.

Ο έλεγχος πρόσβασης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια κτιρίωνΟ έλεγχος πρόσβασης μπορεί θεωρητικά να είναι ένας παραδοσιακός τομέας στην ασφάλεια, όμως τα τελευταία χρόνια αρχίζει να κερδίζει τη θέση που πραγματικά αξίζει ως μια ιδιαίτερα σημαντική διεργασία σε αυτό που ονομάζουμε ολιστική προσέγγιση ασφάλειας κτιρίων.

Φυσικά, ο έλεγχος πρόσβασης, ως κοινή πρακτική ασφάλειας εφαρμόζεται διαχρονικά στο σπίτι μας, σε επαγγελματικούς χώρους ή οπουδήποτε αλλού, όπου για να εισέλθει κάποιος χρησιμοποιεί απλά κλειδιά ή κωδικούς ή κάρτες ή και άλλα μέσα ταυτοποιήσης. Αυτό που τα τελευταία χρόνια θα λέγαμε ότι έχει εξελιχθεί, είναι σίγουρα οι τεχνολογίες που υποστηρίζουν τα συστήματα που αξιοποιούνται για τον έλεγχο πρόσβασης, αλλά γενικότερα και η προσοχή που λαμβάνει πλέον αυτός ο τομέας και από τους κατασκευαστές συστημάτων ασφάλειας, αλλά και από τους τελικούς πελάτες, κυρίως σε χώρους στα επαγγελματικά περιβάλλοντα.

Είναι γεγονός, ότι σε ένα σύνολο εγκαταστάσεων από μονάδες παραγωγής και αποθήκες, μέχρι κτίρια γραφείων, καθώς και από τουριστικά καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb) αλλά και συγκροτήματα διαμερισμάτων κατοικίας, εφαρμόζονται σήμερα ολοένα και περισσότερο πιο διεξοδικές διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης, ενώ οι διαχειριστές επενδύουν σε σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις που συνιστούν μια ξεχωριστή κατηγορία συστημάτων. Εντέλει, αξίζει να δούμε ξανά συνοπτικά ποια είναι εκείνα τα βασικά στοιχεία που καθιστούν τόσο σημαντικά τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης ακόμα περισσότερο σήμερα.

Back to Basics

Κάθε φορά που κάποιος επισκέπτεται έναν χώρο γραφείων, εισέρχεται σε ένα συγκρότημα πολυκατοικίας ή οδηγεί προς μια περιφραγμένη περιοχή, είναι πολύ πιθανόν να βρεθεί μπροστά από κάποιο σύστημα που θα ελέγξει αυτόματα την πρόσβαση του ή ακόμα και πιο απλά, μπροστά από ένα κουδούνι που θα πρέπει να χτυπήσει, προκειμένου να επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους για να του επιτραπεί ως επισκέπτης η είσοδος στο χώρο.

Αυτά είναι μερικά μόνο, πολύ απλά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα ελέγχου πρόσβασης, που μπορεί να εγκαταστήσει ο κάθε ιδιοκτήτης ή και διαχειριστής ενός χώρου σε μια πύλη εισόδου, προκειμένου να εκχωρεί ή να απαγορεύει ανάλογα, να εισέλθει κάποιος επισκέπτης στο χώρο. Τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται έργα με σύγχρονα συστήματα ελέγχου πρόσβασης εγκαταστάσεων, όπου για όσους εισέρχονται συχνά στο χώρο, βασίζονται σε αναγνώριση καρτών, κωδικών ή και άλλων μέσων ταυτοποιήσης (προσφάτως κινητά τηλέφωνα) και βιομετρικά στοιχεία, ή για όσους θεωρούνται επισκέπτες στον εκάστοτε χώρο, σε μονάδες ενδοεπικοινωνίας με βίντεο-κάμερες ή και πιο απλά με ένα μικρόφωνο και μεγάφωνο για – θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις – καθώς και συνδυασμός όλων αυτών στα πλαίσια της ενοποίησης ηλεκτρονικών συστημάτων. Σε αυτά τα συστήματα συναντάμε λύσεις ενσύρματης ή ασύρματης τεχνολογίας, υποδομές με κλειστή ή ανοιχτή αρχιτεκτονική και IP λειτουργία καθώς και προηγμένα λογισμικά διαχείρισης.

Ο κύριος ρόλος ενός συστήματος ελέγχου πρόσβασης είναι γνωστό ότι είναι να παρακολουθεί την είσοδο και την έξοδο των προσώπων σε ένα κτίριο, καθώς και την κίνηση αυτών μέσα στους χώρους του, παρέχοντας ταυτόχρονα αναφορές αυτών των κινήσεων.

Οι δυο βασικές λειτουργίες που προσφέρουν τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης μεταξύ άλλων, θα λέγαμε ότι είναι η απρόσκοπτη, αλλά και με ασφάλεια, διαχείριση εισόδου του μόνιμου προσωπικού μιας επαγγελματικής εγκατάστασης καθώς και η διαχείριση των επισκεπτών σε αυτή, με παράλληλη καταγραφή των δεδομένων εισόδου και εξόδου που προκύπτουν και στις δυο λειτουργίες. Η δημιουργία αναφορών με χρήσιμες πληροφορίες για πάσα χρήση θα λέγαμε ότι αποτελεί το σημαντικότερο πλεονέκτημα των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης. Ενδεικτικά, πολύτιμη είναι η συνεισφορά του συστήματος ελέγχου πρόσβασης για τον προσδιορισμό του ποιος είναι εντός του ελεγχόμενου χώρου όταν συμβεί ένα οποιοδήποτε περιστατικό παραβίασης, ή πόσοι εργαζόμενοι και επισκέπτες βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Πέρα όμως από την γνώση του ποιος βρίσκεται σε συγκεκριμένο χώρο της επιχείρησης, ο έλεγχος πρόσβασης μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου να αρθεί το δικαίωμα πρόσβασης σε κάποιους χώρους για συγκεκριμένο χρονικό όριο, όπως για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της βραδινής βάρδιας.

Ειδικά σε ένα περιβάλλον εργασίας με ορισμένους χώρους με διαβάθμιση ασφάλειας, ο έλεγχος πρόσβασης είναι ιδιαίτερα κρίσιμη διαδικασία προκειμένου να μπορεί να υπάρχει αξιόπιστα και αποτελεσματικά επιτήρηση του ποιος και πότε εισέρχεται σε αυτούς τους χώρους, χωρίς να είναι αναγκαία η φύλαξη τους με την παρουσία προσωπικού ασφάλειας, κάτι που σημαίνει εξοικονόμηση κόστους.

Σε ότι αφορά εγκαταστάσεις με ιδιωτικές μόνιμες ή προσωρινές κατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών και πολυκατοικίες διαμερισμάτων ή και τουριστικά καταλύματα βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας μίσθωσης, ο έλεγχος πρόσβασης προσφέρει την απαιτούμενη ιδιωτικότητα και φυσικά την ασφάλεια που είναι απαραίτητη για τους κατοίκους και τις περιουσίες τους. Η πρόληψη και αποτροπή παράνομων προσβάσεων – σε συνεργασία και με τα άλλα συστήματα ασφάλειας και βίντεο-επιτήρησης – αλλά και ο έλεγχος συμβάντων παραβίασης, είναι ο βασικός σκοπός της εφαρμογής των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης σε αυτούς τους χώρους.

Οι προοπτικές

Η σύγκλιση όλων των συστημάτων ασφαλείας μεταξύ τους, αλλά και με άλλες τεχνολογικές υποδομές, όπως αυτές που αναφέρονται ως έξυπνοι αυτοματισμοί, αλλά και τις υποδομές δικτύων και πληροφορικής, καθώς και η αυξημένη διάδοση τεχνολογιών όπως το ΑΙ και το IoT στα πλαίσια του Ψηφιακού Μετασχηματισμού, αλλάζουν σίγουρα τη φιλοσοφία των εγκαταστάσεων, φέρνοντας ακόμα περισσότερο στο επίκεντρο και τον έλεγχο πρόσβασης σε φυσικό αλλά και ψηφιακό επίπεδο.
Σε συνδυασμό μάλιστα με τις αυξανόμενες απαιτήσεις ασφάλειας καθώς και τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν όπως αυτές που διαμόρφωσαν τα μέτρα περιορισμού του COVID-19, είναι σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, επιτακτική ανάγκη όλοι όσοι συμμετέχουν στο οικοσύστημα της ασφάλειας (κατασκευαστές συστημάτων, προμηθευτές προϊόντων, εγκαταστάτες έργων, τελικοί πελάτες) να εμβαθύνουν ακόμα περισσότερο στο τομέα του ελέγχου πρόσβασης, τόσο σε επίπεδο ενίσχυσης των διαδικασιών όσο και στην αναβάθμιση των τεχνολογικών λύσεων.


Ετικέτες ,
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.