.

11 πλεονεκτήματα του συνδυασμένου συστήματος ελέγχου πρόσβασης και συναγερμού


Ο έλεγχος πρόσβασης και η ανίχνευση εισβολών που συνηθίζουμε να αποκαλούμε ως κατηγορία “συστήματα συναγερμού”, είναι δύο στοιχεία που έχουν έναν και μοναδικό στόχο: την προστασία φυσικών προσώπων, των εγκαταστάσεων αλλά και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο χώρο. Όμως τουλάχιστον μέχρι τώρα και τις περισσότερες φορές, τόσο ο έλεγχος πρόσβασης όσο και η ανίχνευση εισβολών αποτελούν διακριτούς τομείς σε ένα έργο ασφάλειας. Τι πλεονεκτήματα όμως θα μπορούσε επιφέρει ο συνδυασμός αυτών των δυο υπομονάδων ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας ειδικά όταν πρόκειται για μεγάλες εγκαταστάσεις;

Υπάρχουν σίγουρα πολλά οφέλη από τον συνδυασμό συστημάτων ελέγχου πρόσβασης και εισβολής σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα.

Παρακάτω, θα προσπαθήσουμε να απαριθμήσουμε μερικά από αυτά.

1. Ένα ενιαίο σύστημα είναι πιο εύκολο στην διαχείριση. 
Όταν οι προαναφερόμενες λειτουργίες συνδυάζονται σε ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα, είναι προφανές πως θα απαιτείται και ένα ενιαίο λογισμικό, κάτι που εξυπηρετεί τα μέγιστα τους διαχειριστές του. Πέραν τούτου, η εγκατάσταση ενός συνδυαστικού συστήματος είναι ευκολότερη καθώς απαιτούνται λιγότερα εξαρτήματα, ενώ ο σχεδιασμός με επίκεντρο το λογισμικό επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση αυτών καθώς και για τις δύο λειτουργίες, απαιτείται ένας και μόνο διακομιστής. Τέλος δεν μπορούμε να παραβλέψουμε πως το κόστος εκπαίδευσης θα είναι χαμηλότερο όπως επίσης και η καθημερινή εμπειρία χρήσης θετικότερη καθώς όλες οι λειτουργίες των δύο υποσυστημάτων θα είναι ενοποιημένες.

2. Απρόσκοπτη λειτουργία.
Εάν ο έλεγχος πρόσβασης και η ανίχνευση εισβολής λειτουργούν ως δύο ξεχωριστά υποσυστήματα, θα ήταν σίγουρα προς το συμφέρον μιας επιχείρησης να ενοποιηθούν ώστε να λειτουργούν ως σύνολο. Ανάλογα όμως με τους κατασκευαστές, η διαδικασία αυτή μπορεί να είναι περίπλοκη ή ακόμα να επιφυλάσσει πολλές προκλήσεις. Ωστόσο, σε ένα ενιαίο σύστημα, οι δύο λειτουργίες συνεργάζονται από κοινού προσφέροντας ολοκληρωμένη ασφάλεια λόγω συντονισμού. Για παράδειγμα, εάν προκύψει ένα περιστατικό κατά τον έλεγχο πρόσβασης, και αφού αυτό δυνητικά μπορεί να είναι η αρχή μιας εισβολής, θα ειδοποιηθεί το κατάλληλο προσωπικό ασφάλειας για τη διαχείριση του προβλήματος. Τι θα συμβεί από την άλλη, εάν κάποιος σπάσει τη γυάλινη πόρτα, αφού το σύστημα ελέγχου πρόσβασης ‘’αρνήθηκε’’ την κάρτα και απαγόρεψε την είσοδο στον ιδιοκτήτη της.

Η πραγματική ασφάλεια περιλαμβάνει την αποτροπή εισόδου ατόμων σε μέρη μέσω του ελέγχου πρόσβασης, καθώς και την ειδοποίηση των ιθυνόντων, όταν κάποιος προσπαθεί να παραβιάσει το σύστημα. Η ολοκληρωμένη ασφάλεια θα πρέπει να κλειδώνει ενστικτωδώς όλα τα μέρη του κτιρίου και να επικοινωνεί με το βασικό προσωπικό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

3. Μείωση περιττών δαπανών κατά τη σχεδίαση του συστήματος
Τα συστήματα ελέγχου πρόσβασης περιλαμβάνουν συνήθως λογισμικό, ελεγκτή και καλωδίωση που επικοινωνεί με κάποιες τερματικές συσκευές όπως οι αναγνώστες καρτών για παράδειγμα. Ένα σύστημα ανίχνευσης εισβολής από την άλλη, έχει παρόμοια διαμόρφωση και ως εκ τούτου απαιτείται ένα επιπλέον λογισμικό, ένας ακόμα ελεγκτής και αρκετά περισσότερη καλωδίωση για την απαραίτητη επικοινωνία με ένα διαφορετικό σύνολο τερματικών συσκευών. Τα δύο συστήματα λειτουργούν παράλληλα, αλλά ποτέ δεν θα συναντηθούν!

Αντίθετα, ο συνδυασμός των δύο λειτουργιών σε ένα ενιαίο σύστημα εξαλείφει τα μισά από τα εμπλεκόμενα στοιχεία: Ένα ενιαίο σύστημα λογισμικού διαχειρίζεται έναν μόνο ελεγκτή και υπάρχει μόνο ένα σύνολο καλωδίων. Εκτός από την απλούστερη σχεδίαση, υπάρχει επίσης αξιόλογη εξοικονόμηση κεφαλαίου

4. Το ενιαίο σύστημα, αξιοποιεί καλύτερα τα επιμέρους εξαρτήματα του
Ένας αισθητήρας εγκαταστημένος σε μία είσοδο, που ανιχνεύει ένα συμβάν εισβολής, μπορεί να προσφέρει και πληροφορία για τον χρόνο που η πόρτα έμεινε ανοιχτή. Ο ίδιος αισθητήρας αποκτάει περισσότερη αξία ενώ δεν απαιτείται δεύτερος που θα επιβαρύνει των προϋπολογισμό. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης μιας επιχείρησης παρακολουθεί εάν μια μπροστινή πύλη είναι ανοιχτή, ενώ τη νύχτα, το σύστημα ανίχνευσης εισβολών είναι επιφορτισμένο να παρακολουθεί αν κάποιος παραβιάσει την ιδιοκτησία της επιχείρησης. Ο ίδιος αισθητήρας θα μπορούσε να εκτελέσει και τις δύο εργασίες. Τα στοιχεία του συστήματος, στην πραγματικότητα, κάνουν διπλά καθήκοντα παρέχοντας λειτουργίες ελέγχου πρόσβασης και εισβολής.

5. Απλοποιημένη διεπαφή χρήστη και σύνδεση.
Ένα σύστημα λογισμικού και μια σύνδεση με έναν χρήστη απλοποιούν σημαντικά τη λειτουργία ενός ενιαίου συστήματος συναγερμού. Δεν υπάρχει ανάγκη για διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης. Επίσης, ένα σύστημα ελέγχου πρόσβασης χρησιμοποιείται καθημερινά, ενώ ένα σύστημα ανίχνευσης εισβολής τίθεται σε λειτουργία όταν υπάρχει έκτακτη ανάγκη. Ένα ενιαίο σύστημα διατηρεί αυτές τις πληροφορίες σύνδεσης ασφαλείς και σε υψηλή προτεραιότητα επειδή χρησιμοποιούνται καθημερινά, άλλωστε η δυνατότητα παρακολούθησης κωδικών πρόσβασης είναι κεντρικό στοιχείο της ασφάλειας και στον κυβερνοχώρο.

6. Καλύτερη κυβερνοασφάλεια
Οποιοδήποτε σύστημα είναι συνδεδεμένο σε κάποιο εταιρικό δίκτυο απαιτεί μία ανοιχτή θύρα στο τείχος προστασίας της εταιρείας. Οποιαδήποτε τέτοια θύρα όμως, αποτελεί αυτομάτως κίνδυνο κυβερνοεπίθεσης, επομένως η απαίτηση μόνο μίας θύρας (έναντι των δύο που απαιτούνται για ξεχωριστά συστήματα) μειώνει τον κίνδυνο κυβερνοεπίθεσης, κυριολεκτικά στο μισό.

Γενικά, τα δικτυακά συστήματα ασφάλειας και ελέγχου πρόσβασης είναι ένα πιθανό σημείο ευπάθειας, και επομένως, πρέπει να σχεδιαστούν και να εγκατασταθούν με τρόπο ώστε να προσφέρουν στους πελάτες την ασφαλέστερη δυνατή λύση. Οι προφυλάξεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν δοκιμές διείσδυσης από ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια και ανάπτυξη αναβαθμισμένων τεχνολογιών κυβερνοασφάλειας.

Σημαντική παρατήρηση είναι, πως η αντιμετώπιση των ανησυχιών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο απαιτεί συμμετοχή από κάθε ενδιαφερόμενο.

7. Ευκαιρία για αύξηση των επαναλαμβανόμενων μηνιαίων εσόδων (RMR)
Τα επαναλαμβανόμενα μηνιαία έσοδα (RMR – Recurring Monthly Revenue) είναι ένα κοινό θέμα μεταξύ των τεχνικών εγκαταστάσεων συστημάτων ανίχνευσης εισβολής. Ωστόσο, ο έλεγχος πρόσβασης δεν έχει υιοθετήσει ιστορικά το μοντέλο RMR, ωστόσο σταδιακά αυτή η εικόνα αλλάζει. Ένας τεχνικός που θα αγκαλιάσει ένα συνδυασμένο σύστημα ελέγχου πρόσβασης και εισβολής, να προσδοκάει αμέσως νέες ευκαιρίες για επαναλαμβανόμενα μηνιαία έσοδα, όπως η προσφορά υπηρεσιών παρακολούθησης μετά το ωράριο λειτουργίας. Μέσω μιας υπηρεσίας εφαρμογής, οι τεχνικοί μπορούν επίσης να παρέχουν στον τελικό χρήστη τη δυνατότητα να ανοίγει τις θύρες εξ αποστάσεως και με άλλο τρόπο να διασυνδέεται με το σύστημα. Τα σενάρια RMR προωθούν μια σχέση εξάρτησης με τους πελάτες και καλλιεργούν μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές συνεργασίες.

8. Ευκολότερη ενσωμάτωση βίντεο
Η βιντεοεπιτήρηση έχει ιστορικά ενσωματωθεί σε συστήματα ελέγχου πρόσβασης, όμως δεν μπορούμε να ισχυριστούμε πως τα συστήματα ανίχνευσης είδαν ανάλογη εξέλιξη. Σε ένα σενάριο όμως, όπου υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα οι δυνατότητες βίντεο αξιοποιούνται και για τις δύο λειτουργίες. Για παράδειγμα, η ενεργοποίηση ενός συναγερμού σε περίπτωση εισβολής θα μπορούσε στη συνέχεια να ενεργοποιήσει μια ζωντανή ροή βίντεο.

9. Απλοποιημένη Επικοινωνία με Τεχνολογία Τρίτων.
Οποιαδήποτε ενοποίηση με τεχνολογίες τρίτων είναι απλούστερη σε ένα συνδυασμένο σενάριο συστήματος καθώς πάντα πρόκειται για μία ενσωμάτωση! Τα ανοιχτά συστήματα (που χρησιμοποιούν διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών – application programming interfaces [API]) καθιστούν εύκολη την ενσωμάτωση σε συστήματα και προϊόντα τρίτων κατασκευαστών. Τα ανοιχτά API επιτρέπουν σε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου πρόσβασης και εισβολής να ενσωματώσει και άλλα περιφερειακά συστήματα.

Σε εταιρικό επίπεδο, η χρήση διαφόρων πρωτοκόλλων επικοινωνίας επιτρέπει σε ένα συνδυασμένο σύστημα να ενσωματωθεί πιο εύκολα στο ευρύτερο περιβάλλον των έξυπνων κτιρίων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT). Πρωτόκολλα επικοινωνίας όπως το Modbus για διαχείριση κτιρίων, το KNX για συστήματα ήχου-βίντεο και το XML για εφαρμογές δικτύωσης προωθούν ένα ευρύτερο φάσμα δυνατοτήτων ολοκλήρωσης, το οποίο μπορεί επίσης να προσφέρει στους τεχνικούς νέα πεδία οικονομικής δραστηριότητας. Οι τελικοί χρήστες θα διαπιστώσουν ότι η φαντασία τους μπορεί να γίνει πραγματικότητα καθώς τα τεχνικά εμπόδια θα εξαλειφθούν.

10. Εύκολη Συντήρηση
Δύο συστήματα απαιτούν δύο σειρές απαιτήσεων συνεχούς συντήρησης. Από την άλλη, η συντήρηση ενός ενιαίου συστήματος είναι πιο εύκολη. Τα συστήματα παρακολούθησης λογισμικού σε πραγματικό χρόνο επιτρέπουν στους κατασκευαστές και τους τεχνικούς εγκαταστάσεων, να παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος, να επιλύουν προβλήματα και να επικοινωνούν τις ανάγκες του σε πραγματικό χρόνο. Όταν τα συστήματα συνδυάζονται, οι πληροφορίες κατάστασης για μια λειτουργία (έλεγχος πρόσβασης) μπορεί να υποδηλώνουν σημεία ανησυχίας για την άλλη (εισβολή). Ζητήματα όπως η συντήρηση λογισμικού είναι επίσης απλοποιημένα.

11. Ένας κατασκευαστής υπεύθυνος για ένα σύστημα.
Τι θα συμβεί στην περίπτωση που δυσλειτουργούν και τα δύο υποσυστήματα – στην περίπτωση που δεν υπάρχει ένας ολοκληρωμένος συναγερμός. Τότε θα πρέπει κανείς να αναζητήσει βοήθεια από δύο διαφορετικούς κατασκευαστές.

Αντίθετα, όταν πρόκειται για ενιαίο σύστημα , ένας και μόνο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε κατάσταση. Ένα ενιαίο σύστημα προάγει την καλύτερη επιχειρηματική αποδοτικότητα μέσω ολοκληρωμένης υποστήριξης και μίας διεπαφής.

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.