.

Οι κυριότερες τάσεις στα συστήματα βιντεοεπιτήρησης

Η ευφυΐα και η προστασία δεδομένων στο επίκεντρο

Πρόσφατες εξελίξεις αλλά και οι προβλέψεις από ορισμένους κατασκευαστές της αγοράς των συστημάτων βιντεο-επιτήρησης, δείχνουν πως οι επερχόμενες τάσεις τη χρονιά που διανύουμε, θα εξαρτηθούν σημαντικά από την ανάπτυξη των έξυπνων λογισμικών, των σύγχρονων video analytics και του cloud storage με παράλληλη προσοχή στο θέμα της κυβερνοασφάλειας.Του Νέστορα Πεχλιβανίδη

Η αυξημένη ανάγκη για συστήματα βιντεοεπιτήρησης πιο αποδοτικά, πιο αποτελεσματικά, και πιο λειτουργικά σε συνδυασμό όμως, με τις ανησυχίες για την παραβίαση της ιδιωτικότητας, την ψηφιακή ασφάλεια και τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς επίσης και το γεγονός ότι ακόμα βρισκόμαστε στη δίνη του covid-19, δημιουργούν νέα δεδομένα στο πως η παγκόσμια βιομηχανία των κατασκευαστών ηλεκτρονικών συστημάτων ασφάλειας, αντιλαμβάνεται την εξέλιξη των εφαρμογών και των έργων βιντεοεπιτήρησης και κατ΄ επέκταση φυσικά, τις τάσεις στις τεχνολογίες σχεδίασης των συστημάτων.
Παρακάτω ακολουθούν 6 αναφορές με τις σημαντικότερες τάσεις στην τεχνολογία βιντεοεπιτήρησης, που δεν είναι καινούργιες αλλά αναμένεται να ενισχυθούν περεταίρω τη χρονιά που διανύουμε.

Τάση 1η: Video analytics με βαθιά εκμάθηση(deep learning)

Η μηχανική εκμάθηση (machine learning) και κυρίως η βαθιά εκμάθηση (deep learning) – έννοιες στις οποίες έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές από τις σελίδες του περιοδικού – αποτελούν θα λέγαμε δύο πυλώνες της τεχνητής νοημοσύνης και οδηγούν ήδη τις εξελίξεις και την καινοτομία στα έργα ασφάλειας, προσφέροντας βελτιωμένες αποδόσεις, αλλά και ευφυΐα στις επιχειρηματικές λειτουργίες. Άλλωστε έχουμε ήδη διαπιστώσει σημαντικά επιτεύγματα στην αξιοποίηση των μεταδεδομένων (metadata), τη βελτίωση της ακρίβειας και την αύξηση της αποτύπωσης λεπτομερειών, με αποτέλεσμα να ενισχύεται το επίπεδο ασφάλειας από τα συστήματα επιτήρησης.

Ειδικοί θεωρούν, πως μέσα στο ’21 πολύ πιθανόν να δούμε ακόμα μεγαλύτερη υιοθέτηση της τεχνολογίας deep learning, καθιστώντας τις λύσεις βιντεοεπιτήρησης, ακόμα πιο αποτελεσματικές και οικονομικά αποδοτικές. Ειδικοί της αγοράς, προσδοκούν πως το deep learning σε συνδυασμό με το computer vision, θα καθορίσουν την εξέλιξη τόσο στην ασφάλεια, όσο και σε άλλους τομείς, όπως η ρομποτική και η ιατρική. Συγκεκριμένα όμως, σε ότι αφορά τη βιντεοεπιτήρηση, το deep learning θα μπορούσε να επιταχύνει την οποιαδήποτε έρευνα εξιχνίασης συμβάντων ασφαλείας, προσφέροντας δυνατότητες αναζήτησης καταγεγραμμένων αρχείων, με βάση ειδικά κριτήρια και προηγμένα φίλτρα, όπως η συμπεριφοριστική ανάλυση ή συγκεκριμένα αντικείμενα.

Επίσης αναμένουμε να δούμε περισσότερες εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυΐας βασισμένες σε video analytics πέρα από την ασφάλεια. Η πανδημία επιτάχυνε περαιτέρω μια τάση που προϋπήρχε, οπότε πιθανόν να δούμε την ανάπτυξη της βιντεοεπιτήρησης και σε τομείς που δεν σχετίζονται αποκλειστικά με την ασφάλεια, όπως είναι η καταμέτρηση ατόμων και ο εντοπισμός συνωστισμού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους.

Τάση 2η: Τερματικά Vs Servers Vs Cloud

Μια ακόμα τάση που ήρθε να προστεθεί στο τομέα των έργων της ασφάλειας, είναι οι λύσεις οι οποίες θα εστιάζουν στις τερματικές συσκευές, με στόχο να μειωθεί ο χρόνος επεξεργασίας των δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα να είναι πιο αποδοτικές και λειτουργικές. Οι συζητήσεις για την επικράτηση πλατφόρμων που θα βασίζονται σε τερματικές συσκευές ή σε τοπικούς server ή στο cloud θα συνεχιστούν αμείωτα. Το σίγουρο είναι πως μέσα στο 2021 θα δούμε έξυπνες λύσεις να αναπτύσσονται και για τα τρία μοντέλα.

Η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων κάθε πλατφόρμας, είναι αυτή που θα βοηθούσε τους κατασκευαστές να προσφέρουν επεκτάσιμες και πιο ευέλικτες λύσεις βιντεοεπιτήρησης. Μια λύση για παράδειγμα, που βασίζεται στις τερματικές συσκευές, θα μπορούσε να παρέχει άμεσες ειδοποιήσεις σε κάποιο χρήστη μικρομεσαίας εγκατάστασης, όταν εντοπιστεί μια απειλή, ενώ ένας χειριστής ενός κεντρικού σταθμού ελέγχου μια μεγάλης εγκατάστασης, θα μπορούσε πιο εύκολα να επαληθεύει τις ενδεχόμενες απειλές μέσω μιας εφαρμογής που βασίζεται σε cloud.

Τάση 3η: Ακόμα λιγότερη επαφή όσο η απειλή του Covid19 είναι εδώ

Η επέλαση του ιού προκάλεσε αξιοσημείωτη αύξηση στη χρήση των ανέπαφων λύσεων στον τομέα του ελέγχου πρόσβασης επισκεπτών και προσωπικού σε κτιριακούς χώρους και διάφορες εγκαταστάσεις με βάση έξυπνες τεχνολογίες όπως η αναγνώρισης προσώπου. Επίσης, παραδοσιακές τεχνολογίες όπως το LRP (license plate recognition-αναγνώριση πινακίδας οχήματος) ενδεχομένως να εξελιχθούν και να γίνουν ακόμα πιο δημοφιλείς, αποφεύγοντας έτσι τη φυσική επαφή κατά των έλεγχο εισερχομένων σε ένα παρκινγκ ιδιωτικού οργανισμού. Οι ανέπαφες λύσεις παραμένουν λοιπόν στην κορυφή των συζητήσεων και το 2021 και η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στις κάμερες ασφαλείας, θα συμβάλει στην αυτοματοποίηση των μεθόδων πρόσβασης. Η τεχνολογία LRP θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω σε έξυπνους χώρους στάθμευσης, ενώ η ανίχνευση σύνθετων συμβάντων σε πραγματικό χρόνο, θα είναι ζωτικής σημασίας για την συνολική λειτουργία μιας πλατφόρμας ασφάλειας.

Τάση 4η: Μεγαλύτερη υιοθέτηση του cloud

Μαζί με την ανάπτυξη των έξυπνων λύσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι ειδικοί επίσης αναμένουν αύξηση στη χρήση της τεχνολογίας cloud προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι τεράστιες ανάγκες αποθήκευσης που προκύπτουν από τις υψηλές αναλύσεις και όχι μόνο. Αν και φυσικά δεν είναι μια νέα τεχνολογία, η αποθήκευση βίντεο σε cloud, κερδίζει συνεχώς έδαφος σε πολλές κάθετες αγορές. Αυτές οι αλλαγές καθοδηγούνται και από την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας των υποδομών ασφάλειας και πληροφορικής. Το cloud θα προσδώσει στις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους και δραστηριοποίησης, νέες δυνατότητες. Πολλές εταιρείες, επανεκτιμούν τη χρήση παραδοσιακών τεχνολογιών αποθήκευσης όσο αναζητούν νέες μεθόδους, που θα βελτιώσουν τις καθημερινές τους διεργασίες, όπως η απομακρυσμένη καταγραφή ή παροχή πρόσθετης κάλυψης σε χώρους όπου απαιτείται λιγότερο προσωπικό.

Τάση 5η: Η κυβερνοασφάλεια ως πρωταρχικό μέλημα

Η κυβερνοασφάλεια ήταν ανέκαθεν ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των παραβιάσεων στις IP κάμερες, όμως μέσα στο 2020 αυτή η σχέση απέκτησε και άλλη διάσταση. Σύμφωνα με στοιχεία πολλών αρχών ασφάλειας, όταν ξεκίνησε η πανδημία, τα περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων αυξήθηκαν ραγδαία. Δεδομένου λοιπόν πως σήμερα όλο και περισσότερες συσκευές συνδέονται μεταξύ τους, η αντιμετώπιση των παραβιάσεων και επιθέσεων σε συστήματα δικτυακής βιντεοεπιτήρησης, είναι μια μεγάλη πρόκληση που συνεχώς θα μας απασχολεί.

Μέσα στο 2021 είναι πολύ πιθανό να δούμε περισσότερους πελάτες, αλλά και εταιρίες υλοποίησης έργων, να στρέφουν την προσοχή τους σε ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας και να απευθύνονται σε εξειδικευμένες εταιρείες που υλοποιούν βέλτιστες πρακτικές για την ασφάλεια των δεδομένων και πληρούν όλα τα απαιτούμενα πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών.

Οι κατασκευαστές από την πλευρά τους, θα πρέπει να παραμείνουν σε εγρήγορση προκειμένου να αναπτύσσουν κατάλληλα updates στα λογισμικά ψηφιακής ασφαλείας μόλις εντοπισθούν τρωτότητες.

Τάση 6η: Προάσπιση ιδιωτικότητας αλλά και μεγαλύτερη αποδοχή έξυπνων λύσεων

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερα κράτη εφαρμόζουν αυστηρότερους κανόνες προάσπισης της ιδιωτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, προσαρμόζοντας μεταξύ άλλων τη λειτουργία των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε αυτούς τους κανόνες και ιδιαίτερα στον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, γνωστό σε όλους ως GDPR. Οι αυστηρότεροι κανονισμοί θα ωθήσουν όλες τις επιχειρήσεις να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη προσοχή στη διαφύλαξη των καταγεγραμμένων δεδομένων και αρχείων από τις κάμερες ασφάλειας.

Παράλληλα όμως αναγνωρίζονται και τα οφέλη που προσφέρουν τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης, αφού οι κάμερες με τα έξυπνα δεδομένα που παρέχουν, μπορούν ενδεχομένως να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον προκειμένου να επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις και τα μαγαζιά συμβάλλοντας στον έλεγχο της πληρότητας των κτιρίων και την διατήρηση των κοινωνικών αποστάσεων.

Με τη χρήση έξυπνων καμερών, η βιντεοεπιτήρηση αποδεικνύεται συνάμα και μία οικονομικά αποδοτική λύση καθώς πολλές εφαρμογές βίντεο analytics εξυπηρετούν διπλούς σκοπούς. Παραδείγματος χάριν, ένα κατάστημα λιανικής πώλησης μπορεί να παρακολουθεί μέσω έξυπνης κάμερας την πληρότητα ενός χώρου και ταυτόχρονα να εκτελεί κάποια εφαρμογή ανίχνευσης ύποπτων αντικειμένων εντός του ίδιου χώρου.

Βιντεοεπιτήρηση 2021: η κυριαρχία της ευφυΐας

Συνοψίζοντας θα λέγαμε, ότι οι τρέχουσες τεχνολογικές τάσεις δείχνουν πως μέσα στο ’21 η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα συστήματα βιντεοεπιτήρησης θα είναι ακόμα πιο εκτεταμένη. Εφαρμογές βίντεο analytics με τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνται ήδη από τις επιχειρήσεις και σε τομείς πέρα από την ασφάλεια. Όσο ο κόσμος θα ανακάμπτει από την υγειονομική και την επακολουθούμενη οικονομική κρίση, η ζήτηση για οικονομικές και παράλληλα αποδοτικές λύσεις θα αυξάνεται. Αυτές οι ανάγκες μπορούν κάλλιστα να καλυφθούν με έξυπνα συστήματα βιντεοεπιτήρησης συνδυαζόμενα με εφαρμογές βίντεο analytics και αποθήκευση σε cloud.

Τέλος, η κυβερνοασφάλεια στην βιντεοεπιτήρηση θα εξακολουθήσει να προκαλεί ανησυχίες ενώ οι κατασκευαστές θα συμμορφώνονται όλο πιο πολύ στα αυστηρότερα μέτρα περί απορρήτου.

Αναδημοσίευση από securitymanager.gr
Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.