.

Υβριδικά Συστήματα ΒιντεοεπιτήρησηςΟι σύγχρονες λύσεις βιντεοεπιτήρησης, που βασίζονται σε δίκτυα IP προσφέρουν, όπως είναι άλλωστε γνωστό, σημαντικά πλεονεκτήματα στους τελικούς χρήστες σε σχέση με τα παραδοσιακά αναλογικά συστήματα CCTV. Μεταξύ αυτών, είναι η δυνατότητα καταγραφής βίντεο πολλών megapixel και υπερυψηλής ευκρίνειας, καθώς επίσης και η δυνατότητα παρακολούθησης και διαχείρισης ενός συνόλου καμερών από οποιοδήποτε σημείο του δικτύου. Φυσικά οι λειτουργίες ανάλυσης της εικόνας με τις εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες που προσφέρουν πλέον, με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών, μπορούν να υποστηριχθούν μόνο από τις IP πλατφόρμες.

Σε κρίσιμες εφαρμογές δε, ένα δίκτυο IP καμερών παρέχει υψηλότερο επίπεδο ανθεκτικότητας και περισσότερες πιθανότητες να περιορίσει μία ζημιά σε περίπτωση απώλειας αρχείων, καθώς οι εικόνες μπορούν να εγγραφούν και να αποθηκευτούν σε οποιαδήποτε τοποθεσία του δικτύου, αλλά και να ανακτηθούν μέσω υπολογιστή ή έξυπνης συσκευής ή στο cloud.

Ωστόσο, και παρά τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα, δεν πάει αρκετός καιρός απ’ όταν οι διαχειριστές και τα στελέχη των εσωτερικών τμημάτων ασφάλειας πολλών επιχειρήσεων και οργανισμών, αναρωτιόνταν, αν θα έπρεπε έστω να προσπαθήσουν να πείσουν τη διοίκηση για επενδύσεις που θα αναβαθμίσουν τα συστήματα ασφάλειας τους σε IP και παράλληλα να εμπλέξουν στην όλη διαδικασία και το τμήμα της πληροφορικής, ώστε όλοι μαζί να συμφωνήσουν στην αναβάθμιση του υπάρχοντος αναλογικού συστήματος CCTV, σε μια λύση επιτήρησης βίντεο βασισμένη σε δίκτυο IP.

Αν και υπήρχε η αντίληψη για την ανάγκη χρήσης καμερών και συσκευών εγγραφής που θα αξιοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, υπήρχαν αναπόφευκτοι οικονομικοί περιορισμοί και κάποιου είδους αμφιβολίες από συναδέλφους στον ευρύτερο τεχνικό τομέα, που ανησυχούσαν σχετικά με τις επιπτώσεις στην δικτυακή υποδομή της εταιρείας.

Σήμερα πλέον, η απάντηση στο κατά πόσον είναι δικαιολογημένη η αναβάθμιση σε ένα δίκτυο IP καμερών, δεν είναι και τόσο δύσκολη. Μάλιστα σήμερα, το ερώτημα δεν είναι πλέον εάν υπάρχει ή όχι δικαιολογημένη ανάγκη για άμεση αναβάθμιση ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτή μπορεί να επιτευχθεί με το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Οι τελικοί εταιρικοί χρήστες μπορούν τώρα να επιλέξουν από μια σειρά πλήρως λειτουργικών υβριδικών λύσεων που τους επιτρέπουν και να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής, αλλά και να βελτιώσουν οικονομικά την απόδοση των υπαρχόντων αναλογικών συστημάτων CCTV. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι υβριδικές λύσεις επιτρέπουν στους χρήστες να επωφεληθούν από την εξαιρετική ποιότητα των εικόνων υψηλής ευκρίνειας που τραβήχτηκαν από κάμερες IP, χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν σε μια πλήρως ολοκληρωμένη λύση δικτύου IP – κάτι το οποίο μπορούν να κάνουν φυσικά όποτε αυτοί το θελήσουν.

Οι εταιρικοί χρήστες που θέλουν να επωφεληθούν άμεσα από τη δυνατότητα λήψης και εγγραφής εικόνων υψηλής ευκρίνειας, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι ή δεν μπορούν να εγκαταστήσουν ένα σύστημα βιντεοεπιτήρησης που βασίζεται αποκλειστικά σε IP δίκτυο, αναλογικές κάμερες HD, οι οποίες μπορούν να καταγράφουν και να μεταδίδουν εικόνα και ήχο χωρίς καθυστέρηση σε αποστάσεις έως και 500 μέτρα χρησιμοποιώντας τυπικό ομοαξονικό, παρέχουν έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο αναβάθμισης και παράτασης της διάρκειας ζωής των υπαρχόντων αναλογικών συστημάτων CCTV. Οι χρήστες μπορούν στη συνέχεια όποτε το επιθυμούν να αναβαθμίσουν το σύστημά τους σε μια λύση επιτήρησης βίντεο που βασίζεται σε δίκτυο IP.

Καταγραφείς XVR

Οι συσκευές εγγραφής Hybrid XVR, οι οποίες είναι επίσης γνωστές ως συσκευές εγγραφής βίντεο Pentabrid ή Pentaplex, είναι διαθέσιμες εδώ και αρκετό καιρό στην αγορά. Διευκολύνουν σημαντικά την εγγραφή εικόνων που λαμβάνονται από συνδυασμό αναλογικών και IP καμερών κάτι που σημαίνει πως ένα υπάρχον αναλογικό σύστημα CCTV μπορεί να αναβαθμιστεί σημαντικά, με τους χρήστες να μπορούν να επωφεληθούν από την εγγραφή εικόνων με ανάλυση έως και 4K.

Επίσης, μέχρι πρόσφατα, ο αριθμός των καναλιών που μπορούσαν να εκχωρηθούν για IP κάμερες από συσκευή εγγραφής 16 καναλιών, περιοριζόταν συνήθως σε μόλις 2 κανάλια. Ωστόσο, η τελευταία γενιά του υβριδικού XVRS προσφέρει πλέον πολύ μεγαλύτερο επίπεδο ευελιξίας, καθώς με τη χρήση ενός διακόπτη σχετικά χαμηλού κόστους, ο διαθέσιμος αριθμός καναλιών σε αυτά τα NVR μπορεί να διαμορφωθεί ώστε να καλύπτει τις άμεσες ανάγκες των τελικών χρηστών, π.χ. 4 κανάλια εκχωρούνται σε κάμερες IP και τα υπόλοιπα για αναλογικές κάμερες, ενώ υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του συνδυασμού όταν αλλάξουν οι απαιτήσεις.

Μετάδοση και ισχύς

Παραδοσιακά, η σύνδεση των αναλογικών κάμερών με τους καταγραφείς πραγματοποιούνταν με ομοαξονικό καλώδιο προς μετάδοση δεδομένων βίντεο, ενώ απαραίτητη ήταν η τοπική παροχή ρεύματος προκειμένου για λειτουργήσουν. Όταν πρωτοεμφανίστηκαν οι κάμερες IP, λειτούργησαν με τον ίδιο τρόπο, αλλά μια επακόλουθη σημαντική τεχνολογική πρόοδος είδε την ανάπτυξη και την εισαγωγή του Power over Ethernet (PoE). Αυτό επέτρεψε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ενός switch ή μιας συσκευής εγγραφής βίντεο δικτύου με δυνατότητα PoE (π.χ. NVR) και η τροφοδοσία να παρέχεται πλέον μέσω του ίδιου καλωδίου που μεταφέρει τα δεδομένα βίντεο.

Η περαιτέρω πρόοδος στην τεχνολογία, σαφώς οδήγησε στην περαιτέρω εξέλιξη και στην καλωδίωση των συσκευών, καθώς το Power over Coax (POC) πλέον, πρόσφερε τα πλεονεκτήματα του PoE μέσω της ομοαξονικής καλωδίωσης και σε αναλογικές κάμερες HD. Ως εκ τούτου, κατέστη δυνατή η τροφοδοσία των καμερών απευθείας από μια συσκευή εγγραφής XVR και το πιο εντυπωσιακό, σε αποστάσεις συνήθως έως 500 μέτρα, ενώ κάποιοι κατασκευαστές προσφέρουν συσκευές με δυνατότητα μετάδοσης ισχύος σε απόσταση έως και πάνω από 800 μέτρα.

Τώρα, με την τελευταία γενιά διαθέσιμων προϊόντων μετάδοσης, προσφέρονται υβριδικές λύσεις όπου το PoE μπορεί να παρέχεται μέσω ομοαξονικής καλωδίωσης σε κάμερες IP και έτσι μπορεί κανείς να επωφεληθεί από όποια επιλογή κι αν κάνει.

Επέκταση συστήματος

Οι συσκευές POC Ethernet Extender, που είναι άμεσα διαθέσιμες, παρέχουν πρόσθετη ευελιξία για την αναβάθμιση ή/και την επέκταση ενός υπάρχοντος συστήματος CCTV που βασίζεται σε ήδη υπάρχον ομοαξονικό καλώδιο, π.χ. με την προσθήκη πολλαπλών νέων καμερών IP για να επωφεληθεί κανείς από το Deep Learning AI ή τα έξυπνα video analytics, καθώς και την ικανότητα των καμερών να καταγράφουν εικόνες υψηλής ευκρίνειας. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή σύνδεσης μόνο δεδομένων για μυριάδες άλλες συσκευές δικτύου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα POC Ethernet Extender 4 καναλιών μπορεί να επιτρέψει τη μετάδοση βίντεο και ισχύος σε 4 κάμερες μέσω ενός μόνο καλωδίου, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά οικονομική την επέκταση και την αναβάθμιση ενός συστήματος χωρίς να απαιτείται εγκατάσταση νέας καλωδίωσης δικτύου.

Εν κατακλείδι

Ενώ η πλειονότητα των νέων συστημάτων βιντεοεπιτήρησης που θα εγκατασταθούν στο μέλλον είναι πιθανό να βασίζονται σε τεχνολογία δικτύου IP, οι αναλογικές κάμερες HD σε συνδυασμό με τις συσκευές εγγραφής XVR, παρέχουν μια σημαντική ευκαιρία για την αναβάθμιση και παράταση της διάρκειας ζωής των υφιστάμενων αναλογικών συστημάτων CCTV. Ωστόσο, παρέχουν επίσης μια βάση για την προσθήκη νέων καμερών IP και άλλων συσκευών. Τα καλά νέα είναι ότι οι λύσεις υβριδικής παρακολούθησης βίντεο είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστούν, με το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται να επιβαρυνθείτε με το κόστος και τον χρόνο εγκατάστασης κωδικοποιητών ή μετατροπέων.

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.