.

Το μέλλον των συστημάτων πρόσβασης στην εποχή της ψηφιοποίησης των πάντωνΚαθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρηματικών διαδικασιών, αλλά και των διαφόρων συστημάτων εν γένει που αποτελούν τις τεχνολογικές υποδομές σε ένα οργανισμό είναι ήδη σε εξέλιξη, το ίδιο εξελίσσεται και ο μετασχηματισμός της φυσικής ασφάλειας, από ένα αυτόνομο και απομονωμένο κύκλωμα μονάδων, σε μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα έξυπνης ασφάλειας με δυνατότητες δικτύωσης και διασύνδεσης, που προσφέρει επιπλέον οφέλη σε ένα ήδη έξυπνο περιβάλλον και λύσεις που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά όρια της ασφάλειας.

Ωστόσο, καθώς περισσότεροι οργανισμοί προσπαθούν να αναβαθμίσουν τις υποδομές φυσικής ασφάλειας, υπάρχουν αρκετά ζητήματα που χρήζουν αντιμετώπισης για να πετύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Παραδείγματος χάριν, η διασύνδεση συσκευών φυσικής ασφάλειας σε ένα δίκτυο εγκυμονεί κάποιους κινδύνους και για τον λόγο αυτό, οι ομάδες IT πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο της ενσωμάτωσης των συστημάτων αυτών, καθώς οι δύο αυτοί κόσμοι, συγκλίνουν όλο και περισσότερο. Ας δούμε κάποιες από αυτές τις εξελίξεις που οδηγούν τον έλεγχο πρόσβασης σε ένα εξυπνότερο μέλλον.

Ο έλεγχος πρόσβασης στις έξυπνες πόλεις

Οι έξυπνες πόλεις αρχικά να αναφέρουμε, ότι αποτελεί σήμερα ένα ρεαλιστικό concept που πλέον προσφέρει σημαντικά οφέλη, κάτι που αντικατοπτρίζεται και στα κεφάλαια που πρόκειται να επενδυθούν σε πρωτοβουλίες για έξυπνες πόλεις και αναμένεται να φτάσουν στο ποσό ρεκόρ των 189 δις δολαρίων ΗΠΑ μέχρι και το 2023.

Αυτές οι αστικές ολοκληρωμένες λύσεις, που θα καθιστούν μια πόλη έξυπνη θα συμβάλλουν σε μια σειρά αναγκαίων συνθηκών για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις, όπως είναι για παράδειγμα, η μείωση των αποβλήτων, η καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, η έγκαιρη ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες, η καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, η πρόληψη παραβατικών ενεργειών και πολλών άλλων. Πως λοιπόν εδώ υπεισέρχετε ο έλεγχος πρόσβασης; Προφανώς όλες αυτές οι εφαρμογές θα απαιτούν μια ευέλικτη και πιο αποδοτική και αποτελεσματική λύση ταυτοποίησης προσώπων που θα χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες και φορητές συσκευές για να εξακριβώνουν τα επίπεδα πρόσβασης στον φυσικό αλλά και στον ψηφιακό κόσμο, μιας και η σύγκλιση αυτή γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Η διασύνδεση των παραδοσιακών μορφών ελέγχου πρόσβασης με μια σειρά συσκευών που θα αποτελούν τον πυρήνα μιας έξυπνης πόλης και θα βασίζονται σε τεχνολογίες IoT και ΑΙ, είναι το επόμενο «next big thing» και φυσικά η ενοποίηση με συστήματα βίντεο -επιτήρησης που θα επιτρέψουν ένα ακόμα πιο ασφαλή τρόπο εξακρίβωσης ταυτότητας… όταν αυτό χρειάζεται και πάντα στα πλαίσια σεβασμού της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων.

Ανέπαφος έλεγχος πρόσβασης και αντιμετώπιση της πανδημίας

Κατά τη διάρκεια των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης θα λέγαμε ότι κέρδισαν με την αξία τους τη θέση που έπρεπε να είχαν εδώ και πολλά χρόνια. Οι απαιτήσεις για συνδυασμένες δυνατότητες ελέγχου πρόσβασης με ανέπαφή λειτουργία και ταυτόχρονη αναγνώριση προσώπου (για το αν κάποιος φοράει μάσκα) αλλά και θερμομέτρησης, θα λέγαμε ότι απογείωσαν τη ζήτηση αυτών των συστημάτων. Σε αυτά τώρα ήρθε να προστεθεί και η αναγνώριση του πιστοποιητικού εμβολιασμού με αναγνώστες QR Code.

Ο ανέπαφος έλεγχος πρόσβασης εισάγει δυναμικά θα λέγαμε τον παράγοντα της διασφάλισης της υγείας στην εξίσωση των λύσεων αυτών, με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διασποράς μολυσματικών ιών. Τα συστήματα αυτά μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα τις συνθήκες της κάθε εγκατάστασης, αλλά και των απαιτήσεων του διαχειριστή της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού, προκειμένου να καλύψουν τις διαφορετικές απαιτήσεις που υπάρχουν σε κάθε χώρα, αλλά και σε κάθε εφαρμογή. Άλλες ανάγκες έχει ένα ξενοδοχείο που φιλοξενεί ενοίκους, άλλες ανάγκες έχει μια μονάδα παραγωγής που εισέρχονται συνήθως σε αυτή μόνο το μόνιμο προσωπικό της και άλλες απαιτήσεις υπάρχουν σε μια εμπορική επιχείρηση.

Το integration και η συνεργασία με τα υπάρχοντα συστήματα και το υπάρχον software επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να εκμεταλλευθούν τις έξυπνες, διασυνδεδεμένες λύσεις που προσφέρουν εξαιρετικό λόγο απόδοσης προς τιμή και υψηλά επίπεδα ασφάλειας.

Παραδείγματα τέτοιων συστημάτων, βρίσκονται σε μεγάλο εύρος, από απλά card readers και συστήματα ταυτοποίησης δύο παραγόντων μέχρι πολύπλοκα δίκτυα θερμικών καμερών, μικροφώνων, ηχείων και αισθητήρων. Τα συστήματα αυτά, διασυνδεδεμένα μέσω του cloud, μπορούν να τροποποιηθούν ως προς τις δυνατότητες και το μέγεθός τους για να καλύψουν τις ακριβείς ανάγκες κάθε πελάτη.

Σίγουρα αυτές οι νέες λύσεις ανέπαφης διαδικασίες ελέγχου πρόσβασης που υλοποιήθηκαν και για αυτό το σκοπό απαιτούν τη συνεργασία ευρύτερων τμημάτων σε μια επιχειρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί η φυσική ασφάλεια, να είναι η εταιρία συμβατή με τους κανονισμούς που υπάρχει αλλά και να μην υπάρχει έντονη ενόχληση στους πελάτες και το προσωπικό.

Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, οι οργανισμοί να προσαρμόσουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες στα νέα δεδομένα, ώστε να ικανοποιηθούν οι νέες απαιτήσεις με οικονομικά αποδοτικά και ευέλικτα μέτρα που θα εξασφαλίζουν στο προσωπικό μια ομαλή και ασφαλή επιστροφή στην εργασία, ενώ παράλληλα θα ελαχιστοποιούν τους κινδύνους ασφαλείας από τους επισκέπτες.Προκλήσεις στην υιοθέτηση – Ανάγκη για επιπλέον τεχνογνωσία

Παραδοσιακοί προμηθευτές και εγκαταστάτες συστημάτων φυσικής ασφάλειας έχουν δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια ένα σταθερό μοντέλο με γνώμονα την τεχνογνωσία που διαθέτουν και την κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών τους. Όμως όπως πολύ καλά διαπιστώσαμε αυτά τα δυο χρόνια οι απαιτήσεις μπορούν να αλλάξουν δραματικά από απρόβλεπτες συνθήκες αλλά και από την εξέλιξη των τεχνολογιών.

Η διασυνδεσιμότητα και η ψηφιοποίηση των πάντων, το IoT και το AI, δημιουργούν ένα ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον το οποίο έχει ξεφύγει από τα στενά όρια της παραδοσιακής φυσικής ασφάλειας που αναγκάζει στους ανθρώπους του χώρου αυτού να μάθουν τη σύγχρονη γλώσσα της πληροφορικής, των δικτυακών λύσεων IP συνδεσιμότητας και της ενσωμάτωσης λογισμικού προκειμένου να προσαρμοστούν στις αλλαγές της αγοράς. Εκείνοι που δεν μπορούν να προσαρμοστούν ή απλά δεν είναι έτοιμοι για αυτή τη μεταβαλλόμενη αγορά, κινδυνεύουν να μείνουν πίσω, καθώς το τοπίο της φυσικής ασφάλειας συνεχίζει να μετατοπίζεται και η ζήτηση για προηγμένες και καινοτόμες λύσεις συνεχίζει να αυξάνεται. Με τους τελικούς χρήστες και αγοραστές να αναζητούν πιο έξυπνες, πιο ολοκληρωμένες και επιχειρηματικά εστιασμένες λύσεις από τους προμηθευτές τους, είναι σαφές ότι μόνο εκείνοι που είναι προετοιμασμένοι θα επιτύχουν σε αυτόν τον χώρο. Ο χρόνος δυστυχώς δεν σταματάει και δεν είναι λίγοι εκείνοι που αντιλαμβάνονται πως οι λύσεις που προσφέρονται από τις τεχνολογίες IoT ήρθαν για να μείνουν.

Προστασία από κυβερνοεπιθέσεις

Η σύνδεση οποιασδήποτε συσκευής σε κάποιο δίκτυο ενέχει και κινδύνους και, ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη ο εκάστοτε πάροχος όχι μόνο κατανοεί τις σύγχρονες συνδεδεμένες τεχνολογίες, αλλά και τα βήματα που είναι απαραίτητα για την προστασία ενός εταιρικού δικτύου. Κάμερες, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και συσκευές ήχου IP, οι οποίες έχουν μείνει απροστάτευτες, μπορούν να γίνουν ενδεχόμενες κερκόπορτες σε ένα δίκτυο και να χρησιμοποιηθούν ως σημεία πρόσβασης από χάκερς. Τα τρωτά αυτά σημεία μπορούν να αυξηθούν περαιτέρω από τον πολλαπλασιασμό των συνδεδεμένων συσκευών.

Ενώ λοιπόν η σύνδεση συσκευών ελέγχου πρόσβασης σε ένα δίκτυο μπορεί να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, υπάρχουν πιθανότητες οι ίδιες αυτές συσκευές να μπορούν να αξιοποιηθούν εις βάρος μιας επιχείρησης εφόσον δεν προστατευθούν τα αδύναμα σημεία.

Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο δεν θα πρέπει να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης νέων συστημάτων με δικτυακή προσέγγιση. Για αυτό και οι τεχνολογικές λύσεις ελέγχου πρόσβασης θα πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς που υπάρχουν για την προστασία στον κυβερνοχώρο και τις βέλτιστες πρακτικές προστασίας των δεδομένων. Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι η ακεραιότητα ενός συστήματος στον κυβερνοχώρο είναι τόσο ισχυρή όσο ο πιο αδύναμος σύνδεσμος και ότι οποιαδήποτε πιθανή πηγή έκθεσης στον κυβερνοχώρο θα επηρεάσει τελικά αρνητικά την ικανότητα της συσκευής να παρέχει τα απαραίτητα υψηλά επίπεδα φυσικής ασφάλειας.

Τα ζητήματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο είναι απολύτως ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της ασφάλειας των επιχειρήσεων. Η ενσωμάτωση τεχνολογιών κυβερνοασφάλειας από αξιόπιστους παρόχους θα προσφέρει ακεραιότητα των δεδομένων και πάνω από όλα αξιόπιστη φυσική ασφάλεια μιας και στο άμεσο μέλλον, τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης θα μετατραπούν ουσιαστικά σε σημεία συλλογής δεδομένων ενώ ο έλεγχος των θυρών θα γίνεται από έξυπνα συστήματα. Κωδικοί QR θα χρησιμοποιούνται για την διαχείριση των επισκεπτών και βιομετρική αναγνώριση προσώπου για ανέπαφο έλεγχο εισόδου

Προκλήσεις για το μέλλον

Η πορεία της υγειονομικής κρίσης του COVID19 και των περιοριστικών μέτρων που ακολούθησαν αποτέλεσαν βασικό παράγοντα λήψης αποφάσεων για επένδυση σε διάφορες λύσεις ελέγχου πρόσβασης με ανίχνευσης θερμοκρασίας, μάσκας και άλλων χαρακτηριστικών. Αυτή η εκτόξευση στη ζήτηση για λύσεις ελέγχου πρόσβασης μπορεί να αξιοποιηθεί μακροπρόθεσμα από οποιονδήποτε οργανισμό, βιομηχανία, επιχείρηση θα επιθυμούσε να έχει μια εικόνα όχι μόνο για την παρακολούθηση της υγείας των υπαλλήλων, ανεξάρτητα από την απειλή της πανδημίας αλλά και ευρύτερα.

Και σε αυτή τη περίπτωση όμως θα πρέπει να γίνεται μια σοβαρή έρευνα αγοράς βασισμένη σε μελέτη που θα καταγράφει τις απαιτήσεις και τις συνθήκες της κάθε εγκατάστασης. Επίσης κομβικής σημασίας όπως πάντοτε άλλωστε είναι η επιλογή της εταιρίας που θα αναλάβει να υλοποιήσει ένα τέτοιο έργο αλλά και ο καθορισμός του προϋπολογισμού του, όχι με βάση απλά το κόστος αλλά την ποιότητα και τον μακροπρόθεσμο ορίζοντα της επένδυσης.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που στρέφονται στην προμήθεια low-cost συστημάτων σε μία προσπάθεια μείωσης των εξόδων με την προσδοκία πως θα απολαύσουν τα ίδια οφέλη με ένα σύστημα που κοστίζει περισσότερα αλλά μπορεί να προσφέρει πιο αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία. Η περιορισμένη διάρκεια ζωής προϊόντων χαμηλού κόστους είναι πιθανόν να επιβάλλει ένα επιπλέον κόστος για την απόκτηση νέων συστημάτων ενώ θέτει εν αμφιβόλω την φήμη ενός οργανισμού.

Ως εκ τούτου, το μέλλον του ελέγχου της πρόσβασης και της φυσικής ασφάλειας στο σύνολό της θα εξαρτάται από την προθυμία των προμηθευτών να εφαρμόσουν νέα σχέδια και νέους τρόπους σκέψης, με βάση προϊόντα υψηλής ποιότητας και να επηρεάσουν τους εγκαταστάτες και άλλους στις αλυσίδες εφοδιασμού να αγκαλιάσουν αυτόν το νέο κόσμο.

Για να έχετε ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης που θα καλύπτει τις μελλοντικές απαιτήσεις θα πρέπει αυτό να είναι ανοιχτό και με βάση τη δικτυακή προσέγγιση να μπορείτε να το διαχειριστείτε ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε μέσω ειδικού λογισμικού και εφαρμογών. Απαιτείται λοιπόν από ένα σύγχρονο σύστημα ελέγχου πρόσβασης -που θέλουμε να είναι αξιοποιήσιμο και στο μέλλον- ένα μίγμα ασφάλειας, ευελιξίας, συμμόρφωσης, ευκολίας εγκατάστασης, επεκτασιμότητας, οικονομικής απόδοσης και απρόσκοπτης λειτουργίας.

Το μέλλον του ελέγχου πρόσβασης δείχνει συναρπαστικό για όσους είναι έτοιμοι να το δεχτούν προσφέροντας μια ευκαιρία για καινοτομία και έναν ασφαλέστερο κόσμο.

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.