.

Πυροπροστασία κτιρίου & κατοικίας: Ποια είναι τα μέτρα & τα μέσα που πρέπει να λαμβάνονται;Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ,
τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού,

Οι πρόσφατες πυρκαγίες στη χώρα μας, αλλά και οι νωπές ακόμα μνήμες από τις φονικές πυρκαγιές στο Μάτι δημιουργούν μια ανησυχία και ερωτήματα στους πολίτες για το πως θα πρέπει να θωρακίζονται τα κτίρια και οι κατοικίες κατά της φωτιάς. Γιατί η ασφάλεια ενός κτιρίου δεν αφορά μόνο την στατική του επάρκεια, αλλά και την πυροπροστασία του, σύμφωνα με τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων.

Πρωταρχικός στόχος του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων είναι η ασφάλεια του πολίτη σε περίπτωση εκδήλωσης φωτιάς, η οποία επιτυγχάνεται γενικότερα με τον ανάλογο σχεδιασμό του κτιρίου και των επιμέρους χώρων του, με την εγκατάσταση κατάλληλων μέσων καθώς και την απαιτούμενη από τους κανονισμούς επιλογή υλικών και εξοπλισμού.

Εκτός του κανονισμού, υπάρχει και συμπληρωματικό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στα Mέτρα και Μέσα Πυροπροστασίας σε χώρους συνάθροισης κοινού, σε ξενοδοχεία, σε βιομηχανίες – βιοτεχνίες, σε εγκαταστάσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων, εργαστήρια κλπ.

Τι είναι ο κανονισμός Πυροπροστασίας;

Είναι ένας ειδικός κανονισμός, που καθορίζει τις προδιαγραφές πυρασφάλειας των κτιρίων και ισχύει παράλληλα με τις λοιπές απαιτήσεις του οικοδομικού και κτιριοδομικού κανονισμού, κατά το μέρος που ρυθμίζουν αντίστοιχα θέματα.

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων αφορά πάντοτε την πηγή ανάφλεξης, χωρίς να εξετάζει περιπτώσεις εμπρησμού, δολιοφθοράς, βανδαλισμού, εκδήλωσης πυρκαγιάς μετά από τρομοκρατική ενέργεια, καθώς και άλλες παρεμφερείς ενέργειες.

Τι καθορίζει ο κανονισμός Πυροπροστασίας;

Ειδικότερα ο Κανονισμός Πυροπροστασίας των Κτιρίων προβλέπει:
 1. Να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 2. Να εμποδίζεται η εξάπλωση της φωτιάς από τον χώρο όπου εκδηλώθηκε στους άλλους χώρους του κτιρίου.
 3. Να αποτρέπεται η μετάδοση της φωτιάς από τον χώρο που εκδηλώθηκε στα όμορα και στα γειτονικά ακίνητα καθώς και στις γειτονικές περιοχές.
 4. Να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόμενά τους.

Επίσης καθορίζει:

 • Ολα τα μέτρα που προστατεύουν το κτίριο από κατάρρευση λόγω φωτιάς, τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκκένωσή του.
 • Οι ελάχιστες απαιτήσεις σχεδιασμού των οδεύσεων διαφυγής που επιτρέπουν την ταχεία εκκένωση του κτιρίου και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών του, εκτός αυτού ή σε άλλον ασφαλή χώρο .
 • Τα μέγιστα επιτρεπόμενα μεγέθη στα οποία τα κτίρια πρέπει να διαχωρίζονται σε πυροδιαμερίσματα, ώστε η φωτιά να περιορίζεται κατά το δυνατόν στον χώρο που εκδηλώθηκε.
 • Τα μέτρα που εμποδίζουν τη μετάδοση της φωτιάς από ένα κτίριο στα γειτονικά του.
 • Οι απαιτήσεις των υλικών που χρησιμοποιούνται στα κτίρια σε συνάρτηση με τη θέση στην οποία τοποθετούνται και τη χρήση του κτιρίου, προκειμένου να μην επιτρέπουν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.
 • Τα ενεργητικά μέτρα και συστήματα πυροπροστασίας που επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση της φωτιάς, την ανάσχεσή της και την ασφαλή διαφυγή των χρηστών του κτιρίου.

Με ποιο νόμο καθορίζονται τα εκάστοτε μέτρα και μέσα πυροπροστασίας;

Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να ληφθούν σε μια επιχείρηση καθορίζονται ανάλογα με το έτος κατασκευής του κτηρίου, καθώς και την εκάστοτε χρήση.

Ποια είναι τα βασικά βήματα για την πυρασφάλεια μια κατοικίας;


α) Ανιχνευτές καπνού

Είναι πολύ χρήσιμοι κυρίως στον χώρο της κουζίνας , δεδομένου ότι οι περισσότερες πυρκαγιές ξεκινούν από μικρές εστίες, τις οποίες μπορεί και να μην αντιληφθούμε άμεσα, ώστε να δράσουμε έγκαιρα . Επιπλέον, ο θόρυβος που κάνει η σειρήνα των ανιχνευτών, μπορεί να μας ξυπνήσει και να μην αφήσει τη φωτιά και τον καπνό να μας πιάσουν στον ύπνο. Σήμερα υπάρχουν συσκευές που μπορούν να συνδεθούν με dialer, που περιέχει κάποιο σύστημα συναγερμού, έτσι ώστε να γίνεται κλήση στο κινητό μας ή να μας έρχεται μήνυμα σε περίπτωση που συμβεί κάτι.

β) Πυράντοχες πόρτες

Πρόκειται για άλλο ένα μέτρο πρόληψης πυρκαγιών , το οποίο είναι αναγκαίο να υπάρχει σε όλα τα κτίρια, βάσει οδηγιών της Ευρωπαϊκής ένωσης. Οι πόρτες αυτές είναι κατασκευασμένες από ειδικά πυρίμαχα υλικά, τα οποία τους επιτρέπουν ν’ αντέχουν απέναντι στις φλόγες για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα προσφέροντας προστασία από τον καπνό και τις άλλες αναθυμιάσεις. Με άλλα λόγια, σταματούν την εξάπλωση της πυρκαγιάς και δημιουργούν «ασφαλείς ζώνες», στις οποίες μπορεί κάποιος να παραμείνει με ασφάλεια περιμένοντας την Πυροσβεστική.

γ) Φορητοί Πυροσβεστήρες

Οι πυροσβεστήρες είναι το πιο σημαντικό μέτρο πυρασφάλειας. Είναι ένα φτηνό και ταυτόχρονα εύκολο στη χρήση του μέσον, γιατί μπορούν να σταματήσουν μία πυρκαγιά στο ξεκίνημα της, πριν προλάβει να πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Ανάλογα με την χρήση του κτιρίου απαιτείται και ο ανάλογος αριθμός πυροσβεστήρων , οι οποίοι μπορεί να είναι και φορητοί . Στην κουζίνα μιας κατοικίας ,είναι απαραίτητος ένας φορητός πυροσβεστήρας, διότι είναι ο χώρος απ΄ όπου ξεκινούν οι περισσότερες πυρκαγιές. Στις επιχειρήσεις που υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, πρέπει να υπάρχουν πολλοί πυροσβεστήρες, ένας σε κάθε πιθανή εστία πυρκαγιάς.

δ) Πυράντοχα υλικά

Κατά την κατασκευή του κτιρίου είναι σημαντικό να φροντίζουμε για την πυρασφάλεια σπιτιού και να επιλέγουμε πυράντοχα υλικά, τα οποία θα ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο για πυρκαγιά. Για παράδειγμα, υπάρχουν υλικά για την αντιπυρική προστασία σπιτιού για εξωτερικούς, αλλά και εσωτερικούς τοίχους. Για εσωτερικές τοιχοποιίες και ψευδοροφές, οι κατασκευές από πυράντοχη γυψοσανίδα αποτελούν μια μοντέρνα και ασφαλή λύση.

ε) Σύστημα Αυτόματης Πυρόσβεσης

Σε περίπτωση που η κατοικία βρίσκεται σε περιοχή με αυξημένο κίνδυνο για πυρκαγιές, όπως σε δασική περιοχή, μπορεί να τοποθετηθεί ένα πιο ολοκληρωμένο σύστημα πυρόσβεσης σπιτιού. Το σύστημα αυτόματης πυρόσβεσης είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί προστατεύει το σπίτι από φωτιά, ακόμα κι όταν ο ένοικος απουσιάζει από το σπίτι. Φυσικά, το ολοκληρωμένο σύστημα πυρόσβεσης σπιτιού κοστίζει παραπάνω και χρειάζεται τεχνικό για να αναλάβει την εγκατάσταση στο χώρο.

Τι πρέπει να προσέχουμε στο σπίτι ;

 • Δημιουργούμε αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά.
 • Κλαδεύουμε τα δέντρα μέχρι το ύψος των 3 μ., αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5μ. από το σπίτι.
 • Δεν τοποθετούμε ηλεκτροφόρα καλώδια κάτω από χαλιά, μοκέτες κ.λ.π.
 • Δεν αφήνουμε τα παιδιά να παίζουν με σπίρτα ή αναπτήρες, καθώς και με παιχνίδια που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς επίβλεψη.
 • Δεν ανάβουμε φωτιά σε εξωτερικό χώρο
 • Δεν τοποθετούμε εύφλεκτα υλικά δίπλα σε οποιαδήποτε πηγή θέρμανσης.

Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να διαθέτουν Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας;


Σύμφωνα με την Πυροσβεστικής Διάταξης, το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας χορηγείται στις πάσης φύσης επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις, εφόσον αυτό απαιτείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή. (π.χ. Δ/νση Μεταφορών, Δ/νση Ανάπτυξης)

Π.χ. Πρατήρια καυσίμων, συνεργεία αυτοκινήτων, βιομηχανίες, εμπορικές αποθήκες, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (υπό προϋποθέσεις), χώροι συνάθροισης κοινού, θέατρα, κινηματογράφοι και άλλοι χώροι.

Προσοχή! Η μη υποχρέωση λήψης Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τον εκμεταλλευτή από την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, όπως αυτά προσδιορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ετικέτες
[blogger]

Author Name

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Από το Blogger.