.

Τεχνολογία 5G: Πυλώνας ανάπτυξης


Η τεχνολογία του 5G μπορεί να κινητοποιήσει από 3,9 έως 6,5 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στην Ελλάδα μέχρι το 2030, για την ανάπτυξη δικτύων και την εφαρμογή ειδικών κλαδικών λύσεων. Εξέλιξη που θα οδηγήσει στη δημιουργία έως 69.000 νέων θέσεων εργασίας και με συνεπακόλουθο αντίκτυπο στο ΑΕΠ που μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 12,4 δισ. ευρώ.

Τα παραπάνω συμπεράσματα προκύπτουν από μελέτη που εκπονήθηκε από την Ernst&Young (ΕΥ) για την καταγραφή των τάσεων και προοπτικών του 5G στην Ελλάδα, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από τον πρόεδρο της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Κωνσταντίνο Μίχαλο.

Αξίζει να επισημανθεί πως, σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, το 5G δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους χρήστες φορητών συσκευών, αλλά στο σύνολο των κλάδων και της παραγωγικής δομής της οικονομίας.

Οι δυνατότητές του και οι τεχνολογίες στις οποίες βασίζεται επιτρέπουν την ευρύτερη αξιοποίησή του μέσω εφαρμογών που μπορούν να προσαρμόζονται στις ειδικές ανάγκες του εκάστοτε χρήστη (επιχειρήσεις, Δημόσιο, νοικοκυριά).

Στους κλάδους που αναμένεται να τύχουν έντονου μετασχηματισμού από την υιοθέτηση εξελιγμένων εφαρμογών συμπεριλαμβάνονται: η μεταποίηση, οι μεταφορές, η γεωργία και η αλιεία, η δημόσια διοίκηση, η ενέργεια και η κοινή ωφέλεια και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Με άλλα λόγια, κλάδοι υψίστης σημασίας για την εγχώρια οικονομία.

Για την αξιοποίηση των ωφελειών του 5G απαραίτητη είναι η ταχεία ανάπτυξη των υποδομών, καθώς και η γενικότερη κινητοποίηση του κατάλληλου οικοσυστήματος ενδιαφερόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Μάλιστα, όπως σημειώνεται από την EY, το ξέσπασμα της πανδημίας του Covid-19 άλλαξε τις καταναλωτικές συνήθειες και τον τρόπο εργασίας, επιδρώντας στο λειτουργικό μοντέλο των επιχειρήσεων. Παράλληλα, κατέστησε αναγκαία την επίσπευση του μετασχηματισμού του επιχειρηματικού μοντέλου, με όχημα την ψηφιοποίηση και καταλύτη το 5G.

Δεδομένης της ψηφιακής υστέρησης και με σκοπό την αξιοποίηση των ωφελειών του 5G, η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις που δύναται να επιβραδύνουν την ταχεία ανάπτυξη των δικτύων. Οι βασικότερες εξ αυτών εντοπίζονται:

  • στην ανάγκη ανάπτυξης του κατάλληλου ισχυρού οικοσυστήματος που θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των εφαρμογών,
  • στις υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των υποδομών,
  • στην ελλιπή πληροφόρηση των ιδιωτικών και δημοσίων φορέων αναφορικά με τις δυνατότητες, απαιτήσεις και τα δυνητικά οφέλη του 5G,
  • στο υψηλό κόστος απόκτησης του αναγκαίου εξοπλισμού και ανάπτυξης των απαραίτητων δεξιοτήτων για την ενεργοποίηση και λειτουργία των εφαρμογών από τους χρήστες και
  • στο γενικό δυσμενές μακροοικονομικό κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα τόσο λόγω της πολυετούς οικονομικής κρίσης όσο και των επιπτώσεων της πανδημίας.
Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.