.

Βιντεοεπιτήρηση για απαιτητικά περιβάλλονταΠροκλήσεις εκτός των τειχών

Η ασφάλεια των σύγχρονων επιχειρήσεων δεν μπορεί να επαφίεται σε συστήματα που λειτουργούν αποδοτικά μόνο σε ιδανικές συνθήκες περιβάλλοντος. Ειδικά, όταν βγαίνουμε “εκτός των τειχών” – δηλαδή στους εξωτερικούς χώρους της εγκατάστασης – οι προκλήσεις που υπάρχουν είναι πάρα πολλές σε ότι αφορά τις ακραίες καιρικές συνθήκες, αλλά και τις ιδιαιτερότητες που μπορεί να επικρατούν στο εκάστοτε περιβάλλον.

Από διυλιστήρια και σταθμούς παραγωγής ενέργειας, φωτοβολταϊκά πάρκα & ανεμογεννήτριες, μέχρι εργοτάξια, βιομηχανίες, υδατοκαλλιέργειες, λιμάνια, αεροδρόμια, πλοία και δεκάδες άλλες εγκαταστάσεις, λόγω των περιβαλλοντολογικών συνθηκών και άλλων ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν, απαιτούν έναν ειδικό σχεδιασμό και μια υλοποίηση στα έργα βίντεο-επιτήρησης που θα λαμβάνει υπόψη μια σειρά από παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση και αξιόπιστη λειτουργία τους.

Όπως διαπιστώνουμε – ειδικά το τελευταίο διάστημα – η κλιματική αλλαγή συνιστά μια νέα αρνητική πραγματικότητα με ολοένα και περισσότερα ακραία καιρικά φαινόμενα να κάνουν την εμφάνιση τους, ακόμα και σε χώρες με ήπιο γενικά κλίμα, όπως είναι οι χώρες της Μεσογείου και φυσικά η Ελλάδα. Αν σε αυτή τη διαπίστωση, συνυπολογίσουμε και τις συνήθεις προκλήσεις που δημιουργούν οι ιδιαίτερες συνθήκες που μπορεί να βρίσκεται μια εγκατάσταση, όπως σκόνη, πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυροί άνεμοί, μη καθαρή ατμόσφαιρά, πολύ υψηλό ή χαμηλό φωτισμό, τότε θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα μίγμα υψηλών απαιτήσεων στο οποίο θα πρέπει να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και αξιόπιστα τα συστήματα βίντεο-επιτήρησης, ως βασικός πυλώνας του σχεδιασμού ασφάλειας μιας εγκατάστασης.

Σήμερα, οι περισσότεροι κατασκευαστές συστημάτων βίντεο-επιτήρησης, σχεδιάζουν και παράγουν κάμερες ασφαλείας λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις προκλήσεις και δυσκολίες, με σκοπό να προσφέρουν στους τεχνικούς και στους τελικούς πελάτες φυσικά, συστήματα με ανθεκτικότητα, που θα ανταποκρίνονται με επιτυχία, καταγράφοντας εικόνες υψηλής ποιότητας κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες περιβάλλοντος

Διαχείριση φωτός

Η απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία και υψηλή απόδοση των συστημάτων βίντεο-επιτήρησης ακόμα και σε συνθήκες πολύ χαμηλού ή έντονης αντίθεσης φωτισμού, αποτελεί από μόνο του πολύ σημαντικό ζήτημα, για το οποίο έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές.

Στο κάθε έργο, ο εγκαταστάτης θα συναντήσει διαφορετικές προκλήσεις, αναφορικά με το ζήτημα του φωτισμού. Το κλειδί, για τη βελτιστοποίηση της βιντεοεπιτήρησης σε περιβάλλοντα με ισχνό φωτισμό ή υψηλή αντίθεση στο φως σε μία σκηνή, είναι η αξιοποίηση των καινοτόμων τεχνολογιών που αναπτύσσουν οι κατασκευαστές και ενισχύουν με το καλύτερο δυνατό τρόπο τη προσαρμογή της κάμερας σε κάθε συνθήκη φωτισμού.

Οι εξελίξεις στην τεχνολογία διαχείρισης φωτός με προσαρμοστικές δυνατότητες σε χαμηλό φωτισμό, επιτρέπουν στις κάμερες να διαχειρίζονται δυναμικά το διαθέσιμο φως προκειμένου να επιτύχουν τα καλύτερα αποτελέσματα σε κάθε γωνιά μιας σκηνής. Η υλοποίηση ξεκινά από τον σχεδιασμό και την κατασκευή του φακού και εφαρμόζεται μέχρι μηχανισμούς λήψης των εικόνων και το πως αυτές μεταδίδονται.

Οι κατασκευαστές επιλέγουν πλέον πολύ προσεχτικά το υλικό που χρησιμοποιούν, όπως για παράδειγμα ένα υψηλής ποιότητας φακό, έναν αισθητήρα εικόνας υψηλής ευαισθησίας και επεξεργαστές σήματος εικόνας που οδηγούν τον τρόπο με τον οποίο η κάμερα διαχειρίζεται συνολικά την προσαρμογή της στα επίπεδα φωτός.

Είτε πρόκειται για εξαιρετικά χαμηλό φως, είτε για σύνθετο μεικτό περιβάλλον φωτισμού, η ποιότητα της εικόνας μπορεί να βελτιστοποιηθεί πλέον αυτόματα με την υποστήριξη νέων τεχνολογιών που έχουν αναπτύξει οι κατασκευαστές, παράγοντας έγχρωμες και υψηλής ανάλυσης εικόνες, με χαμηλό θόρυβο, διατηρώντας παράλληλα την ευκρίνεια στατικών ή κινούμενων αντικειμένων ακόμη και σε συνθήκες πολύ χαμηλού φωτισμού.

Η διαχείριση σκηνών που έχουν πολύ σκοτεινά ή πολύ φωτεινά στοιχεία ταυτόχρονα, μπορεί να είναι κάπως δυσκολότερη. Πλέον όμως, υπάρχει η κατάλληλη τεχνολογία επεξεργασίας εικόνας που συνιστά έναν ακόμα παράγοντα που αναβαθμίζει την ποιότητα και σε αυτές τις συνθήκες. Οι συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία υψηλού δυναμικού εύρους (High Dynamic Range-HDR), επέτρεψαν τόσο στις σκοτεινές όσο και στις φωτεινές περιοχές της ίδιας εικόνας, να είναι πλέον ευδιάκριτες, αποκαλύπτοντας σημαντικές λεπτομέρειες που έχουν σημασία. Το HDR επιτρέπει στη κάμερα να καταγράφει έξυπνα δύο διαφορετικές εικόνες του ίδιου πλαισίου με διαφορετικά επίπεδα έκθεσης και στη συνέχεια να τις συγχωνεύει προκειμένου να αναδείξει τις λεπτομέρειες και στις δύο περιοχές.

Τέλος, σε αντίθεση με τις πιο παραδοσιακές διαδοχικές τεχνολογίες HDR, οι πρόσφατες καινοτομίες έχουν καταστήσει δυνατή την ταυτόχρονη καταγραφή των δύο πλαισίων, ελαχιστοποιώντας τη χρονική καθυστέρηση μεταξύ σύντομων και μεγάλων εκθέσεων, με αποτέλεσμα καθαρές, ευκρινείς εικόνες με ελάχιστη θόλωση κίνησης.

Πρότυπα προστασίας περιβαλλοντολογικών συνθηκών

Η ασφάλεια των εξωτερικών χώρων – όπως αναφέραμε και παραπάνω – μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά λόγω των φυσικών προκλήσεων, των απαιτητικών συνθηκών ή των πάσης φύσεως κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένες οι κάμερες. Αυτό που πρέπει να αναζητήσει κανείς, είναι συστήματα βίντεο-επιτήρησης με πιστοποίηση υψηλού επιπέδου, με βάση πρότυπα που μπορούν να εγγυηθούν προστασία από διάφορους παράγοντες που συναντάμε στο εξωτερικό περιβάλλον.

Η συμμόρφωση με βάση τα πρότυπα IP (Ingress Protection) εξασφαλίζει ότι το πλαίσιο κάθε κάμερας έχει σχεδιαστεί και δοκιμαστεί με βάση ένα αυστηρό σύνολο προτύπων και ως εκ τούτου, εγγυάται ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία. Οι εν λόγω δοκιμές, υποβάλλουν τις κάμερες σε μια αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να λάβουν κάποιους από τους κωδικούς των προτύπων IP.

Οι διαφορετικοί κωδικοί των προτύπων IP αντιπροσωπεύουν και διαφορετικά επίπεδα και κατηγορίες προστασίας, από παράγοντες όπως σκόνη, επιβλαβή σωματίδια, πίεση νερού, άνεμο, βροχοπτώσεις, ακόμη και βανδαλισμούς. Από τα πολλά πρότυπα προστασίας IP, μπορούμε να ξεχωρίζουμε τέσσερα και συγκεκριμένα τα IP66 – IP68 – IP69K – IK10.

Δεν σημαίνει φυσικά ότι μια κάμερα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη και με τα 4 αυτά πρότυπα. Όμως στη περίπτωση που επιτυγχάνει συμμόρφωση και με αυτά τα τέσσερα, τότε θα πρόκειται για μια συσκευή σχεδιασμένη για τις πλέον ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος.

IP66 – Είναι το πρότυπο που συναντάμε πιο συχνά στα χαρακτηριστικά στις περισσότερες κάμερες και αποτυπώνει τη δυνατότητα της μονάδας να είναι ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες στο εξωτερικό περιβάλλον εστιάζοντας κυρίως σε δυο παράγοντες. Η αξιολόγηση με αυτό το πρότυπο, παρέχει ιδανική προστασία από τη σκόνη και άλλα σωματίδια στην ατμόσφαιρα, καθώς επίσης και από το νερό γενικότερα. Στην ουσία, έτσι εξασφαλίζεται πως η κάμερα θα παραμείνει πλήρως λειτουργική και αποτελεσματική όταν λειτουργεί σε εξωτερικό χώρο όπου υπάρχει φυσικά σκόνη και πολλές φορές βρέχει. Η αξιολόγηση λοιπόν με το πρότυπο IP66 είναι ζωτικής σημασίας σε άπειρες εφαρμογές, όπου οι κάμερες παρακολούθησης βίντεο τοποθετούνται σε σημεία όπου συχνά εμφανίζονται σκόνη, άμμος, ξένα σωματίδια και νερό.

IP68 – Οι κάμερες που επιτυγχάνουν την αξιολόγηση σύμφωνα με το πρότυπο IP68 αποδίδουν σίγουρα τον ίδιο βαθμό προστασίας για όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (για το πρότυπο IP66) και επιπλέον έχει δοκιμαστεί η λειτουργία τους και είναι ανθεκτικές σε βύθιση σε γλυκό νερό σε βάθος έως 1m ή περισσότερο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (30 λεπτά, για παράδειγμα) αλλά και είναι ακόμα πιο ανθεκτικές σε εξωτερικά αιρούμενα στοιχεία. Με απλά λόγια, οι κάμερες με IP68 επιδεικνύουν μια ακόμα μεγαλύτερη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και ειδικότερα στο νερό. Οι περιπτώσεις χρήσης για κάμερες που αξιολογούνται ως IP68 αφορούν εγκαταστάσεις που αντιμετωπίζουν πολύ συχνά ισχυρές καταιγίδες και βροχοπτώσεις ή ακόμα και απομακρυσμένες τοποθεσίες σε άνυδρες ή άγονες περιοχές, όπου υπάρχει πολύ σκόνη καθώς επίσης και σε κάθε μορφή πλεούμενου στη θάλασσα σκάφους.

IP69K – Δύσκολη να επιτευχθεί ως αξιολόγηση προτύπου προστασίας, αλλά είναι σημαντική σε πολύ ειδικές εφαρμογές όπου μπορεί να παρατηρείται υψηλή πίεση νερού και πολύ υψηλή θερμοκρασία. Αυτή η προηγμένη αξιολόγηση τέθηκε αρχικά σε εφαρμογή σε οχήματα κατασκευής έργων και συντήρησης ή και σε βιομηχανικό εξοπλισμό παραγωγής. Σήμερα πολλές φορές, χρησιμοποιείται ευρέως σε χώρους που απαιτούν τακτικό καθαρισμό υψηλής πίεσης, όπως προετοιμασία τροφίμων, πλυντήρια αυτοκινήτων και εφαρμογές οδικών οχημάτων.

IK10 – Αφορά τη λεγόμενη αντι-βανδαλιστική προστασία. Είτε ένα σύστημα ασφάλειας βίντεο-επιτήρησης είναι εγκατεστημένο σε υπαίθριο χώρο και εκτεθειμένο σε ακραίες συνθήκες, είτε σε ένα χώρο που ελλοχεύει κίνδυνους βανδαλισμού, το συγκεκριμένο πρότυπο είναι απαραίτητο προκειμένου οι κάμερες να είναι ανθεκτικές και να συνεχίσουν να λειτουργούν, ακόμα και όταν τυχαία ή κακόβουλα υποστούν πρόσκρουση από αντικείμενο με δύναμη 20 joules. Τυχαία, εννοούμε πρόσκρουση πάνω στην κάμερα από αντικείμενο που μπορεί να προέλθει από ισχυρό άνεμο ή κάποια έκρηξη και κακόβουλη εννοούμε φυσικά χτυπήματα από κάποιον προσπαθεί να σπάσει την κάμερα. Οι κάμερες κατασκευασμένες με IK10 μπορούν να αντέξουν αυτά τα χτυπήματα βανδαλισμού χωρίς να σπάνε τα περιβλήματα τους και τα καλύμματα των φακών.
Κάμερες με αυτή την αντι-βανδαλιστική αξιολόγηση, είναι σίγουρο ότι βρίσκουν εφαρμογές σε τράπεζες, κρατικά κτήρια, στρατόπεδα, αποθήκες, φυλακές και γενικότερα κρίσιμες υποδομές που μπορεί να αντιμετωπίσουν την απειλή της κακόβουλης απόπειρας καταστροφής του συστήματος βίντεο-επιτήρησης.

Θερμική προστασία

Στα έργα με συστήματα βίντεο-επιτήρησης, ειδικά σε απομακρυσμένες εγκαταστάσεις, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε όλες τις προκλήσεις που αναφέραμε παραπάνω και επιπρόσθετα στις έντονες και ακραίες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, που μπορεί να συμβούν τόσο από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες όσο και σε βιομηχανικά περιβάλλοντα με εργασίες που επηρεάζουν το κοντινό περιβάλλον. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα τοποθετούνται μονάδες προστασίας από τον ήλιο, κάτι που το τελευταίο καιρό έχει εξελιχτεί σε μία μάλλον απλή διαδικασία. Παράλληλα με την εξέλιξη των σύγχρονων καμερών παρακολούθησης, έχουν εξελιχτεί και οι τεχνικές ηλιοπροστασίας καθώς πλέον είναι εφικτή η έκθεση και η χρήση καμερών σε άμεσο ηλιακό φως, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία τους.

Οι ίδιες μέριμνες προστασίας οφείλουν να υπάρχουν και για τα ιδιαίτερα ψυχρά περιβάλλοντα για αυτό και ολοένα και περισσότερο βλέπουμε με ενδιαφέρον στα τεχνικά χαρακτηριστικά καμερών να αναφέρεται ότι μπορεί να λειτουργούν απρόσκοπτα και σε θερμοκρασίες μέχρι -40°C.
Έμφαση στην ανθεκτικότητα

Οι κατασκευαστές των συστημάτων βίντεο-επιτήρησης εξωτερικών χώρων και ειδικά των δικτυακών καμερών, μέχρι πρόσφατα εστίαζαν σε χαρακτηριστικά που αφορούσαν κυρίως την ποιότητα των εικόνων σε κανονικές συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια όμως αρχίζουν να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα και στην ανθεκτικότητα των μονάδων, ειδικά αυτών που προορίζονται για απομακρυσμένες εξωτερικές εγκαταστάσεις ή έργα που απαιτούν προηγμένη προστασία από περιβαλλοντικές συνθήκες, προκειμένου η λειτουργία τους να μην επηρεάζεται ένα ευρύ φάσμα ακραίων στοιχείων.

Στην αγορά παρατηρούμε ολοένα και περισσότερα νέα, σύγχρονα μοντέλα καμερών με προηγμένη σχεδίαση που υποστηρίζουν τα πρότυπα προστασίας από εξωτερικούς παράγοντες, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για πρόσθετο προστατευτικό εξοπλισμό.

Εντέλει, ποιο είναι όμως το πραγματικό πλεονέκτημα; Οι σύγχρονες κάμερες παρακολούθησης υπαίθριων χώρων να επιτρέπουν στους χρήστες να αξιοποιήσουν όλα αυτά τα οφέλη των προηγμένων τεχνολογιών αναβάθμισης και ανάλυσης των εικόνων, με γνώμονα την υψηλή ποιότητα, ανεξαρτήτως των συνθηκών του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Αναδημοσίευση από securitymanager.gr
Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.