.

Πως το 5G θα αναβαθμίσει τη βίντεο-επιτήρηση


Αν και βρίσκεται στα στάδια ανάπτυξης, το δίκτυο 5G επηρεάζει ήδη αρκετούς τομείς, επαγγελματικούς και μη. Υπηρεσίες κοινής ωφελείας, επικοινωνίες, μεταφορές, ιατρική και υπηρεσίες κάθε είδους, είναι σίγουρο ότι θα επωφεληθούν από τις προηγμένες δυνατότητες του 5G. Μία από τις πιο ελκυστικές εφαρμογές, εντοπίζεται μεταξύ άλλων και στον τομέα της βίντεο-επιτήρησης, όπου θα προσφέρει στους διαχειριστές ασφάλειας των εγκαταστάσεων πολλαπλά οφέλη μέσα από μια ευρεία γκάμα εφαρμογών. Σε αυτές, εντάσσονται μεταξύ πολλών άλλων, η αναβάθμιση έργων στην αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας χρησιμοποιώντας κάμερες ANPR(Automatic Number Plate Recognition) σε δημόσιους χώρους, ο απομακρυσμένος έλεγχος πρόσβασης σε διάφορες εγκαταστάσεις πολλαπλών σημείων, ο άμεσος εντοπισμός εκτάκτων αναγκών και πολλές άλλες εφαρμογές. Αξιοποιώντας το δίκτυο 5G, το οποίο προσφέρει υπερ-υψηλό εύρος ζώνης, τα συστήματα ασφάλειας μπορούν να μεταδώσουν βίντεο εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης, μεγιστοποιώντας την ποιότητα των διαθέσιμων δεδομένων. Αυτό καθιστά δυνατή τη συλλογή περισσότερων λεπτομερειών από τις εικόνες, ενώ η υψηλή ταχύτητα μετάδοσης σε συνδυασμό με δυνατότητες ΤΝ (Τεχνητής Νοημοσύνης) βασισμένη σε cloud και τεχνολογίες αιχμής, προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για έξυπνη επεξεργασία βίντεο.

Βιντεοεπιτήρηση, μία συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά

Ο κλάδος της βιντεοεπιτήρησης μεγαλώνει κατά 53% ετησίως περίπου, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Την ώρα που οι κάμερες για οικιακή χρήση αντιπροσωπεύουν ένα 38% της αγοράς, η μερίδα του λέοντος ανήκει στις επαγγελματικές εφαρμογές των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και των οργανισμών του δημόσιου τομέα. Στον επαγγελματικό τομέα ανήκει λοιπόν, το 60% των καμερών που βρίσκονται σε χρήση, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορά on-body κάμερες που ενδεχομένως χρησιμοποιούνται από το προσωπικό δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, κατά την διάρκεια της εργασίας τους ή και κάμερες που τοποθετούνται πάνω σε οχήματα.

Λόγω των δυνατοτήτων του 5G, ανοίγεται μια καλή ευκαιρία για μεγαλύτερη αύξηση της χρήσης ασύρματων καμερών, καθώς μόνο ένα 2% των εν ενεργεία καμερών είναι ασύρματες σήμερα∙ ίσως λόγω των περιορισμένων δυνατότητων του δικτύου 4ης γενιάς. Η χρήση όμως των ασύρματων καμερών σε επαγγελματικά περιβάλλοντα γίνεται συχνότερη πλέον και αναμένεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο με την πλήρη εφαρμογή του 5G σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κάτι εξίσου σημαντικό που σαφώς συγκαταλέγεται στα πλεονεκτήματα του εν λόγω δικτύου, είναι η δυνατότητα ακόμα μεγαλύτερης υποστήριξης σε προηγμένες τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι το machine vision και τα εξελιγμένα video analytics.

MACHINE VISION – Πρόκειται για διαδικασία κατά την οποία οι κάμερες βίντεο-επιτήρησης χρησιμοποιούν και αξιοποιούν υπολογιστικά μοντέλα μηχανικής εκμάθησης σε επίπεδο συσκευής, προκειμένου να ανιχνεύσουν και να αναγνωρίσουν αντικείμενα και ανθρώπους. Το μεγάλο εύρος ζώνης και η ελάχιστη καθυστέρηση στους χρόνους απόκρισης – αμφότερες δυνατότητες που προσφέρει το δίκτυο 5G – καθιστούν ακόμα πιο άνετη την αποστολή βίντεο σε κοντινό κέντρο ελέγχου, ή σε κάποιο cloud περιβάλλον για περαιτέρω ανάλυση σε πραγματικό χρόνο.

VIDEO ANALYTICS – Τα δίκτυα βίντεο-επιτήρησης βασισμένα σε 5G, θα μπορούν να μεταδίδουν ροές βίντεο σε πραγματικό χρόνο, με ακόμα υψηλότερη ανάλυση σε σχέση με τις συμβατικές μονάδες. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να μεταδώσουν ταχύτερα εικόνες επιπέδου 4Κ και ακόμη και 8Κ, όγκο δεδομένων δηλαδή που είναι απαραίτητος όχι μόνο για ανάλυση σε πραγματικό χρόνο αλλά και για μεταγενέστερη, κατόπιν της λήψης. Επιπλέον, η διαδικασία της μηχανικής όρασης έχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα με βίντεο υψηλής ανάλυσης, επιτρέποντας έτσι στο λογισμικό να αναζητά συγκεκριμένα αντικείμενα ή συμβάντα. Αυτή η δυνατότητα, υποστηρίζει μια ποικιλία από σενάρια και περιστατικά. Επίσης μια εφαρμογή μηχανικής όρασης θα μπορούσε να αναγνωρίσει αυτόματα συγκεκριμένα συμβάντα ή άτομα σε μεγάλες ροές βίντεο, κάτι που θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ανάλυση της κίνησης ενός ατόμου σε μια περιοχή που καλύπτεται από πολλές κάμερες. Αυτό μπορεί να είναι εξαιρετικά ωφέλιμο σε ένα μεγάλο αστικό περιβάλλον, καθώς μπορεί να επιτρέψει στους διαχειριστές να παρακολουθούν την κίνηση των ανθρώπων σε διάφορες περιοχές της πόλης, με σκοπό την βελτίωση λειτουργία των υποδομών ή την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού φόρτου της πόλης. Ωστόσο, έτσι αυτομάτως οδηγούμαστε στην ανάγκη αποθήκευσης τεράστιων ποσοτήτων βίντεο υψηλής ανάλυσης, διαδικασία που εναποτίθεται στο cloud για μεταγενέστερη περιοδική εξέταση.

Πιο έξυπνες πόλεις με βιντεοεπιτήρηση 5G

Όσοι είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της ιδέας μιας έξυπνης πόλης, προσδοκούν πολλά από τις δυνατότητες της ευφυούς βίντεο-επιτήρησης με το 5G, που θα προσφέρει το απαραίτητο τεχνολογικό υπόβαθρο για την υποστήριξη των λειτουργιών πολλαπλών εφαρμογών όπως οι παρακάτω.

Μεταφορές – Στον τομέα των μεταφορών παρατηρείται αυξητική τάση στη χρήση συστημάτων βίντεο-επιτήρησης. Για του λόγου το αληθές μεταξύ των ετών 2015 και 2020, ο αριθμός των καμερών που εγκαταστάθηκαν παγκοσμίως ανά σύστημα δημόσιων μεταφορών, αυξήθηκε κατά 70% ενώ ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης του τομέα ασφάλειας των ΜΜΜ αναμένεται να είναι της τάξης του 10% έως και το 2026. Οι εφαρμογές της βίντεο-επιτήρησης στις δημόσιες μεταφορές ποικίλλουν, όμως στην κορυφή της λίστας σαφώς και βρίσκεται η έγκαιρη ανίχνευση παραβιάσεων χώρων για την προστασία των επιβατών και των υποδομών. Οι χρήσεις βίντεο στις μεταφορές είναι πολλές και ποικίλες. Ακολουθούν κάποιες, λιγότερο προφανείς περιπτώσεις χρήσης της βιντεοεπιτήρησης, οι οποίες μάλιστα απαιτούν εκείνο το επίπεδο μηχανικής όρασης που μπορεί το δίκτυο 5G να υποστηρίξει ακόμα καλύτερα.Ανίχνευση ξεχασμένων αποσκευών: Ο εντοπισμός εγκαταλειμμένων αποσκευών στα μέσα και τους σταθμούς μεταφοράς, είναι συνδυασμός βελτιωμένης εξυπηρέτησης πελατών, όσο και μέτρο διαχείρισης της ασφάλειας. Οι κάμερες μπορούν να χρησιμοποιούν μηχανική εκμάθηση προκειμένου να αναγνωρίζουν ξεχασμένες αποσκευές.
Ανίχνευση υπερπληθυσμού: Σε αυτή τη περίπτωση, με τα data analytics, μπορεί να εντοπιστεί ο συνωστισμός σε τρένα και λεωφορεία, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση δρομολογίων σε πραγματικό χρόνο.
Παραβίαση πύλης εισόδου: Οι έξυπνες κάμερες μπορούν να ανιχνεύσουν την παραβίαση μιας πύλης εισόδου και να στείλουν κάποιο σήμα ενεργοποίησης ηχητικής ειδοποίησης.

Διαχείριση κυκλοφορίας – Η διαχείριση της κυκλοφορίας σε πολυσύχναστα αστικά περιβάλλοντα, είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων αλλά και την ασφάλεια των πολιτών. Περίπου 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο από τροχαία ατυχήματα. Τα συστήματα παρακολούθησης βίντεο εφοδιασμένα με τεχνολογίες αιχμής και με δυνατότητες διαχείρισης μέσω cloud, θα μπορούσαν να προσφέρουν τα μέγιστα στις έξυπνες πόλεις και να βοηθήσουν σημαντικό στον έλεγχο την κυκλοφορίας, κάτι που θα οδηγούσε σε μείωση τροχαίων ατυχημάτων με τους κάτωθι τρόπους:Έλεγχος ταχύτητας: Τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης μπορούν αυτόματα να εντοπίζουν οχήματα που υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας μιας περιοχής και κατόπιν να καταλογίζουν και κλήση στον οδηγό αξιοποιώντας τη δυνατότητα αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας. Ομοίως θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην καταμέτρηση των κινούμενων οχημάτων εντός μια περιοχής και να προσαρμόζουν τα όρια ταχύτητας σε πραγματικό χρόνο.
Ανίχνευση εμποδίων: Οι έξυπνες κάμερες μπορούν να χρησιμοποιούν την μηχανική όραση για να εντοπίζουν εμπόδια και κινδύνους στο δρόμο, να ενημερώνουν με live ειδοποιήσεις τους οδηγούς ή και αστυνομικούς για ένα συμβάν.

Χώροι στάθμευσης – Οι περισσότεροι γνωρίζουν πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί θέση στάθμευσης σε μία πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή. Σε μία ανάλογη περίπτωση η βασισμένη στο 5G βίντεο-επιτήρηση, θα μπορούσε να συμβάλει ώστε οι δημόσιοι και ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης να αξιοποιούνται καλύτερα προσφέροντας τις εξής εφαρμογές:Εντοπισμός ελεύθερων σημείων στάθμευσης: Κάμερες εφοδιασμένες με τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι σε θέση να εντοπίζουν ελεύθερους χώρους σε πολυσύχναστο χώρο στάθμευσης και κατόπιν να στέλνουν κάποια ειδοποίηση σε κάποια ηλεκτρονική πινακίδα πληροφοριών ή σε κάποια εφαρμογή κινητού ώστε οι οδηγοί να καθοδηγούνται στο σωστό σημείο και να αποφεύγεται η συμφόρηση.
  • Διαχείριση χώρου στάθμευσης: Με το 5G, οι κάμερες θα έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν οχήματα που είναι σταθμευμένα στο ίδιο σημείο για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, ή ακόμα να εντοπίζουν οχήματα τα οποία βρίσκονται σε θέση που ανήκει σε κάποιον ανάπηρο.
  • Εντοπισμός εγκλήματος: Οι κάμερες μπορούν να εντοπίσουν όσους επιχειρούν να παραβιάσουν σταθμευμένα αυτοκίνητα, όπως επίσης να αναγνωρίσουν πότε ένα άτομο βρίσκεται σε κίνδυνο και να ενημερώσουν έγκαιρα τις αρχές ασφάλειας.

Mobility as a Service – MaaS – Οι πολίτες στις σύγχρονες πόλεις δείχνουν να αγκαλιάζουν ολοένα και περισσότερο την κινητικότητα – μετακίνηση ως υπηρεσία. Συγκεκριμένα, οι επιβάτες πληρώνουν για ιδιωτική μεταφορά με συνδρομή ή κάποιο εισιτήριο ανά διαδρομή με τα παραδείγματα να ποικίλουν από την κοινή χρήση αυτοκινήτων και λεωφορείων έως την ενοικίαση αυτοκινήτου. Οι κάμερες και τα συστήματα επιτήρησης βίντεο με 5G μπορούν να βοηθήσουν στην παρακολούθηση αυτών των οχημάτων, ώστε να τα προστατεύονται από βανδαλισμός, αλλά και να συμβάλλουν περαιτέρω στην ασφάλεια. Οι κάμερες εντός του οχήματος μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην προστασία των χρηστών.

Τηλεματική βίντεο – Πρόκειται για μία αναδυόμενη εφαρμογή, η χρήση της οποίας στοχεύει και πάλι στον τομέα των μεταφορών. Πλέον, στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων από το εσωτερικό του οχήματος, συμμετέχουν και κάμερες 5G εξοπλισμένες με τεχνητή νοημοσύνη και μεταδίδουν εικόνες στους διαχειριστές σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η εξέλιξη προσφέρει:Άμεση τεκμηρίωση γεγονότων: Μια κάμερα θα μπορούσε να στείλει βίντεο στο κέντρο ελέγχου, όταν τα συστήματα βιντεοεπιτήρησης εντοπίσουν για παράδειγμα κάποια σύγκρουση.
  • Παρακολούθηση οχήματος: Κατά τον ίδιο τρόπο, οι κάμερες θα μπορούσαν να αναμεταδώσουν βίντεο σε ένα κέντρο ελέγχου όταν αντιληφθούν πως ένα όχημα λειτουργεί για αρκετή ώρα στις χαμηλότερες δυνατές στροφές.
  • Παρακολούθηση οδηγού: Μια κάμερα που παρακολουθεί το εσωτερικό ενός οχήματος θα μπορούσε να ειδοποιήσει τη ιδιοκτήτρια εταιρεία του οχήματος σε πραγματικό χρόνο, όταν εντοπίσει σημάδια κόπωσης του οδηγού.


Προστασία επαγγελματικών εγκαταστάσεων και 5G τεχνολογίες

Η βίντεο-επιτήρηση με βάση το 5G, έχει επίσης να προσφέρει πολλά σε εμπορικούς, βιομηχανικούς και γενικότερα μεγάλους επαγγελματικούς χώρους, όπως για παράδειγμα τα γραφεία υπηρεσιών, τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα λιανικής πώλησης, οι μονάδες παραγωγής, οι αποθήκες, κ.α.
Αν και οι ασύρματες λύσεις καταγραφής εικόνας που προορίζονται γι’ αυτούς του χώρους ενδέχεται να βρουν σκληρό ανταγωνισμό από τις κλασικές ενσύρματες κάμερες, σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να κερδίσουν έδαφος. Αξιοσημείωτο είναι, πώς η υγειονομική κρίση που ταλαιπώρησε την υφήλιο, οδήγησε σε εκτεταμένη αναδιάρθρωση πολλών επαγγελματικών χώρων καθώς οι επιχειρήσεις φιλοξενούν νέες εργασιακές και καταναλωτικές πρακτικές.

Επιπρόσθετα η επεξεργασία και ανάλυση των εικόνων και η μετάδοση αυτών σε ένα κέντρο ελέγχου σε συνδυασμό με τις επανδρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας και την άμεση ανταπόκριση στα συμβάντα, αποτελούν τους πυλώνες μια ολοκληρωμένης και αξιόπιστης προστασίας χώρων εγκαταστάσεων και ανθρώπων.

Από τη στιγμή που η επεξεργασία των εικόνων και η μετάδοση τους αναβαθμιστεί ακόμα περισσότερο με τη χρήση των τεχνολογικών 5G, αυτό συνεπάγεται και ακόμα καλύτερη διαχείριση των συμβάντων ασφάλειας από τις ομάδες φύλαξης και ασφάλειας με ταχύτερη ειδοποίηση, πιο σωστές πληροφορίες και πιο άμεση ανταπόκριση.

Στα συμβάντα αυτά περιλαμβάνονται σαφώς οι εγκληματικές ενέργειες, όπως παράνομες εισβολές, βανδαλισμοί ή ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες, αλλά και έκτακτες ανάγκες και ατυχήματα που μπορούν να συμβούν σε ένα εποπτευόμενο χώρο από φυσικές καταστροφές ή άλλες αιτίες.

Η αξιοποίηση τεχνολογίας 5G με προηγμένες λύσεις ασφάλειας θα ενισχύσει την πρόληψη ενεργειών όπως ο βανδαλισμός υποδομών και η κλοπή υλικού, καθώς επίσης και ενέργειες που έχουν στόχο εγκαταστάσεις σε απομακρυσμένες περιοχές, όπως υποσταθμούς ενέργειας, φωτοβολταϊκά πάρκα και ανεμογεννήτριες και άλλες εγκαταστάσεις ειδικών συνθηκών όπως τα εργοτάξια. Ειδικά, τα εργοτάξια συχνά απλώνονται σε μεγάλες εκτάσεις και μεγάλα τμήματα και βρίσκονται εκτεθειμένα σε διάφορους κινδύνους οι ακραίες συνθήκες περιβάλλοντος. Συχνά μάλιστα στερούνται συνδεσιμότητας δικτύου τροφοδοσίας ενέργειας, κάτι που αυτόματα καθιστά μία κάμερα 5G ως τη βέλτιστη επιλογή για ένα τέτοιο περιβάλλον, καθώς θα μπορούσαν να ενημερώσουν το κέντρο ελέγχου και το προσωπικό ασφάλειας για περιστατικά, σε πραγματικό χρόνο.

Mobile surveillance

Η ταχύτατη μετάδοση δεδομένων που προσφέρει το 5ης γενιάς δίκτυο τηλεπικοινωνιών, αναβαθμίζει σε τεράστιο βαθμό τις δυνατότητες των φορητών λύσεων βίντεο-επιτήρησης, είτε αυτές αφορούν τις κάμερες που ενσωματώνονται στις στολές του προσωπικού ασφάλειας ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, είτε τις κάμερες που τοποθετούνται στα οχήματα των υπηρεσιών ασφάλειας αλλά των μέσων μεταφοράς, είτε τις κάμερες που τοποθετούνται στα drones και πλέον έχουν τη δυνατότητα μετάδοσης εικόνα με πολύ υψηλές ταχύτητες.
ON – BODY κάμερες: Με τα πλεονεκτήματα του 5G, οι δυνατότητες των on-body καμερών θα αναβαθμιστούν και αυτό είναι πολύ κρίσιμο για επαγγελματίες άμεσης επέμβασης, όπως είναι οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες ή το υγειονομικό προσωπικό άμεσης βοήθειας. Η συνδεσιμότητα δικτύου υποστηρίζει ροή βίντεο υψηλότερης ανάλυσης, ενώ οι χαμηλοί χρόνοι απόκρισης σε συνδυασμό με τεχνολογία αιχμής θα συμβάλλον στην άμεση αντιμετώπιση των συμβάντων.
Κάμερες σε drone – Η χρήση των drones, γίνεται όλο και συχνή για επαγγελματικές εφαρμογές τα τελευταία χρόνια. Πολλά μη επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα, διαθέτουν πλέον δυνατότητες που τα καθιστούν ακόμα πιο χρήσιμα σε περιπολίες ειδικά σε ανοιχτούς χώρους ή απομακρυσμένες εγκαταστάσεις. Μέσω του 5G θα υπάρχει το κατάλληλο τεχνολογικό υπόβαθρο, ώστε τα drones να μεταδίδουν βίντεο υψηλής ποιότητας σε πραγματικό χρόνο για περαιτέρω για ανάλυση και άμεση διαχείριση των συμβάντων που καταγράφουν.
Επιτήρηση χώρων με οχήματα – Μερικές από τις πιο δύσκολες εφαρμογές ασφάλειας, είναι η επιτήρηση ανοιχτών χώρων, αλλά και αστικών περιοχών με τη χρήση οχημάτων. Οι αχανείς εκτάσεις γύρω από περιοχές με υψηλό ενδιαφέρον όπως σύνορα, αλλά και θαλάσσιες ζώνες, επιζητούν επιτήρηση μέσω οχημάτων που θα διαθέτουν κάμερες υψηλής ανάλυσης, αλλά και δυνατότητας μετάδοσης εικόνων με υψηλή ταχύτητα, απαιτήσεις που θα καλύπτει απόλυτα η τεχνολογία 5G.


Επίλογος

Συμπερασματικά μπορούμε να αναφέρουμε, πως συνολικά ο τομέας της ασφάλειας, αλλά και ειδικότερα ο τομέας της βίντεο-επιτήρησης θα ωφεληθεί σε μεγάλο βαθμό από την αξιοποίηση των τεχνολογιών 5G. Οι ίδιες οι απαιτήσεις των έργων ασφάλειας, αυξάνονται σημαντικά, ειδικά σε ότι αφορά την προστασία των κρίσιμων υποδομών, αλλά και άλλων εγκαταστάσεων. Η αποτελεσματική κάλυψη αυτών των απαιτήσεων, επιζητά τις σύγχρονες λύσεις ασφάλειας με τις εξελιγμένες τεχνολογίες που αναπτύσσονται από τους κατασκευαστές των συστημάτων, ενώ παράλληλα χρειάζεται ένα ασύρματο δίκτυο μετάδοσης δεδομένων με μεγαλύτερες ταχύτητες και υψηλότερη σταθερότητα και αξιοπιστία, στοιχεία που προσφέρουν τα δίκτυα 5G.

Η αγορά της φυσικής ασφάλειας παγκοσμίως, αναμένεται να αναγνωρίζει τις εγγενείς δυνατότητες της ασύρματης βιντεο-επιτήρησης μέσω 5G τα επόμενα χρόνια και να επωφεληθεί από τις νέες δυνατότητες που θα είναι σε θέση να προσφέρει.

Αναδημοσίευση από securtitymanager.gr
Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.