.

Το Cloud ως σύμμαχος στον τομέα φυσικής ασφάλειας

Τα οφέλη για τελικούς πελάτες και εγκαταστάτες

Το οικοσύστημα των τεχνολογικών υποδομών που περιβάλει τις σύγχρονες επιχειρήσεις, επηρεάζει σημαντικά και τον τομέα της φυσικής ασφάλειας, που με την σειρά του αναδιαμορφώνεται, είτε λόγω των απαιτήσεων που προκύπτουν, είτε λόγω των νέων τεχνολογιών που αναπτύσσονται. Όποιος λοιπόν ασχολείται με τα έργα στο τομέα αυτό και αντιληφθεί γρήγορα αυτές τις αλλαγές -μεταξύ των οποίων πρωταγωνιστεί η μετάβαση στο cloud– μπορεί να αδράξει τις ευκαιρίες που προκύπτουν και είναι σίγουρο ότι θα επωφεληθεί στο άμεσο μέλλον.Του Νέστορα Πεχλιβανίδη

Μέχρι και την Άνοιξη του περασμένου έτους, όταν έκανε την εμφάνισή της η πανδημία, ο τομέας των cloud – based εφαρμογών ασφάλειας, ήταν μια αγορά που παρουσίαζε σταθερή άνοδο παγκοσμίως στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού που συντελείται. Τώρα πλέον, θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι λύσεις που βασίζονται στο cloud έχουν αποκτήσει μια νέα προοπτική και δυναμική, καθώς αρκετές επιχειρήσεις επανεκτιμούν το τρόπο λειτουργίας τους στα νέα πλαίσια των περιορισμών που δημιούργησε ο Covid-19, επαναξιολογώντας τα πάντα, μεταξύ των οποίων και τη διαχείριση ασφάλειας στο πλαίσιο των περιορισμών και των υγειονομικών κανόνων.

Το cloud – storage και γενικότερα η δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης των συστημάτων φυσικής ασφάλεια μέσω του cloud, θα μπορούσε να προσφέρει πολλές δυνατότητες, τόσο σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όσο και στις μεγαλύτερες, παρέχοντας λύσεις χαμηλότερου κόστους, ευελιξία και ταχύτερους χρόνους αναπόκρισης.
Μάλιστα θα λέγαμε ότι στο διάστημα της πανδημίας, οι δυνατότητες αυτές πολλαπλασιάστηκαν, καθώς πολλές ήταν οι εταιρείες που επανακαθόρισαν τη χρήση της παραδοσιακής τεχνολογίας, ενώ παράλληλα αναζητούσαν τρόπους να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές τους λειτουργίες.

Για τις περισσότερες επιχειρήσεις κάθε μεγέθους από όλες τις κάθετες αγορές, αλλά και για μεγάλες δομές πολλαπλών εγκαταστάσεων, ανοίγεται μια σημαντική ευκαιρία αναφορικά με την αποθήκευση βίντεο και τις απομακρυσμένες διαχειριστικές δυνατότητες που προσφέρονται, από τις τεχνολογίες cloud.

Πολλές εταιρείες, ακόμα και τώρα, που λόγω Covid-19 ενδέχεται να μην λειτουργούν πλήρως ή να απασχολούν μειωμένο προσωπικό, είναι υποχρεωμένες φυσικά να ελέγχουν μέσω συστημάτων βίντεο-επιτήρησης τις εγκαταστάσεις τους. Τα δεδομένα αυτής καταγραφής -που συνεχώς μεγαλώνουν, όσο μεγαλώνουν οι ανάγκες αλλά και όσο οι αναλύσεις των εικόνων γίνονται υψηλότερες- μπορούν πλέον να αποθηκευτούν στο cloud και να τα διαχειριστούν ή να τα επεξεργαστούν οι χρήστες από οποιαδήποτε απομακρυσμένη συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης στο internet και τα κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης.

Η ίδια τεχνολογία της καταγραφής, αποθήκευσης και διαχείρισης σε cloud, ενσωματωμένη σε έξυπνες και αυτοματοποιημένες πλατφόρμες ασφάλειας, μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμα περισσότερο στο απαιτητικό περιβάλλον που δημιούργησε η πανδημία, εκμεταλλευόμενη δυνατότητες όπως η αναγνώριση και η καταμέτρηση προσώπων και άλλες έξυπνες λειτουργίες video analytics.

Πλεονεκτήματα του Cloud για τις εταιρείες υλοποίησης έργων και παροχής υπηρεσιών

Και ενώ τα οφέλη από την υιοθέτηση λύσεων cloud είναι κάπως εμφανή για τους τελικούς επιχειρηματικούς πελάτες, αξίζει να εξετάσουμε και τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν για τις εταιρίες υλοποίησης έργων και εγκατάστασης ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας, που θα εντάξουν σε κάποιο βαθμό, σταδιακά και ανάλογα με τις απαιτήσεις, το cloud στις λύσεις που προσφέρουν προς τους πελάτες τους.

Κοιτάζοντας τη μεγάλη εικόνα, θα λέγαμε ότι οι απομακρυσμένες λύσεις διαχείρισης των υποδομών φυσικής ασφάλειας με βάση το cloud, προσφέρουν ευκαιρίες για εναλλακτικές μορφές υπηρεσιών των εταιριών υλοποίησης έργων και συνεπώς ευκαιρίες περεταίρω ανάπτυξης και αύξησης εσόδων, διασφαλίζοντας την μελλοντική τους βιωσιμότητα.

Το cloud καθιστά εφικτή την εξ αποστάσεως συντήρηση και διαχείριση των εγκατεστημένων συστημάτων πιο εύκολα, κάτι που θα αυξήσει την παραγωγικότητα τους. Παρέχει ακόμα τη δυνατότητα μεγαλύτερης ευελιξίας και ποικιλίας λύσεων προς τους πελάτες, ενώ τώρα μάλιστα, που ο Covid-19 δημιούργησε νέες συνθήκες προστασίας της υγιεινής και η παρουσία στην εγκατάσταση του πελάτη γίνεται δυσκολότερη και πιο περιορισμένη, η απομακρυσμένη διαχείριση είναι ακόμα πιο σημαντική.

Το cloud δεν πρέπει να θεωρηθεί αποκλειστικά ως μια επιλογή αποθήκευσης δεδομένων, αλλά και ως ένα σημαντικό εργαλείο ευκολότερης αντιμετώπισης των θεμάτων που προκύπτουν στην απομακρυσμένη διαχείριση μιας υποδομής φυσικής ασφάλειας. Η διαχείριση των υποδομών από τη στιγμή που μπορεί να πραγματοποιηθεί και εκτός εγκαταστάσεων, είναι δεδομένο ότι κερδίζει χρόνο και πολύτιμους πόρους γενικότερα.

Ως συνεργάτης -σύμβουλος στα θέματα ασφάλειας μιας επιχείρησης, ο εγκαταστάτης- πάροχος υπηρεσιών, θα είναι σε θέση να προσφέρει κάτι παραπάνω από έναν καθιερωμένο ετήσιο τοπικό τεχνικό έλεγχο στους πελάτες. Μια απομακρυσμένη λύση μέσω cloud μπορεί να προσφέρει πλήρη καταγραφή των λειτουργιών του συνολικού συστήματος ασφάλειας (βίντεο-επιτήρηση, συναγερμό, έλεγχος πρόσβασης) με σκοπό την ανίχνευση δυσλειτουργιών ή θεμάτων που ενδεχομένως θα εμποδίσουν την υψηλή απόδοση και αποτελεσματικότητα των συστημάτων. Ο τακτικός έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος επιτρέπει να γίνονται άμεσα οι απαιτούμενες παραμετροποιήσεις αλλά και οι διαγνώσεις των όποιων προβλημάτων προκύπτουν.

Όλα τα παραπάνω θα προσφέρουν τη δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης των πόρων μιας εταιρείας ασφάλειας, ώστε οι τεχνικοί της να ανταποκρίνονται καλύτερα στον φόρτο εργασίας και να είναι πιο αποτελεσματικοί σε περιπτώσεις έκτακτων συμβάντων. Φυσικά δεν πρέπει να παραλείψουμε και τα οικονομικά οφέλη, αφού μελλοντικά η ανάγκη για εγκατάσταση – συντήρηση – αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής θα γίνεται πιο εύκολη καθώς το cloud προσφέρει ευέλικτες ‘’service as a solution’’ δυνατότητες.

Συγκεντρωτικά, παραθέτουμε 3 συγκεκριμένα οφέλη από την απομακρυσμένη διαχείριση συστημάτων ασφάλειας μέσω cloud που προκύπτουν για τις εταιρίες υλοποίησης έργων:

Βέλτιστη διαχείριση χρόνου και πόρων: για την πλειονότητα των ζητημάτων που απαιτούσαν on-site επίσκεψη, είναι πλέον εφικτή η απομακρυσμένη επίλυση θεμάτων, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα καλύτερη διαχείριση του χρόνου και των διαθεσίμων τεχνολογικών και ανθρώπινων πόρων.

Εξοικονόμηση Κόστους: οι μειωμένες απαιτήσεις σε επιτόπου επισκέψεις των τεχνικών στους πελάτες, αυτομάτως θα οδηγήσουν σε μειωμένες μετακινήσεις και εξοικονόμηση κόστους.

Ευκαιρίες σταθερών εσόδων: επιπλέον από την αρχική εγκατάσταση της τεχνικής υποδομής, η εταιρία μπορεί να συνάψει συμφωνίες για την απομακρυσμένη παροχή υπηρεσίας ασφάλειας του πελάτη αλλά και τη συντήρηση των συστημάτων που θα προσφέρει σταθερά έσοδα. Προκύπτουν δηλαδή ευκαιρίες για νέες πωλήσεις με την προσφορά υπηρεσιών και συμβόλαια συντήρησης, διαγνωστικών ελέγχων, με επιπρόσθετα οφέλη και για τους πελάτες.


Πόσο ασφαλές είναι το cloud


Πόσο όμως οι ανησυχίες για τη κυβερνοασφάλεια στις υποδομές cloud, έχουν βάση και μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο υιοθέτησης τους σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα ασφάλειας.
Σήμερα δεν θα λέγαμε ότι τα δεδομένα που αποθηκεύονται στο cloud, είναι λιγότερο ασφαλή σε σχέση με εκείνα που αποθηκεύονται σε ένα NVR. Τα πρωτόκολλα ασφάλειας παρέχουν ευέλικτες λύσεις για μια πολυεπίπεδη προστασία έναντι ποικιλίας απειλών και επιθέσεων. Εφόσον μάλιστα δεν γίνεται αποθήκευση σε ένα τοπικό μέσο, εκμηδενίζεται και η πιθανότητα κλοπής του, συμβάλλοντας έτσι, περισσότερο στην προστασία των καταγεγραμμένων αρχείων, ενώ τα δεδομένα παραμένουν προσβάσιμα στον πελάτη, αλλά και σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο χρήστη ανά πάσα ώρα και απ’ οπουδήποτε.

Επίσης, σε κάθε πιθανή παραβίαση του συστήματος ασφάλειας, παρέχεται άμεση ειδοποίηση προκειμένου να υπάρχει άμεση αντίδραση και αποτελεσματική αντιμετώπιση. Ένα cloud-based σύστημα είναι ικανό να ειδοποιήσει σε περίπτωση που παρουσιαστεί δυσλειτουργία με κάποια κάμερα και υπάρξει για παράδειγμα πρόβλημα με τη ροή βίντεο, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη επίλυση.

Υβριδικά συστήματα

Παρά τα πλεονεκτήματα του cloud στο τομέα της φυσικής ασφάλειας που είδαμε, υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί που είναι άξιοι αναφοράς, μιας και για να είμαστε ρεαλιστές θα πρέπει να πούμε ότι αρκετοί είναι οι πελάτες που δεν νιώθουν απόλυτη ασφάλεια, γνωρίζοντας ότι τα αποθηκευμένα αρχεία βίντεο από τις κάμερες βρίσκονται «εκτός των τειχών». Επίσης σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και άλλες κρατικές κρίσιμες υποδομές, που υπόκεινται σε πολύ αυστηρούς κανονισμούς, τα αποθηκευμένα δεδομένα θα πρέπει να παραμένουν σε εσωτερικές και ιδιόκτητες πλήρως ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Επιπλέον, επειδή τα απολύτως cloud – based συστήματα εξαρτώνται πλήρως από το Internet, μια ενδεχόμενη δυσλειτουργία από τον πάροχο, δεν είναι απίθανο να οδηγούσε στη διακοπή μετάδοσης βίντεο, ενώ αξίζει να αναφερθεί πως η συνεχής μεταφορά βίντεο στο cloud επιβαρύνει το εταιρικό δίκτυο. Μια εναλλακτική πρόταση λοιπόν που μπορεί να μετριάσει αυτούς τους περιορισμούς, προσφέρεται από υβριδικές cloud λύσεις που παρουσιάζουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

Ευελιξία: ένα υβριδικό σύστημα επιτρέπει στους τελικούς διαχειριστές, κάποια αρχεία να αποθηκεύονται σε ένα τοπικό μέσο, ενώ άλλα στο cloud, ανάλογα με την αξιολόγηση και τις προτεραιότητες που υπάρχουν. Επιπλέον, λόγω κανονισμών ή άλλων περιοριστικών μέτρων, κάποιοι πελάτες ίσως να έχουν τοποθετημένες κάμερες σε διαβαθμισμένες ή ευαίσθητες τοποθεσίες και θα προτιμούσαν οι λήψεις από αυτές να αποθηκεύονται στις εσωτερικές εγκαταστάσεις τους, αλλά θα επιθυμούσαν ταυτόχρονα οι υπόλοιπες κάμερες να απολαμβάνουν τα οφέλη του cloud.

Μειωμένο Κόστος: για όσες επιχειρήσεις έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, ίσως μια υβριδική επιλογή θα ήταν και οικονομικά πιο συμφέρουσα. Ένα υβριδικό σύστημα έχει μειωμένο κόστος λειτουργίας, καθώς ρυθμίζοντάς το για τις βέλτιστες απαιτήσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης, περιορίζονται οι πόροι που απαιτούνται από το cloud οπότε υπάρχει και ανάλογη μείωση του κόστους.

Κυβερνοασφάλεια: αξιοσημείωτο είναι πως τα υβριδικά συστήματα προσφέρουν αρκετές δυνατότητες που διασφαλίζουν το ίδιο το σύστημα καταγραφής. Οι πελάτες κάλλιστα θα μπορούσαν να λειτουργούν τις κάμερες της αρεσκείας τους ενόσω προστατεύονται από το firewall των εγκαταστάσεων τους, χωρίς να ανησυχούν για την ασφάλεια των υπολοίπων καμερών αφού αυτή θα παρέχεται από το cloud.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως σήμερα η υιοθέτηση cloud λύσεων στο τομέα της βίντεο-επιτήρησης, έχει να διανύσει μια μεγάλη απόσταση, μιας και στο τομέα των συστημάτων συναγερμού θα λέγαμε ότι είναι περισσότερο διαδεδομένη.
Το θέμα ήρθε ξανά στην επικαιρότητα και λόγω των περιορισμών εξαιτίας του Covid-19, μιας και υπάρχει αυξημένη ζήτηση για απομακρυσμένες λύσεις, μία τάση που ευνοεί ξεκάθαρα τα cloud – based συστήματα καταγραφής και αποθήκευσης βίντεο.
Μάλιστα οι απεριόριστες δυνατότητες αποθήκευσης που προσφέρει το cloud μακροπρόθεσμα μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη ανάλυση των δεδομένων από τους διαχειριστές.
Φυσικά η αποθήκευση δεδομένων σε εσωτερικές εγκαταστάσεις, δεν θα εκλείψει αφού έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και απαιτήσεις. Ανεξάρτητα όμως από το πιο σύστημα θα χρησιμοποιηθεί, όλα έχουν να κάνουν με τον όγκο των δεδομένων που πρέπει να αποθηκευτούν και τις δυνατότητες διαχείρισης τεχνικών και ανθρώπινων πόρων.

Εν τέλει οι δυνατότητες που προκύπτουν με την αξιοποίηση του cloud στη φυσική ασφάλεια, είναι αρκετές με τα ανάλογα οφέλη τόσο για τους τελικούς χρήστες όσο και τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων και υλοποίησης έργων.

Σήμερα μάλιστα που το εργασιακό περιβάλλον αλλά και η καθημερινότητα μας άλλαξε άρδην λόγω της πανδημίας, είναι μια κατάλληλη στιγμή για τις εταιρείες να προβληματιστούν και να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των τεχνολογικών υποδομών φυσικής ασφάλειας.

Το περιβάλλον όλων τεχνολογικών υποδομών αλλάζει στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός λειτουργεί καταλυτικά σε αυτές τις αλλαγές και κατά συνέπεια και οι λύσεις ασφάλειας θα να προσαρμοστούν στις διαφοροποιημένες απαιτήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται.

Source: Αναδημοσίευση από securitymanager.gr
Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.