.

Ξεκινούν δύο υποστηρικτικά έργα για τα έξυπνα κτίριαΝέες προκηρύξεις από την Κοινωνία της Πληροφορίας. Η μια αφορά στη δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και η δεύτερη στην παροχή σειράς υπηρεσιών.

Δύο διαγωνισμοί που αποτελούν υποέργα του συνολικού Έργου «Ετοιμότητα υποδομών για έξυπνα κτίρια», προκηρύχθηκαν από την Κοινωνία της Πληροφορίας με στόχο την υλοποίηση του έργου που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και που αφορά στην επιδότηση εγκατάστασης οπτικών ινών σε κτίρια μέσω επιταγών (Vouchers).
«Υπηρεσίες υποστήριξης δικαιούχων και εγκαταστατών (Help Desk) και διαχείρισης κύκλου ζωής αιτήσεων – Smart Readiness»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για όλη τη διάρκεια της δράσης Smart Readiness με σκοπό τη στελέχωση και λειτουργία γραφείου ενημέρωσης και υποστήριξης του Προγράμματος (helpdesk) καθώς, η διαχείριση των αιτήσεων συμμετοχής/έγκρισης αιτήσεων εγκαταστατών και δικαιούχων στο Πρόγραμμα και η διενέργεια επιτόπιων επαληθεύσεων.


Η εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ είναι 1.189.506 ευρώ.

Περιγραφή της σύμβασης

Το έργο Fiber optic infrastructure in buildings-Smart Readiness με κωδικό ΕΣΑΑ 16818, εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0 με στόχο την αντιμετώπιση ενός από τα εγγενή προβλήματα της ελληνικής αγοράς, καθώς η πλειονότητα των κτιριακών υποδομών της χώρας (τόσο επαγγελματικοί χώροι όσο και κατοικίες) στερείται πρόβλεψης για την υποδοχή οπτικών ινών και τη φιλοξενία της επιπλέον αναγκαίας υποδομής στους κοινόχρηστους χώρους.

Το αποτέλεσμα είναι το κόστος της εκ των υστέρων εγκατάστασης να είναι αποθαρρυντικό και να λειτουργεί ως τροχοπέδη στην υιοθέτηση υποδομών υπερυψηλών ταχυτήτων. Το έργο είχε ως στόχο να συμβάλλει στην άμβλυνση των ανωτέρω περιορισμών, προβλέποντας την παροχή κινήτρων για την εγκατάσταση οπτικής ίνας και του συνοδού εξοπλισμού, επιταχύνοντας την πρόσβαση των πολιτών σε υπερυψηλές ταχύτητες

Μέσω του προγράμματος, αναμένεται ότι 120.000 κτίρια θα υποβληθούν σε τέτοιες εργασίες έως τις 30 Οκτωβρίου 2026 με συνολικό προϋπολογισμό ~100 εκατομμυρίων ευρώ που θα διασφαλιστεί μέσω του RRF.

Το πρόγραμμα εξυπηρετεί τρεις βασικούς στόχους.

Το έργο συνίσταται στην ενίσχυση πολυκατοικιών για την αναβάθμιση/εκσυγχρονισμό των εσωτερικών καλωδιώσεων της πολυκατοικίας. Ειδικότερα, οι κατηγορίες επιλέξιμων εργασιών αφορούν στα ακόλουθα:

Α. Κατασκευή της κάθετης καλωδίωσης οπτικών ινών εντός κτιρίου που περιλαμβάνει την εγκατάσταση BEP (Building Entry Point), ενός FB (Floor Box) ανά όροφο και της κάθετης καλωδίωσης που συνδέει το BEP με τα FBs καθώς και τις σωληνώσεις που συνδέουν το BEP με το σημείο τερματισμού του δικτύου οπτικών ινών εντός του κτιρίου έως το απώτατο άκρο της ιδιωτικής περιουσίας εντός της ρυμοτομικής γραμμής).

Β. Εγκατάσταση υποδομών για τη μελλοντική διασύνδεση του λεβητοστασίου της κεντρικής θέρμανσης και του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου.

Γ. Διασύνδεση των μετρητών κατανάλωσης ρεύματος που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης και καλωδίωσης για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).

Δ. Διασύνδεση των μετρητών φυσικού αερίου που περιλαμβάνει την κατασκευή σωλήνωσης και καλωδίωσης για τη σύνδεση του χώρου φιλοξενίας μετρητών φυσικού αερίου με το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης των υποδομών ηλεκτρονικών επικοινωνιών του κτιρίου (πλησίον του BEP).

«Σχεδιασμός – υλοποίηση και Λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας διαχείρισης και παρακολούθησης του κύκλου ζωής των επενδύσεων στο Πρόγραμμα «Smart Readiness»

Πρόκειται για το δεύτερο έργο που προκηρύχθηκε από την ΚτΠ. Στο πλαίσιο των υπηρεσιών του έργου θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο υπηρεσίες:
  • Μελέτης Εφαρμογής
  • Διαλειτουργικότητας των προς ανάπτυξη συστημάτων και υποσυστημάτων με τα λοιπά απαιτούμενα μητρώα του κράτους
  • Υπηρεσίες Ανάπτυξης Νέων Συστημάτων
  • Εγκατάστασης της ψηφιακής πλατφόρμας ΟΠΣ-SR στις υποδομές του κυβερνητικού νέφους (G-cloud)
  • Διαχείρισης των Υποδομών και των Πόρων Φιλοξενίας της ψηφιακής πλατφόρμας ΟΠΣ-SR στις εγκαταστάσεις του κυβερνητικού νέφους (G-cloud)
  • Υπηρεσίες Ολοκλήρωσης Συστημάτων
  • Εκπαίδευσης – Μεταφοράς Τεχνογνωσίας
  • Πιλοτικής Λειτουργίας και Δοκιμαστικής Λειτουργίας
  • Αρχικοποίησης – Παραμετροποίησης Περιεχομένου
  • Εγγύησης Καλής Λειτουργίας και Συντήρησης

Η εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται σε 806.451 ευρώ
Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.