζει τα μέγιστα επιτρεπτά όρια βάσει κανονισμών. Οι διαχειριστές των εγκαταστάσεων μπορούν να παρακολουθούν τις κινήσεις των πελατών και επισκεπτών αλλά και των υπαλλήλων, εντοπίζοντας τα σημεία όπου δεν υπάρχει συμμόρφωση με τους υγειονομικούς κανόνες ασφάλειας.

Προηγμένες δυνατότητες

Ενδεικτικά να αναφέρουμε κάποιες νέες δυνατότητες των σύγχρονων συστημάτων “people counting”, όπως για παράδειγμα όταν παρατηρηθεί ο μέγιστος αριθμός ατόμων από αυτόν που προβλέπεται σε ένα χώρο, τότε ένα σύγχρονο σύστημα είναι ικανό να ενεργοποιήσει μία φωτεινή ένδειξη ως συναγερμό, προκειμένου να επιτρέπεται πλέον η είσοδο στον χώρο, μόνο όταν βγουν από αυτόν κάποια άλλα άτομα προηγουμένως, εφαρμόζοντας δηλαδή το μοτίβο λειτουργίας “εξέρχεται ένας – εισέρχεται ένας”.

Αυτό θα ήταν σίγουρα χρήσιμο για μία επιχείρηση λιανικού εμπορίου και όχι μόνο, αφού θα επέτρεπε στο προσωπικό να ασχοληθούν καθαρά και μόνο με το αντικείμενο τους, παραδίδοντας στην τεχνολογία την επιβολή των ρυθμίσεων και των υγειονομικών κανονισμών εντός του καταστήματος.

Οι προηγμένοι αλγόριθμοι των συστημάτων, επιτρέπουν τη διαχείριση προσώπων είτε σε ομάδες, είτε μεμονωμένα κατ’ άτομο, συμβάλλοντας έτσι στην καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των επισκεπτών κάτι που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και εμπορικά από μία επιχείρηση. Μάλιστα οι δυνατότητες πληροφόρησης πλέον, είναι αυξημένες, αφού το λογισμικό είναι ικανό να αντιληφθεί την πυκνότητα ενός πλήθους, αλλά και να υπολογίσει πόσοι εισέρχονται και εξέρχονται από τις εισόδους.

Επιπλέον, η δυνατότητα ακρίβειας σε μεγάλους χώρους, καθιστά τα συστήματα αυτά χρήσιμα εργαλεία και για εφαρμογές ακόμα και σε εξωτερικό περιβάλλον. Για παράδειγμα η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε κάλλιστα να εφαρμοστεί σε αρχαιολογικούς χώρους ή όπου πραγματοποιούνται υπαίθριες εκδηλώσεις και να ενημερώνει τους ιθύνοντες για σημεία συνωστισμού. Κατά τη διάρκεια μάλιστα της πανδημίας αυτό θα μπορούσε να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο σε φορείς πολιτικής προστασίας και στους υπεύθυνους διαχείρισης χώρων προκειμένου να εφαρμοστούν πολιτικές κοινωνικών αποστάσεων.

Οι περισσότερο απαιτητικοί μπορούν να ενσωματώσουν την τεχνολογία καταμέτρησης προσώπων σε συστήματα PoS σε αναζήτηση περισσότερων δεδομένων, όπως για παράδειγμα είναι οι ώρες και μέρες αιχμής. Τέλος, είναι άξιο αναφοράς το γεγονός πως υπάρχει επιπλέον λογισμικό ικανό να διαχειριστεί ουρές σε έναν χώρο αλλά και να χαρτογραφήσει την θερμότητα για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Συμπερασματικά

Αν μη τι άλλο, η λειτουργική αξία της καταμέτρησης ατόμων έχει αποδειχθεί στο σε πολλά περιβάλλοντα και εφαρμογές. Σήμερα όμως, που υπάρχει και η απαραίτητη συμβατότητα μεταξύ παλαιών και νέων συστημάτων, καθίσταται μια άκρως ευέλικτη και ελκυστική λύση για πολλές επιχειρήσεις και οργανισμούς, προσφέροντας σημαντικά οφέλη και συμβάλλοντας στη συμμόρφωση με τους υγειονομικούς κανόνες ασφάλειας κατά την διάρκεια της πανδημίας.

Αναδημοσίευση από  SecurityManager

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.