.

'Έξυπνες πόλεις: ένα εκτεταμένο δίκτυο συνδεδεμένων συσκευών ΙοΤΖούμε σε μια εποχή που γινόμαστε μάρτυρες μιας ταχείας προόδου των τεχνολογικών εξελίξεων. Από την αρχή του Διαδικτύου, είδαμε τον κόσμο να μεγαλώνει με όλη τη δύναμη που προσφέρει η συνδεσιμότητα, δηλαδή το Internet of Things.

Ήρθε η δεκαετία όπου έχουμε έξυπνα κοσμήματα, ρολόγια, τηλέφωνα και σπίτια. Και όλα διασυνδέονται, επικοινωνούν μεταξύ τους και μοιράζονται την τελική τους φάση μαζί μας για να μας ειδοποιούν ή να μας προειδοποιούν για οποιαδήποτε αλλαγή. Δεν χρειάζεται πια να ανησυχούμε μήπως αφήσαμε ανοιχτό το air-condition ή την κουζίνα στο σπίτι. Τώρα μπορούμε να το ελέγξουμε μέσω μιας εφαρμογής και σε περίπτωση που είναι ενεργοποιημένο, μπορούμε να το απενεργοποιήσουμε από απόσταση.

Δεν είναι λοιπόν περίεργο που το 57% των ατόμων που χρησιμοποιούν συσκευές Internet of Things ισχυρίζονται ότι εξοικονομούν χρόνο. Δεν είναι επίσης περίεργο που έχουμε περισσότερα από 175 εκατομμύρια έξυπνα σπίτια παγκοσμίως και ο αριθμός αυτός αυξάνεται συνεχώς. Το επόμενο λογικό βήμα είναι οι έξυπνες πόλεις. Αυτές οι πόλεις του μέλλοντος θα χρησιμοποιήσουν το Internet of Things για πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης και θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της αστικοποίησης.

Η δύναμη μιας έξυπνης πόλης

Όσοι ζουν σε μια έξυπνη πόλη θα ασχολούνται με τον κόσμο γύρω τους μέσω των τηλεφώνων και άλλων κινητών συσκευών, αυτοκινήτων και οικιακών συσκευών. Αυτή η σύνδεση μπορεί να μειώσει το κόστος σε πολλές βιομηχανίες και να βελτιώσει τη βιωσιμότητα. Αλλά ποια είναι η πραγματική δύναμη μιας έξυπνης πόλης; Ας παραθέσουμε μερικά παραδείγματα.

Οι έξυπνοι πόλοι θα μπορούν να φορτίσουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ο παλιός φωτισμός του δρόμου θα δώσει τη δυνατότητα στους έξυπνους πόλους, οι οποίοι θα λειτουργούν ως συστήματα παρακολούθησης, που συνδέονται με το τμήμα ασφαλείας της πόλης και ως σταθμός επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ακόμη και κινητών συσκευών. Οι έξυπνοι πόλοι μπορούν, επίσης, να βοηθήσουν στη διαχείριση της κυκλοφορίας συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με ατυχήματα, στάθμευση, εγκλήματα, καιρικές συνθήκες και άλλα. Μπορούν να συλλέξουν και να αναλύσουν τα δεδομένα και να βελτιώσουν τη λήψη αποφάσεων στα αστικά περιβάλλοντα.

Τα έξυπνα κτίρια, ως μέρος της έξυπνης πόλης, λειτουργούν παρόμοια με τα έξυπνα σπίτια. Ελέγχουν τις λειτουργίες του κτιρίου, όπως η θέρμανση, ο εξαερισμός και η ασφάλεια. Όπως και οι πόλοι, τα έξυπνα κτήρια θα μπορούν να συλλέγουν δεδομένα, βοηθώντας τους ιδιοκτήτες και τους διαχειριστές εγκαταστάσεων να βελτιώσουν την απόδοσή τους. Τα έξυπνα κτήρια μειώνουν, επίσης, τη χρήση ενέργειας και ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κτισμάτων.

Η διαχείριση των αποβλήτων μπορεί να βελτιωθεί. Με τη χρήση συσκευών IoT σε μια έξυπνη πόλη, μπορεί να μετρηθεί το επίπεδο των αποβλήτων στους κάδους και και τα δεδομένα αυτά να στέλνονται στα απορριμματοφόρα. Έτσι, τα δεδομένα που θα προκύπτουν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των διαδρομών των απορριμματοφόρων ώστε να επισκέπτονται μόνο τους κάδους που πρέπει να αδειάσουν, μειώνοντας έτσι το λειτουργικό κόστος.

Η ροή, η πίεση και η διανομή νερού στην έξυπνη πόλη θα μπορούν να παρακολουθούνται μέσω της έξυπνης διαχείρισης νερού. Η χρήση της τεχνολογίας μπορεί να βελτιώσει τους μηχανισμούς διανομής νερού και να μειώσει το κόστος. Με την αύξηση του πληθυσμού και της αστικοποίησης, η έξυπνη διαχείριση των υδάτων μπορεί να βοηθήσει τις πόλεις να εξισορροπήσουν την προσφορά και τη ζήτηση νερού.

Έξυπνες πόλεις και προκλήσεις

Παρατηρείται μια αυξανόμενη ανάγκη ρύθμισης των σημείων που μπορούν να επηρεάσουν την οικονομική ανάπτυξη μιας έξυπνης πόλης. Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη νομοθεσίας και πολλοί από τους ενδιαφερόμενους είναι προσεκτικοί όσον αφορά την κοινοποίηση των δεδομένων τους. Αυτό επηρεάζει τους νομοθέτες στη δημιουργία των πολιτικών για την υποστήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης.

Μια άλλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι έξυπνες πόλεις είναι η έλλειψη χρηματοδότησης. Τα έργα συχνά παραμένουν ατελή λόγω έλλειψης πόρων. Οι συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα παραμένουν ένας από τους τρόπους αντιμετώπισης αυτής της οικονομικής πρόκλησης.

Τα πιθανά ζητήματα ιδιωτικότητας και απορρήτου των πολιτών είναι η νούμερο ένα πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί στις πόλεις του μέλλοντος. Δεδομένου ότι οι συνδεδεμένες συσκευές IoT συλλέγουν και αναλύουν συνεχώς δεδομένα, η κατάσταση είναι πολύ εύθραυστη όσον αφορά στα ηλεκτρονικά εγκλήματα. Οι πολίτες μπορούν επίσης να ανησυχούν για τις κάμερες που βρίσκονται στον έξυπνο οδικό φωτισμό, καθώς ενδεχομένως επηρεάζουν το απόρρητό τους. Αυτό μπορεί να επιλυθεί με την εκπαίδευση των πολιτών αλλά και με την εξασφάλιση των συνδέσεων μεταξύ των συσκευών.

Η περισσότερη έξυπνη τεχνολογία βρίσκεται επί του παρόντος στο προ-εμπορικό στάδιο και τα επιχειρηματικά μοντέλα που μπορούν να αναπτύξουν την έξυπνη τεχνολογία μόλις αναπτύσσονται. Επίσης, υπάρχει έλλειψη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που σχετίζονται με την τεχνολογία. Δυστυχώς, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί προς το παρόν να γίνει όσον αφορά σε αυτά τα ζητήματα, αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα φέρει το μέλλον.

Γιατί χρειαζόμαστε τις έξυπνες πόλεις

Ο αυξανόμενος πληθυσμός σημαίνει ότι ορισμένοι πόροι σταδιακά καταναλώνονται. Υπάρχει μια κοινωνική και οικονομική ανισότητα, η οποία δημιουργεί προβλήματα στις κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Δεδομένου ότι η τεχνολογία αναπτύσσεται γρήγορα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνάμεις της Τεχνητής Νοημοσύνης και του Internet of Things για να χτίσουμε έξυπνες πόλεις, οι οποίες μπορούν σταδιακά να αντιμετωπίσουν μερικά από αυτά τα ζητήματα.

Οι έξυπνες πόλεις βελτιώνουν την κοινότητα βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής ενός ατόμου. Τα έξυπνα σπίτια μπορούν να μειώσουν τα έξοδα και να βελτιστοποιήσουν τους πόρους, βοηθώντας τους ιδιοκτήτες τους να εξοικονομήσουν χρήματα και χρόνο. Οι δημόσιες ιδιοκτησίες, όπως σχολεία, δρόμοι και νοσοκομεία μπορούν επίσης να βελτιωθούν. Με έξυπνα σπίτια και πόλεις, το περιβάλλον και η υγεία μας μπορούν να γίνουν καλύτερα.

Το συμπέρασμα

Το Internet of Things είναι ένα παιχνίδι αλλαγής που μετατρέπει με αργά αλλά σταθερά βήματα τον σύγχρονο κόσμο μπροστά στα μάτια μας. Η αγορά IoT αναπτύσσεται. Eίναι μόνο θέμα χρόνου το πότε θα φτάσουμε να περιβαλλόμαστε από ένα πλέγμα συνδεδεμένων συσκευών που επικοινωνούν μεταξύ τους και θα έχουν τη δύναμη να παρέχουν στους ανθρώπους αυτό που χρειάζονται για να βελτιώσουν και να αναβαθμίσουν τον τρόπο ζωής τους.

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.