.

Οι νεότερες εξελίξεις στην ενοποίηση ελέγχου πρόσβασης και βίντεο-επιτήρησης


Η ενοποίηση λειτουργιών των υποδομών του τομέα ελέγχου πρόσβασης και της βίντεο-επιτήρησης είναι μια πραγματικότητα εδώ και πολλά χρόνια. Ο συνδυασμός των κυρίαρχων αυτών τεχνολογικών τομέων του κλάδου, μας παρέχει πολλαπλές δυνατότητες και ευκαιρίες για τη μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων ασφαλείας ενός συστήματος.

Είναι γεγονός, ότι ως βασική αρχή, ο τομέας ελέγχου πρόσβασης παρακολουθεί “συμβάντα”, ενώ ο τομέας βίντεο παρέχει την απαραίτητη ορατότητα σε αυτά τα συμβάντα. Συνδυάζοντας λοιπόν αυτές τις δυο βασικές λειτουργίες, προκύπτουν πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα για τους υπευθύνους και διαχειριστές των υποδομών ασφάλειας σε μια εγκατάσταση, προσφέροντας ευελιξία, κεντρικό χειρισμό, αξιόπιστη συλλογή δεδομένων και ταχύτερη ανταπόκριση όταν χρειάζεται.

Στο σημερινό τεχνολογικό οικοσύστημα όπου αναδύονται συνεχώς νέες τάσεις όπως το AI, το cloud και το ΙοΤ, αυτός ο συνδυασμός βίντεο και ελέγχου πρόσβασης μπορεί να δημιουργήσει ακόμα περισσότερα οφέλη. Αξίζει λοιπόν να δούμε τις εξελίξεις σε αυτή την προσέγγιση και το πως αυτές επιδρούν σε επίπεδο διαχείρισης συστημάτων.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας

Ξεκινώντας με τα μέτρα που εφαρμόστηκαν σχεδόν παντού, σε ότι αφορά τον περιορισμό και τον έλεγχο πρόσβασης κατά τη διάρκεια των προσπαθειών για την αντιμετώπισης της πανδημίας του covid-19, γνωρίζουμε ότι η παγκόσμια βιομηχανία συστημάτων ασφάλειας αποτέλεσε πυλώνα σε αυτές τις προσπάθειες, ως ο τροφοδότης των βασικών λύσεων πάνω στις οποίες βασίστηκαν αυτά τα μέτρα.

Για να ανταποκριθεί στη μεγάλη ζήτηση που παρουσιάστηκε εκείνη την περίοδο, αλλά και στις νέες απαιτήσεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν, η βιομηχανία ασφάλειας είχε αναπτύξει και εφαρμόσει νέες τεχνολογίες για να βοηθήσει στην ελαχιστοποίηση της εξάπλωσης του κορονοϊού. Κορυφαία μεταξύ αυτών, είναι οι ανέπαφες λύσεις ασφαλείας που εξαλείφουν την ανάγκη για ένα άτομο να αγγίξει μια επιφάνεια ή συσκευή προκειμένου να ζητήσει ή να αποκτήσει πρόσβαση σε μια εγκατάσταση.

Τα συστήματα ενδοεπικοινωνίας για παράδειγμα είχαν επίσης προσαρμοστεί για να ενσωματώνουν στοιχεία λειτουργίας χωρίς επαφή. Όταν ενσωματώνεται σε μια λύση ελέγχου πρόσβασης, το σύστημα ενδοεπικοινωνίας μπορεί να ανιχνεύσει κίνηση εντός ενός προκαθορισμένου εύρους και να στείλει τα δεδομένα σε έναν υπεύθυνο ασφαλείας ή υπάλληλο υποδοχής. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για έναν επισκέπτη να αγγίξει ένα κοινόχρηστο πληκτρολόγιο ή μια κοινόχρηστη λαβή πόρτας. Τόσο για οικιακούς όσο και για εμπορικούς χώρους, αυτό προσφέρει αποτελεσματικότητα όσον αφορά την αυξανόμενη αύξηση των παραδόσεων πακέτων, παντοπωλείων και τροφίμων και ικανοποιεί την επιθυμία των διαχειριστών κτιρίων να αξιοποιήσουν τις ενδοεπικοινωνίας για τη διαχείριση της ροής των επισκεπτών. Φυσικά πρέπει να αναφερθούμε και στα συστήματα αναγνώρισης προσώπου ακόμα και ανίχνευσης μάσκας, καθώς και στις θερμικές κάμερες με δυνατότητα ανίχνευσης πυρετού που συνδυάστηκαν με τις λύσεις ελέγχου πρόσβασης.

Οι ομάδες ασφάλειας αποκτούν έναν ακόμα σημαντικό «σύμμαχο»

Σήμερα και ενώ έχει ωριμάσει η προσέγγιση της ενοποίησης, οι τεχνολογίες ελέγχου πρόσβασης και βίντεο-επιτήρησης, μπορούν μαζί να υποστηρίξουν και να διευρύνουν τις επιχειρησιακές λειτουργίες των ομάδων των εσωτερικών τμημάτων ασφάλειας, καταγράφοντας και αναλύοντας περιστατικά παραβίασης της ασφάλειας σε σύντομο χρονικό διάστημα, μετριάζοντας σημαντικά το επίπεδο κάθε απειλής.

Σε αυτές τις λειτουργίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η γνώση του ποιος εισέρχεται και εξέρχεται από συγκεκριμένους χώρους μιας επιχείρησης, οι θεάσεις οχημάτων καθώς και ποιος, εντός ενός οργανισμού, έχει πρόσβαση σε πληροφορίες και σε ορισμένους διαβαθμισμένους χώρους ενός κτιρίου. Η ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών σε μια κεντρική πλατφόρμα ολιστικής προσέγγισης, θα δημιουργήσει ένα ισχυρότερο και πιο ολοκληρωμένο σύστημα, που θα επιτρέπει στις ομάδες ασφαλείας να συλλέγουν και να συνδέουν σημεία δεδομένων για την πρόληψη πιθανών απειλών για τον οργανισμό τους. Η σύνδεση αυτών των κατά τα άλλα ανόμοιων πιθανόν σημάτων, θα δημιουργήσει μια ισχυρή, ολοκληρωμένη ορατότητα του πεδίου των απειλών. Επιπλέον, θα εξοπλίσει με πρακτικά και χρήσιμα εργαλεία, ακόμα καλύτερα τις ομάδες ασφαλείας, προκειμένου να εντοπίζουν άμεσα οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, να κατανοούν και να αποκτούν περισσότερες πληροφορίες, για το πλαίσιο μιας κατάστασης και να ενεργούν κατάλληλα χρησιμοποιώντας μια συνδεδεμένη ροή εργασίας για τη λήψη συνολικά ενημερωμένων και προληπτικών αποφάσεων.


Η χρήση βίντεο ως διαπιστευτήρια ελέγχου πρόσβασης

Μια επακόλουθη λειτουργία που προκύπτει από την ενσωμάτωση λειτουργιών βίντεο και ελέγχου πρόσβασης, είναι η χρήση του βίντεο ως διαπιστευτηρίου για την είσοδο σε ένα χώρο. Με την εφαρμογή για παράδειγμα της αναγνώρισης προσώπου, το πρόσωπο ενός ατόμου γίνεται αυτόματα η ενναλακτική επιλογή επαλήθευσης της ταυτότητας του για να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα χώρο, επιπλέον από τη χρήση κάρτας ή κωδικού πρόσβασης, στα πλαίσια μιας προσέγγισης για τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, με στόχο το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας.

Αυτή η επιλογή, μπορεί να αξιοποιηθεί κυρίως σε χώρους και εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλό επίπεδο ασφάλειας χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα και υψηλό κόστος. Επίσης, αυτή η διαδικασία δεν ισχύει μόνο για τον παραδοσιακό φυσικό έλεγχο πρόσβασης, αλλά χρησιμοποιείται επίσης για την επικύρωση της ταυτοποίησης προκειμένου κάποιος να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, αλλά και σε άλλες διεργασίες.

Ένα διευρυμένο πεδίο εφαρμογών ενοποιημένης διαχείρισης

Η βιομηχανία των συστημάτων και τεχνολογιών ασφάλειας κινείται ήδη πέρα από την απλή ενοποίηση βίντεο και ελέγχου πρόσβασης. Οι οργανισμοί υιοθετούν ενοποιημένες λύσεις με ένα περιβάλλον διαχείρισης χρηστών που εμφανίζει όλες τις πιθανές λειτουργίες φυσικής ασφάλειας. Αυτό περιλαμβάνει όχι μόνο τον έλεγχο πρόσβασης προσώπων, αλλά και οχημάτων, με τη χρήση συστημάτων αναγνώρισης πινακίδων, καθώς και συστημάτων ανίχνευσης για την περιμετρική προστασία και τον εντοπισμό εισβολών.

Ένα ενοποιημένο σύστημα που επιτρέπει στους χειριστές να αξιοποιήσουν κάθε συνδεδεμένη συσκευή, έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σημαντικά τη ροή πληροφοριών σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και λειτουργιών σε κάθε επίπεδο του οργανισμού. Είτε βρίσκονται σε ένα κέντρο επιχειρήσεων ασφαλείας, είτε έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στο σύστημά τους χρησιμοποιώντας μια διαδικτυακή εφαρμογή, οι χειριστές μπορούν να έχουν μια αξιοσημείωτη εμπειρία. Συλλέγοντας πληροφορίες που χρειάζονται σε μια ενιαία δομή, οι οργανισμοί έχουν τη δυνατότητα να είναι πιο αποτελεσματικοί, να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις και να ανταποκρίνονται ταχύτερα σε περιστατικά

Απλότητα και εξαιρετική εμπειρία χρήστη

Η βασική κατεύθυνση στην ενοποίηση βίντεο και ελέγχου πρόσβασης, δεν είναι μια νέα ιδέα. Ωστόσο, οι διαθέσιμες επιλογές και η πολυπλοκότητα της ενοποίησης έχουν αλλάξει προς το καλύτερο σε μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, η ευκαιρία να δημιουργηθεί μια νέα εμπειρία χρήστη που θα εξομαλύνει τα επίπεδα πολυπλοκότητας και θα προσφέρει μια απλή στη διαχείριση πλατφόρμα λογισμικού με μεγαλύτερη χρηστικότητα είναι πιο εφικτή από ποτέ.

Μια ενιαία πλατφόρμα που προσφέρει ένα εγγενές περιβάλλον εργασίας χρήστη, τόσο για βίντεο όσο και για πρόσβαση, προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία χρήστη που επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να σκέφτονται το σύστημά τους ως επιχειρηματική πλατφόρμα και όχι μόνο ως σύστημα ασφαλείας.

Αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη

Αξίζει επίσης να σταθούμε στη χρήση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) που μπορεί να υποστηρίξει την ενοποίηση των τομέων βίντεο και ελέγχου πρόσβασης σε ένα νέο επίπεδο επιλύοντας τις όποιες δυσλειτουργίες του παρελθόντος και καλύπτοντας σημαντικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων και οργανισμών. Η ανίχνευση μιας σειράς συμβάντων και στόχων, η καταμέτρηση πλήθους και άλλες έξυπνες λειτουργίες που επιφέρουν οι αλγόριθμοι AI πολλών σύγχρονων συστημάτων βίντεο – επιτήρησης, σε συνδυασμό με τις υποδομές ελέγχου πρόσβασης καθιστούν εφικτή την αυτοματοποίηση διεργασιών και μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες ψευδών συναγερμών. Η ενοποίηση βίντεο και ελέγχου πρόσβασης έχει ωριμάσει σε μεγάλο βαθμό και σε σημείο οπού τα έξυπνα video analytics με τεχνολογία AI μπορούν να αξιοποιηθούν ως μέρος του ολοκληρωμένου συστήματος.

Πρότυπα και ανοιχτή αρχιτεκτονική στο cloud

Το προφίλ ONVIF M, το οποίο τυποποιεί τον χειρισμό συμβάντων, μεταδεδομένων και analytics, επιτρέπει στους αισθητήρες βίντεο να λειτουργούν ως συσκευές διαπιστευτηρίων. Ένα καλό παράδειγμα αυτού είναι μια κάμερα που χρησιμοποιεί στοιχεία analytics για να σαρώσει έναν κωδικό QR ενός σήματος επισκέπτη ή να χρησιμοποιήσει στοιχεία αναγνώρισης προσώπου για να παραδώσει τα δεδομένα διαπιστευτηρίων στο σύστημα ελέγχου πρόσβασης. Ενώ αυτό μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας ιδιόκτητα API, τα προφίλ ONVIF διευκολύνουν τον συνδυασμό μιας ποικιλίας καμερών από διαφορετικούς κατασκευαστές για τη σύνδεση αυτών των συστημάτων.

Ως τάση για τη βιομηχανία ασφάλειας, η ενοποίηση σε μια ενιαία πλατφόρμα μπορεί να εξοικονομήσει κόστος και να βοηθήσει στην ανάπτυξη τους. Ταυτόχρονα μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα, θα επιβεβαιώνει αυτόματα και με αξιοπιστία τα διάφορα συμβάντα ελέγχου πρόσβασης, με τις κάμερες ασφάλειας να παίζουν καταλυτικό ρόλο στην επαλήθευση των περιστατικών συναγερμών που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Εξετάζοντας τις τελευταίες τάσεις, όλο και περισσότερες εταιρίες επιλέγουν να συνδεθούν και να ενσωματωθούν στο cloud. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και σε ότι αφορά τις υποδομές τεχνολογίας για την ασφάλεια και ειδικότερα των ενοποιημένων τεχνολογιών όπως αυτές που συζητάμε σε αυτό το άρθρο. Το πλεονέκτημα της ενσωμάτωσης μέσω του cloud είναι ότι η εξοικονόμηση του κόστους ανάπτυξης και η απεριόριστη δυνατότητα επέκτασης των εφαρμογών ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης.

Η συγχώνευση των εφαρμογών βίντεο-επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης στο cloud, είναι μια εξέλιξη που υπόσχεται να προσθέσει σημαντικά πρόσθετα οφέλη για τους υπευθύνους και διαχειριστές ασφαλείας. Υποστηριζόμενο από τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση ανοικτών πρωτοκόλλων για ενσωμάτωση, αυτό το «πάντρεμα» συστημάτων ασφαλείας σε έναν συνδυασμένο διαδικτυακό χώρο είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς οι συνδυασμένες λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές, ευκολότερες στην εγκατάσταση, πιο ευέλικτες και πιο απλές στη χρήση.

Σε αυτό προστίθεται η χρήση όλο και πιο ισχυρών video analytics, τα οποία βελτιώνουν τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων για την επίλυση ζητημάτων και τη διαχείριση λειτουργιών ασφάλειας που αφορούν την προστασία ανθρώπων και εγκαταστάσεων. Αυτά τα ολοκληρωμένα συστήματα παράγουν ισχυρά και αξιόπιστα δεδομένα με ακρίβεια που αποτελούν τα «μάτια και τα αυτιά» ενός οργανισμού στις προσπάθειες του για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος.

Συμπερασματικά

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι η ενοποίηση υποδομών – λειτουργιών – εφαρμογών ελέγχου πρόσβασης και βίντεο-επιτήρησης αποτελούσε πάντα μια επιλογή με αρκετά οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Τα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορονοϊού πυροδότησαν μια σειρά από τεχνολογικές εξελίξεις που αναβάθμισαν τις δυνατότητες αυτής της ενοποίησης. Η τεχνητή νοημοσύνη έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη βελτιστοποίηση αυτής της προσέγγισης με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η αξιοπιστία αυτών των ολοκληρωμένων λύσεων ώστε αυτές να προσφέρουν επιπλέον επιλογές ελέγχου ταυτοποίησης. Επιπρόσθετα η τάση για υιοθέτηση ανοιχτών αρχιτεκτονικών με βάση το cloud επεκτείνει τους τρόπους με τους οποίους τα συστήματα μπορούν να συνδεθούν και να ενσωματωθούν. Όπως επισημαίνουν πολλοί ειδικοί της αγοράς, ο συνδυασμός βίντεο και ελέγχου πρόσβασης είναι μια ώριμη προσέγγιση που θα εξακολουθεί να βρίσκει συνεχώς νέους τρόπους για να συμβάλει στην ασφάλεια μιας επιχείρησης.Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.